Nájdené rozsudky pre výraz: opravný prostriedok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 54

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

57790 dokumentov
37553 dokumentov
107334 dokumentov
1687 dokumentov
13 dokumentov
369 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 24/1975
Právna veta: Ustanovenie § 30 vyhlášky č. 102/1964 Zb. má všeobecnú platnosť pre počítanie doby zamestnania domáckych robotníkov pre účely dôchodkového zabezpečenia. Je preto predpokladom pre započítanie kalendárneho mesiaca do doby zamestnania, že domácky robotník dosiahol za tento kalendárny mesiac zárobok aspoň 120 Kčs, pokiaľ nejde o výnimky uvedené v ustanovení § 30 vyhlášky č. 102/1964 Zb.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím z 13. 7. 1973 zamietla Správa dôchodkov v Bratislave žiadosť navrhovateľky o priznanie pomerného starobného dôchodku z toho dôvodu, že od skončenia zamestnania navrhovateľky do 13. 3. 1973, keď navrhovateľka splnila podmienku dosiahnutia 65. roku veku, uplynula doba dlhšia ako dva roky, takže vzhľadom na ustanovenie § 12 ods. 3 (v spojení s ustanovením § 11 ods. 5] zákona č. 101/1964 Zb. nevznikol navrhovateľke nárok na priznanie pomerného starobného dôchodku. Na opravný prostried
Meritum Dědění
R 67/1970
Právna veta: Právny úkon uzavretia dohody urobený zástupcom dediča, ktorý nemá sám spôsobilosť k právnym úkonom, potrebuje pre svoju platnosť vždy schválenie opatrovnickým súdom. Pokiaľ nie je právny úkon uzavretia dohody urobený zástupcom maloletého dediča právoplatne schválený súdom starostlivosti o maloleté deti, nie je ešte perfektný a štátne notárstvo nemôže prikročiť ku schváleniu dohody dedičov, tým menej potom k vydaniu potvrdenia o nadobudnutí dedičstva podľa dohody dedičov.

Úryvok z textu:
Poručiteľ F. N. zomrel 9. 7. 1967 bez zanechania závetu. Dedičmi zo zákona po ňom sú jeho deti F. N., A. Z. a mal. J. N., nar. 3.11.1960. V konaní o dedičstve uzavreli dedičia F. N. a A. Z. a mal. J. N. zastúpený matkou ako zákonnou zástupkyňou dedičskú dohodu, ktorou si vyporiadali dedičstvo medzi sebou. Štátne notárstvo v Leviciach vydalo hneď po uzavretí tejto dohody rozhodnutie z 25.9.1967, ktorým schválilo túto dedičskú dohodu. Toto rozhodnutie vyhlásilo štátne notárstvo na pojednávaní ú
Meritum Důchod
R 75/1970
Právna veta: Ak bola výplata starobného dôchodku navrhovatelovi určená na 16. den každého mesiaca, potom prislúcha navrhovatelovi zvýšenie starobného dôchodku podľa úpravy uskutočnenej v zmysle čl. IV ods. 6 zák. č. 161/1968 Zb. od 16. 1. 1969, nie od 1. 1. 1969.

Úryvok z textu:
Správa dôchodkov v Bratislave upravila rozhodnutím zo 14. 2. 1969 navrhovateľovi podľa zákona č. 161/1968 Zb. starobný dôchodok priznaný od 1. 10. 1960 vo výške 1.317 Kčs mesačne od splátky za mesiac január 1969 na sumu 1.606 Kčs mesačne. Navrhovateľ sa domáhal v opravnom prostriedku okrem iného, aby úprava dôchodku bola vykonaná už od 1. 1. 1969, kedy nadobudol zákon č. 161/1968 Zb. účinnosť. Krajský súd v Bratislave zrušil uznesením z 31. 7. 1969 rozhodnutie odporkyne. Ustanovenie čl. IV od
R 34/1969
Právna veta: Vo výroku uznesenia o zastavení trestného stíhania podľa § 172 ods. 1 písm. b), c) tr. por. musí byť uveden skutok, ktorého sa zastavení týka a nie len jeho právne posúdenie, a ďalej aj meno obvineného, ohľadne ktorého bolo trestné stíhanie zastavené; nie je postačujúce, keď sú tieto skutočnosti uvedené len v odôvodnení uznesenia. Odôvodnenie uznesenia vyšetrovateľa o zastavení trestného stíhania musí obsahovať skutkové i právne úvahy, na podklade ktorých vyšetrovateľ o zastavení rozhodol (§ 134 ods. 2 tr. por.).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd vyslovil porušenie zákona v ustanovení § 172 ods. 1 písm. b), c), § 2 ods. 5, 6 a § 134 ods. 2 tr. por. uznesením vyšetrovateľa, ktorým bolo zastavené podľa § 172 ods. 1 písm. b), c) trestné stíhanie pre trestný čin výtržníctva podľa § 202 tr. zák. a pre sploupáchateľstvo na trestnom čine ublíženia na zdraví podľa § 9 ods. 2, § 221 ods. 1 tr. zák. Z odôvodnenia: Uznesením vyšetrovateľa 00 VB v Nových Zámkoch z 15. augusta 1967 ČVS VB — 479/1967 bolo zahájené trestné stíhanie p
MENU