Nájdené rozsudky pre výraz: osobitná zodpovednosť za škodu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
4 dokumenty
116 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Doprava
Kľúčové slová: osobitná zodpovednosť za škoduúdržba nástupišťa autobusovej zástavky
R 17/1989
Právna veta: Povinnost řádné péče o údržbu nástupiště autobusové zastávky náleží příslušnému národnímu výboru v místě, kde zastávka je (srov. § 21 a § 25 odst. 2 písm. b/ zákona o národních výborech), pokud tuto povinnost nepřenesl na organizaci k tomu účelu zřízenou. Odpovědnost za škodu, k níž došlo na nástupišti autobusové zastávky, je třeba posoudit podle ustanovení § 421 o. z. Řádná péče o zastávkový pruh u autobusové zastávky náleží správci komunikace (§ 9a odst. 3 zákona č. 135/1961 Sb.). Povinnost udržovat označníky autobusové zastávky patří podnikům ČSAD (§ 16 zákona č. 68/1979 Sb.).

Úryvok z textu:
Rozsudkem okresního soudu v Kolíně bylo žalovanému čs. státu - MNV v Č. uloženo zaplatit žalobkyni 15.772 Kčs s 3 % úrokem od 20. 1. 1986 do zaplacení a na náhradě nákladů řízení 2.545 Kčs, vše do 3 dnů od právní moci rozsudku. Návrh žalobkyně, aby i žalovaná správa silnic byla uznána povinnou zaplatit žalobkyni společně a nerozdílně s čs. státem - MNV v Č. částku 15.772 Kčs s 3 % úrokem od 20. 1. 1986 do zaplacení, byl zamítnut; současně bylo rozhodnuto, že žalovaná správa silnic nemá právo na
Meritum Právomoc súdu
Kľúčové slová: zodpovednosť za škoduosobitná zodpovednosť za škodu náhrada škody
R 20/1991
Právna veta: Pravomoc správního orgánu rozhodovat o náhradě škody způsobené na nemovitosti (nebo jejím příslušenstvo při stavbě, provozu, opravách nebo odstraňování elektrického vedení ve smyslu ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 79/1957 Sb. se vztahuje jen na ty případy, v nichž škoda vznikla (byla zůsobena) v důsledku využití oprávnění podle ustanovení § 22 a násl. zákona c. 79/1957 Sb. O jiných případech náhrady škod způsobených při zřizování a provozování energetických děl a jiných zařízení pro rozvod elektřiny rozhoduje soud.

Úryvok z textu:
Žalobci se domáhali náhrady škody a uváděli, že pracovníci žalované energetické organizace prováděli na chodníku před jejich domem hluboký výkop za účelem opravy elektrického kabelu a při zahazování výkopu lžící bagru poškodili vjezdová vrata a pilíř. Žalobci v souladu s předloženým znaleckým posudkem požadovali zaplacení škody v částce 2 800 Kčs. Obvodní soud pro Prahu 10 uložil žalované organizaci, aby zaplatila žalobcům 2 800 Kčs s 3% úroky od 26. 5. 1980 a na nákladech řízení 420 Kčs a ab
Meritum Náhrada škody
Právna veta: Za príslušenstvo dopravných prostriedkov v zmysle ustanovenia § 435 O. z. treba považovať napr. autorádio, rezervnú pneumatiku, kanister, súpravu kľúčov a iných opravárskych potrieb, poťahy sedadiel v aute a pod.; týmto príslušenstvom však nie sú veci iného druhu prepravované alebo uložené v kufri alebo v kabíne dopravného prostriedku umiestneného v garáži alebo na parkovisku, ktoré nesúvisia s prevádzkou motorového vozidla.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou domáhal, aby súd zaviazal žalovanú organizáciu nahradiť mu škodu v sume 8600 Kčs. Táto škoda mu vznikla tak, že 5. 8. 1980 zaparkoval svoje osobné motorové vozidlo na stráženom parkovisku v B., ktoré je prevádzkou žalovanej organizácie, a z vozidla mu neznáma osoba odcudzila rôzne veci v cene 8600 Kčs. Škodnú udalosť oznámil toho istého dňa orgánu ZNB, strážcovi parkoviska a vedúcemu kúpaliska. Obvodný súd Bratislava 1 rozsudkom zaviazal žalovanú organizáciu zaplatiť žalobc
Kľúčové slová: osobitná zodpovednosť za škodupovinnosť predchádzať hroziacim škodám
R 15/1983
Právna veta: Nedodržení povinností a neprovedení opatření, jež jsou pořadatelům sportovního utkání (např. v ledním hokeji) uloženy soutěžním řádem, vydaným příslušným orgánem Československého svazu tělesné výchovy, jakož i směrnicemi tohoto orgánu pro provoz a užívání zařízení ve správě tělovýchovných organizací, je třeba brát v úvahu při posouzení odpovědnosti tělovýchovné organizace za škodu vzniklou diváku při sportovním utkání, a to z důvodu jednání organizace odporujícího povinnosti počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví (§ 415 o. z.), a tedy i z důvodu porušení právní povinnosti ve smysl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobkyně se domáhala zaplacení částky 1833 Kčs na náhradu škody z úrazu, který utrpěla 17. 1. 1979 jako divák při hokejovém utkání na zimním stadiónu žalované tělovýchovné organizace. Uvedla, že při tomto utkání vyhodil jeden z hráčů hokejkou do hlediště kotouč, kterým byla zasažena. Žalovaná částka představuje náhradu za ztrátu na výdělku ve výši 683 Kčs a bolestné ve výši 1150 Kčs. Rozsudkem okresního soudu v Třebíči bylo žalovanému uloženo zaplatit žalobkyni částku 1833 Kčs a na nákla
Právna veta: Porušením právní povinnosti organizace (jako předpokladem její odpovědnosti za škodu ve smyslu ustanovení § 421 odst. 1 o. z.) je také porušení povinnosti organizace počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám (§ 415 o. z.). Takovým počínáním je např. i péče o to, aby v ubytovacím zařízení byla provedena opatření zamezující nebo snižující možnost pádu ubytovaných osob z horního lůžka v ložnicích vybavených lůžky umístěnými nad sebou.

Úryvok z textu:
Žalobce se domáhal proti žalované organizaci náhrady škody za poškození na zdraví, které utrpěl v noci v důsledku pádu z patrové postele v maringotce. K odůvodnění žaloby uvedl, že pracoval u žalované organizace jako montér ocelových konstrukcí a v souvislosti s prováděním montáží mu bylo zajištěno v místech výkonu práce ubytování v maringotce. V době úrazu pracoval na stavbě mateřské školy v L. a byl ubytován v nevyhovující maringotce; pádem z postele v této maringotce utrpěl žalobce těžký otře
Právna veta: Věc uložená občanem v automatické úschovní skříňce ČSD není věcí v opatrování socialistické organizace ve smyslu § 139 tr. zák. Odcizení takové věci, která je v osobním vlastnictví, je proto trestným činem krádeže podle § 247 tr. zák. a nikoli trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek městského soudu v Praze z 23. prosince 1982 sp. zn. 8 To 624/82 ve výroku o tre- stu a městskému soudu v Praze přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 2 z 3. června 1982 sp. zn. 3 T 54/82 byl obviněný I. A. uznán vinným trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák.
MENU