SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Kategória:
Meritum veci:
Dátum:
od:
do:
Spisová značka:
R značka:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1348816
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67141
USSR: 39265
NSČR: 129740
NSSČR: 71780
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431143
Krajské súdy (ČR): 50322
Posledná aktualizácia
20.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: pokračovanie v trestnej činnosti


Približný počet výsledkov: 14 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: pokračovanie v trestnej činnosti
  • pokracovanie nájdené 165 krát v 75 dokumentoch
  • v nájdené 72238 krát v 2017 dokumentoch
  • trestny nájdené 12720 krát v 1115 dokumentoch
  • cinnost nájdené 3043 krát v 754 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 162 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 266 dokumentov
Krajské súdy SR 56 dokumentov
Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky 2 dokumenty
Odborné články 4 dokumenty


Právna veta: I. Použití kvalifikace a vyšší trestní sazby podle § 209a odst. 1, 4 písm. h) tr. zák. je možné za předpokladu, že za první takový ěin uvedený v odstavci 1 byl pachatel potrestán, tj. vykonal uložený trest (nebo jeho část), s jehož výkonem není spojena fikce, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen (ani nedošlo k zahlazení odsouzení rozhodnutím soudu), a že po výkonu tohoto trestu (nebo jeho části) spáchal nejméně dva další trestné činy neoprávněného užívání cizího motorového vozidla nebo se dopustil jednoho takového trestného činu více útoky formou pokračování v trestné činnosti. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... formou recidivy při samostatném odsouzení za každý z nich] anebo jednoho takového trestného činu spáchaného více útoky formou pokračování v.trestné činnosti. Pojem „opětovně" tu nelze dovozovat již ze spáchání toho činu, který následuje po potrestání za takový čin ... za čin uvedený v odstavci 1 při dalším odsouzení pachatele, který se činu dopustil více útoky formou pokračování v trestné činnosti nebo činy spáchal opakovaně v reálném souběhu (opě- tovnost je obsažena již v rámci spáchání této trestné .
Kľúčové slová: trestné stíhanie, neprípustnosť trestného stíhania, jednota skutku, pokračovanie v trestnej činnosti, rei iudicatae

Zbierka NSS 4-5/1986
R 27/1986
Právna veta: Pri pokračujúcej trestnej činnosti je aj vyhlásenie oslobodzujúceho rozsudku medzníkom, ktorý pretŕha jednotu skutku. Páchateľa preto možno stíhať iba za tu časť pokračujúcej trestnej činnosti, ktorá nasleduje po vyhlásení tohto rozsudku. Ak skutok, pre ktorý se vedie trestné stíhanie, je čiastkovým útokom pokračujúceho trestného činu alebo prečinu, o ktorom súd rozhodol oslobodzujúcim rozsudkom, prichádza do úvahy zastavenie trestného stíhania pre prekážku rei iudicatae (§ 11 ods. 1 písm. f/ Tr. por.).

Úryvok z textu:
Okresný prokurátor v Senici podal proti obvinenej M. O. obžalobu pre trestný čin príživníctva podľa § 203 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že v čase od 11. septembra 1982 do 15. apríla 1983, hoci je zdravá a práceschopná, nikde nepracovala, zdržiavala sa v obci Čáry a v Brne, nechávala sa vydržiavať občanmi Š. M., I. M., ako aj sestrou J. O., ktorí jej poskytovali stravu a ubytovanie. Právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Senici z 29. novembra 1983 sp. zn. 2 T 122/83 bola obvinená M. O. uznaná za .
Kľúčové slová: porušovanie povinnosti pri nakladaní s finančnými a hmotnými prostriedkami, maloobchodná činnosť

Zbierka NSČ 7-8/1986
R 36/1986
Právna veta: Neoprávněnou výhodou socialistická organizace ve smyslu § 127 odst. 1 tr. zák. může být i bezhotovostní nákup zboží, která socialistická organizace oprávněná provozovat maloobchodní činnost nesmí podle příslušných předpisů prodat socialistickým organizacím na fakturu.

Úryvok z textu:
... ve všech těchto dalších případech spolu s dílčími skutky uvedenými v bodě 1 a 2 žalobního návrhu o pokračování v trestné činnosti a uvedené dílčí akty by naplnily znaky skutkové podstaty jediného trestného činu porušování povinnosti při nakládání s finančními a .
Kľúčové slová: neprípustnosť trestného stíhania, jednota skutku, rei iudicatae

Zbierka NSČ 4-5/1989
R 28/1989
Právna veta: Jednota skutku, kterou tvoří pokračující trestná činnost, je rozdělena nejen vyhlášením odsuzujícího rozsudku o části trestné činnosti do této doby spáchané, ale i vyhlášením zprošťujícího rozsudku, jakož i vydáním usnesení, kterým se zastavuje trestní stíhání vedené proti určité osobě o takovéto části trestné činnosti. Tato rozhodnutí nemohou vytvářet překážku rei iudicatae obsaženou v § 11 odst. 1 písm. f) tr. ř. i ve vztahu k trestné činnosti spáchané po jejich vyhlášení.

Úryvok z textu:
... skutkem. To znamená, že i když tu jsou okolnosti, které jinak odůvodňují závěr, že veškeré jednání pachatele je pokračováním v trestné činnosti, je třeba vzít v úvahu, že v důsledku vyhlášení zprošťujícího rozsudku tu jsou dva skutky, z nichž jeden .
Kľúčové slová: pokračovanie v trestnom čine, spločný zámer, časová súvislosť, rovnaký spôsob

Zbierka NSČ 4-5/1987
R 30/1987
Právna veta: Skutečnost, že některé útoky jsou spáchány na území ČSSR a jiné v cizině, sama o sobě nevylučuje pokračováni v trestném činu. K výkladu subjektivní podmínky pokračování v trestném činu.

Úryvok z textu:
... trestná činnost spáchaná na území obou států na sebe navazovala tak, že tvořila jeden celek, který měl charakter pokračování v trestné činnosti. Za této situace se podle městského soudu v Praze vztahovaly účinky odsouzení obviněného rozsudkem soudu hlavního města ... Praze v zákonné lhůtě stížnost, v níž namítl, že městský soud v Praze učinil nesprávný závěr o pokračování v trestné činnosti, pokud ji obviněný J. S. spáchal na území ČSSR a potom na území MLR. Městský prokurátor v Praze .
Kľúčové slová: lúpež, zmocniť sa cudzej veci, vydieranie, vyhrážanie

Zbierka NSČ 4-5/1981
R 30/1981
Právna veta: O trestný čin loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák. jde, jestliže pachatel jedná v úmyslu zmocnit se cizí věci v bezprostřední časové návaznosti na užité násilí nebo pohrůžku bezprostředního násilí. Jestliže však pachatel užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu donutit poškozeného, aby mu vydal věc někdy v budoucnosti, jde o trestný čin vydírání podle § 235 odst. 1 tr. zák.

Úryvok z textu:
... odst. 1 tr. zák. vzhledem k jednotícímu záměru pachatele, jakož i místní a časové souvislosti, jak jsou tyto znaky pokračování v trestné činnosti zřejmé z provedeného dokazování. Obviněný se po vlastních zkušenostech se staršími chovanci VÚDM po jejich odchodu rozhodl, že .
Kľúčové slová: úhrnný trest a spoločný trest, jednota skutku, vyhlásenie odsudzujúceho rozsudku

Zbierka NSČ 4-5/1984
R 12/1984
Právna veta: Při pokračování v přečinu, při přečinoch hromadných, trvajících a takových, jejichž znakem je soustavnost páchání, se jednota skutku přetrhuje vyhlášením odsuzujícího rozsudku soudu prvního stupně (§ 35 odst. 2 tr. zák.), a byl-li vydán trestní příkaz, doručením trestního příkazu obviněnému, nikoliv dnem vydání trestního příkazu (§ 314e odst. 4 tr. ř.)

Úryvok z textu:
... odsuzujícího rozsudku nastávají tu doručením trestního příkazu obviněnému. Jde i o účinky spočívající v tom, že při pokračování v trestné činnosti, při trestných činech a přečinech hromadných, trvajících a takových, jejichž znakem je soustavnost páchání, se přetrhuje ... 27. 5. 1982 mu byl doručen shora uvedený trestní příkaz ve věci 3 T 14/82. Při pokračování v trestné činnosti, při trestných činech a přečinech hromadných, trvajících a takových, jejichž znakem je soustavnost páchání, se nic nemění .
Zbierka NSČ 1/1976
R 5/1976
Právna veta: Při pokračování v trestné činnosti, při trestných činech a přečinech hromadných, trvajících a takových, jejichž znakem je soustavnost páchání, se nic nemění na totožnosti skutku,jestliže na rozdíl od jejich časového vymezení v obžalobě (návrhu na potrestání) se stíhané protiprávní jednání zkrátí, prodlouží nebo posune. Trvání trestných činů a přečinů tohoto druhu končí vyhlášením odsuzujícího rozsudku a u trestního příkazu dnem doručení trestního příkazu, pokud trestná činnost neskončila dříve. Tak je tomu i v případech, že odsuzující rozsudek byl cestou řádného nebo mimořádného opravného p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... trestná činnost obviněného spočívající v tom, že soustavně a bez závažného důvodu vynechával pracovní směny. Při pokračování v trestné činnosti, při trestných činech nebo přečinech hromadných a trvajících a při trestných činech a přečinech, jejichž znakem .
Zbierka NSČ 1/1980
R 3/1980
Právna veta: I. K zániku trestnosti přípravy trestného činu padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 1 al. 2 tr. zák. nestačí, že spolupachatel dobrovolně upustil od dalšího jednání směřujícího k spáchání trestného činu, avšak současně neodstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem z podniknuté přípravy, když padělané peníze měl v úmyslu odevzdat druhému spolupachateli, od něhož je převzal, a umožnit mu tak event. pokračování v trestné činnosti. II. Udávání 120 kusů padělaných padesátidolarových bankovek zpravidla nenaplní znaky okolnosti podmiňující použití vyšší trestní s ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K odvolání krajského prokurátora, obžalovaných M. S. a D. S. a matky obž. M. S. Nejvyšší soud ČSR zrušil podle § 258 odst. 2 tr. ř. z důvodů uvedených v § 258 odst. 1 písm. b), c), d) tr. ř. rozsudek krajského soudu v Ostravě ze dne 5. října 1978 sp. zn. 2 T 22/78 ohledně obž. M. S. ve výroku o vině trestným činem padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák. a ve výrocích o trestu a o ochranném dohledu, a ohledně obž. D. S. v celém rozsahu a podle § 259 odst. 1 tr. ř. přikázal .
Zbierka NSČ 7-8/1988
R 33/1988
Právna veta: Odvolací soud je povinen zabývat se také dílčím útokem pokračujícího trestného činu, který byl spáchán před vyhlášením rozhodnutí soudu prvního stupně, třebaže útok vyšel najevo až v řízení před odvolacím soudem.

Úryvok z textu:
... stránkami, které jsou právně relevantní. Pokračování v trestném činu se považuje za jeden skutek a jeden trestný čin. Při pokračování v trestné činnosti se nic nemění na totožnosti skutku, jestliže na rozdíl od jeho časového vymezení v obžalobě se stíhané protiprávní jednání .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.