Nájdené rozsudky pre výraz: pokračovanie v trestnom čine

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

66 dokumentov
17 dokumentov
42 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Základnou podmienkou pokračovania v trestnom čine je, že páchateľ čiastkovými útokmi uskutočňuje ten istý trestný čin. Nemôže byť preto súčasťou pokračovania v trestnom čine spáchanom formou páchateľstva útok, ktorým páchateľ napĺňa znaky účastenstva.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR rozhodol v spore o príslušnosť medzi Obvodným súdom Bratislava 3 a Mestským súdom v Bratislave, že príslušným súdom na vykonanie konania v trestnej veci proti obvinenému J. K. a spol., pre trestný čin podľa § 132 Tr. zák. a iné, je Obvodný súd Bratislava 3. Z odôvodnenia: Obvodný prokurátor pre Bratislavu III. podal 1. augusta 1988 na Obvodnom súde Bratislava 3 obžalobu na obvineného J. K. pre pokračovací trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 1
Právna veta: Skutečnost, že některé útoky jsou spáchány na území ČSSR a jiné v cizině, sama o sobě nevylučuje pokračováni v trestném činu. K výkladu subjektivní podmínky pokračování v trestném činu.

Úryvok z textu:
K stížnosti městského prokurátora v Praze Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení městského soudu v Praze ze dne 26. května 1986 sp. zn. 1 T 16/86 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Napadeným usnesením bylo podle § 188 odst. 2 tr. ř. z důvodu uvedeného v § 172 odst. 2 písm. b) tr. ř. zastaveno trestní stíhání obviněného J. S. pro trestný čin loupeže podle § 234 odst. 1, 2 písm. a), b) tr. zák. spáchaný v jednočinném souběhu s trestným činem rozkrádání majetku
Právna veta: Stejný způsob provedení činů (dílčích aktů) časově souvislé trestné činnosti nečiní z nich jeden pokračující skutek, jestliže každý z dílčích aktů zakládá znaky jiného trestného činu, tj. jeden znaky trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák. a druhý znaky trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1 tr. zák. Odcizení věcí z majetku v socialistickém vlastnictví i z majetku v osobním vlastnictví by snGhlo tvořit jeden pokračující skutek jen tehdy, kdyby celou trestnou činnost bylo možno posoudit jako přečin proti majetku v socialistické ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil dvě pravomocná usnesení okresního prokurátora v Pardubicích ze dne 30. května 1985 sp. zn. Pv 887/84, jimiž v prvním případě podle § 172 odst. 1 písm. d) tr. ř. z důvodu § 11 odst. 1 písm. a) tr. ř. a ve druhém případě podle § 172 odst. 2 písm. a) tr. ř. zastavil trestní stíhání proti obviněné R. K. pro přečin proti majetku v socialistickém a v osobním vlastnictví podle § 3 odst. 1 písm. a) zák. o př
R 51/1979
Právna veta: I. Pokračování v trestném cínu je vyloučeno, jestliže některé útoky jinak pokračující trestné činnosti jsou spáchány ve formě pachatelství, popř. spolupachatelství a jiné ve formě účastenství; škody způsobené těmito různými formami trestné činnosti nelze sčítat. II. Jde o vícečinný souběh trestného činu zneužívání socialistického podnikání podle § 120 tr. zák. a účastenství (pomoci) na trestném činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 10 odst. 1 písm. c), § 132 tr. zák., jestliže pachatel prodává ve větším rozsahu na svůj účet v provozovně socialistické organizace, kde j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkem krajského soudu v Plzni ze dne 10. února 1978 sp. zn. 1 T 8/77 byli obžalovaní O. H. a F. D. uznáni vinnými, že, I. v Karlových Varech - Dvorech obžalovaný O. H. jako vedoučí čerpací stanice konc. podniku Chemopetrol Praha, odbytového závodu III Třemošná u Plzně od 1. července 1973 do 18. srpna 1975, obžalovaný F. D. jako vedoucí téže stanice od 1. ledna 1971 do 30. června 1973 a dále jako obsluhovatel do 18. srpna 1975 spolu s dalšími obsluho- vateli téže stanice nevykazovali část
R 29/1977
Právna veta: I. Při pokračování v trestném činu jde o uskutečňování společného zločinného záměru jednáním, které stále nově naplňuje skutkovou podstatu téhož trestného činu a kde jednotlivé útoky jsou charakterizovány stejnorodým způsobem provedení a časovou souvislostí. Pro splnění podmínky stejnorodosti provedení jednotlivých útoků se nevyžaduje úplná totožnost způsobu spáchání, ale postačí podobnost způsobu spáchání jednotlivých útoků, přičemž tuto podmínku je třeba vykládat v souvislosti s obsahem společného záměru. Jde o stejnorodý způsob provedení trestného činu, jestliže pracovník benzinové stanice ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z odůvodnění: Krajský prokurátor v Plzni podal na obžalované J. M., V. j J. B., a J. J. krajskému soudu v Plzni obžalobu pro trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b), c), odst. 2 písm. b], odst. 4 tr. zák., jehož se podle žalobního návrhu dopustili dílem jako spolupachatelé podle § 9 odst. 2 tr. zák. tím, že I. obžalovaní V. J., J. B. a J. J. ve spojení s obžalovaným J. M. jako čerpadláři stanic nár. podniku Benzina v Rokycanech nejméně od počá
R 29/1977
Právna veta: I. Při pokračování v trestném činu jde o uskutečňování společného zločinného záměru jednáním, které stále nově naplňuje skutkovou podstatu téhož trestného činu a kde jednotlivé útoky jsou charakterizovány stejnorodým způsobem provedení a časovou souvislostí. Pro splnění podmínky stejnorodosti provedení jednotlivých útoků se nevyžaduje úplná totožnost způsobu spáchání, ale postačí podobnost způsobu spáchání jednotlivých útoků, přičemž tuto podmínku je třeba vykládat v souvislosti s obsahem společného záměru. Jde o stejnorodý způsob provedení trestného činu, jestliže pracovník benzinové stanice ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR k odvolání krajského prokurátora a obžalovaných J. IM., V. J., J. B., J. J. a Z. P. napadený rozsudek krajského soudu v Plzni ze dne 13. 1. 1976 sp. zn. 1 To 10/75 zrušil z důvodů uvedených v § 258 odst. 1 písm. a), b), c), d) tr. ř. v celém rozsahu ohledně obžalovaných J. M., V. J., J. B, J. J. a Z. P. a přikázal krajskému soudu v Plzni, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Podle obžaloby krajského prokurátora v Plzni byli obžalovaní J. M.,
Právna veta: Škody vzniklé opakovaným jednáním naplňujícím stejnou skutkovou podstatu při pokračování v trestném činu se z hlediska náhrady škody považují za samostatné nároky. Podmínky promlčení je proto třeba posuzovat samostatně u toho kterého nároku.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek krajského soudu v Českých Budějovicích z 25. 8. 1989 sp. zn. 4 To 709/88 ve výroku o náhradě škody. Poškozený městský národní výbor v Milevsku byl odkázán podle § 265 tr. ř. se zřetelem k § 271 odst. 2 tr. ř. s nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem byl k odvolání obviněné^R. Z. a okresního prokurátora v Písku podle § 258 odst. 1 písm.
R 3/1972
Právna veta: I. Rozhodujúcim znakom pokračovania v trestnom čine, ktorý ho odlišuje od opakovania trestného činu (od rovnorodého viacčinného súbehu) je, že jednotlivé útoky, z ktorých každý naplňuje znaky toho istého trestného činu, sú po subjektívnej stránke spojené jediným a tým istým zámerom v tom zmysle, že páchateľ už od začiatku zamýšľa aspoň v najhrubších obrysoch i ďalšie útoky a že po objektívnej stránke sa tieto jednotlivé útoky javia ako postupné realizovanie tohto jediného zámeru. II. Organizáciou, pre ktorú zabezpečuje zodpovedný hospodársky pracovník neoprávnené výhody konaním popísaným v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 5. 3. 1971 sp. zn. 5 T 15/70 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky zo 14. 7. 1971 sp. zn. 1 To 75/71 Najvyšší súd ČSSR zrušil oba tieto rozsudky a vec vrátil Krajskému súdu v Košiciach, aby ju v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 5 T 15/70 z 5. marca 1971 boli ob
Merito veci Jednota skutku
R 40/1980
Právna veta: Ak páchateľ dvoma alebo viacerými samostatnými útokmi postupne úmyselne spôsobí jednej osobe ujmu na zdraví a druhej osobe ťažkú ujmu na zdraví, treba konanie páchateľa právne posúdiť ako dva samostatné trestné činy, teda ako trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 221 ods. 1 Tr. zák. a ako trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 222 ods. 1 Tr. zák., a nie ako jeden pokračujúci trestný čin. Ak súd v takomto prípade zistí, že páchateľ niektorý z trestných činov nespáchal, musí obvineného oslobodiť z obžaloby pre tento trestný čin podľa § 226 písm. c) Tr. por.

Úryvok z textu:
Okresnému súdu v Topoľčanoch bola podaná obžaloba voči obvinenému V. K. za trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 221 ods. 1 Tr. zák, a za trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 222 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 23. apríla 1976 v Bánovciach nad Bebravou v podnapitom stave prišiel medzi bijúce sa osoby cigánskeho pôvodu a najprv poriskom sekery, ktorú mal v ruke, udrel poškodeného Ľ. P. po ústach, vyrazil mu jeden zub a spôsobil mu tržnozmliaždenú ranu na vnútornej strane dolnej
R 32/1980
Právna veta: Ak pri pokračujúcom trestnom čine spácha páchateľ niektoré čiastkové útoky v čase, keď podliehal právomoci vojenských súdov a iné v čase, keď právomoci vojenských súdov nepodliehal, je na prejednanie veci príslušný vojenský súd. Ak pri opakovaní trestných činov spácha páchateľ niektoré trestná činy v čase, keď podliehal právomoci vojenských súdov, je na prejednanie všetkých trestných činov príslušný vojenský súd len vtedy, keď trestné činy spáchané v čase, keď páchateľ nepodliehal právomoci vojenských súdov, vecne súvisia s trestnými činmi spáchanými v čase, keď páchateľ podliehal právomoci ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zrušil na základe odvolania krajského prokurátora a obvineného Ľ. Ch. rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici z 28. februára 1979 sp. zn. 2 T 36/78 v časti týkajúcej sa obvineného Ľ. Ch. v celom rozsahu a obvineného Ľ. Ch. uznal za vinného zo spolupáchateľstva na trestných činoch rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 9 ods. 2, § 132 ods. 1 písm. a) Tr. zák. a poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 9 ods. 2, § 136 ods. 1 písm. a) Tr. zák.
MENU