Nájdené rozsudky pre výraz: pokus trestného činu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 79

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

493 dokumentov
104 dokumentov
296 dokumentov
2 dokumenty
55 dokumentov
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Také v případě tzv. ukončeného pokusu lze dobrovolně upustit od dokonání činu a splnit podmínky zániku trestnosti podle § 8 odst. 3 písm. a) tr. zák., jestliže mezi jednáním pachatele a způsobením zamýšleného následku zbývá ještě určitá doba, ve které je možno následku zabránit. V takovém případě však nestačí pouhé zdržení se dalšího jednání, ale je třeba i dobrovolného aktivního zásahu pachatele k odvrácení nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem z podniknutého pokusu. Míru aktivity pachatele v takovém případě nelze stanovit obecně. Je třeba posuzovat individuálně se zře ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocné rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. dubna 1985 sp. zn. 1 T 3/85 a krajskému soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Shora citovaným rozsudkem krajského soudu byla obviněná L. W. uznána vinnou pokusem trestného činu vraždy podle § 8 odst. 1, § 219 tr. zák., jehož se dopustila tím, že dne 16. srpna 1984 ve svém bytě v Jaroměři podala svému syno
Právna veta: K otázce jednoty skutku. Momentem, který dělí pachatelovo jednání na různé skutky, je následek závažný z hlediska trestního práva, který pachatel způsobil nebo chtěl způsobit. Za jeden skutek lze považovat jen ty projevy vůle pachatele navenek, které jsou pro tento následek kauzální, pokud jsou zahrnuty jeho zaviněním. K otázce totožnosti skutku.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocný rozsudek krajského soudu v Plzni ze dne 28. listopadu 1983 sp. zn. 3 To 392/83 a tomuto soudu přikázal, aby věc obviněného J. K. znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Usnesením vyšetřovatele Okresní správy SNB v Sokolově ze dne 1. 2. 1983 sp. zn. ČVS — VV 57/83 bylo podle § 160 odst. 1 tr. ř. zahájeno trestní stíhání a usnesením vyšetřovatele odboru vyšetřování VB Krajské správy SNB
Právna veta: K rozlíšeniu prípravy a pokusu trestného činu vraždy podľa § 7 ods. 1, § 8 ods. 1, § 219 Tr. zák.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Rozsudkom vyššieho vojenského súdu bol obžalovaný B. uznaný za vinného z pokusu trestného činu vraždy podľa § 8 ods. 1, § 219 Tr. zák., pretože dňa 20. 3. 1983 okolo 02,00 hod. v H. B., v byte občana S. v podnapitom stave a v nadmernom afekte zlosti pre neveru manželky mieril nabitou odistenou pištoľou vzor 52 ráže 7,62 mm na S. s úmyslom ho zastreliť; to sa mu však nepodarilo, pretože S. sa na neho v sebaobrane vrhol a snažil sa mu zbraň vziať; v nasledujúcom zápase obžalovaný v
Právna veta: K naplnění znaků pokusu trestného činu obecného ohrožení podle § 8 odst. 1, § 179 odst. 1, 3 písm. a) tr. zák. postačí, za předpokladu, že základní skutková podstata je naplněna vydáním cizího majetku v nebezpečí škody velkého rozsahu, aby úmysl pachatele obecně nebezpečného jednání směřoval k usmrcení i jen jedná osoby. Toto ustanovení je pak speciální ve vztahu k ustanovení o pokusu trestného činu vraždy podle § 8 odst. 1, § 219 tr. zák., takže jednocinný souběh s tímto trestným činem je vyloučen.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSSR, Nejvyšší soud ČSSR zrušil rozsudek krajského soudu v Praze ze dne 24. března 1983 sp. zn. 1 T 20/82 i rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 20. července 1983 sp. zn. 1 To 17/83 a krajskému soudu v Praze přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Kolíně ze dne 15. prosince 1981 sp. zn. 2 T 340/81 byla obviněná A. P. uznána vinnou trestným činem obecného ohrožení podle § 179 odst
Právna veta: Machinace s účetními doklady, kterými pachatel trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák. průběžně zakrývá opakované přivlastňování svěřených finančních prostředků, jsou součástí jednání naplňujícího znaky tohoto trestného činu a nelze je posoudit jako trestný čin poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 136 odst. 1 písm. b) tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Děčíně z 12. 7. 1988 sp. zn. 6 T 173/88 a okresnímu prokurátorovi v Děčíně přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Děčíně z 12. července 1988 sp. zn. 6 T 173/88 byla obviněná Z. H. uznána vinnou trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák. Za to byla podle § 132 odst.
Právna veta: Konanie vedúcej pošty, ktorá zúčtovala na dve poštové poukážky sumy 11 000 Kčs a 24 700 Kčs pre Slovenskú štátnu sporiteľňu ako splátky na pôžičku svojho manžela, tieto sumy však do pokladne nevložila, naplňuje znaky dokonaného trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. c) Tr. zák., a nie pokusu trestného činu poškodzovania majetku v socialistikom vlastníctve podľa § 8 ods. 1, § 136 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. a) Tr. zák.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil právoplatný rozsudok Okresného súdu v Žiari nad Hronom z 20. júna 1983 sp. zn. 3 T 250/83 a tomuto okresnému súdu prikázal, aby vec znovu prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Žiari nad Hronom z 20. júna 1983 sp. zn. 3 T 250/83 bola obvinená M. B. uznaná za vinnú z pokusu trestného činu poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 8 od
Právna veta: I. K rozlišování přípravy a pokusu u trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. c) tr. zák. Jestliže obviněný učiní vše pro to, aby uvedl socialistickou organizaci v omyl (předloží nepravdivý znalecký posudek o ocenění nemovitosti v úmyslu obohatit osobu, která nemovitost prodává socialistické organizaci), začal jíž uskutečňovat jednání, které je znakem trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. c) tr. zák., tj. jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu ve smyslu § 8 odst. 1 tr. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSSR, Nejvyšší soud ČSSR zrušil usnesení Nejvyššího soudu SSR ze dne 20. září 1983 sp. zn. 3 To 62/83 ve výroku, jímž byla trestní věc obviněného S. M. vrácena k došetření prokurátorovi podle § 260 tr.ř. a přikázal krajskému soudu v Košicích, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem krajského soudu v Košicích ze dne 1. června 1983 sp. zn. 2 T 9/83 byl obviněný Š. M. uznán vinným přípravou k trestnému činu ro
Meritum Vydírání
R 10/1979
Právna veta: Jestliže pachatel pohrůžkou násilí jiného nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, napadený však v důsledku svého zdravotního stavu (bezvědomí) nemůže pohrůžku vnímat, jde jen o pokus trestného činu vydírání podle § 8 odst. 1, § 235 tr. zák. a nikoli o dokonaný trestný čin vydírání podle § 235 tr. zák.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR k stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ČSR vyslovil, že pravomocným rozsudkem okresního soudu v Šumperku ze dne 22. 12. 1977 sp. zn. 2 T 229/77, jímž byl obviněný Š. J. uznán vinným trestným činem násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 197a tr. zák., trestným činem vydírání podle § 235 odst. 1 tr. zák. a trestným činem vydírání podle § 235 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák. a odsouzen podle § 235 odst. 2 a § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrn
R 9/1974
Právna veta: Pokus trestného činu s tzv. kvalifikovanou skutkovou podstatou nie je možný, keď je použitie vyššej trestnej sadzby podmienené nedbanlivým spôsobením ťažšieho následku, ktorý porušuje taký istý druhový objekt, aký je predmetom ochrany v základnej skutkovej podstate a keď úmyselné spôsobenie takéhoto ťažšieho následku už zakladá znaky iného úmyselného trestného činu postihnutého vyššou trestnou sadzbou.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave z 9. marca 1973 sp. zn. 1 T 12/73 bol obvinený M. R. uznaný za vinného z pokusu trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 8 ods. 1, § 222 ods. 1, 2 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 15. augusta 1972 asi o 18.00 hod. v Piešťanoch na Dlhej ulici vo dvore rodinného domu č. p. 2919 dva razy bodol kuchynským nožom poškodeného J. J. do oblasti brucha. V dôsledku toho a predchádzajúcej choroby poškodeného nastal metabolický rozvrat vnútorného prostredia pri ro
Právna veta: Keď páchateľ konal v úmysle, aby jeho súkromné telefonické rozhovory boli účtované útvaru v snahe vyhnúť sa povinnosti platiť za ne náhradu, a spôsobil tým značnú škodu, treba jeho konanie kvalifikovať ako trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. c) Tr. zák., a nie ako pokus trestného činu poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § S ods, 1, § 138 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. a) Tr. zák.

Úryvok z textu:
V konaní o sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister národnej obrany ČSSR, Najvyšší súd ČSSR zrušil rozsudok vyššieho vojenského súdu a odvolanie obžalovaného proti rozsudku vojenského obvodového súdu zamietol. Z odôvodnenia: Obžalovaný voj. v zál. Ľ. B. bol rozsudkom vojenského obvodového súdu uznaný za vinného z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. c) Tr. zák., pretože v období od 28. 10. 1978 do 18. 2. 1979 v
MENU