SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Kategória:
Meritum veci:
Dátum:
od:
do:
Spisová značka:
R značka:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1346284
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129664
NSSČR: 71765
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431111
Krajské súdy (ČR): 50264
Posledná aktualizácia
17.04.2021 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: porušenie dôležitej povinnosti


Približný počet výsledkov: 17 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: porušenie dôležitej povinnosti
  • porusenie nájdené 4303 krát v 1386 dokumentoch
  • dolezity nájdené 158 krát v 70 dokumentoch
  • povinnost nájdené 3820 krát v 1011 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 56 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 18 dokumentov
Krajské súdy SR 366 dokumentov
Odborné články 9 dokumentov


Kľúčové slová: všeobecné ohrozenie, porušenie dôležitej povinnosti

Zbierka NSS 7-8/1983
R 48/1983
Právna veta: Vodič autobusu, ktorý prechádza cez železničné priecestie v takej vzdialenosti pred blížiacim sa osobným vlakom, že zrážke autobusu a vlaku sa zabránilo len tým, že rušňovodič osobného vlaku včas použil rýchlobrzdu, spôsobuje všeobecné nebezpečenstvo v zmysle § 180 ods. 1 Tr. zák. Porušenie povinností uložených v ustanoveniach § 21 ods. 1, 2 písm. e) vyhl. č. 100/1975 Zb. za takých okolností treba považovať za porušenie dôležitej povinnosti vyplývajúcej zo zamestnania v zmysle § 180 ods. 2 písm. b) Tr. zák.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 24. júna 1982 sp. zn. 3 To 314/82 ako aj rozsudok Okresného súdu v Leviciach z 28. apríla 1982 sp. zn. 2 T 104/82 a Okresnému súdu v Leviciach prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Leviciach podal obžalobu na obvineného O. S. pre trestný čin všeobecného ohrozenia podľa § 180 ods. 1, 2 písm. b) Tr. zák. na tom .
Právna veta: Nejde o porušení důležité povinnosti ve smyslu § 130 odst. 1 tr. zák., jestliže řidič motorového vozidla, jedoucí na přímém úseku silnice přiměřenou rychlostí, chce vozidlo zastavit a v důsledku řidičské nezkušenosti na mokré vozovce prudce zabrzdí, uvede je tím do smyku a způsobí na něm větší škodu.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR ve prospěch odsouzeného R. M., Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocný rozsudek okresního soudu v České Lípě ze dne 24. září 1985 sp. zn. 3 T 758/85 a podle § 226 písm. b) tr. ř. obviněného R. M. zprostil obžaloby pro trestný čin porušování povinnosti v provozu socialistické organizace podle § 130 odst. 1 tr. zák., jehož se měl dopustit tím, že dne 24. 6. 1985 kolem 7.45 hod. řídil svěřený nákladní automobil Š 706 SPZ LI 94-93, patřící n. p. .
Kľúčové slová: ublíženie na zdraví, cestná premávka, znalecký posudok , porušenie dôležitej povinnosti vodiča

Zbierka NSS 4-5/1987
R 24/1987
Právna veta: I. Ak závisí posúdenie viny na nehode v cestnej premávke od určenia primeranej rýchlosti motorového vozidla, treba na riešenie tejto otázky pribrať znalca na objasnenie skutkových okolností odbornej povahy (výpočet vzdialeností, výpočet brzdnej dráhy vzhľadom na typ vozidla, stav vozovky, účinnosť bŕzd atď.). Otázka, či rýchlosť vozidla bola primeraná či neprimeraná a v akej miere, je však otázkou právnou, ktorú musí riešiť orgán činný v trestnom konaní na základe znaleckého posudku. II. Porušenie povinnosti uvedenej v § 12 vyhl. č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky o dodržovaní pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rýchlosť jazdy okolnostiam, ktoré mohol predvídať. Porušenie týchto povinností vodiča podľa názoru odvolacieho súdu treba hodnotiť ako porušenie dôležitej povinnosti v zmysle § 224 ods. 2 Tr. zák. Otázkou bolo, či porušenie dopravných predpisov zo štrany ... obvineného je len porušením bežnej povinnosti alebo či ide o porušenie dôležitej povinnosti vodiča uloženej mu podľa zákona. Jej kladné zodpovedanie by potom malo za následok právne posúdenie konania .
Právna veta: Ak je príčinou dopravnej nehody porucha brzdového systému motorového vozidla, je dôležité zisťovať, či vodič mal a mohol poruchu objaviť pri riadnej kontrole a starostlivosti pred jazdou, ale i počas jazdy, ale ešte pred nehodou. Z tohto hľadiska je významné, či ide o náhlu poruchu alebo o takú poruchu, ktorá sa vyvíja a narastá postupne. Je porušením dôležitej povinnosti uloženej podľa zákona v zmysle § 223 ods. 2 prípadne § 224 ods. 2 Tr. zák., ak vodič vedie motorové vozidlo, o ktorom vie, že má chybný brzdový systém, napr. keď treba opakovane stlačiť brzdový pedál, aby sa vyvolal potreb ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 22. januára 1986 sp. zn. 3 To 283/86 i rozsudok Okresného súdu v Dunajskej Strede z 12. novembra 1985 sp. zn. 2 T 487/85 a tomuto okresnému súdu prikázal. aby vec znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Dunajskej Strede z 12. novembra 1985 sp. zn. 2 T 487/85 bola obvinená M. V. uznaná za vinnú z trestného činu ublíženia na zdraví .
Právna veta: I. Vodič motorového vozidla sa nemôže spoliehať na to, že chodec veľmi vysokého veku sa bude správať v cestnej premávke s potrebnou opatrnosťou a že bude primerane reagovať na dopravnú situáciu. Na takéto osoby treba brať osobitný ohľad (§ 2 ods. 2, § 4 ods. 1 pfem. e/ vyhl. č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky]. II. Skutočnosť, že poškodený značnou mierou spoluzavinil dopravnú nehodu, môže viesť k záveru, že nie je splnená materiálna podmienka pre použitie vyššej trestnej sadzby, hoci obvinený formálne porušil dôležitú povinnosť uloženú podľa zákona.

Úryvok z textu:
... uzneseniu okresného prokurátora z 31. mája 1985. Sťažovateľ poukázal na to, že obvinený zavinil dopravnú nehodu porušením dôležitej povinnosti uloženej mu podľa zákona. Vychádzal najmä z toho, že obvinený po spozorovaní chodca najprv len znížil rýchlosť ... . Otázkou bolo, či toto porušenie dopravných predpisov je len porušením bežnej povinnosti, alebo či ide o porušenie dôležitej povinnosti uloženej podľa zákona. Jej kladné zodpovedanie by potom malo za následok kvalifikáciu konania obvineného aj podľa § .
Právna veta: Skutková podstata trestného činu porušování povinnosti v provozu socialistické organizace podle § 130 tr. zák. je omezena jak co do způsobu jednání, tak co do postavení, které musí mít pachatel. Osoba, která nemá požadované postavení, se nemůže dopustit tohoto trestného činu, a to ani tehdy, když přispěla k jednání osoby, která má požadované postavení a která porušením důležité povinnosti svého zaměstnání zavinila následek uvedený v ustanovení § 130 odst. 1 tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení krajského soudu v Ostravě z 16. května 1983 sp. zn. 6 To 152/83 a rozsudek okresního soudu v Karviné z 27. ledna 1983 sp. zn. 6 T 135/82 a okresnímu soudu v Karviné přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Karviné z 27. 1. 1983 sp. zn. 6 T 135/82 byla obviněná A. S. uznána vinnou trestným činem porušování povinnosti v provozu .
Kľúčové slová: ublíženie na zdraví, hroziace nebezpečenstvo, porušenie dôležitej povinnosti, zvukové výstražné znamenia

Zbierka NSS 7-8/1987
R 45/1987
Právna veta: Ak vodič motorového vozidla nepoužil zvukové výstražná znamenie, hoci to bolo nevyhnutné na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva (§ 2 ods. 2, § 23 ods. 1 vyhl. č. 100/1975 Zb, o pravidlách cestnej premávky], spravidla v tom nemožno vidieť porušenie dôležitej povinnosti uloženej podľa zákona v zmysle § 224 ods. 2 Tr. zák,

Úryvok z textu:
... , ktorí si boli vedomí svojej prednosti pri prechádzaní vozovky, a preto takéto porušenie dopravných predpisov treba považovať za porušenie dôležitých povinností v zmysle § 224 ods. 2 Tr. zák. Najvyšší súd SSR preskúmal na podklade sťažnosti pre porušenie zákona ... možno pričítať zavinenie. Aj keď nehodu spoluzavinil nesprávnou reakciou na vzniknutú situáciu, nie je možné posudzovať jeho konanie ako porušenie dôležitej povinnosti v zmysle § 224 ods. 2 Tr. zák. [resp. § 223 ods. 2 Tr. zák.). Vzhľadom .
Právna veta: I. Pri skúmaní zavinenia dopravnej nehody, ktorej účastníkom bol československý občan v cudzine, sa použijú pravidlá cestnej premávky toho štátu, kde bol spáchaný trestný čin. Obvinený československý občan, vodič motorového vozidla, sa nemôže zbaviť trestnej zodpovednosti tým, že tieto pravidlá nepoznal, lebo pred cestou je povinný sa s týmito pravidlami zoznámiť. II. Skutočnosť, že svedok je cudzím štátnym občanom a má trvalý pobyt v cudzine, sama osebe nemôže viesť k záveru, že svedok nemôže byť vypočutý osobne pred československým súdom pre nedosiahnuteľnosť a že sú preto splnené podmien ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... po priechode, ktorí si boli vedomí svojej prednosti pri prechádzaní vozovky, a preto takéto porušenie dopravných predpisov treba považovať za porušenie dôležitých povinností v zmysle § 224 ods. 2 Tr. zák. Najvyšší súd SSR preskúmal na podklade sťažnosti pre porušenie zákona podľa § .
Meritum Doprava
Kľúčové slová: predchádzanie, ublíženie na zdraví

Zbierka NSS 7-8/1987
R 48/1987
Právna veta: Vodič predchádzaného vozidla, ktorý v rozpore s ustanovením § 11 ods. 5 vyhi. č. 100/1975 Zfo. o pravidlách cestnej premávky zvýši rýchlosť alebo inak bráni predchádzaniu, môže tým vytvoriť dopravná situáciu, v ktorej vodič, ktorý začal predchádzať, nesmie v predchádzaní pokračovať í § 11 ods. 2 písm. a/, e/ cit. vyhi.) a musí sa zaradiť za vozidlo, ktoré chcel predísť.

Úryvok z textu:
... svojho vozidla a predchádzaného vozidla neohrozil iných účastníkov cestnej premávky. Všetky tieto porušenia pravidiel cestnej premávky sú porušením dôležitej povinnosti uloženej podľa zákona, lebo neprimeraná rýchlosť vozidla [s osobitným prihliadnutím na rozmery a hmotnosť autobusu) v čase ... ods. 1, 2 Tr. zák., teda že spôsobil inej osobe z nedbanlivosti smrť, a to v dôsledku porušenia dôležitej povinnosti uloženej podľa zákona. Najvyšší súd SSR preskúmal v zmysle § 267 ods. 1 Tr. por. na podklade .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.