Nájdené rozsudky pre výraz: porušovanie domovej slobody

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

826 dokumentov
256 dokumentov
1933 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 33/1978
Právna veta: Znak v ustanovení § 238 ods. 2 písm. a) Tr. zák., že trestný čin porušovania domovej slobody bol spáchaný so zbraňou, treba vykladať v súvislosti s § 89 ods. 5 Tr. zák. Podľa toho trestný čin porušovania domovej slobody je spáchaný so zbraňou, ak páchateľ (alebo s jeho vedomím niektorý zo spolupáchateľov) použije zbraň na útok, na prekonanie alebo zamedzenie odporu alebo ak ju má na ten účel pri sebe; pritom sa zbraňou rozumie čokoľvek, čím možno vykonať útok na telo dôraznejším spôsobom. Z toho vyplýva, že zbraňou sa rozumie len vec, ktorá bola použitá alebo ktorá bola určená na útok proti os ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zamietol podlá § 268 ods. 1 Tr. por. sťažnosť pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR proti rozsudku Okresného súdu Bratislava — vidiek zo 7. júla 1976 sp. zn. 1 T 136/76. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu Bratislava — vidiek zo 7. júla 1976 sp. zn. 1 T 136/76 bol obvinený S. K. uznaný za vinného z trestného činu porušovania domovej slobody podľa § 238 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 13. februára 1976 o 21.30 hod. v obci Dunajská Lužná v
Právna veta: Domem se podle dosud platné judikatury rozumí též k domu přilehlá ohrazená zahrada a ohrazený dvůr, včetně objektů, které se zde vyskytují, jakož i přilehlé ohrazené hospodářské prostory a budovy. Domem se rozumí i rekreační chata (viz č. 1/80 Sb. rozh. tr.). Tento širší výklad pojmu „dům“ při nedostatku jiných trestněprávních norem účinně zabezpečujících ochranu práva občanů na nerušený odpočinek a regeneraci jejich pracovní síly, je zcela opodstatněný a odpovídá i požadavkům na účinnější zajištění ochrany jejich ústavních práv a zákonných zájmů. Jestliže tedy byl přijat širší výklad pojmu „ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSSR zrušil na podkladě stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSSR usnesení vyššího vojenského soudu, jakož i usnesení vojenského obvodového soudu, a tomuto soudu přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Obžalobou vojenského obvodového prokurátora byl voj. P. žalován, že dne 17. 3. 1987 kolem 24.00 hod. vypáčením skleněné výplně oken vnikl do zahrádkářské chatky občana V. B. v zahrádkářské kolonii Ostrov ve Strakonicí
R 37/1988
Právna veta: Ustanovení § 238 odst. 1 al. 2 tr. zák. o rušení domovní svobody předpokládá, že pachatel pojal úmysl vykonat v cizím domě nebo bytě násilí ještě předtím, než do uvedených objektů vnikl. Za takový úmysl nelze považovat záměr pachatele odcizit v bytě nebo domě jiného cizí věc.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Semilech z 25. března 1987 sp. zn. 2 T 91/87 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Semilech ze dne 25. března 1987 pod sp. zn. 2 T 91/87 byl obviněný R. B. uznán vinným trestnými činy krádeže podle § 247 odst. 1 tr. zák. a porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1 tr. zák. a odsouzen podle § 247 odst. 1 tr.
R 51/1973
Právna veta: K výkladu pojmu „byt iného“ v zmysle ustanovenia § 238 Tr. zák. o porušovaní domovej slobody.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Poprade z 20. októbra 1971 sp. zn. 4 T 420/71 bol obvinený V. R. podl'a § 226 písm. b) Tr. por. oslobodený spod obžaloby pre trestný čin porušovania domovej slobody podľa § 238 ods. 1 Tr. zák., ktorý mal spáchať tak, že 21. novembra 1970 v popoludňajších hodinách vo Svite na ul. 9. mája č. 11/108 násilím vnikol do bytu svojej bývalej manželky, tam sa jej vyhrážal, výzvu na opustenie bytu neuposlúchol, napadol ju a spôsobil jej menšie poranenie, ktoré nemalo vplyv na je
Merito veci Domovní svoboda
Kľúčové slová: porušovanie domovej slobodyzodpovednosť za škodu na odložených veciach
R 8/1990
Právna veta: I. K výkladu § 139 tr. zák. v případě odcizení věd z hotelového pokoje ke škodě ubytované osoby. II. Násilné vniknutí do hotelového pokoje určeného k přechodnému ubytování občana zasahuje do domovní svobody ubytovaného občana a naplňuje formální znaky trestného činu porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1 al. 1 tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud zrušil usnesení krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 8. 1988 sp. zn. 3 To 373/88 a rozsudek okresního soudu v Semilech z 21. 7. 1988 sp. zn. 2 T 381/87 a okresnímu soudu v Semilech přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Semilech z 21. července 1988 sp. zn. 2 T 381/87 byl obviněný J. Č. uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst.
Merito veci Predbežná otázka
Právna veta: I. Ak z vykonaných dôkazov vyplýva, že dvaja obvinení stíhaní pre trestný čin porušovania domovej slobody podlá § 238 ods. 1 Tr. zák. sa dopustili stíhaného skutku ešte s ďalšou osobou, teda za okolnosti, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby podľa § 238 ods. 2 písm. b) Tr. zák., je súd povinný zistiť účasť tejto ďalšej osoby na trestnej činnosti obvinených ako predbežnú otázku podľa § 9 ods. 1 Tr. por. Pritom nie je viazaný právoplatným rozhodnutím súdu o účasti tejto ďalšej osoby. II. Tým, že súd uzná obvineného za vinného, že sa obžalobou stíhaného skutku dopustil za okolností ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona zrušil uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 14. októbra 1980 sp. zn. 7 To 386/80 a rozsudok Okresného súdu v Čadci z 26. augusta 1980 sp. zn. 1 T 299/80 a Okresnému súdu v Čadci prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Uvedeným rozsudkom okresného súdu boli obvinení M. L. a J. L. uznaní za vinných ako spolupáchatelia podľa § 9 ods. 2 Tr. zák. z trestného činu porušovania domovej slobody podľa § 238 ods.
Merito veci Spolupáchateľstvo
Právna veta: K otázke postupného spolupáchateľstva pri tzv. predčasne dokonaných trestných činoch. Ak pri takomto trestnom čine pristúpi páchateľ k trestnej činnosti inej osoby po dokonaní trestného činu v štádiu jeho dokončovania, treba jeho konanie kvalifikovať ako pomoc podľa § 10 ods. 1 písm. c) Tr. zák., a nie ako spolupáchateľstvo podľa § 9 ods, 2 Tr. zák. Ak však páchateľ samostatným konaním sám naplní znaky dokonaného trestného činu a potom v štádiu dokončovania trestného činu koná spoločne s inými páchateľmi, treba jeho konanie kvalifikovať ako spolupáchateľstvo podľa § 9 ods. 2 Tr. zák., preto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Dolnom Kubíne z 26. novembra 1980 sp. zn. 2 T 213/80 boli obvinení D. G., A. G. a J. G. uznaní za vinných z trestného činu porušovania domovej slobody podľa § 238 ods. 1 al. druhá Tr. zák. v podstate na tom skutkovom základe, že 29. ’júna 1980 vo večerných hodinách v Tvrdošíne neoprávnene vnikli do bytu M. G. a jeho družky Š. B. s úmyslom ich zbiť, čo aj uskutočnili a oboch rukami nabili. Za to boli obvinenému D. G. a J. G. uložené nepodmienečné tresty odňatia slob
Merito veci Dom iného
R 32/1974
Právna veta: Za „dom iného“ v zmysle § 238 ods. 1 Tr. zák. nemožno považovať spoločný nerozdelený dvor páchateľa a poškodeného.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Poprade z 8. marca 1973 sp. zn. 4 T 87/73 bol obvinený Š. Š. uznaný za vinného z trestného činu porušovania domove] slobody podľa § 238 ods. 1 písm. a) Tr. zák. a bol podľa § 238 ods. 2 Tr. zák. odsúdený na trest odňatia slobody vo výmere 15 mesiacov podmienečne na skúšobný čas dvoch rokov. Podľa rozsudku trestná činnosť obvineného Š. Š. spočívala v tom, že 12. mája 1969 v Zálesí po predchádzajúce] hádke s poškodenou K. Ch. vošiel s palicou v ruke do jej dvora, nadával
R 52/1973
Právna veta: Za ťažkú ujmu na zdraví podľa § 89 ods. 6 písm. e) Tr. zák. (poškodenie dôležitého orgánu) možno považovat' aj rozsiahle pomliaždenie svalovej tkane spojené s následným život ohrozujúcim masívnym krvácaním medzi svalové snopce na viacerých miestach tela.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave z 21. apríla 1970 sp. zn. 1 T 11/70 bol obvinený E. S. uznaný za vinného z trestných činov ublíženia na zdraví podl'a § 222 ods. 1, 2 Tr. zák. a porušovania domovej slobody podľa § 238 ods. 1 Tr. zák. Podľa obsahu rozsudku sa obvinený dopustil trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 222 ods. 1, 2 Tr. zák. tak, že 10. mája 1969 asi o 02.00 hod. v Štúrove na Pajerovej ulici v byte a potom na dvore bil po dobu jednej hodiny veľkou silou násadou na metlu svoj
R 34/1980
Právna veta: Podľa § 55 ods. 1 písm e) Tr. por. zápisnica o každom úkone trestného konania má okrem iných náležitostí obsahovať návrhy strán, poskytnutie poučenia, prípadne vyjadrenie poučených osôb. V dôsledku toho v prípade vypočutia svedka, ktorý má podľa § 100 ods. 1 Tr. por. právo odoprieť výpoveď, zápisnica o jeho vypočutí musí obsahovať nielen obsah poučenia, ale aj obsah vyjadrenia svedka, či toto právo používa alebo nie. Ak takéto vyjadrenie svedka, vypočutého v prípravnom konaní, zápisnica neobsahuje, nemôže ju súd prečítať ako dôkaz na hlavnom pojednávaní podľa § 211 ods. 2 písm. a) Tr. por.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici z 30. júna 1978 sp. zn. 1 T 15/78 bol obžalovaný J. M. uznaný za vinného z trestného činu porušovania domovej slobody podľa § 238 ods. 1 alinea 3 Tr. zák. a z trestného činu vraždy podľa § 219 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 19. marca 1978 vo Veľkom Krtíši potom, keď jeho manželka M. M. aj s maloletým synom zo strachu pred ním ušla z ich spoločného bytu do bytu O. P., vošiel do tohto bytu a napadol tam svoju manželku tak, že ju zvalil na zem, kde
MENU