Nájdené rozsudky pre výraz: porušovanie povinnosti pri nakladaní s finančnými a hmotnými prostriedkami

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 30

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
1 dokument
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. Neoprávnenou výhodou socialistickej organizácie v zmysle § 127 ods. 1 Tr. zák. je i splnenie vytýčeného športového cieľa telovýchovnej organizácie, ktorý by pri zachovaní hospodárskej a finančnej disciplíny nebol splnený, príp. podávanie takých športových výkonov, ktoré síce táto organizácia môže od svojich členov oprávnene očakávať, ale ktoré by bez poskytnutia neoprávnených odmien boli ohrozené. II. K naplneniu znakov trestného činu porušovania povinnosti pri nakladaní s finančnými a hmotnými prostriedkami podľa § 127 ods. 1 Tr. zák. stačí závažné porušenie povinnosti zodpovedného hosp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR, Najvyšší súd ČSSR zrušil rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 13. marca 1987 sp. zn. 1 To 3/87 i rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 5. septembra 1986 sp. zn. 2 T 3/86 a Krajskému súdu v Bratislave prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky z 13. marca 1987 sp. zn. 1 To 3/87 bol zrušený rozsudok Krajského súdu v
Právna veta: Neoprávněný převod majetku v socialistickém vlastnictví do majetku církve bez poskytnutí protihodnoty nemůže být trestným činem porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 1 tr. zák., neboť tímto převodem není zvýhodněna socialistická organizace, a pachatel tedy nemůže jednat v úmyslu předpokládaném v citovaném ustanovení. Takové jednání naplňuje znaky trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSSR, Nejvyšší soud ČSSR zrušil v části týkající se obviněného F. Z. rozsudek Nejvyššího soudu ČSR z 12. 2. 1988 sp. zn. 5 To 29/87 a rozsudek krajského soudu v Hradci Králové z 13. 11. 1987 sp. zn. 1 T 19/86 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. 11. 1987 sp. zn. 1 T 19/86 byl obviněný F. Z. uznán vinným trestným činem porušování povinno
Právna veta: Neoprávněnou výhodou socialistická organizace ve smyslu § 127 odst. 1 tr. zák. může být i bezhotovostní nákup zboží, která socialistická organizace oprávněná provozovat maloobchodní činnost nesmí podle příslušných předpisů prodat socialistickým organizacím na fakturu.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocné usnesení okresního soudu v Kutné Hoře z 10. července 1985 sp. zn. 2 T 97/85 a tomuto soudu přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Okresní prokurátor v Kutné Hoře podal na obviněnou Z. H. obžalobu kromě jiného pro skutek spočívající v tom, že obviněná jako vedoucí prodejny Jednota, spotřebního družstva Čáslav č. 37-261 v Nových Dvorech v červenci
Právna veta: Neoprávněné stornování penalizacní faktury za překročení diagramu odběru páry v úmyslu zvýhodnit odběratelskou organizaci jednak v tom směru, aby nemusela platit penále, jednak v tom směru, aby nebyly nepříznivě ovlivněny hospodářské výsledky organizace a v důsledku toho popřípadě i odměňování jejích pracovníků, naplňuje znaky trestného činu porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 1 tr. zák., a nikoliv trestného činu porušování povinnosti v provozu socialistické organizace podle § 129 odst. 1 tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení okresního prokurátora v Ostí nad Labem ze dne 7. září 1983 sp. zn. Pv 732/83 a tomuto prokurátorovi přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Vyšetřovatel Okresní správy SNB, oddělení vyšetřování, Ostí nad Labem zahájil usnesením z 6. června 1983 zn. CVS: VV— 303/83 trestné stíhání a zároveň podle § 163 odst. 1 tr. ř. vznesl obvinění proti A. S., J. B., ing. }. B., J. Ch. a i
R 15/1980
Právna veta: Pořizování základních prostředků, které je v rozporu s vyhláškou č. 152/1975 Sb., o financování reprodukce základních prostředků, naplňuje znaky trestného činu porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 1 tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR zrušil Nejvyšší soud ČSR rozsudek okresního soudu v Mělníku ze dne 28. 6. 1978 sp. zn. 3 T 27/78 a usnesení krajského soudu v Praze ze dne 29. 1. 1979 sp. zn. 2 To 3/79 a přikázal okresnímu soudu v Mělníku, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Mělníku z 28. 6. 1978 sp. zn. 3 T 27/78 byl obviněný uznán vinným trestným činem porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými pros
R 36/1982
Právna veta: Za neoprávněnou výhodu socialistická organizace nebo její složky ve smyslu § 127 odst. 1 tr. zák. nelze považovat výhodu, kterou získá odpovědný hospodářský pracovník pro sebe jako protislužbu za to, že neoprávněně nakládá s finančními fondy nebo hmotnými prostředky ve prospěch pracovníků jiných socialistických organizací nebo soukromých osob. Ustanovení § 127 odst. 1 tr. zák. předpokládá, že neoprávněné nakládání s finančními fondy nebo hmotnými prostředky ve prospěch pracovníků jiných organizací, s kterými má hospodářské styky socialistická organizace, jejímž odpovědným hospodářským praco ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základě odvolání krajského prokurátora a obžalovaného B. V. Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek krajského soudu v Plzni ze dne 30. října 1981 sp. zn. 1 T 29/80 v celém rozsahu a sám rozhodl tak, že uznal občalovaného B. V. vinným trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a), b), c), odst. 3 písm. a) tr. zák. Za to a za trestný čin neoprávněného užívání cizího motorového vozidla podle § 209a odst. 1 tr. zák., jímž byl uznán vinným rozsudkem krajskéh
R 37/1982
Právna veta: Otázku, zda pracovník jednal v postavení odpovědného hospodářského pracovníka ve smyslu § 127 odst. 1 tr. zák., je třeba řešit podle toho, jaké práce pracovník z pověření příslušných nadřízených pracovníků skutečně vykonával, nikoliv podle jeho pracovního zařazení v pracovní smlouvě. Odpovědným hospodářským pracovníkem ve smyslu § 127 odst. 1 tr. zák. může být proto i pracovník, který vykonával práce zástupce vedoucího skladu, ačkoliv podle pracovní smlouvy byl zařazen do kategorie skladových dělníků.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou z 23. září 1981 sp. zn. 3 T 230/81 a uvedenému soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou z 23. září 1981 sp. zn. 3 T 230/81 byl obviněný B. Š. uznán vinným jednak dokonaným a jednak nedokonaným trestným činem porušování povinnosti v provozu socialistické organizace podle § 129 odst.
Právna veta: Ke vztahu trestných činů poškozování spotřebitele podle § 121 tr. zák., rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. c) tr. zák. a porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 1 tr. zák. Jestliže odpovědný hospodářský pracovník prostředky získané poškozováním spotřebitelů nemá úmysl odčerpat pro sebe, ale chce je ponechat k dispozici socialistické organizaci, dopouští se trestného činu porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 1 tr. zák. bez ohledu na to, zda jeho jednáním ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresníh© soudu v Děčíně z 10. února 1982 sp. zn. 2 T 49/82 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Děčíně z 10. 2. 1982 sp. zn. 2 T 49/82 byl obviněný M. S. uznán vinným trestným činem poškozování spotřebitele podle § 121 odst. 1 tr. zák., jehož se dopustil tím, že v době od měsíce dubna 1980 do měsíce května 1981 v Děčíně ja
Právna veta: Ustanovení § 127 odst. 1 tr. zák. je speciální vůči ustanovení § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák. Odpovědný hospodářský pracovník, který s věcí, která mu byla svěřena, neoprávněně nakládá tak, že ji předá do správy jiné socialistické organizace v úmyslu zajistit této organizaci nebo její složce neoprávněné výhody, se dopouští trestného činu porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 1 tr. zák. a nikoliv trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. bj tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Chomutově ze dne 27. ledna 1982 sp. zn. 5 T 607/81 ve výroku o trestu a tomuto soudu přikázal, aby věc v rozsahu zrušení znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Chomutově ze dne 27. 1. 1982 sp. zn. 5 T 607/81 byl obviněný P. F. uznán vinným trestným Činem porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst
R 56/1978
Právna veta: Neoprávněnou výhodou socialistické organizace ve smyslu § 127 odst. 1 tr. zák. je i takové splnění hospodářského plánu ve všech ukazatelích, které by při zachování hospodářské kázně splněno nebylo, a dále získání přirážky z rozdílu mezi velkoobchodní cenou a maloobchodní prodejnou cenou podniku maloobchodní sítě za zboží, které prodejnou vůbec neprošlo, takže podniku nevznikly náklady spojené s oběhem zboží v maloobchodní síti.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR shledal, že usnesením krajského soudu v Brně z 31. 3. 1977 sp. zn. 6 To 88/77, jímž bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto odvolání městského prokurátora v Brně proti rozsudku městského soudu v Brně ze dne 6. 10. 1976 sp. zn. 5 T 168/76 a v řízení, které mu předcházelo, byl porušen zákon v ustanovení § 127 odst. 1 tr. zák., toto usnesení zrušil a dále zrušil též rozsudek městského soudu v Brně ze dne 6. 10. 1976 sp. zn. 5 T 168/76 a tomuto soudu přikázal, aby věc v potřebném rozsahu
MENU