Nájdené rozsudky pre výraz: povinnosti vodiča

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

107 dokumentov
18 dokumentov
387 dokumentov
2 dokumenty
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak je príčinou dopravnej nehody porucha brzdového systému motorového vozidla, je dôležité zisťovať, či vodič mal a mohol poruchu objaviť pri riadnej kontrole a starostlivosti pred jazdou, ale i počas jazdy, ale ešte pred nehodou. Z tohto hľadiska je významné, či ide o náhlu poruchu alebo o takú poruchu, ktorá sa vyvíja a narastá postupne. Je porušením dôležitej povinnosti uloženej podľa zákona v zmysle § 223 ods. 2 prípadne § 224 ods. 2 Tr. zák., ak vodič vedie motorové vozidlo, o ktorom vie, že má chybný brzdový systém, napr. keď treba opakovane stlačiť brzdový pedál, aby sa vyvolal potreb ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 22. januára 1986 sp. zn. 3 To 283/86 i rozsudok Okresného súdu v Dunajskej Strede z 12. novembra 1985 sp. zn. 2 T 487/85 a tomuto okresnému súdu prikázal. aby vec znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Dunajskej Strede z 12. novembra 1985 sp. zn. 2 T 487/85 bola obvinená M. V. uznaná za vinnú z trestného činu ublíženia
Meritum Doprava
Kľúčové slová: ublíženie na zdravípovinnosti vodičaprechod pre chodcov
R 24/1984
Právna veta: Přijíždí-li řidič motorového vozidla k vyznačenému přechodu pro chodce a brání-li mu vozidla stojící v jiných jízdních pruzích ve výhledu na přechod, smí jet jen takovou rychlostí, aby pro případ, že se na přechodu nachází chodec, který již vstoupil do vozovky, tohoto chodce neohrozil (§ 12 odst. 1, § 18 odst. 1 písm. a/ vyhl. č. 100/1975 Sb.J.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocné usnesení vyšetřovatele odboru vyšetřování VB Praha-město ze dne 15. listopadu 1982 sp. zn. CVS: VV 712/82 a tomuto vyšetřovateli přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Usnesením vyšetřovatele odboru vyšetřování VB Praha - město ze dne 17. 9. 1982 sp. zn. CVS: VV 712/82 bylo podle § 160 odst. 1 tr. ř. zahájeno trestní stíhání a současně podle § 163 odst. 1 tr. ř. vz
Meritum Doprava
Kľúčové slová: vodič motorového vozidlarýchlosť jazdypovinnosti vodiča
R 32/1989
Právna veta: Řidič je povinen neustále zachovávat bezpečnou vzdálenost od vozidla jedoucího před ním (§ 13 odst, 1 vyhl. č. 100/1975 Sb. o pravidlech silničního provozu). Nesmí se přitom spoléhat pouze na to, že snižování rychlosti jízdy mu bude signalizováno brzdovými světly vozidla jedoucího vpředu.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek obvodního soudu pro Prahu 2 z 15. září 1987 sp. zn. 5 T 185/87 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Obvodní prokurátor dopravní prokuratury pro území hlavního města Prahy podal na obviněného T. J. obžalobu pro trestný čin obecného ohrožení podle § 180 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zák. proto, že dne 3. dubna 1987 v 07.20 hod. v Praze 2, Italské ulici,
Právna veta: I. Ak závisí posúdenie viny na nehode v cestnej premávke od určenia primeranej rýchlosti motorového vozidla, treba na riešenie tejto otázky pribrať znalca na objasnenie skutkových okolností odbornej povahy (výpočet vzdialeností, výpočet brzdnej dráhy vzhľadom na typ vozidla, stav vozovky, účinnosť bŕzd atď.). Otázka, či rýchlosť vozidla bola primeraná či neprimeraná a v akej miere, je však otázkou právnou, ktorú musí riešiť orgán činný v trestnom konaní na základe znaleckého posudku. II. Porušenie povinnosti uvedenej v § 12 vyhl. č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky o dodržovaní pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Obvodného súdu Bratislava 1 z 27. novembra 1984 sp. zn. 3 T 280/84 i rozsudok Mestského súdu v Bratislave z 19. júla 1985 sp. zn. 4 To 191/85 a Obvodnému súdu Bratislava 1 prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Obvodného súdu Bratislava 1 z 27. novembra 1984 sp. zn. 3 T 280/84 bol obvinený A. V. uznaný za vinného z trestného činu ublíženia na zd
R 33/1972
Právna veta: Porušením dôležitej povinnosti pri premávke na cestách je najmä také porušenie povinností vodiča motorového vozidla, ktoré so zreteľom na silu, rýchlosť a váhu motorových vozidiel môže mať za následok vážnu dopravnú nehodu a ktoré podľa všeobecnej skúsenosti takýto následok skutočne často máva.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Humennom zo 6. februára 1970 sp. zn. 1 T 3/70 bol obvinený M. V. uznaný vinným z trest- neho činu poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 137 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 20. októbra 1968 o 10,30 hod. na štátnej ceste Humenné—Závadka na kopci za Štátnym majetkom „Suchý jarok“ pri Humennom vo výške 15 061 Kčs. Porušením dôležitej povinnosti HN-13-18 rýchlosťou asi 80 km/hod., pričom nemal prehľad, či za kopcom nie je na ceste nejak
Meritum Doprava
R 45/1979
Právna veta: Povinnosť vodiča motorového vozidla, ktorý obchádza prekážku cestnej premávky, neohroziť a neobmedziť protiidúceho vodiča (§ 10 vyhl. č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky) platí aj v prípade, ak by protiidúci vodič mohol pri správnom spôsobe jazdy pri pravom okraji vozovky (§ 8 ods. 1 cit. vyhl.) ponechať dostatok priestoru na obídenie prekážky. Ak sa pri obchádzaní prekážky stretáva vodič s iným vozidlom, nesmie si vynucovať priestor na obídenie prekážky. Za takejto situácie by mohol vodič obísť prekážku a vojsť pritom do protismeru len vtedy, keď mu protiidúci vodič jasne a bez akýc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Topoľčanoch z 20. júna 1978 sp. zn. 2 T 330/77 i rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 15. novembra 1978 sp. zn. 3 To 344/78 v časti týkajúcej sa obvineného V. B. a Okresnému súdu v Topoľčanoch prikázal, aby vec tohto obvineného znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Okresný súd v Topoľčanoch rozsudkom z 13. decembra 1977 sp. zn. 2 T 330/77 uznal obvinenéh
Meritum Doprava
R 28/1981
Právna veta: Podľa § 42 ods. 6 a 7 vyhl. č. 100/1975 Zb. smie chodec mimo vyznačených prechodov prechádzať vozovku len kolmo na smer cestnej premávky a iba s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel tak, aby vodičov týchto vozidiel nedonútil zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy. Od vodiča motorového vozidla idúceho dovolenou rýchlosťou, ktorá je primeraná aj vzhľadom na poveternostné podmienky, stav vozovky atď., nemožno žiadať, aby predvídal, že dospelí chodci nachádzajúci sa v blízkosti vozovky môžu neočakávane vstúpiť do vozovky a aby preto obmedzil rýchlosť svojho vozidla tak, ab ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu Košice-vidiek z 10. apríla 1980 sp. zn. 3 T 372/77 a tomuto okresnému súdu prikázal, aby vec znova pre- jednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu Košice - vidiek sp. zn. 3 T 372/77 z 10. apríla 1980 bol obvinený J. M. uznaný za vinného z trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1, 2 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že dňa 21. decembra
Právna veta: I. Vodič motorového vozidla sa nemôže spoliehať na to, že chodec veľmi vysokého veku sa bude správať v cestnej premávke s potrebnou opatrnosťou a že bude primerane reagovať na dopravnú situáciu. Na takéto osoby treba brať osobitný ohľad (§ 2 ods. 2, § 4 ods. 1 pfem. e/ vyhl. č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky]. II. Skutočnosť, že poškodený značnou mierou spoluzavinil dopravnú nehodu, môže viesť k záveru, že nie je splnená materiálna podmienka pre použitie vyššej trestnej sadzby, hoci obvinený formálne porušil dôležitú povinnosť uloženú podľa zákona.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zamietol podľa § 268 ods. 1 Tr. por. sťažnosť pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR proti právoplatnému uzneseniu okresného prokurátora pre Bratislavu-vidiek z 31. mája 1985 sp. zn. Pv 31/84. Z odôvodnenia: Vyšetrovateľ Oddelenia vyšetrovania VB Okresnej správy ZNB Bratislava-vidiek začal 30. decembra 1983 trestné stíhanie a 16. januára 1984 vzniesol obvinenie proti K. T. pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1 Tr. zák., ktorý mal spáchať
Meritum Doprava
R 14/1978
Právna veta: Na jazdu s motorovým vozidlom na detskom ihrisku sa nevzťahujú pravidlá cestnej premávky stanovené vyhláškou Ministerstva vnútra ČSSR č. 100/1975 Zb. Vodič motorového vozidla, ktorý jazdí na mieste, ktoré nemá charakter pozemnej komunikácie v zmysle § 2 ods. 1 cit. vyhl. a § 1 ods. 2 zák. č. 135/1961 Zb. a ktoré teda nie je určené na premávku motorových vozidiel, je povinný zachovávať potrebnú opatrnosť primeranú okolnostiam tak, aby mohol zabrániť nehode a neohrozil osoby nachádzajúce sa na takomto mieste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie okresného prokurátora v Komárne zo 14. júna 1976 sp. zn. Pv 376/76, ktorým bolo zastavené trestné stíhanie proti obvinenému mladistvému G. J. pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1 Tr. zák. a okresnému prokurátorovi v Komárne prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Komárne uznesením zo 14. júna 1976 sp. zn. Pv 376/76 zast
Kľúčové slová: jazda cez križovatkudaj prednosť v jazdedopravná nehoda
R 10/1986
Právna veta: Z ustanovenia § 16 ods. 1 vyhlášky č. 100/1975 Zb. vyplýva, že pre posúdenie, ktorý z vodičov je užívateľom hlavnej alebo vedľajšej cesty, nie je rozhodujúce, akou cestou križovatku opúšťa, ale akou cestou do križovatky vchádza. Vodič, prichádzajúci do križovatky po vedľajšej ceste a pokračujúci za križovatkou v jazde po hlavnej ceste, sa nestáva užívateľom hlavnej cesty v križovatke, ale až za križovatkou.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Obvodného súdu Bratislava 1 z 19. decembra 1983 sp. zn. 3 T 291/83 bol obvinený V. Š. uznaný za vinného z trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 180 ods. 1, 2 písm. b) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 8. augusta 1983 asi o 19.00 hod. v Bratislave viedol električku DPMB linky č. 8 s 15-timi cestujúcimi zo Štefanovičovej ulice na hlavnú železničnú stanicu, pričom v križovatke s Malinovského ulicou napriek dopravnej značke C la „Daj prednosť v jazde“ nedal prednosť autobusu idú
MENU