SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Kategória:
Meritum veci:
Dátum:
od:
do:
Spisová značka:
R značka:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1346286
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129664
NSSČR: 71765
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431111
Krajské súdy (ČR): 50264
Posledná aktualizácia
17.04.2021 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: pravidlá cestnej premávky


Približný počet výsledkov: 14 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: pravidlá cestnej premávky
  • pravidla nájdené 88 krát v 46 dokumentoch
  • cestny nájdené 178 krát v 59 dokumentoch
  • premavka nájdené 158 krát v 34 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 117 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 16 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 6 dokumentov
Krajské súdy SR 367 dokumentov
Odborné články 7 dokumentov


Právna veta: Ak československé orgány prevezmú od orgánov cudzieho štátu trestné stíhanie československého občana pre trestný čin spáchaný v cudzine, posudzuje sa trestnosť tohto činu podľa československého zákona (§ 18 Tr. zák.). Ak však zavinenie obvineného spočíva v porušení pravidiel cestnej premávky, nemožno na vec aplikovať pravidlá cestnej premávky platné na území ČSSR, ale treba aplikovať pravidlá cestnej premávky platné na území toho štátu, kde bol spáchaný trestný čin. Ak vypovedá pred súdom ako svedok osoba, ktorá neovláda český alebo slovenský jazyk, musí súd pribrať tlmočníka aj vtedy, keď ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ustanovenia § 18 Tr. zák. To však neznamená, že to platí aj o pravidlách cestnej premávky. Musia byť aplikované tie pravidlá cestnej premávky, ktoré platia v krajine, kde sa dopravná nehoda stala. Aby sa mohlo podľa týchto pravidiel postupovať, treba ich príslušnú časť ... ) a aby bol k nim priložený preklad do slovenského jazyka. Hoci podľa obsahu trestného spisu sa dá zistiť, že maďarské pravidlá cestnej premávky sú obdobné ako pravidlá platné v ČSSR, je nevyhnutné postupovať v uvedenom zmysle.
Meritum Doprava
Kľúčové slová: pravidlá cestnej premávky, všeobecné ohrozenie, dopravná nehoda

Zbierka NSČ 4-5/1989
R 33/1989
Právna veta: Jestliže při srážce autobusu s protijedoucím nákladním automobilem jsou obě vozidla intenzívně brzděna a bočně stabilizována, takže se jejich nárazová rychlost sníží na 16 km/hod. a je zabráněno čelnímu střetu, nevznikne zpravidla takové nebezpečí pro život a zdraví lidí nebo takové nebezpečí škody na cizím majetku, které předpokládá ustanovení § 180 tr. zák. (obecné nebezpečí).

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení krajského soudu v Praze z 27. prosince 1986 sp. zn. 8 To 777/86 a rozsudek okresního soudu v Nymburce z 14. října 1986 sp. zn. 1T 498/86 a obviněné B. Š. a J. H. podle § 226 písm. b) tr. ř. zprostil obžaloby, že dne 13. února 1986 kolem 15.20 hod. na silnici č. 24515 v obci Černíky, okres Nymburk, se obviněný B. Š. při projíždění pravotočivé zatáčky při řízení autobusu ČSAD Kolín střetl s protijedoucím .
Kľúčové slová: ublíženie na zdraví, cestná premávka, znalecký posudok , porušenie dôležitej povinnosti vodiča

Zbierka NSS 4-5/1987
R 24/1987
Právna veta: I. Ak závisí posúdenie viny na nehode v cestnej premávke od určenia primeranej rýchlosti motorového vozidla, treba na riešenie tejto otázky pribrať znalca na objasnenie skutkových okolností odbornej povahy (výpočet vzdialeností, výpočet brzdnej dráhy vzhľadom na typ vozidla, stav vozovky, účinnosť bŕzd atď.). Otázka, či rýchlosť vozidla bola primeraná či neprimeraná a v akej miere, je však otázkou právnou, ktorú musí riešiť orgán činný v trestnom konaní na základe znaleckého posudku. II. Porušenie povinnosti uvedenej v § 12 vyhl. č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky o dodržovaní pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Tr. zák. Názor oboch súdov však dôsledne nevychádza z aplikácie ustanovenia § 88 Tr. zák. Je nesporné, že obvinený porušil pravidlá cestnej premávky a formálne by mohlo ísť aj o porušenie dôležitej povinnosti vodiča. Pri skúmaní materiálnej stránky tejto právnej kvalifikácie však treba .
Právna veta: I. Vodič motorového vozidla sa nemôže spoliehať na to, že chodec veľmi vysokého veku sa bude správať v cestnej premávke s potrebnou opatrnosťou a že bude primerane reagovať na dopravnú situáciu. Na takéto osoby treba brať osobitný ohľad (§ 2 ods. 2, § 4 ods. 1 pfem. e/ vyhl. č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky]. II. Skutočnosť, že poškodený značnou mierou spoluzavinil dopravnú nehodu, môže viesť k záveru, že nie je splnená materiálna podmienka pre použitie vyššej trestnej sadzby, hoci obvinený formálne porušil dôležitú povinnosť uloženú podľa zákona.

Úryvok z textu:
... jazdy sa spravidla považuje za porušenie dôležitej povinnosti vodiča. Je nesporné, že obvinený porušil v tomto smere pravidlá cestnej premávky a formálne by mohlo ísť aj o porušenie dôležitej povinnosti vodiča. Pri skúmaní materiálnej podmienky tejto právnej kvalifikácie ... na vek poškodeného sa obvinený nemal a nemohol spoliehať na to, že poškodený sa bude správať opatrne a dodrží pravidlá cestnej premávky. Vzhľadom na to, že neboli naplnené podmienky ustanovenia § 88 Tr. zák., je správny záver, že .
Právna veta: I. Pri skúmaní zavinenia dopravnej nehody, ktorej účastníkom bol československý občan v cudzine, sa použijú pravidlá cestnej premávky toho štátu, kde bol spáchaný trestný čin. Obvinený československý občan, vodič motorového vozidla, sa nemôže zbaviť trestnej zodpovednosti tým, že tieto pravidlá nepoznal, lebo pred cestou je povinný sa s týmito pravidlami zoznámiť. II. Skutočnosť, že svedok je cudzím štátnym občanom a má trvalý pobyt v cudzine, sama osebe nemôže viesť k záveru, že svedok nemôže byť vypočutý osobne pred československým súdom pre nedosiahnuteľnosť a že sú preto splnené podmien ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... skúmaní zavinenia dopravnej nehody, ku ktorej došlo na území MĽR, možno použiť československé pravidlá cestnej premávky. Na území MĽR platia a sú účinné maďarské pravidlá cestnej premávky. Každý účastník cestnej premávky na území MĽR, teda i cudzinec, je povinný tieto ... spôsobil jej ťažké zranenie. Sťažovateľ poukázal na ustanovenie § 36 ods. 6 písm. c) KRESZ-u (pravidlá cestnej premávky platné v MĽR), ktoré obvinený svojím konaním porušil, pričom vyslovil názor, že obvinený bezohľadným spôsobom ohrozil .
Kľúčové slová: ublíženie na zdraví, hroziace nebezpečenstvo, porušenie dôležitej povinnosti, zvukové výstražné znamenia

Zbierka NSS 7-8/1987
R 45/1987
Právna veta: Ak vodič motorového vozidla nepoužil zvukové výstražná znamenie, hoci to bolo nevyhnutné na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva (§ 2 ods. 2, § 23 ods. 1 vyhl. č. 100/1975 Zb, o pravidlách cestnej premávky], spravidla v tom nemožno vidieť porušenie dôležitej povinnosti uloženej podľa zákona v zmysle § 224 ods. 2 Tr. zák,

Úryvok z textu:
... skúmaní zavinenia dopravnej nehody, ku ktorej došlo na území MĽR, možno použiť československé pravidlá cestnej premávky. Na území MĽR platia a sú účinné maďarské pravidlá cestnej premávky. Každý účastník cestnej premávky na území MĽR, teda i cudzinec, je povinný tieto ... spôsobil jej ťažké zranenie. Sťažovateľ poukázal na ustanovenie § 36 ods. 6 písm. c) KRESZ-u (pravidlá cestnej premávky platné v MĽR), ktoré obvinený svojím konaním porušil, pričom vyslovil názor, že obvinený bezohľadným spôsobom ohrozil .
Kľúčové slová: všeobecné ohrozenie, pravidlá cestnej premávky

Zbierka NSČ 7-8/1983
R 47/1983
Právna veta: K aplikaci ustanovení § 28 odst. 4 vyhl. c. 100/1975 Sb,, o pravidlech silničního provozu. Jestliže vozidlo opatřené podle § 28 odst. 4 vyhl. c. 100/1975 Sb. oranžovým výstražným světlem odbočuje vpravo a vzhledem k délce nákladu lze předpokládat, že konec nákladu vybočí při tom doleva do profilu kolejiště elektrické dráhy je řidič tramvajové soupravy jedoucí za vozidlem povinen včas snížit rychlost jízdy nebo i zastavit, aby předešel střetu tramvaje s vozidlem.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení městského soudu v Praze ze dne 24. června 1982 sp. zn. 8 To 297/82 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 2 z 10. 3. 1982 sp. zn. 5 T 335/81 byl obviněný J. D. uznán vinným trestným činem obecného ohrožení podle § 180 odst. 1, 2 písm. b), c) tr. zák. a odsouzen k trestu odnětí svobody na dobu jednoho roku s podmíněným odkladem .
Meritum Doprava
Zbierka NSS 4-5/1981
R 28/1981
Právna veta: Podľa § 42 ods. 6 a 7 vyhl. č. 100/1975 Zb. smie chodec mimo vyznačených prechodov prechádzať vozovku len kolmo na smer cestnej premávky a iba s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel tak, aby vodičov týchto vozidiel nedonútil zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy. Od vodiča motorového vozidla idúceho dovolenou rýchlosťou, ktorá je primeraná aj vzhľadom na poveternostné podmienky, stav vozovky atď., nemožno žiadať, aby predvídal, že dospelí chodci nachádzajúci sa v blízkosti vozovky môžu neočakávane vstúpiť do vozovky a aby preto obmedzil rýchlosť svojho vozidla tak, ab ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prvého stupňa súhlasiť len čiastočne, a to len v tom, že poškodení M. a A. S. ako chodci hrubo porušili pravidlá cestnej premávky v ustanovení § 42 ods. 6 a 7 vyhlášky č. 100/1975 Zb. a že na nehode majú sami vinu .
Meritum Doprava
Zbierka NSS 1/1978
R 14/1978
Právna veta: Na jazdu s motorovým vozidlom na detskom ihrisku sa nevzťahujú pravidlá cestnej premávky stanovené vyhláškou Ministerstva vnútra ČSSR č. 100/1975 Zb. Vodič motorového vozidla, ktorý jazdí na mieste, ktoré nemá charakter pozemnej komunikácie v zmysle § 2 ods. 1 cit. vyhl. a § 1 ods. 2 zák. č. 135/1961 Zb. a ktoré teda nie je určené na premávku motorových vozidiel, je povinný zachovávať potrebnú opatrnosť primeranú okolnostiam tak, aby mohol zabrániť nehode a neohrozil osoby nachádzajúce sa na takomto mieste.

Úryvok z textu:
... , že išlo o priestor za bránou, na ktorom sa hrali tam prítomné deti. Vyšetrovateľ VB a okresný prokurátor nesprávne aplikovali pravidlá cestnej premávky stanovené vyhláškou Ministerstva vnútra ČSSR č. 100/1975. Futbalové ihrisko nie je pozemnou komunikáciou v zmysle § 2 ods. 1 .
Zbierka NSS 4-5/1978
R 39/1978
Právna veta: Pravidlá cestnej premávky je povinná zachovávať aj osoba, ktorá vedie motorové vozidlo bez vodičského oprávnenia. Aj takáto osoba môže pri vedení motorového vozidla porušiť dôležitú povinnosť uloženú podľa zákona, pričom za porušenie takejto povinnosti možno považovať už skutočnosť, že osoba vedúca motorové vozidlo bez vodičského oprávnenia nemá na vedenie vozidla potrebné schopnosti pokiaľ ide o technickú zručnosť i ovládanie pravidiel cestnej premávky. Sama skutočnosť, že osoba vedie motorové vozidlo bez vodičského oprávnenia, však ešte nemusí zakladať porušenie dôležitej povinnosti uloženej ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... skutočnosť, že páchateľ vedie motorové vozidlo bez vodičského oprávnenia, nemá na vedenie vozidla potrebnú zručnosť alebo neovláda pravidlá cestnej premávky. Sama skutočnosť, že osoba vedie motorové vozidlo bez vodičského oprávnenia, však ešte nemusí zakladať porušenie dôležitej ... Tr. zák., ak má inak takáto osoba technickú zručnosť potrebnú na bezpečné vedenie motorového vozidla a ovláda pravidlá cestnej premávky. Je preukázané, že obvinený R. Š. viedol motocykel v stave opilosti (1,68 promile alkoholu v .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.