Nájdené rozsudky pre výraz: pravidlá cestnej premávky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 19

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

337 dokumentov
43 dokumentov
1520 dokumentov
19 dokumentov
19 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: všeobecné ohrozeniepravidlá cestnej premávky
R 47/1983
Právna veta: K aplikaci ustanovení § 28 odst. 4 vyhl. c. 100/1975 Sb,, o pravidlech silničního provozu. Jestliže vozidlo opatřené podle § 28 odst. 4 vyhl. c. 100/1975 Sb. oranžovým výstražným světlem odbočuje vpravo a vzhledem k délce nákladu lze předpokládat, že konec nákladu vybočí při tom doleva do profilu kolejiště elektrické dráhy je řidič tramvajové soupravy jedoucí za vozidlem povinen včas snížit rychlost jízdy nebo i zastavit, aby předešel střetu tramvaje s vozidlem.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení městského soudu v Praze ze dne 24. června 1982 sp. zn. 8 To 297/82 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 2 z 10. 3. 1982 sp. zn. 5 T 335/81 byl obviněný J. D. uznán vinným trestným činem obecného ohrožení podle § 180 odst. 1, 2 písm. b), c) tr. zák. a odsouzen k trestu odnětí svobody na dobu jednoho roku s podmíněným
Merito veci Doprava
Právna veta: Řidič motorového vozidla se může zásadně spoléhat na to, že odborný servis provede opravu vozidla řádně. Jestliže se však při jízdě závada, pro kterou vozidlo bylo v opravě, opět objeví, nemůže se již na opravu spoléhat, i kdyby byl výslovně v servisu ujištěn, že závada byla odstraněna.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zamítl stížnost pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR proti usnesení krajského soudu v Českých Budějovicích z 11. srpna 1987 sp. zn. 4 To 598/87. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. dubna 1987 sp. zn. 3 T 252/87 byl obviněný J, D. uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1, odst. 2 tr. zák. proto, že dne 24. prosince 1986 kolem 10.45 hod. v katastru obce Hluboká nad Vltavou, okr. České Budějovi
Merito veci Doprava
Kľúčové slová: pravidlá cestnej premávkyvšeobecné ohrozeniedopravná nehoda
R 33/1989
Právna veta: Jestliže při srážce autobusu s protijedoucím nákladním automobilem jsou obě vozidla intenzívně brzděna a bočně stabilizována, takže se jejich nárazová rychlost sníží na 16 km/hod. a je zabráněno čelnímu střetu, nevznikne zpravidla takové nebezpečí pro život a zdraví lidí nebo takové nebezpečí škody na cizím majetku, které předpokládá ustanovení § 180 tr. zák. (obecné nebezpečí).

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení krajského soudu v Praze z 27. prosince 1986 sp. zn. 8 To 777/86 a rozsudek okresního soudu v Nymburce z 14. října 1986 sp. zn. 1T 498/86 a obviněné B. Š. a J. H. podle § 226 písm. b) tr. ř. zprostil obžaloby, že dne 13. února 1986 kolem 15.20 hod. na silnici č. 24515 v obci Černíky, okres Nymburk, se obviněný B. Š. při projíždění pravotočivé zatáčky při řízení autobusu ČSAD Kolín střetl s pr
Právna veta: Ak československé orgány prevezmú od orgánov cudzieho štátu trestné stíhanie československého občana pre trestný čin spáchaný v cudzine, posudzuje sa trestnosť tohto činu podľa československého zákona (§ 18 Tr. zák.). Ak však zavinenie obvineného spočíva v porušení pravidiel cestnej premávky, nemožno na vec aplikovať pravidlá cestnej premávky platné na území ČSSR, ale treba aplikovať pravidlá cestnej premávky platné na území toho štátu, kde bol spáchaný trestný čin. Ak vypovedá pred súdom ako svedok osoba, ktorá neovláda český alebo slovenský jazyk, musí súd pribrať tlmočníka aj vtedy, keď ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu Košice - vidiek z 25. februára 1980 sp. zn. 3 T 491/79 a vec vrátil tomuto súdu, aby ju znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu Košice - vidiek z 25. februára 1980 sp. zn. 3 T 491/79 bol D. D. uznaný za vinného z trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1, 2 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 4. decembra 1978 o 06.05 hod. v
Právna veta: I. Pri skúmaní zavinenia dopravnej nehody, ktorej účastníkom bol československý občan v cudzine, sa použijú pravidlá cestnej premávky toho štátu, kde bol spáchaný trestný čin. Obvinený československý občan, vodič motorového vozidla, sa nemôže zbaviť trestnej zodpovednosti tým, že tieto pravidlá nepoznal, lebo pred cestou je povinný sa s týmito pravidlami zoznámiť. II. Skutočnosť, že svedok je cudzím štátnym občanom a má trvalý pobyt v cudzine, sama osebe nemôže viesť k záveru, že svedok nemôže byť vypočutý osobne pred československým súdom pre nedosiahnuteľnosť a že sú preto splnené podmien ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil právoplatný rozsudok Okresného súdu v Žiline z 25. júna 1986 sp. zn. 2 T 207/86 a tomuto súdu prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Žiline z 25. júna 1986 sp. zn. 2 T 207/86 bol obvinený j. V. uznaný za vinného z trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že dňa 1. augusta 1985 v popoludňajších
R 39/1978
Právna veta: Pravidlá cestnej premávky je povinná zachovávať aj osoba, ktorá vedie motorové vozidlo bez vodičského oprávnenia. Aj takáto osoba môže pri vedení motorového vozidla porušiť dôležitú povinnosť uloženú podľa zákona, pričom za porušenie takejto povinnosti možno považovať už skutočnosť, že osoba vedúca motorové vozidlo bez vodičského oprávnenia nemá na vedenie vozidla potrebné schopnosti pokiaľ ide o technickú zručnosť i ovládanie pravidiel cestnej premávky. Sama skutočnosť, že osoba vedie motorové vozidlo bez vodičského oprávnenia, však ešte nemusí zakladať porušenie dôležitej povinnosti uloženej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v neprospech obvineného R. Š., Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie Okresného súdu v Žiline z 22. septembra 1976 sp. zn. 1 T 699/76 a tomuto súdu nariadil, aby vec obvineného R. Š. znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor podal žalobu na obvineného R. Š. pre trestný čin ublíženie na zdraví podľa § 224 ods. 1, 2 Tr. zák. a pre trestný čin opilstva podľa § 201 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že
Merito veci Doprava
R 21/1982
Právna veta: Páchateľovi, ktorý opakovane hrubo porušuje pravidlá cestnej premávky tým, že vedie motorové vozidlo pod vplyvom alkoholických nápojov, a to napriek tomu, že bol za tú istú trestnú činnosť už odsúdený, treba spravidla uložiť nepodmienečný trest odňatia slobody a vždy zákaz viesť motorové vozidlá na dlhší čas.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Nitre z 20. marca 1981 sp. zn. 3 T 39/81 vo výroku o treste a uvedenému okresnému súdu prikázal, aby vec v rozsahu zrušenia znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Okresný súd v Nitre uznal obvineného P. M. rozsudkom z 20. marca 1981 sp. zn. 3 T 39/81 za vinného z trestného činu opilstva podľa § 201 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 11. decembra 1980 as
Právna veta: Premávku na vnútrozávodných komunikáciách upravuje Dopravno- prevádzkový poriadok, ktorý podľa § 5 ods. 1 vyhlášky č. 71/1980 Zb. sú povinní vypracovať prevádzatelia alebo organizácie, v ktorých priestoroch sa uskutočňuje nakladanie, vykladanie alebo iné práce spojené s premávkou vozidiel. Pri premávke na týchto komunikáciách sú vodiči motorových vozíkov povinní rešpektovať Dopravnoprevádzkový poriadok a pokiaľ z neho nevyplýva niečo iné, riadia sa ďalej pravidlami cestnej premávky (článok 50 československej štátnej normy č. 268805).

Úryvok z textu:
K sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie vyšetrovateľa oddelenia vyšetrovania VB Okresnej správy ZNB v Považskej Bystrici z 9. januára 1989 a tomuto vyšetrovateľovi prikázal, aby o veci znovu konal a rozhodol. Z odôvodnenia: Uznesením z 9. januára 1989 sp. zn. VV 380/1988 vyšetrovateľ oddelenia vyšetrovania VB Okresnej správy ZNB v Považskej Bystrici podľa §172 ods. 1 písm. b) Tr. por. zastavil trestné stíhanie proti obvinénému
Merito veci Doprava
R 14/1978
Právna veta: Na jazdu s motorovým vozidlom na detskom ihrisku sa nevzťahujú pravidlá cestnej premávky stanovené vyhláškou Ministerstva vnútra ČSSR č. 100/1975 Zb. Vodič motorového vozidla, ktorý jazdí na mieste, ktoré nemá charakter pozemnej komunikácie v zmysle § 2 ods. 1 cit. vyhl. a § 1 ods. 2 zák. č. 135/1961 Zb. a ktoré teda nie je určené na premávku motorových vozidiel, je povinný zachovávať potrebnú opatrnosť primeranú okolnostiam tak, aby mohol zabrániť nehode a neohrozil osoby nachádzajúce sa na takomto mieste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie okresného prokurátora v Komárne zo 14. júna 1976 sp. zn. Pv 376/76, ktorým bolo zastavené trestné stíhanie proti obvinenému mladistvému G. J. pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1 Tr. zák. a okresnému prokurátorovi v Komárne prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Komárne uznesením zo 14. júna 1976 sp. zn. Pv 376/76 zast
Merito veci Doprava
R 28/1981
Právna veta: Podľa § 42 ods. 6 a 7 vyhl. č. 100/1975 Zb. smie chodec mimo vyznačených prechodov prechádzať vozovku len kolmo na smer cestnej premávky a iba s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel tak, aby vodičov týchto vozidiel nedonútil zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy. Od vodiča motorového vozidla idúceho dovolenou rýchlosťou, ktorá je primeraná aj vzhľadom na poveternostné podmienky, stav vozovky atď., nemožno žiadať, aby predvídal, že dospelí chodci nachádzajúci sa v blízkosti vozovky môžu neočakávane vstúpiť do vozovky a aby preto obmedzil rýchlosť svojho vozidla tak, ab ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu Košice-vidiek z 10. apríla 1980 sp. zn. 3 T 372/77 a tomuto okresnému súdu prikázal, aby vec znova pre- jednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu Košice - vidiek sp. zn. 3 T 372/77 z 10. apríla 1980 bol obvinený J. M. uznaný za vinného z trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1, 2 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že dňa 21. decembra
MENU