Nájdené rozsudky pre výraz: právomoc verejného činiteľa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 45

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

828 dokumentov
569 dokumentov
1011 dokumentov
9 dokumentov
7 dokumentov
50 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 48/1980
Právna veta: Příslušníci SNB jsou podle § 16 odst. 1 zák. č. 40/1974 Sb. povinni v mezích tohoto zákona zakročit, popřípadě učinit jiná opatření nezbytná k provedení zákroku, zejména je-li páchán trestný čin, přečin nebo přestupek, a to v rozsahu stanoveném nařízením ministra vnitra ČSSR č. 15/1974 i tehdy, kdy nevykonávají službu. Z uvedených norem a ustanovení však nevyplývá, že by zmíněná povinnost platila i v případě, kdy příslušník SNB je sám pachatelem nebo spolupachatelem trestného činu.

Úryvok z textu:
Ke stížnosti pro porušení zákona podané ministrem národní obrany ČSSR Nejvyšší soud ČSSR vyslovil mimo jiné, že rozsudkem vojenského obvodového soudu byl porušen zákon v ustanovení § 158 odst. 1 písm. c) tr. zák., napadený rozsudek zrušil a vojenskému obvodovému soudu přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem vojenského obvodového soudu byl býv. nstržm. SNB M. M. uznán vinným trestnými činy zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 ods
R 7/1982
Právna veta: Nabídl-li obviněný příslušníkům SNB a clenu PS VB bezvýsledně úplatek za to, aby mu vrátili zadržený řidičský průkaz a upustili od dalších služebních úkonů směřujících ke zjištění, zda neřídil motorové vozidlo po požití alkoholických nápojů, naplnil znaky trestných činů podplácení podle § 161 odst. 1, 2 tr. zák. a přípravy k trestnému činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 7 odst. 1, § 158 odst. 1 písm. c) tr. zák. v jednočinném souběhu. Trestný čin přípravy k trestnému činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 7 odst. 1, § 158 odst. 1 písm. c) tr. zák. není v takovém ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR v řízení o podané stížnosti pro porušení zákona shledal, že pravomocným rozsudkem okresního soudu ve Vsetíně ze dne 24. 10. 1980 sp. zn. 3 T 268/80 byl porušen zákon v ustanovení § 7 odst. 1, § 158 odst. 1 písm. c) tr. zák. ve prospěch obviněného. Tento rozsudek zrušil a okresnímu soudu ve Vsetíně přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem okresního soudu ve Vsetíně byl obviněný J. B. uznán vinným trestným činem podplácení podle § 161 ods
R 25/1975
Právna veta: Trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. c) tr. zák. se dopustí veřejný činitel, který v úmyslu způsobit jinému škodu anebo opatřit sobě nebo jinému jakýkoliv neoprávněný prospěch nesplní povinnost vyplývající z jeho pravomoci. Přitom se zde rozumí škodou nejen škoda materiální, nýbrž i škoda imateriální, zejména např. poškození práv fyzické nebo právnické osoby. Stejně tak neoprávněným prospěchem se rozumí nejen prospěch majetkový, nýbrž i jakákoliv jiná výhoda, na kterou nemá pachatel nebo jiná zvýhodněná osoba právo. Znak „v úmyslu způsobit jinému ško ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR zrušil Nejvyšší soud ČSR rozsudek okresního soudu v Hodoníně ze dne 5. února 1974 sp. zn. 2 T 283/73, jakož i usnesení krajského soudu v Brně ze dne 21. března 1974 sp. zn. 8 To 112/74 a okresnímu soudu v Hodoníně přikázal, aby věc obviněného J. O. znovu projednal a rozhodl. " Z odůvodnění: Obžalobou okresního prokurátora v Hodoníně byl obviněný J. O. stíhán pro trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 1
Kľúčové slová: verejný činiteľzneužívanie právomoci verejného činiteľa
R 35/1986
Právna veta: Ředitel okresního muzea je při zajišťování ochrany muzejních sbírek, jejich evidence a řádné správy veřejným činitelem.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR podle § 256 tr. ř. zamítl odvolání obžalovaného V. D. proti rozsudku krajského soudu v Ústí nad Labem z 10. června 1985 sp. zn. 1 T 28/84 jako nedůvodné. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem uznal krajský soud v Ostí nad Labem obžalovaného V. D. vinným trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b], odst. 3 písm. a) tr. zák., který spáchal tím, že jako ředitel okresního muzea v Děčíně odcizil v průběhu roku 1982 dva kusy starožit
Právna veta: I. Prednosta oddelenia fakultnej nemocnice nevykonáva právomoc verejného činiteľa, ak používa podriadených pracovníkov v pracovnom čase na súkromné práce pri výstavbe rodinného domu. II. K otázke totožnosti skutku. Ak je páchateľ stíhaný obžalobou preto, že používal podriadených pracovníkov v pracovnom čase pri stavbe rodinného domu, totožnosť skutku sa nemení, ak sa zistí, že používal takýchto pracovníkov pre svoj prospech aj pri iných prácach.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie Mestského súdu v Košiciach z 19. novembra 1979 sp. zn. 7 T 586/79 v spojení s uznesením Krajského súdu v Košiciach z 31. januára 1980 sp. zn. 9 To 29/80 a Mestskému súdu v Košiciach prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Mestský prokurátor v Košiciach podal na Mestskom súde v Košiciach obžalobu na MUDr. T. H. pre trestný čin rozkrádania majetku v socialisti
Meritum Podplácanie
Právna veta: Ak páchateľ trestného činu podplácania podľa § 161 Tr. zák. poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok verejnému činiteľovi v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu len preto, aby verejný činiteľ konal v rámci svojich povinností a oprávnení, nedopúšťa sa súčasne návodu na trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 10 ods. 1 písm. b), § 158 Tr. zák. Návodu na tento trestný čin sa dopúšťa vtedy, ak poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok verejnému činiteľovi za to, aby verejný činiteľ s úmyslom spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech zneuž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Humennom z 8. novembra 1979 sp. zn. 3 T 412/79 a okresnému prokurátorovi v Humennom prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Humennom z 8. novembra 1979 sp. zn. 3 T 412/79 bola A. H. uznaná za vinnú z trestného činu podplácania podľa § 161 ods. 1, 2 Tr. zák. a L. D. bol uznaný za vinného z trestného činu prijímani
Právna veta: Při rozhodování o návštěvách chovanců dětského domova u jiných osob než rodičů a při rozhodování p svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů (tzv. preadopční péče) ve smyslu § 69 odst. 2 zák. č. 94/1963 Sb., o rodině, je ředitel dětského domova veřejným činitelem. Přijme-li nebo žádá-li v této souvislosti úplatek, dopouští se trestného činu přijímání úplatku podle § 160 odst. 1, 3, popř. § 160 odst. 2, 3 tr. zák. Svěřil-li ředitel dětského domova dítě do preadopční péče v rozporu s ustanovením § 69 odst. 2 zák. o rod., dopouští se trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek krajského soudu v Praze ze dne 22. dubna 1983 sp. zn. 8 To 190/83 i rozsudek okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 31. ledna 1983 sp. zn. 3 T 456/82 a okresnímu soudu v Mladé Boleslavi přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 31. ledna 1983 sp. zn. 3 T 456/82 byl obviněný V. S. kromě jiného uznán vinným trestným činem při
Právna veta: K otázce, kdy lze ředitele základní školy považovat při výkonu jeho funkce za veřejného činitele. Ředitel základní školy, pokud disponuje s finančními nebo hmotnými prostředky svěřenými škole, nevykonává pravomoc a nelze ho proto považovat za veřejného činitele ve smyslu § 89 odst. 8 tr. zák.

Úryvok z textu:
K odvolání krajského prokurátora a obžalovaného K. P. Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek krajského soudu v Plzni ze dne 13. června 1985 sp. zn. 1 T 6/85 ohledně tohoto obžalovaného v celém rozsahu a podle § 259 odst. 3 tr. ř. ve věci sám rozhodl tak, že kromě jiného uznal obžalovaného K. P. vinným trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. b), odst. 4 tr. zák., který spáchal tím, že jako ředitel základní školy ve V. v době od roku 19
Právna veta: I. Předseda posudkové komise sociálního zabezpečení okresního (obvodního) národního výboru je při rozhodování o přidělení poukazů na lázeňskou péči veřejným činitelem. II. Jesliže předseda posudkové komise sociálního zabezpečení okresního (obvodního) národního výboru při přidělení poukazu na lázeňskou léčbu na konkrétní termín přijme úplatek, dopouští se trestného činu přijímání úplatku podle § 160 odst. 1, 3 tr. zák. Osoba, která úplatek poskytla, se dopouští trestného čimi podplácení podle § 161 odst. 1, 2 tr. zák. III. Jednočinný souběh trestného činu přijímání úplatku podle § 160 ods ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR v neprospěch obviněných V. T. a G. B., Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocný rozsudek obvodního soudu pro prahu 5 ze dne 21. října 1985 sp. zn. 2 T 191/85 i pravomocné usnesení téhož soudu ze dne 21. října 1985 sp. zn. 2 T 191/85 a obvodnímu soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Pravomocným rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 21. října 1985 sp. zn. 2 T 191/85 byla obviněná V. T. uznána v
MENU