Nájdené rozsudky pre výraz: predbežná otázka

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 28

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4366 dokumentov
1141 dokumentov
14401 dokumentov
106 dokumentov
11 dokumentov
69 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Predbežná otázka
R 42/1981
Právna veta: O tom, zda se odsouzení mladistvého k nepodmíněnému tres- tu odnětí svobody zahlazuje, je povinen rozhodnout soud, který rozhodoval ve věci v prvním stupni, ihned po propuštění mladistvého z výkonu trestu (§ 87 odst. 1 tr. zák.). Jestliže tak příslušný soud neučinil, vyřeší otázku zahlazení odsouzení mladistvého jako předběžnou otázku (§ 9 odst. 1 tr. ř.) soud, který rozhoduje v další trestní věci téhož pachatele, pokud okolnost, zda se na něho hledí, jako by nebyl odsouzen, má vliv na právní posouzení nově stíhaného skutku, uložení trestu nebo ochranného opatření.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocný rozsudek okresního soudu v Trutnově ze dne 1. listopadu 1979 sp. zn. 4 T 381/79 a okresnímu soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Trutnově ze dne 1. 11. 1979 sp. zn. 4 T 381/79 byl obviněný L. Ch. uznán vinným trestnými činy rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. c) tr. zák. a krádeže podle § 247 odst.
Merito veci Predbežná otázka
Právna veta: I. Ak z vykonaných dôkazov vyplýva, že dvaja obvinení stíhaní pre trestný čin porušovania domovej slobody podlá § 238 ods. 1 Tr. zák. sa dopustili stíhaného skutku ešte s ďalšou osobou, teda za okolnosti, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby podľa § 238 ods. 2 písm. b) Tr. zák., je súd povinný zistiť účasť tejto ďalšej osoby na trestnej činnosti obvinených ako predbežnú otázku podľa § 9 ods. 1 Tr. por. Pritom nie je viazaný právoplatným rozhodnutím súdu o účasti tejto ďalšej osoby. II. Tým, že súd uzná obvineného za vinného, že sa obžalobou stíhaného skutku dopustil za okolností ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona zrušil uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 14. októbra 1980 sp. zn. 7 To 386/80 a rozsudok Okresného súdu v Čadci z 26. augusta 1980 sp. zn. 1 T 299/80 a Okresnému súdu v Čadci prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Uvedeným rozsudkom okresného súdu boli obvinení M. L. a J. L. uznaní za vinných ako spolupáchatelia podľa § 9 ods. 2 Tr. zák. z trestného činu porušovania domovej slobody podľa § 238 ods.
Merito veci Predbežná otázka
R 27/1979
Právna veta: Otázka, v akom rozsahu bola činom páchateľa skrátená daň, je pri trestnom činie skrátenia dane podľa § 148 Tr. zák. otázkou viny. Preto sud rozhodujúci v trestnom konaní posudzuje túto otázku samostatne, a to aj v prípade, ak príslušný orgán o daňovej povinnosti i o výške dane už právoplatne rozhodol (§ 9 ods. 1 Tr. por.). Rozhodnutie tohto orgánu berie súd do úvahy a hodnotí ho pri svojom rozhodovaní rovnako ako každý iný dôkaz v rámci postupu podľa § 2 ods. 6 Tr. por.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 11. mája 1978 sp. zn. 7 To 219/78 i rozsudok Okresného súdu v Žiline z 22. februára 1978 sp. zn. 5 T 116/78 a vec obvinenej B. K. vrátil okresnému prokurátorovi v Žiline, aby ju znova prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Žiline z 22. februára 1978 sp. zn. 5 T 116/78 bola obvinená B. K. uznaná za vinnú z prečinu pr
Merito veci Predbežná otázka
R 32/1979
Právna veta: Vyživovacia povinnosť rodiča voči dieťaťu vzniká priamo na základe zákona (§ 85 Zákona o rodine). Prelo za začiatok páchania trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 213 Tr. zák. rodiča voči dieťaťu treba považovať deň, od ktorého prestal rodič zavinene plniť svoju vyživovaciu povinnosť bez ohľadu na to, či o povinnosti platiť výživné a o jeho výške rozhodol už predtým sud v občianskoprávnom konaní. Ak takéto rozhodnutie nebolo dosiaľ vydané, súd v trestnom konaní rozhodne o výživnom ako o predbežnej otázke podľa § 9 ods. 1 Tr. por. Pretože ide o otázku viny, súd v trestnom konaní nie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Prievidzi zo 17. marca 1975 sp. zn. 4 T 229/75 bol obvinený A. V. uznaný za vinného z trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. lTr. z. na tom skutkovom základe, %e ako otec maloletých detí D. V., nar. 24. júna 1971 a maloletej E. V., nar. 24. januára 1972, vôbec sa nestaral o ich výživu, hoci mu táto povinnosť plynie priamo zo Zákona o rodine, a za obdobie od 1. júna 1974 do 31. decembra 1974 zostal dlžný na výživnom najmenej 5000 Kčs. Okrem toho, hoc
Merito veci Obnova konania
Kľúčové slová: nemožnosť súdu riešiť predbežné otázkydôvody obnovy konania
R 2/1983
Právna veta: Důvodem pro povolení obnovy řízení ve smyslu ustanovení § 228 odst. 1 písm. a) o. s. ř. může být pozdější rozhodnutí příslušného orgánu řešící odchylně předběžnou otázku, šlo-li o případ, v němž byl soud při původním rozhodování vázán rozhodnutím jiného orgánu (§ 135 odst. 1 o. s. ř.), anebo o případ, v němž soud vycházel při svém rozhodování z rozhodnutí vydaného dříve příslušným orgánem ( § 135 odst. 2 o. s. ř.). Stejně tak může být důvodem obnovy řízení rozhodnutí příslušného orgánu o předběžné otázce, šlo-li o případ, v němž si soud sám v souladu s ustanovením § 135 odst. 2 o. s. ř. vyř ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Při prověrce rozhodování soudů o obnově řízení v občanskoprávních věcech, kterou uskutečnilo ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky, byly zjištěny pochybnosti v soudní praxi při posuzování otázky, za ]akých okolností může být důvodem obnovy řízení rozhodnutí vydané v jiném řízení. Ministerstvo spravedlnosti ČSR dalo proto Nejvyššímu soudu ČSR podnět k usměrnění praxe soudů stanoviskem ke správnému výkladu zákona (srov. sdělení č. 5 v částce 1 až 3/1982 Sbírky instrukcí a sd
Merito veci Súdne poplatky
Právna veta: Domáhá-li se žalobce v žalobě současně určení neplatnosti smlouvy, jež se týká vztahů upravených občanských zákoníkem), 1 uložení povinnosti vrátit plnění z téže smlouvy, nestává se návrh na určení neplatnosti smlouvy pro účely vyměření soudního poplatku samostatným předmětem řízení a soud z něho soudní poplatek nevyměří.

Úryvok z textu:
Žalobce se.domáhal vydání rozhodnutí, jímž by byla určena neplatnost kupní smlouvy uzavřené mezi účastníky 3. 5. 1972 a oběma účastníkům uložena povinnost vrátit si navzájem plnění přijatá podle této kupní smlouvy, tj. částku 50 000 Kčs proti vrácení osobního automobilu zn. Fiat 850 Coupé. K výzvě soudu po podání žaloby zaplatil* žalobce 23. 1. 1973 soudní poplatek z návrhu na zahájení řízení ve výši 2000 Kčs. Při jednání dne 28. 4. 1978 vzal zpět žalobní návrh požadující určení neplatnosti
Právna veta: Konal-li pracovník pracovní cestu vlastním motorovým vozidlem, utrpěl-li úraz a došlo-li k poškození vozidla, jde o škodu, která pracovníkovi vznikla při plnění pracovních úkolů í § ISO a § 193 zák. práce). Porušil li pracovník při jízdě dopravní předpisy, zprostí se organizace plně zodpovědnosti za škodu vzniklou na motorovém vozidle pracovníka (§ 191 odst. 1 zák. práce), bylo-li toto porušení předpisů jedinou příčinou vzniku škody. Také rozhodnutím příslušného orgánu vydaným v blokovém řízení je soud v občanském soudním řízení vázán (§ 135 odst. 1 o. s. ř.) v otázce, zda byl spáchán přest ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalující Česká státní pojišťovna se žalobou domáhala na žalované hospodářské organizaci zaplacení částky 17 225 Kčs s odůvodněním, že na ni přešlo právo pojištěného L. T. na náhradu škody podle ustanovení § 368 o. z.*) K odůvodnění návrhu uvedla zejména, že pracovnice žalované organizace M. T. použila při pracovní cestě konané 14. 11. 1976 vlastního osobního automobilu a při cestě havarovala. Vedle škody na zdraví došlo u ní také k poškození osobního automobilu, jenž je předmětem bezpodílové
R 48/1971
Právna veta: Před rozhodnutím o nařízení výkonu podmíněně uloženého trestu podle § 60 odst. 1 tr. zák. je třeba vyřešit podle § 9 odst. 1 tr. ř. předběžnou otázku, zda podmíněně odložený trest nebyl prominut amnestií presidenta republiky s účinky zahlazení.

Úryvok z textu:
Pravomocným rozsudkem okresního soudu v Karviné ze dne 15. 12. 1966 sp. zn. 11 T 158/66 byl obviněný A. T. uznán vinným trestným činem zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 2 tr. zák. a za to byl podle § 213 odst. 2 tr. zák. odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání osmi měsíců, přičemž výkon tohoto trestu mu byl podle § 58 odst. 1 písm. a) a § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu dvou roků. Pravomocným usnesením okresního soudu v Karviné ze dne 7. 6. 1968 sp. zn. 11 T
R 8/1975
Právna veta: Otázka, či platí zákonná fikcia, že sa na odsúdeného hľadí, akoby nehol odsúdený, nie je v prípade úvah o uložení súhrnného trestu otázkou týkajúcou sa viny obvineného. V dôsledku toho existencia právoplatného rozhodnutia súdu o odpustení trestu uloženého obvinenému v skoršej veci na základe rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii z 23. februára 1373 s účinkom uvedeným v čl. VII citovanej amnestie bráni súdu pri rozhodovaní o uložení súhrnného trestu z hľadiska úvahy podľa § 35 ods. 3 Tr. zák. posúdiť otázku, či o skoršom odsúdení piat! uvedená zákonná fikcia, ako predbežnú otázku {§ 3 ods ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu vo Veľkom Krtíši z 24. mája 1973 sp. zn. 1 T 141/72 bol obvinený mladistvý G. B., nar. 30. júna 1956, uznaný za vinného z trestného činu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 209a ods. 1 Tr. zák. a odsúdený na trest odňatia slobody vo výmere dvoch mesiacov v nápravnovýchovnom ústave pre mladistvých. Výrok o vine založil okresný súd na zistení, že mladistvý vzal 6. augusta 1972 vo večerných hodinách v Sklabinej z Vývojového strediska JRD motocykel t
Merito veci Prečin podielníctva
R 15/1971
Právna veta: I. K poměru přečinu podílnictví podle § 11 zák. čís. 150/1969 Sb. o přečinech a trestného činu podílnictví podle § 251 odst. 1 tr. zákona. Jestliže podílník převede na sebe nebo na jiného věc hodnoty nikoliv nepatrné, která byla získána přečinem, dopouští se vždy jen přečinu podílnictví podle § 11 zák. č. 150/ 1969 Sb. o přečinech, a ne trestného činu podílnictví podle § 251 odst. 1 tr. zák. II. Předběžnou otázku, zda věc byla získána přečinem nebo trestným činem — poněvadž jde o otázku viny — posoudí soud samostatně, i když bylo v jiném řízení o vině přímého pachatele již pravomocně roz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR zrušil Nejvyšší soud ČSR rozsudek okresního soudu v Příbrami ze dne 27. 2. 1970 sp. zn. Ta 31/70, jímž byl obv. M. E. uznán vinným přečinem proti majetku v socialistickém a v osobním vlastnictví podle § 3 odst. 1 zák. č. 150/1969 Sb. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání dvou měsíců ve druhé nápravné výchovné skupině, a okresnímu soudu v Příbrami přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění:
MENU