SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Kategória:
Meritum veci:
Dátum:
od:
do:
Spisová značka:
R značka:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1339496
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67024
USSR: 39187
NSČR: 129556
NSSČR: 71690
USČR: 82469
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430974
Krajské súdy (ČR): 50118
Posledná aktualizácia
10.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: predbežné prejednanie obžaloby


Približný počet výsledkov: 7 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: predbežné prejednanie obžaloby
  • predbezny nájdené 135 krát v 68 dokumentoch
  • prejednanie nájdené 129 krát v 65 dokumentoch
  • obzaloba nájdené 1240 krát v 397 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 38 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 81 dokumentov
Krajské súdy SR 17 dokumentov
Odborné články 2 dokumenty


Kľúčové slová: predbežné prejednanie obžaloby, podanie sťažnosti proti uzneseniu súdu, revízny princíp

Zbierka NSČ 7-8/1990
R 52/1990
Právna veta: Soud druhého stupně nemůže při rozhodování o stížnosti proti usnesení podle § 188 odst. 1 písm. f) tr. ř. odstraňovat vady přípravného řízení, které byly důvodem k vrácení věci prokurátorovi k došetření

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ČSR Nejvyšší soud ČSR vyslovil, že usnesením krajského soudu v Ústí nad Labem z 19. 8. 1988 sp. zn. 2 To 364/88 a v řízení, které mu předcházelo, byl porušen zákon. Z odůvodnění: Okresní soud v Ústí nad Labem usnesením z 24. 3. 1988 sp. zn. 5 T 531/87 podle § 188 odst. 1 písm. f) tr. ř. vrátil trestní věc obviněného A. V. okresnímu prokurátorovi k došetření. Podle obžaloby okresního prokurátora se měl obviněný dopustit skutku právně .
Kľúčové slová: predbežné prejednanie obžaloby, neprípustnosť trestného stíhania, obžalovacia zásada

Zbierka NSS 7-8/1990
R 53/1990
Právna veta: Súd nemôže žiadnym spôsobom zasahovať do práva prokurátora ako verejného žalobcu* Nemôže postupom podľa § 188 ods* 1 písm. f) Tr. por. nútiť prokurátora, aby podal obžalobu na ďalšie osoby.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona podanej generálnym prokurátorom SSR Najvyšší súd SSR vyslovil, že právoplatným uznesením Okresného súdu v Žiline z 8. 6. 1988 sp. zn. 3 T 362/88 bol porušený zákon v ustanovení § 188 ods. 1 písm. f) Tr. por. v prospech obvinených. Napadnuté uznesenie zrušil a Okresnému súdu v Žiline prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia : Okresný prokurátor pre Prahu-západ podal 2. marca 1988 na Okresnom súde Praha-západ obžalobu na .
Právna veta: Aplikácia § 172 ods. 1 písm. a) Tr. por. predpokladá, že je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie, čo je prísnejšia podmienka v porovnaní s podmienkou použitia § 220 písm. a) Tr. por., kde stačí, že nie je dokázané, že sa skutok stal. Ak o existencii skutku jestvuje pochybnosť vyplývajúca z toho, že vo vykonaných dôkazoch sú rozpory, ktoré nemožno odstrániť vykonaním ďalších dôkazov a zistenie, ktoré z odporujúcich si dôkazov sú pravdivé, závisí len od ich zhodnotenia, nemôže súd pri predbežnom prejednaní obžaloby zastaviť trestné stíhanie podľa § 188 ods. 1 p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona zistil, že právoplatným uznesením Okresného súdu v Lučenci z 26. januára 1981 sp. zn. 2 T 19/81, ktorým bolo podľa § 188 ods. 1 písm. d) Tr. por. z dôvodov uvedených v ustanovení § 172 ods. 1 písm. a) Tr. por. zastavené trestné stíhanie proti obvinenému R. K. pre trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. a) Tr. zák., bol porušený zákon v prospech obvineného. Toto uznesenie zrušil a Okresnému súdu v Lučenci .
Kľúčové slová: vrátenie veci prokurátorovi, vrátenie veci prokurátorovi na došetrenie, predbežné prejednanie obžaloby

Zbierka NSČ 1/1990
R 16/1990
Právna veta: Ve výroku rozhodnutí, kterým se vrací věc prokurátorovi k došetření po předběžném projednání obžaloby (§ 188 odst. 1 písm. f/ tr. ř.), soud neuvádí, kterému prokurátorovi se věc vrací. V takovém případě je určení příslušného prokurátora vnitroresortní záležitostí prokuratury, v níž se postupuje podle interních předpisů.

Úryvok z textu:
K stížnosti okresního prokurátora v Pelhřimově krajský soud v Českých Budějovicích zrušil usnesení okresního soudu v Pelhřimově z 31. 1. 1988 sp. zn. 1 T 48/88 a podle § 149 odst. 1 písm. a) tr. ř. znovu rozhodl tak, že podle § 188 odst. 1 písm. f) tr. ř. se trestní věc obžalované V. J. vrací prokurátorovi k došetření. Z odůvodnění: Citovaným usnesením okresního soudu v Pelhřimově bylo v trestní věci obviněné V. J. rozhodnuto tak, že se tato trestní věc podle § 188 odst. 1 písm. f) tr. ř. vrací .
Zbierka NSČSSR 1/1975
R 5/1975
Právna veta: I. Zo znenia ustanovenia § 192 Tr. por. vyplýva, že ak je obvinený vo väzbe, súd je povinný rozhodnúť aj o ďalšom trvaní väzby vtedy, keď dôjde k predbežnému prejednaniu obžaloby. V dôsledku toho vo väzobných veciach, v ktorých predseda senátu na podklade štúdia spisov nezistí niektorý z dôvodov pre nariadenie predbežného prejednania obžaloby uvedený v § 186 Tr. por. a dôjde k názoru, že ďalšie trvanie väzby obvineného je zákonné, nie je potrebné, aby nariadil neverejné zasadnutie za účelom rozhodnutia senátu, že väzba obvineného trvá aj naďalej. II. V prípade, keď obvinený po podaní obžalo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prejednania obžaloby, vypustila odseky 2 a 3 § 186 Tr. por. V dôsledku toho odpadá dovtedy obligatórne predbežné prejednanie obžaloby senátom v prípadoch, keď spoločenská organizácia ponúkla prevzatie záruky za nápravu obvineného, ďalej vo veciach proti mladistvým a ... Naproti tomu, ak predseda senátu na základe štúdia príslušných spisov vo väzobnej veci nezistí niektorý z dôvodov pre predbežné prejednanie obžaloby uvedený v § 186 Tr. por. a dôjde k záveru, že ďalšie trvanie väzby obvineného je odôvodnené, .
Zbierka NSS 10/1976
R 45/1976
Právna veta: Dôvodom na vrátenie veci prokurátorovi na došetrenie podľa § 188 ods. 1 písm. f) Tr. por. je fakt, že obvinený nemal v prípravnom konaní obhajcu, hoci so zreteľom na sadzbu odňatia slobody ide o prípad nutnej obhajoby v zmysle § 36 ods. 3 Tr. por.

Úryvok z textu:
... písm. d) Tr. zák., ale i okresný súd, keď namiesto toho, aby podlá § 186 písm. e) Tr. por. nariadil predbežné prejednanie obžaloby a potom podľa § 188 ods. 1 písm. f) Tr. por. vrátil vec prokurátorovi na došetrenie s cieľom odstrániť tento .
Zbierka NSČSSR 2/1972
R 61/1972
Právna veta: Právnym posúdením skutku y obžalobe nie je súd viazaný ani pri predbežnom prejednaní obžaloby pri skúmaní otázky príslušnosti súdu (§ 186 ods. 1 písm. a) Tr. por.). Postúpiť vec pri predbežnom prejednaní obžaloby podľa § 188 ods. 1 písm. a) Tr. por. v dôsledku toho, že súd posudzuje zažal ovaný skutok podľa iného ustanovenia zákona ako obžaloba možno však len vtedy, keď dôkazy zhromaždené a vykonané v prípravnom konaní poskytujú dostatočný skutkový podklad pre právne posúdenie zažalovaného skutku; inak súd vec vráti prokurátorovi na došetrenie.

Úryvok z textu:
... iného ustanovenia zákona, než ako ho posudzovala obžaloba. Podľa § 186 ods. 1 písm. d) Tr. por. predseda senátu nariadi predbežné prejednanie obžaloby, ak je toho názoru, že skutok, ktorý je predmetom obžaloby, bude treba posudzovať podľa iného ustanovenia Trestného zákona než ho .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.