Nájdené rozsudky pre výraz: pribratie znalca

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

117 dokumentov
60 dokumentov
179 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Znalecký posudok
Kľúčové slová: znalecký posudok znalcapribratie znalcaznalecká činnosťznalecký dôkaz
R 29/1986
Právna veta: Posudok, ktorý nevypracoval poverený znalec, ale vypracovala ho pod jeho menom iná osoba, ktorá nebola pribratá do konania ako znalec, nie je použiteľný ako znalecký dôkazný prostriedok (§ 105 ods. 1 Tr. por.). Ak to vyžaduje povaha veci, je znalec oprávnený pribrať konzultanta na posudzovanie osobitných čiastkových otázok, pričom znalec zodpovedá aj za tú časť posudku, o ktorej sa konzultovalo (§ 10 ods. 2 zákona č. 36/1967 Zb.). Úlohou kon- zultanta preto nemôže byť vypracovanie znaleckého posudku namiesto povereného znalca postupom podľa § 105 ods. 1 Tr. por. Ak by bolo treba na posú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský prokurátor v Košiciach podal na obžalovaných M. Š., P. K. a A. S. obžalobu pre trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. a), ods. 4 Tr. zák., ktorého sa dopustili v spolupáchateľstve podľa § 9 ods. 2 Tr. zák., a to na tom skutkovom základe, že vo februári a apríli 1980 ako pracovníci n. p. Chemosvit vo Svite vnikli počas nočnej smený do skladu merania a regulácie, odkiaľ odcudzili rôzne náhradné elektronické dielce a polovodiče v celkovej hodno
Právna veta: Výpočet časových údajů souvisejících s dopravní nehodou je objasněním skutečnosti důležité pro trestní řízení, ke kterému je třeba odborných znalostí ve smyslu § 105 odst. 1 věta první ír. ř. Soud je povinen přibrat znalce, i když sám má takové znalosti, které by mu umožňovaly výpočet provést.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek krajského soudu v Ostravě z 4. 11. 1986 sp. zn. 6 To 437/86 a rozsudek okresního soudu v Olomouci z 12. 9. 1986 sp. zn. 3 T 207/86 a okresnímu prokurátorovi v Olomouci přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Olomouci ze dne 12. 9. 1986 sp. zn. 3 T 207/86 byla obviněná J. Z. uznána vinnou trestným činem ublížení na zdraví podle § 223 odst. 1, 2 tr
Merito veci Obžalovacia zásada
Právna veta: Súd nemôže žiadnym spôsobom zasahovať do práva prokurátora ako verejného žalobcu* Nemôže postupom podľa § 188 ods* 1 písm. f) Tr. por. nútiť prokurátora, aby podal obžalobu na ďalšie osoby.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona podanej generálnym prokurátorom SSR Najvyšší súd SSR vyslovil, že právoplatným uznesením Okresného súdu v Žiline z 8. 6. 1988 sp. zn. 3 T 362/88 bol porušený zákon v ustanovení § 188 ods. 1 písm. f) Tr. por. v prospech obvinených. Napadnuté uznesenie zrušil a Okresnému súdu v Žiline prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia : Okresný prokurátor pre Prahu-západ podal 2. marca 1988 na Okresnom súde Praha-západ
MENU