Nájdené rozsudky pre výraz: recidíva trestnej činnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

72 dokumentov
17 dokumentov
377 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. Použití kvalifikace a vyšší trestní sazby podle § 209a odst. 1, 4 písm. h) tr. zák. je možné za předpokladu, že za první takový ěin uvedený v odstavci 1 byl pachatel potrestán, tj. vykonal uložený trest (nebo jeho část), s jehož výkonem není spojena fikce, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen (ani nedošlo k zahlazení odsouzení rozhodnutím soudu), a že po výkonu tohoto trestu (nebo jeho části) spáchal nejméně dva další trestné činy neoprávněného užívání cizího motorového vozidla nebo se dopustil jednoho takového trestného činu více útoky formou pokračování v trestné činnosti. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ministerstvo spravedlnosti ČSR vyslovilo pochybnosti o správnosti právních závěrů uvedených v rozsudku senátu Nejvyššího soudu ČSR z 23. 1. 1979 sp. zn. 11 Tz 87/78 (uveřejněného též ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, pod č. 20/1979). Právní závěry z tohoto rozsudku lze shrnout takto: Okolnost, že pachatel je zvlášť nebezpečným recidivistou, sice vyjadřuje určitou vlastnost pachatele, zásadně však jde o okolnost, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby, tedy o znak
R 23/1975
Právna veta: Skutečnost, že život dětí je vystaven objektivně existujícímu zvýšenému nebezpečí v důsledku toho, že pachatelé trestného činu pohlavního zneužívání nebo znásilnění se nikoli v ojedinělých případech snaží zbavit svědků své trestné činnosti i za cenu vraždy pohlavně zneužitého nebo znásilněného dítěte, může zakládat u pachatele, který se za těchto okolností dopustí trestného činu vraždy, podmínku pro uložení trestu smrti ve smyslu § 29 odst. 1 písm. a) tr. zák., tj. proto, že uložení trestu smrti vyžaduje účinná ochrana společnosti.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky v řízení podle § 316 odst. 2 tr. ř. rozhodl v trestní věci obv. V. B. vedené u krajského soudu v Brně pod sp. zn. 1 T 22/74, že nedošlo k takovému porušení zákona, jež mohlo mít vliv na uložení trestu smrti obviněnému V. B. Z odůvodnění: Rozsudkem krajského soudu v Brně ze dne 4. září 1974 sp. zn. 1 T 22/74 byl obv. V. B. uznán vinným trestnými činy vraždy podle § 219 tr. zák., pokusu trestného činu znásilnění podle § 8 odst. 1, § 241 od
R 18/1981
Právna veta: Zhodnocení poznatků o rozhodování soudů při ukládání a výkonu ochranného protialkoholního léčení

Úryvok z textu:
Plánem úkolů Nejvyššího soudu ČSSR na rok 1980 bylo ulo-ženo opět zhodnotit rozhodovací činnost soudů při ukládání a výkonu ochranného protialkoholního léčení. Účelem tohoto zhodnocení je posoudit, jak se v praxi soudů uplatňují doporu¬čení ústavně právních výborů Federálního shromáždění ČSSR a jak se soudy podílejí na plnění úkolů vyplývajících ze sou¬boru opatření v boji proti recidivě trestné činnosti, který byl ve smyslu usnesení vlády ČSSR č. 114 ze dne 8. května 1974 přijat resorty justice
MENU