Nájdené rozsudky pre výraz: revízny princíp

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

80 dokumentov
55 dokumentov
163 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Soud druhého stupně nemůže při rozhodování o stížnosti proti usnesení podle § 188 odst. 1 písm. f) tr. ř. odstraňovat vady přípravného řízení, které byly důvodem k vrácení věci prokurátorovi k došetření

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ČSR Nejvyšší soud ČSR vyslovil, že usnesením krajského soudu v Ústí nad Labem z 19. 8. 1988 sp. zn. 2 To 364/88 a v řízení, které mu předcházelo, byl porušen zákon. Z odůvodnění: Okresní soud v Ústí nad Labem usnesením z 24. 3. 1988 sp. zn. 5 T 531/87 podle § 188 odst. 1 písm. f) tr. ř. vrátil trestní věc obviněného A. V. okresnímu prokurátorovi k došetření. Podle obžaloby okresního prokurátora se měl obviněný dopustit skutku prá
R 1/1982
Právna veta: Na zabezpečenie jednotného výkladu zákona vo veci rozsahu odvolacieho práva poškodeného a postup odvolacieho súdu pri jeho prekročení.

Úryvok z textu:
Päťčlenný senát Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky zaujal na neverejnom zasadnutí konanom 18. júna 1981 podľa § 27 ods. 1 písm. c) zák. č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení vyhl. č. 19/1970 Zb. k otázke postupu odvolacieho súdu pri rozhodovaní o odvolaní poškodeného, ktorý uplatnil nárok na náhradu škody podľa § 43 ods. 2 Tr. por., keď toto odvolanie smeruje proti takým výrokom rozsudku súdu prvého stupňa, ktoré podľa zákona nemôže napadnúť, toto s
Právna veta: Odvolací soud v případě, kdy na základě odvolání prokurátora i obžalovaného ruší napadený rozsudek a sám ve věci rozhoduje anebo věc vrací sGudu prvního stupně, popř. prokurátorovi, nemůže nikdy podle § 256 tr. ř. zamítnout odvolání prokurátora; odvolání obžalovaného zamítne jen tehdy, jestliže sám pouze ukládá přísnější trest anebo dává pokyn k jeho uložení soudu prvního stupně a jde o jedinou vadu napadeného rozsudku.

Úryvok z textu:
Odvolací soudy nepostupují jednotně v případech, kdy současně projednávají odvolání prokurátora a obžalovaného a ruší napadený rozsudek a buď rozhodují samy, anebo věc vracejí soudu prvního stupně, popř. prokurátorovi. Některé nezamítají odvolání prokurátora a odvolání obžalovaného zamítají jen tehdy, když mu ukládají pouze přísnější trest, jiné naopak vycházejí z důvodů obsažených v odvolání a zamítají pak ta odvolání, jejichž důvody se nekryjí s konečným rozhodnutím, event. nezamítají odvo
Právna veta: Pojem „dotčení práv jiné osoby“, obsažený v § 146 odst. 1 tr. ř., je třeba posuzovat bez ohledu na to, zda tato osoba má podle trestního řádu proti usnesení právo stížnosti či nikoli. V případě usnesení soudu o vrácení věci prokurátorovi k došetření podle § 188 odst. 1 písm. f) tr. ř. je obviněný osobou, jejíž práva jsou změnou takového usnesení na základě stížnosti prokurátora vždy dotčena. Proto není v takovém případě přípustná tzv. autoremedura podle § 146 odst. 1 věta první tr. ř.

Úryvok z textu:
Na gremiálních poradách některých krajských soudů byla posuzována správnost postupu okresních soudů, které podle § 146 odst. 1 věta první tr. ř. v jednotlivých případech samy rozhodly formou tzv. autoremedury o stížnosti prokurátora proti jejich usnesení o vrácení věci k došetření podle § 188 odst. 1 písm. f) tr. ř. Například na gremiální poradě krajského soudu v Ostravě šlo o posouzení dvou trestních věcí, z nichž v jedné bylo důvodem vrácení věci prokurátorovi k došetření, poněvadž nebyly p
Právna veta: K ukládání pořádkové pokuty podle § 66 odst. 1 tr. ř. I. Jestliže obviněný bezdůvodně odmítne podrobit se odběru krve ke zjištění obsahu alkoholu v ní podle § 114 odst. 2 tr. ř., lze tento úkon na něm vynucovat uložením pořádkové pokuty podle § 66 odst. 1 tr. ř. Pořádkovou pokutu mu však lze za to uložit jen jednou a nikoliv opakovaně. II. Za nedodržení lhůty k odůvodnění odvolání stanovené v § 249 odst. 1 tr. ř. nelze uložit pořádkovou pokutu podle § 66 odst. 1 tr. ř.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení okresního prokurátora v Prostějově ze dne 13. července 1981 sp. zn. Pv 324/ /81 a čtyři usnesení vyhledávacího orgánu SNB — 00VB v Prostějově ze dne 23. 6. 1981 č. CVS 479/81, jimiž byla obviněnému M. S. uložena pořádková pokuta ve výši 500 Kčs. Z odůvodnění: Usnesením vyhledávacího orgánu SNB — OOVB Prostějov ze dne 23. 6. 1981 č. CVS 479/81 bylo podle § 160 odst. 1 tr. ř. zahájeno trestní s
MENU