Nájdené rozsudky pre výraz: rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 106

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
3 dokumenty
7 dokumentov
9 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctveposkytovaná ochrana majetku
R 19/1983
Právna veta: Věci náležející řidiči služebního motorového vozidla, které si ponechal v uzamčeném motorovém vozidle mimo pracovní dobu, nelze považovat za věci odložené při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle odkládají (§ 204 odst. 2 zák. práce). Takové věci nepožívají zvýšené ochrany podle druhého oddílu druhé hlavy zvláštní části trestního zákona (§ 139 tr. zák.).

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 15. října 1981 sp. zn. 2 T 269/81 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 15. října 1981 sp. zn. 2 T 269/81 byl obviněný F. B. uznán vinným trestným činem krádeže dílem dokonaným, dílem nedokonaným podle § 8 odst. 1, § 247 odst. 1, 2 písm. d) tr. zák. a odsouzen podle § 247 odst.
Právna veta: Páchateľ, ktorý neoprávnene vykonáva vo väčšom rozsahu súkromnú alebo inú zárobkovú činnosť a predstiera, že ide o podnikanie socialistickej organizácie, ktorá v skutočnosti neexistuje, dopúšťa sa trestného činu nedovoleného podnikania podľa § 118 Tr. zák. Ak pri tom poskytuje služby pre socialistické organizácie a úmyselne ich predražuje tak, že niekoho uvádza do omylu alebo jeho omyl využije, ide o jednočinný súbeh uvedeného trestného činu s trestným činom rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1. písm. c) Tr. zák.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Komárne zo 14. mája 1981 sp. zn. 1 T 7/81 bol obvinený K. G. uznaný za vinného z trestného činu nedovoleného podnikania podľa § 118 ods. 1, 2 písm. a), b) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že v priebehu mesiaca septembra a októbra 1979 bez povolenia a pod vymyslenou firmou „Servis elektrovýťahy — bleskozvody v Bratislave“ vykonával revíziu elektrozariadení v blokoch Okresného stavebného bytového družstva v Komárne, za čo vyfakturoval spolu 76 019 Kčs a z tejto sumy vy
Právna veta: I. Stabilizační půjčka na družstevní bytovou výstavbu poskytnutá pracovníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb podle § 10 odst. 6 vyhl. č. 155/1975 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, je svou podstatou jednou z forem nenávratné finanční pomoci ve smyslu § 16 písm. d) vyhl. č. 1/1982 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě. II. Ze zásady „iura novit curia“ vyplývá nejen skutečnost, že se soud s obsahem právních norem uveřejněných nebo registrovaných ve Sbírce zákonů neseznamuje v důkazním řízení, ale také skutečnost, že není povinen pro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSSR ke stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSSR, zrušil zprošťující výrok rozsudku Nejvyššího soudu ČSR z 14. 6. 1988 sp. zn. 6 To 14/88 ohledné obviněného M. J. a věc vrátil prokurátorovi k došetření. Z odůvodnění: Rozsudkem krajského soudu v Brně ze dne 24. března 1988 sp. zn. 1 T 3/88 byl obviněný RSDr. B. J., CSc., uznán mj. vinným, že počátkem května 1983 ve Veselí nad Moravou a Hodoníně jako ředitel n. p. Železárny Veselí nad Moravou rozhodl
Kľúčové slová: rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve
R 19/1986
Právna veta: Vratné obaly (tzv. přepravky), v nichž se dopravuje zboží do prodejny, jsou věcí svěřenou vedoucímu prodejny. Jejich odcizením se tedy vedoucí prodejny dopouští trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák. (popřípadě přecinu podle § 3 odst. 1 písm. b/ zák. c. 150/1969 Sb.), nikoliv podle písm. a) cit. zákonných ustanovení.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocný rozsudek krajského soudu v Praze ze dne 1. prosince 1983 sp. zn. 7 To 581/83 kromě jiných i ohledně obviněného V. B. v celém rozsahu, zrušil také rozsudek okresního soudu v Příbrami ze dne 19. srpna 1983 sp. zri. 2 T 76/83 ohledně tohoto obviněného v celém rozsahu a věc vrátil tomuto okresnímu soudu, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Napadeným rozsudke
Právna veta: Prodavač losů Československého červeného kříže, který si nedovolenou machinací přivlastní výhry z losů, které mu byly svěřeny k prodeji, se dopouští trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. c) tr. zák. Zmenšení pravděpodobnosti výhry u občanů, kteří losy kupují, nelze postihnout jako poškozování spotřebitele podle § 121 tr. zák. ani jako poškozování cizích práv podle § 209 tr. zák. ani jako podvod podle § 250 tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocný rozsudek krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. července 1984 sp. zn. 2 To 1110/84 i rozsudek okresního soudu v Hradci Králové ze dne 29. května 1984 sp. zn. 2 T 940/83 a tomuto okresnímu soudu přikázal, aby věc obviněného J. H. znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Hradci Králové z 29. května 1984 sp. zn. 2 T 940/83 byl obviněný J. H. uznán vinným t
R 49/1971
Právna veta: I. Úplné objasnenie všetkých skutočností v prípravnom konaní potrebných pre posúdenie prípadu (§ 184 ods. 2 Tr. por.) predpokladá zadováženie a vykonanie dôkazov o stíhanom skutku nielen v rozsahu umožňujúcom posúdiť, či obvinený skutok spáchal, ale aj v rozsahu umožňujúcom posúdiť, ktoré ustanovenia Trestného zákona obvinený svojím skutkom naplnil. II. Ustanovenie § 132 ods. 1 písm. c) Tr. zák. o trestnom čine rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve je v pomere špeciality k ustanoveniu § 121 Tr. zák. o trestnom čine poškodzovania spotrebiteľa v prípade, keď spotrebiteľom je social ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici z 10. decembra 1970 sp. zn. 1 T 39/70 boli okrem iných obvinených uznaní za vinných a potrestaní obvinení D. T. a F. K. za tieto trestné činy: D. T. za trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve v spolupáchateľstve podľa § 9 ods. 2, § 132 ods. 1 písm. b), c), ods. 2 písm. c) Tr. zák., za trestný čin porušovania povinnosti v prevádzke socialistickej organizácie podľa § 130 ods. 1 a 2 Tr. zák. a za prečin proti záujmom socialistickéh
R 21/1972
Právna veta: I. Trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. a) Tr. zák. je dokonaný zmocnením sa veci s úmyslom privlastniť si ju. Páchateľ sa veci zmocní, ak si vytvorí možnosť voľne s ňou nakladať s vylúčením faktickej moci osoby, ktorá nad ňou má moc a ktorej sa vec odníma. II. Nejde o dobrovoľné upustenie od dokonania trestného činu v zmysle § 8 ods. 3 písm. a) Tr. zák., ak bol páchateľ pri čine prichytený a od ďalšieho konania upustil len preto, že sa obával odhalenia.

Úryvok z textu:
Okresný prokurátor v Leviciach uznesením z 22. 3. 1971 sp. zn. Pv 115/71 zastavil podľa § 172 ods. 1 písm. f) Tr. por. trestné stíhanie proti obvinenému F. B. pre pokus trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 8 ods. 1, § 132 ods. 1 písm. a) Tr. zák. Na podklade sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v neprospech obvineného, Najvyšší súd SSR vyslovil, že napadnutým uznesením bol porušený zákon, toto uznesenie zrušil a vec vrátil ok
R 48/1972
Právna veta: I. Jestliže vedoucí pošty vedle vlastní výkonné služby obstarává úkoly jednatelství České státní spořitelny zřízeného u pošty, není při plnění těchto úkolů jednatelství veřejným činitelem. II. Byl-Ii trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví vzhledem k výši škody posouzen podle ustanovení § 132 odst. 3 nebo 4 tr. zák., nelze jej současně podřadit pod ustanovení § 132 odst. 2 písm. c) tr. zák. z důvodu, že činem byla způsobena značná škoda.

Úryvok z textu:
Obžalovaná v době od 27. listopadu 1967 do 12. května 1971, kdy byla vedoucí pošty, u níž bylo zřízeno jednatelství státní spořitelny, zpronevěřila z peněz státní spořitelny celkem částku 114 247 Kčs a k zakrytí postupných zpronevěr prováděla různé machinace. Rozsudkem krajského soudu v Ostí nad Labem jako soudu prvního stupně byla uznána vinnou mimo jiné trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b) c), odst. 3 písm. a) tr. zák.
Právna veta: Jestliže bylo z podniků veřejného stravování nebo pohostinství odcizeno zboží před tím, než bylo jakkoliv zpracováno nebo než byly poskytnuty při jeho použití příslušné služby, způsobená škoda se vypočítává v maloobchodních cenách bez obchodní přirážky.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR kromě jiného k odvolání obžalovaných J. K. a Z. R. zrušil rozsudek městského soudu v Praze ze dne 4. listopadu 1983 sp. zn. 3 T 14/83 ve výroku o náhradě škody a o uplatněných nárocích na náhradu škody sám znovu rozhodl. Jinak napadený rozsudek ponechal u těchto obžalovaných beze změny. Napadeným rozsudkem městského soudu v Praze byli obžalovaní T. K. a Z. B. kromě jiného uznáni vinnými trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm.
Kľúčové slová: rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctvesprenevera
R 12/1986
Právna veta: Finanční prostředky sdružené jednotlivými členy pracovního kolektivu nesoucího čestný název „brigáda socialistické práce“ neztratily charakter osobního vlastnictví a jejich zpronevěřením nemohl být spáchán trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák., nýbrž jen trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1 tr. zák.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocný rozsudek okresního soudu v Kladně z 24. března 1983 sp. zn. 2 T 250/83 a přikázal tomuto soudu, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Kladně z 24. března 1983 sp. zn. 2 T 250/83 byl obviněný J. B. uznán vinným kromě jiného trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b), c) tr. zák. a odsouzen podle § 132 odst. 2 tr. zák., § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému t
MENU