Nájdené rozsudky pre výraz: rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 106

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
3 dokumenty
7 dokumentov
9 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Machinace s účetními doklady, kterými pachatel trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák. průběžně zakrývá opakované přivlastňování svěřených finančních prostředků, jsou součástí jednání naplňujícího znaky tohoto trestného činu a nelze je posoudit jako trestný čin poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 136 odst. 1 písm. b) tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Děčíně z 12. 7. 1988 sp. zn. 6 T 173/88 a okresnímu prokurátorovi v Děčíně přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Děčíně z 12. července 1988 sp. zn. 6 T 173/88 byla obviněná Z. H. uznána vinnou trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák. Za to byla podle § 132 odst.
Právna veta: Škody vzniklé opakovaným jednáním naplňujícím stejnou skutkovou podstatu při pokračování v trestném činu se z hlediska náhrady škody považují za samostatné nároky. Podmínky promlčení je proto třeba posuzovat samostatně u toho kterého nároku.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek krajského soudu v Českých Budějovicích z 25. 8. 1989 sp. zn. 4 To 709/88 ve výroku o náhradě škody. Poškozený městský národní výbor v Milevsku byl odkázán podle § 265 tr. ř. se zřetelem k § 271 odst. 2 tr. ř. s nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem byl k odvolání obviněné^R. Z. a okresního prokurátora v Písku podle § 258 odst. 1 písm.
Merito veci Účel trestu
Kľúčové slová: účel trestuzásady ukladania trestovdruhy trestov
R 57/1990
Právna veta: Nie je vylúčené dosiahnuť účel trestu uložením trestu odňatia slobody s podmienečným odkladom jeho výkonu aj u obvineného, ktorý sa dopustil majetkovej trestnej činnosti krátko po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody za obdobnú trestnú činnosť.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR proti výroku rozsudku Mestského súdu v Bratislave z 31. 5.1988 sp. zn. 5 To 184/88 v prospech obvineného J. K., Najvyšší súd SSR zrušil u tohto obvineného napadnutý rozsudok a odvolanie obvodného prokurátora Bratislava 1 proti rozsudku obvodného súdu Bratislava 1 zo 7. 4. 1988 sp. zn. 5 T 26/88 podlá § 256 Tr. por. zamietol. Z odôvodnenia : Rozsudkom Obvodného súdu Bratislava 1 zo 7. apríla 1988, sp. zn. 5 T 26/8
Právna veta: I. Neoprávnenou výhodou socialistickej organizácie v zmysle § 127 ods. 1 Tr. zák. je i splnenie vytýčeného športového cieľa telovýchovnej organizácie, ktorý by pri zachovaní hospodárskej a finančnej disciplíny nebol splnený, príp. podávanie takých športových výkonov, ktoré síce táto organizácia môže od svojich členov oprávnene očakávať, ale ktoré by bez poskytnutia neoprávnených odmien boli ohrozené. II. K naplneniu znakov trestného činu porušovania povinnosti pri nakladaní s finančnými a hmotnými prostriedkami podľa § 127 ods. 1 Tr. zák. stačí závažné porušenie povinnosti zodpovedného hosp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR, Najvyšší súd ČSSR zrušil rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 13. marca 1987 sp. zn. 1 To 3/87 i rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 5. septembra 1986 sp. zn. 2 T 3/86 a Krajskému súdu v Bratislave prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky z 13. marca 1987 sp. zn. 1 To 3/87 bol zrušený rozsudok Krajského súdu v
Právna veta: I. Stabilizační půjčka na družstevní bytovou výstavbu poskytnutá pracovníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb podle § 10 odst. 6 vyhl. č. 155/1975 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, je svou podstatou jednou z forem nenávratné finanční pomoci ve smyslu § 16 písm. d) vyhl. č. 1/1982 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě. II. Ze zásady „iura novit curia“ vyplývá nejen skutečnost, že se soud s obsahem právních norem uveřejněných nebo registrovaných ve Sbírce zákonů neseznamuje v důkazním řízení, ale také skutečnost, že není povinen pro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSSR ke stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSSR, zrušil zprošťující výrok rozsudku Nejvyššího soudu ČSR z 14. 6. 1988 sp. zn. 6 To 14/88 ohledné obviněného M. J. a věc vrátil prokurátorovi k došetření. Z odůvodnění: Rozsudkem krajského soudu v Brně ze dne 24. března 1988 sp. zn. 1 T 3/88 byl obviněný RSDr. B. J., CSc., uznán mj. vinným, že počátkem května 1983 ve Veselí nad Moravou a Hodoníně jako ředitel n. p. Železárny Veselí nad Moravou rozhodl
Kľúčové slová: rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctvesprenevera
R 12/1986
Právna veta: Finanční prostředky sdružené jednotlivými členy pracovního kolektivu nesoucího čestný název „brigáda socialistické práce“ neztratily charakter osobního vlastnictví a jejich zpronevěřením nemohl být spáchán trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák., nýbrž jen trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1 tr. zák.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocný rozsudek okresního soudu v Kladně z 24. března 1983 sp. zn. 2 T 250/83 a přikázal tomuto soudu, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Kladně z 24. března 1983 sp. zn. 2 T 250/83 byl obviněný J. B. uznán vinným kromě jiného trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b), c) tr. zák. a odsouzen podle § 132 odst. 2 tr. zák., § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému t
Právna veta: Prodavač losů Československého červeného kříže, který si nedovolenou machinací přivlastní výhry z losů, které mu byly svěřeny k prodeji, se dopouští trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. c) tr. zák. Zmenšení pravděpodobnosti výhry u občanů, kteří losy kupují, nelze postihnout jako poškozování spotřebitele podle § 121 tr. zák. ani jako poškozování cizích práv podle § 209 tr. zák. ani jako podvod podle § 250 tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocný rozsudek krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. července 1984 sp. zn. 2 To 1110/84 i rozsudek okresního soudu v Hradci Králové ze dne 29. května 1984 sp. zn. 2 T 940/83 a tomuto okresnímu soudu přikázal, aby věc obviněného J. H. znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Hradci Králové z 29. května 1984 sp. zn. 2 T 940/83 byl obviněný J. H. uznán vinným t
Právna veta: K otázce rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví neoprávněným pobíráním starobního důchodu pracujícím důchodcem.

Úryvok z textu:
K odvolání obžalovaného E. S. Nejvyšší soud ČSR zrušil podle § 258 odst. 1 písm. b), c) tr. ř. a ohledně obžalovaného ing. A. K. též podle § 261 tr. ř. rozsudek krajského soudu v Praze ze dne 23. března 1984 sp. zn. 1 T 7/84 v celém rozsahu a uvedenému krajskému soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem byl obžalovaný E. S. uznán vinným trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. b), c)
Právna veta: K otázke vlastníctva náhrobných kameňov odcudzených z cintorína.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie vyšetrovateľa Okresnej prokuratúry v Lučenci z 28. septembra 1984 sp. zn. Vp 63/84 a vyšetrovateľovi Okresne] prokuratúry v Lučenci prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Vyšetrovateľ Okresnej prokuratúry v Lučenci uvedeným uznesením postúpil trestnú vec obvinených J. S. a L. K. ako priestupok proti socialistickému spolužitiu podľa § 19 zákona č. 60/1961 Zb
Merito veci Znalecký posudok
Kľúčové slová: znalecký posudok znalcapribratie znalcaznalecká činnosťznalecký dôkaz
R 29/1986
Právna veta: Posudok, ktorý nevypracoval poverený znalec, ale vypracovala ho pod jeho menom iná osoba, ktorá nebola pribratá do konania ako znalec, nie je použiteľný ako znalecký dôkazný prostriedok (§ 105 ods. 1 Tr. por.). Ak to vyžaduje povaha veci, je znalec oprávnený pribrať konzultanta na posudzovanie osobitných čiastkových otázok, pričom znalec zodpovedá aj za tú časť posudku, o ktorej sa konzultovalo (§ 10 ods. 2 zákona č. 36/1967 Zb.). Úlohou kon- zultanta preto nemôže byť vypracovanie znaleckého posudku namiesto povereného znalca postupom podľa § 105 ods. 1 Tr. por. Ak by bolo treba na posú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský prokurátor v Košiciach podal na obžalovaných M. Š., P. K. a A. S. obžalobu pre trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. a), ods. 4 Tr. zák., ktorého sa dopustili v spolupáchateľstve podľa § 9 ods. 2 Tr. zák., a to na tom skutkovom základe, že vo februári a apríli 1980 ako pracovníci n. p. Chemosvit vo Svite vnikli počas nočnej smený do skladu merania a regulácie, odkiaľ odcudzili rôzne náhradné elektronické dielce a polovodiče v celkovej hodno
MENU