Nájdené rozsudky pre výraz: rýchlosť jazdy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

169 dokumentov
40 dokumentov
745 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Doprava
Kľúčové slová: vodič motorového vozidlarýchlosť jazdypovinnosti vodiča
R 32/1989
Právna veta: Řidič je povinen neustále zachovávat bezpečnou vzdálenost od vozidla jedoucího před ním (§ 13 odst, 1 vyhl. č. 100/1975 Sb. o pravidlech silničního provozu). Nesmí se přitom spoléhat pouze na to, že snižování rychlosti jízdy mu bude signalizováno brzdovými světly vozidla jedoucího vpředu.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek obvodního soudu pro Prahu 2 z 15. září 1987 sp. zn. 5 T 185/87 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Obvodní prokurátor dopravní prokuratury pro území hlavního města Prahy podal na obviněného T. J. obžalobu pro trestný čin obecného ohrožení podle § 180 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zák. proto, že dne 3. dubna 1987 v 07.20 hod. v Praze 2, Italské ulici,
Meritum Doprava
R 28/1981
Právna veta: Podľa § 42 ods. 6 a 7 vyhl. č. 100/1975 Zb. smie chodec mimo vyznačených prechodov prechádzať vozovku len kolmo na smer cestnej premávky a iba s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel tak, aby vodičov týchto vozidiel nedonútil zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy. Od vodiča motorového vozidla idúceho dovolenou rýchlosťou, ktorá je primeraná aj vzhľadom na poveternostné podmienky, stav vozovky atď., nemožno žiadať, aby predvídal, že dospelí chodci nachádzajúci sa v blízkosti vozovky môžu neočakávane vstúpiť do vozovky a aby preto obmedzil rýchlosť svojho vozidla tak, ab ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu Košice-vidiek z 10. apríla 1980 sp. zn. 3 T 372/77 a tomuto okresnému súdu prikázal, aby vec znova pre- jednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu Košice - vidiek sp. zn. 3 T 372/77 z 10. apríla 1980 bol obvinený J. M. uznaný za vinného z trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1, 2 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že dňa 21. decembra
R 7/1979
Právna veta: Vodič prichádzajúci na križovatku po ceste označenej ako vedľajšia je povinný dať prednosť v jazde všetkým vozidlám idúcim po ceste označenej ako hlavná (§ 16 ods. 1 vyhl. č. 100/1975 Zb.j. Je povinný správať sa pri tom tak, aby vodič vozidla, ktorý má prednosť v jazde, nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy (§ 7 ods. 19 cit. vyhl.). Vodič, ktorý je povinný dať prednosť, berie z uvedeného hľadiska do úvahy všetky okolnosti konkrétnej situácie, najmä vzdialenosť a rýchlosť vozidla, ktoré má prednosť v jazde, spôsob a smer jeho jazdy, znamenie o zmene smeru jazdy, tvar a rozmery križovat ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie mestského prokurátora v Bratislave zo 16. augusta 1977 sp. zn. 2 Pv 782/77 a mestskému prokurátorovi v Bratislave prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Uznesením vyšetrovateľa Správy ZNB hlavného mesta Brati- slávy a Západoslovenského kraja — Odboru vyšetrovania Mestskej správy VB v Bratislave z 8. júna 1977 sp. zn. VV - 639/00 - 03 - 77/3 sa podľa § 160
Právna veta: I. Vodič motorového vozidla sa nemôže spoliehať na to, že chodec veľmi vysokého veku sa bude správať v cestnej premávke s potrebnou opatrnosťou a že bude primerane reagovať na dopravnú situáciu. Na takéto osoby treba brať osobitný ohľad (§ 2 ods. 2, § 4 ods. 1 pfem. e/ vyhl. č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky]. II. Skutočnosť, že poškodený značnou mierou spoluzavinil dopravnú nehodu, môže viesť k záveru, že nie je splnená materiálna podmienka pre použitie vyššej trestnej sadzby, hoci obvinený formálne porušil dôležitú povinnosť uloženú podľa zákona.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zamietol podľa § 268 ods. 1 Tr. por. sťažnosť pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR proti právoplatnému uzneseniu okresného prokurátora pre Bratislavu-vidiek z 31. mája 1985 sp. zn. Pv 31/84. Z odôvodnenia: Vyšetrovateľ Oddelenia vyšetrovania VB Okresnej správy ZNB Bratislava-vidiek začal 30. decembra 1983 trestné stíhanie a 16. januára 1984 vzniesol obvinenie proti K. T. pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1 Tr. zák., ktorý mal spáchať
R 33/1972
Právna veta: Porušením dôležitej povinnosti pri premávke na cestách je najmä také porušenie povinností vodiča motorového vozidla, ktoré so zreteľom na silu, rýchlosť a váhu motorových vozidiel môže mať za následok vážnu dopravnú nehodu a ktoré podľa všeobecnej skúsenosti takýto následok skutočne často máva.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Humennom zo 6. februára 1970 sp. zn. 1 T 3/70 bol obvinený M. V. uznaný vinným z trest- neho činu poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 137 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 20. októbra 1968 o 10,30 hod. na štátnej ceste Humenné—Závadka na kopci za Štátnym majetkom „Suchý jarok“ pri Humennom vo výške 15 061 Kčs. Porušením dôležitej povinnosti HN-13-18 rýchlosťou asi 80 km/hod., pričom nemal prehľad, či za kopcom nie je na ceste nejak
Meritum Doprava
R 21/1976
Právna veta: Ani skutočnosť, že bicyklista išiel po vozovke za zníženej viditeľnosti bez bieleho svetla a tým hrubo porušil ustanovenie § 23 ods. 6 vyhl. č. 80/1966 Zfo. o pravidlách cestnej premávky, nevylučuje vinu vodiča motorového vozidla, ktorý v rozpore s ustanovením § 9 ods. 1 cit. vyhlášky neprispôsobil rýchlosť vozidla vzdialenosti, na ktorú mal rozhľad a v dôsledku toho nezbadal neosvetleného bicyklistu a spoluspôsobil tak dopravnú nehodu.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie okresného prokurátora Bratislava-vidiek zo 6. januára 1975 sp. zn. Pv 1202/74 a okresnému prokurátorovi prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Vyšetrovateľ ZNB — oddelenie vyšetrovania VB Bratislava- vidiek uznesením z 15. novembra 1974 sp. zn. VV 660/74 začal podľa § 160 ods. 1 Tr. por. trestné stíhanie a uznesením z 18. decembra 1974 podľa § 163 ods. 1 Tr
Právna veta: I. Ak závisí posúdenie viny na nehode v cestnej premávke od určenia primeranej rýchlosti motorového vozidla, treba na riešenie tejto otázky pribrať znalca na objasnenie skutkových okolností odbornej povahy (výpočet vzdialeností, výpočet brzdnej dráhy vzhľadom na typ vozidla, stav vozovky, účinnosť bŕzd atď.). Otázka, či rýchlosť vozidla bola primeraná či neprimeraná a v akej miere, je však otázkou právnou, ktorú musí riešiť orgán činný v trestnom konaní na základe znaleckého posudku. II. Porušenie povinnosti uvedenej v § 12 vyhl. č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky o dodržovaní pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Obvodného súdu Bratislava 1 z 27. novembra 1984 sp. zn. 3 T 280/84 i rozsudok Mestského súdu v Bratislave z 19. júla 1985 sp. zn. 4 To 191/85 a Obvodnému súdu Bratislava 1 prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Obvodného súdu Bratislava 1 z 27. novembra 1984 sp. zn. 3 T 280/84 bol obvinený A. V. uznaný za vinného z trestného činu ublíženia na zd
Meritum Doprava
Kľúčové slová: predchádzanieublíženie na zdraví
R 48/1987
Právna veta: Vodič predchádzaného vozidla, ktorý v rozpore s ustanovením § 11 ods. 5 vyhi. č. 100/1975 Zfo. o pravidlách cestnej premávky zvýši rýchlosť alebo inak bráni predchádzaniu, môže tým vytvoriť dopravná situáciu, v ktorej vodič, ktorý začal predchádzať, nesmie v predchádzaní pokračovať í § 11 ods. 2 písm. a/, e/ cit. vyhi.) a musí sa zaradiť za vozidlo, ktoré chcel predísť.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal J generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil právoplatný rozsudok Okresného súdu v Prievidzi z 23. júna 1986 sp. zn. 3 T 215/86 a tomuto súdu prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Prievidzi z 23. júna 1986 sp. zn. 3 T 215/86 bol obvinený Ľ. D. uznaný za vinného z trest- j ného činu ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že dňa 13. februára 1986 as
Právna veta: Ak vodič motorového vozidla nepoužil zvukové výstražná znamenie, hoci to bolo nevyhnutné na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva (§ 2 ods. 2, § 23 ods. 1 vyhl. č. 100/1975 Zb, o pravidlách cestnej premávky], spravidla v tom nemožno vidieť porušenie dôležitej povinnosti uloženej podľa zákona v zmysle § 224 ods. 2 Tr. zák,

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zamietol podľa § 268 ods. 1 Tr. por. sťažnosť pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 24. marca 1986 sp. zn. 5 To 41/86. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Poprade podal dňa 26. novembra 1985 na tamojšom okresnom súde obžalobu na obvineného P. Č. pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1, 2 Tr. zák., ktorý mal spáchať tak, že dňa 10. apríla 1984 asi o 16.00 hod. viedol svoje osobné motorové vozidlo
Právna veta: Ak československé orgány prevezmú od orgánov cudzieho štátu trestné stíhanie československého občana pre trestný čin spáchaný v cudzine, posudzuje sa trestnosť tohto činu podľa československého zákona (§ 18 Tr. zák.). Ak však zavinenie obvineného spočíva v porušení pravidiel cestnej premávky, nemožno na vec aplikovať pravidlá cestnej premávky platné na území ČSSR, ale treba aplikovať pravidlá cestnej premávky platné na území toho štátu, kde bol spáchaný trestný čin. Ak vypovedá pred súdom ako svedok osoba, ktorá neovláda český alebo slovenský jazyk, musí súd pribrať tlmočníka aj vtedy, keď ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu Košice - vidiek z 25. februára 1980 sp. zn. 3 T 491/79 a vec vrátil tomuto súdu, aby ju znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu Košice - vidiek z 25. februára 1980 sp. zn. 3 T 491/79 bol D. D. uznaný za vinného z trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1, 2 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 4. decembra 1978 o 06.05 hod. v
MENU