Nájdené rozsudky pre výraz: škoda

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 715

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

38731 dokumentov
8657 dokumentov
95892 dokumentov
1698 dokumentov
233 dokumentov
951 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: škodamaoobchodná cena
R 16/1987
Právna veta: Jestliže je třeba určit cenu věcí, jež nemají maloobchodní cenu a ani nejsou srovnatelné s jinými výrobky na vnitřním trhu, je třeba vycházet z ceny, za kterou vlastník věc získal.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zamítl odvolání krajského prokurátora v Praze proti rozsudku krajského soudu v Praze ze dne 19. prosince 1985 sp. zn. 1 T 23/85. Z odůvodnění: Rozsudkem krajského soudu v Praze ze dne 19. prosince 1985 sp. zn. 1 T 23/85 byl obžalovaný M. V. uznán vinným trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. c) tr. zák. proto, že v přesně nezjištěné době od 2. listopadu 1982 do května 1983 ze skladu n. p. Aero Vodochody, ok
Merito veci Značná škoda
Právna veta: Značnou škodou ve smyslu § 132 odst. 2 písin. c), odst. 3 a dalších ustanovení zvláštní části trestního zákona se rozumí škoda v částce kolem 50 000 Kčs.

Úryvok z textu:
Plénum Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky na svém zasedání dne 16. června 1987 se podle § 29 odst. 3 zák. č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, úplné znění vyhlášeno pod č. 19/1970 Sb., usneslo na tomto stanovisku: Značnou škodou ve smyslu § 132 odst. 2 písin. c), odst. 3 a dalších ustanovení zvláštní části trestního zákona se rozumí škoda v částce kolem 50 000 Kčs. Značným prospěchem ve smyslu § 117 odst. 2 písrn. c) a dalších ustanovení zvláštní č
Merito veci Právomoc súdu
Kľúčové slová: zodpovednosť za škoduosobitná zodpovednosť za škodu náhrada škody
R 20/1991
Právna veta: Pravomoc správního orgánu rozhodovat o náhradě škody způsobené na nemovitosti (nebo jejím příslušenstvo při stavbě, provozu, opravách nebo odstraňování elektrického vedení ve smyslu ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 79/1957 Sb. se vztahuje jen na ty případy, v nichž škoda vznikla (byla zůsobena) v důsledku využití oprávnění podle ustanovení § 22 a násl. zákona c. 79/1957 Sb. O jiných případech náhrady škod způsobených při zřizování a provozování energetických děl a jiných zařízení pro rozvod elektřiny rozhoduje soud.

Úryvok z textu:
Žalobci se domáhali náhrady škody a uváděli, že pracovníci žalované energetické organizace prováděli na chodníku před jejich domem hluboký výkop za účelem opravy elektrického kabelu a při zahazování výkopu lžící bagru poškodili vjezdová vrata a pilíř. Žalobci v souladu s předloženým znaleckým posudkem požadovali zaplacení škody v částce 2 800 Kčs. Obvodní soud pro Prahu 10 uložil žalované organizaci, aby zaplatila žalobcům 2 800 Kčs s 3% úroky od 26. 5. 1980 a na nákladech řízení 420 Kčs a ab
Merito veci Služby
Kľúčové slová: zodpovednosť za škoduvznik škody
R 15/1986
Právna veta: Při poskytování služeb veřejného stravování jsou např. stolní nádobí, příbory, stůl, na němž je prostřeno, i židle, na které zákazník sedí, věcmi, jichž bylo použito při poskytnutí služby ve smyslu ustanovení § 238 o. z. Je-li vadnost některé z takových věcí příčinou vzniku škody poškozeného, byla tu škoda způsobena okolnostmi, které mají původ v povaze věci použité při poskytnutí služby (§ 238 o. z.).

Úryvok z textu:
Žalobkyně v žalobě uváděla, že 18. 9. 1981 navštívila restauraci v P.-L., kde po převzetí oběda ze samoobslužné linky odešla ke stolu a usedla; při usednutí se pod ní rozlomila židle a žalobkyně pádem na zem utrpěla úraz. Po neúspěšném jednání o dobrovolné odškodnění tohoto úrazu se žalobkyně žalobou domáhala náhrady bolestného ve výši 450 Kčs proti žalovanému provozovateli restaurace, dále proti organizaci, která do restaurace židli dodala, a posléze proti organizaci, která tuto židli vyrob
Právna veta: Při náhradě za ztrátu na důchodu (§ 195a zák. práce) se výše důchodu, na který by poškozenému vznikl nárok (fiktivní důchod), stanoví především podle předpisů o sociálním zabezpečení; průměrný měsíční výdělek pro výpočet tohoto důchodu se tedy u náhrady za ztrátu na starobním a invalidním důchodu zjišťuje za posledních deset, popřípadě pět kalendářních roků před tím rokem, v němž vznikl nárok na důchod, a to podle toho, co je pro poškozeného výhodnější. Za dobu, po kterou během těchto deseti, popřípadě pěti roků dojde ke snížení výdělku pracovníka následkem poškození zdraví pracovním úrazem ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud České socialistické republiky rozhodl svým rozsudkem z 31. 3. 1977 sp. zn. 5 Cz 46/76 o stížnosti pro porušení zákona, podané generálním prokurátorem ČSR, tak, že usnesením městského soudu v Praze ze 4. 11. 1975 sp. zn. 9 Co 479/75 byl porušen zákon, toto rozhodnutí zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení a k novému rozhodnutí. V uvedené právní věci byl uplatněn nárok na náhradu za ztrátu na starobním důchodu, když předtím byl poškozenému již od doby bezprostředně navazující na sk
Merito veci Služby
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu
R 35/1988
Právna veta: K porušení povinnosti organizace poskytnout řádně službu spočívající v tom, že dává občanovi za úhradu uzamykatelnou skříňku do časově omezeného užíváni, může dojít zejména poskytnutím skříňky nezpůsobilé zajistit bezpečné uložení věcí v ní, zanedbáním přiměřeného dohledu ned nedovoleným vniknutím jiných osob do uvedené skříňky, popřípadě i nedostatečným zabezpečením proti neoprávněnému použiti univerzálního klíče k odemknutí skříňky, jež má organizace k dispozici pro případ ztráty klíče uživatelem skříňky. Taková porušení povinnosti organizace zakládají odpovědnost organizace za škodu podle u ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobce v žalobě uvedl, že uložil na nádraží v P. do automatické odkládací skříňky č. 97 zavazadla; ta však byla z této skříňky odcizena. Protože žalovaná státní dráha odmítla vzniklou škodu dobrovolně nahradit, domáhal se žalobce vůči ní náhrady a požadoval, aby mu žalovaná organizace zaplatila částku 14 310 Kčs s 5 % úroky od 4. 5. 1980 do zaplacení. Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem žalobu zamítl a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Soud prvního stupně
Merito veci Adhézne konanie
Právna veta: Organizace odpovídající za odložené věci podle § 433 odst. 2 obc. zák., které byly odcizeny, může uplatnit v trestním řízení nárok na náhradu škody proti pachateli trestného činu {§ 43 odst. 2 tr. ř.) pouze za předpokladu, že škodu nahradila tomu, komu byly věci odcizeny, a tím na ni přešel nárok na náhradu škody proti škůdci, tj. pachateli trestného činu.

Úryvok z textu:
K odvolání zákonné zástupkyně poškozené L. L., její matky M. R., Nejvyšší soud ČSR podle § 258 odst. 1 písm. f), odst. 2 tr. ř. částečně zrušil rozsudek krajského soudu v Ostravě z 16. 4. 1985 sp. zn. 2 T 4/85 ve výroku o náhradě škody, jímž ve smyslu § 228 odst. 1 a § 229 odst. 2 tr. ř. bylo rozhodnuto o nároku uplatněném Severomoravským krajským národním výborem v Ostravě, a dále ve výroku o náhradě škody, jímž byla s uplatněným nárokem podle § 229 odst. 1 tr. ř. poškozená M. R. odkázána na ří
Merito veci Náhrada škody
Právna veta: Za provoz zvláště nebezpečný (§ 432 o. z.) se považuje takový provoz, s nímž je spojena možnost zvýšeného nebezpečí vzniku závažných škod. Zdrojem zvýšeného nebezpečí mohou být i věci, jejichž užívání má za určitých okolností vedlejší škodlivé účinky, které nejsou plně ovladatelné člověkem a s nimiž je spojen vysoký stupeň pravděpodobnosti vyvolání újmy (např. rámová pila umístěná v neodpovídajících geologických podmínkách).

Úryvok z textu:
Žalobci se domáhali proti žalované organizaci jako provozovateli pilnice, aby se zdržela takového provozu rychloběžné pily postavené na pozemku pare. č. 2526 v Č., který způsobuje otřesy a vibrace jejich rodinných domků, a zaplacení v žalobě uvedených částek jako náhrada škody, která jim vznikla na rodinných domcích v důsledku těchto vibrací a otřesů. Rozsudkem okresního soudu v Blansku byla žaloba v celém rozsahu zamítnuta a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá p
Merito veci Doprava
Kľúčové slová: osobitná zodpovednosť za škoduúdržba nástupišťa autobusovej zástavky
R 17/1989
Právna veta: Povinnost řádné péče o údržbu nástupiště autobusové zastávky náleží příslušnému národnímu výboru v místě, kde zastávka je (srov. § 21 a § 25 odst. 2 písm. b/ zákona o národních výborech), pokud tuto povinnost nepřenesl na organizaci k tomu účelu zřízenou. Odpovědnost za škodu, k níž došlo na nástupišti autobusové zastávky, je třeba posoudit podle ustanovení § 421 o. z. Řádná péče o zastávkový pruh u autobusové zastávky náleží správci komunikace (§ 9a odst. 3 zákona č. 135/1961 Sb.). Povinnost udržovat označníky autobusové zastávky patří podnikům ČSAD (§ 16 zákona č. 68/1979 Sb.).

Úryvok z textu:
Rozsudkem okresního soudu v Kolíně bylo žalovanému čs. státu - MNV v Č. uloženo zaplatit žalobkyni 15.772 Kčs s 3 % úrokem od 20. 1. 1986 do zaplacení a na náhradě nákladů řízení 2.545 Kčs, vše do 3 dnů od právní moci rozsudku. Návrh žalobkyně, aby i žalovaná správa silnic byla uznána povinnou zaplatit žalobkyni společně a nerozdílně s čs. státem - MNV v Č. částku 15.772 Kčs s 3 % úrokem od 20. 1. 1986 do zaplacení, byl zamítnut; současně bylo rozhodnuto, že žalovaná správa silnic nemá právo na
Kľúčové slová: poistenie zodpovednosti za škody
R 16/1986
Právna veta: V případě uzavření smlouvy mezi Českou (Slovenskou) státní pojišťovnou a příslušným odborovým svazem o pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání se tato smlouva nevztahuje na pokuty nebo penále, které jsou uloženy přímo pojištěnému pracovníku. Odpovídá-li pojištěný pracovník podle ustanovení § 172 zák. práce zaměstnavatelské organizaci za škodu, která vznikla této organizaci zaplacením jí uložené pokuty nebo penále, není pojišťovna povinna vzniklou škodu za pojištěného nahradit.

Úryvok z textu:
Žalobce v žalobě uvedl, že jeho zaměstnavateli byl předepsán zvýšený dodatkový odvod za nesprávné účtování cen autoopravárenských prací v letech 1980—1982 a z důvodu tohoto zvýšení dodatkového odvodu zaměstnavatel požadoval po žalobci náhradu škody ve výši dvojnásobku jeho průměrného výdělku. Protože žalobce byl jako pracovník své zaměstnavatelské organizace účasten na jejím pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání, obrátil se na Českou státní pojišťovnu, aby vzniklou pojistnou ud
MENU