Nájdené rozsudky pre výraz: škoda na majetku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 69

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

389 dokumentov
153 dokumentov
3248 dokumentov
23 dokumentov
8 dokumentov
41 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: neoprávnené poberanie dávkyškoda na majetkumzda a náhrada mzdy za sviatok
R 48/1990
Právna veta: Ke zjišťování rozsahu škody způsobené neoprávněným pobíráním dávek nemocenského pojištění ve formě peněžité pomoci v mateřství a mateřského příspěvku.

Úryvok z textu:
Ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení krajského soudu v Českých Budějovicích z 23. 3.1989 sp. zn. 4 To 148/89 a rozsudek okresního soudu v Českých Budějovicích ze 13. 2. 1989 sp. zn. 3 T 14/89. Okresnímu soudu v Českých Budějovicích přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění : Rozsudkem okresního soudu v Českých Budějovicích ze 13.2.1989 sp. zn. 3 T 14/89 byla obviněná I. D. uznána vinnou trest
Právna veta: Ak páchateľ obohatí iného na úkor majetku v socialistickom vlastníctve tým, že uvedie niekoho do omylu a získa pre iného vec z majetku v socialistickom vlastníctve za veľkoobchodnú cenu, naplní znaky trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. c) Tr. zák., a nie trestného činu skrátenia dane podľa § 148 ods. 1 Tr. zák. Škodou na majetku v socialistickom vlastníctve je v takom prípade rozdiel medzi maloobchodnou a veľkoobchodnou cenou.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zrušil na základe odvolania krajského prokurátora a obžalovaného E. S. rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici z 21. januára 1980 sp. zn. 2 T 10/78, pokiaľ bol obvinený E. S. uznaný za vinného z trestných činov rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. c] Tr. zák. a skrátenia dane podľa § 148 ods. 1 Tr. zák. a obžalovaného E. S. uznal za vinného z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. c], ods.
Právna veta: Pracovník výrobnej organizácie, ktorý kráti normy surovín do potravinárskych výrobkov dodávaných obchodným organizáciám a prebytok, ktorý tak vznikol, si privlastní, sa nedopúšťa trestného činu poškodzovania spotrebiteľa podľa § 121 Tr. zák., ale rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 Tr. zák.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zrušil na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR, rozsudok Okresného súdu v Leviciach z 30. novembra 1979 sp. zn. 3 T 145/79 a vec vrátil okresnému prokurátorovi, aby ju znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Leviciach podal na obvinených M. M. a Z. P. obžalobu pre trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve, spáchaný v spolupáchateľstve podľa § 9 ods. 2 a § 132 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. c
R 10/1988
Právna veta: Členské príspevky, ktoré členovia SZM odovzdajú do rúk povereného funkcionára (napr. pokladníka j, stávajú sa vlastníctvom uvedenej spoločenskej organizácie. Preto odcudzenie týchto finančných prostriedkov zakladá znaky trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 Tr. zák. Základná organizácia SZM na strednej alebo vysokej škole môže vystupovať v trestnom konaní ako poškodená strana len vtedy, ak jej bola príslušným ústredným orgánom SZM priznaná právna subjektivita.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Obvodného súdu Bratislava 3 z 19. marca 1986 sp. zn. 3 T 32/86 bol obvinený J. K. uznaný za vinného okrem iného z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. a) Tr. zák., ktorého sa dopustil tým, že v noci z 15. na 16. novembra 1985 sa v Bratislave vlámal do objektu Stredného odborného učiliska dopravného na Schiffelovej ulici č. 9 a v miestnosti zástupcu riaditeľa školy vylomil pracovný stolík, odkiaľ odcudzil finančnú hotovosť v sume 6 680
R 21/1977
Právna veta: Škoda na majetku v socialistickom vlastníctve v zmysle § 127 ods. 3 Tr. zák. nevzniká už púhym faktom, že bol neoprávnene vytvorený finančný fond alebo že sa neoprávnene naložilo s finančným fondom alebo s hmotnými prostriedkami spôsobom uvedeným v ustanovení § 127 ods. 1 Tr. zák. Ak za vynaložený finančný fond socialistickej organizácie, z ktorej prostriedkov bol fond neoprávnene vytvorený, boli získané v prospech tej istej socialistickej organizácie zodpovedajúce protihodnoty (materiál, práce, služby a pod.), škoda v zmysle § 127 ods. 3 Tr. zák. nevzniká. Škoda v zmysle tohto zákonného ustan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave uznal rozsudkom z 3. 2. 1976 sp. zn. 1 T 27/74 obvinenú E. S. za vinnú okrem iného zo spolupáchateľstva na trestnom čine porušovania povinnosti pri nakladaní s finančnými a hmotnými prostriedkami podľa § 9 ods. 2, § 127 ods. 1, 3 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že ako vedúca PaM Komunálnych služieb mesta Senec spolu s inými osobami v októbri a decembri 1971 pomocou fingovaných výplatných listín na odmeny brigádnikom a pracovníkom podniku získala 12 712 Kčs a 16 269 Kč
R 2/1976
Právna veta: Ako škoda na majetku v socialistickom vlastníctve v zmysle § 127 ods. 3 Tr. zák. sa hodnotí aj neoprávnený prevod majetku v socialistickom vlastníctve zo správy jednej socialistickej organizácie do správy inej socialistickej organizácie bez poskytnutia protihodnoty; majetok pritom nemusí vôbec opustiť sféru socialistického vlastníctva a prejsť do osobného alebo súkromného vlastníctva.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR v prospech i v neprospech obvineného F. H., Najvyšší súd Československej socialistickej republiky zrušil rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 1. 10. 1974 sp. zn. 1 T 5/74 a rozsudok Najvyššieho súdu SSR zo 16. 12. 1974 sp. zn. 1 To 58/74 a Krajskému súdu v Bratislave prikázal, aby vec obvineného F. H. znova prejednal a rozhodol. Uvedenými rozsudkami bol obvinený F. H. okrem iného uznaný za vinného z trestného č
R 2/1976
Právna veta: Ako škoda na majetku v socialistickom vlastníctve v zmysle § 127 ods. 3 Tr. zák. sa hodnotí aj neoprávnený prevod majetku v socialistickom vlastníctve zo správy jednej socialistickej organizácie do správy inej socialistickej organizácie bez poskytnutia protihodnoty; majetok pritom nemusí vôbec opustiť sféru socialistického vlastníctva a prejsť do osobného alebo súkromného vlastníctva.

Úryvok z textu:
K odvolání obžalovaného Z. R. Nejvyší soud ČSR zrušil rozsudek krajského soudu v Plzni ze dne 30. října 1974 sp. zn. 1 T 23/72 mimo jiné ve výroku o vině obžalovaného trestným činem porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 1 tr. zák. a uznal obžalovaného Z. R. vinným trestným činem porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 1, 3 tr. zák. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem krajského soudu v Plzni ze d
R 41/1974
Právna veta: I. Způsobí-li pachatel úmyslně škodu na majetku, který je v socialistickém vlastnictví, porušením nebo nesplněním povinnosti svého zaměstnání nebo své funkce, je nutno vždy zkoumat, zda takové jednání nenaplňuje znaky trestného činu porušování povinnosti v provozu socialistické organizace podle § 129 tr. zák., kteréžto ustanovení je speciální ve vztahu k ustanovení § 136 odst. 1 písm. a) tr. zák. o poškozování majetku v socialistickém vlastnictví. II. Při ukládání souhrnného trestu podle § 35 odst. 2 tr. zák. nelze uložit trest nápravného opatření, stanoví-li zákon na některý ze sbíhajících ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR na podkladě stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ČSR vyslovil, že usnesením krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 9. 2. 1973 sp. zn. 3 To 18/73, jímž bylo zamítnuto odvolání obviněného J. L. proti rozsudku okresního soudu v Teplicích ze dne 21. 11. 1972 sp. zn. 3 T 702/72, byl porušen zákon v ustanoveních § 136 odst. 1 písm. a) a § 129 odst. 1 tr. zák., uvedená rozhodnutí zrušil a okresnímu soudu v Teplicích přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl.
Meritum Krádež
R 49/1974
Právna veta: Vykrádáním peněžních částek z obyčejných zásilek (dopisů) nemůže vzniknout škoda na majetku v socialistickém vlastnictví, neboť nejde o „věc“, která je ve smyslu § 139 tr. zák. v opatrování socialistické organizace nebo státního orgánu.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSSR vyslovil na podkladě stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr národní obrany ČSSR ve prospěch odsouzených S. N., V. P. a Z. A., že rozsudkem vojenského obvodového soudu ze dne 19. 12. 1973 sp. zn. 5 T 453/73 byl porušen zákon v ustanoveních § 2 odst. 5 tr. ř. a § 132 odst. 1 písm. a] tr. zák. Zároveň citovaný rozsudek, jakož i všechna další rozhodnutí na něj navazující zrušil a vojenskému obvodovému soudu uložil, aby ve věci znovu jednal a rozhodl. Z odůvodnění:
R 22/1973
Právna veta: Konanie vodičov služobných motorových vozidiel, ktorí spôsobili z nedbanlivosti porušením dôležitej povinnosti svojho zamestnania väčšiu škodu na majetku v socialistickom vlastníctve, naplňuje skutkovú podstatu trestného činu porušovania povinnosti v prevádzke socialistickej organizácie podfa § 130 Tr. zák.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Najvyšší súd Československej socialistickej republiky pri sledovaní rozhodovania najvyšších súdov republík zistil, že tieto súdy posudzujú v niektorých trestných veciach konanie vodičov služobných motorových vozidiel, ktorí z nedbanlivosti porušili dôležitú povinnosť pri výkone svojho zamestnania a spôsobili väčšiu škodu na majetku v socialistickom vlastníctve, ako trestný čin poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 137 Tr. zák. Stalo sa tak napr. vo veciach Na
MENU