Nájdené rozsudky pre výraz: socialistická organizácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 85

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

64 dokumentov
38 dokumentov
195 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Věcmi, které jsou v opatrování státního orgánu ve smyslu § 139 tr. zák., jsou i osobní věci vojáků, která jsou uloženy v ubytovacích' prostorech ve vyhrazených skříňkách, neboť za jejich ochranu ve smyslu § 433 občanského zákoníku a na něj navazujícího služebního předpisu OSLA Zákl-P-1 (práv.) odpovídá vojenská správa.

Úryvok z textu:
Na podkladě odvolání vojenského obvodového prokurátora vyšší vojenský soud zrušil napadený rozsudek vojenského obvodového soudu v celém rozsahu a věc vrátil tomuto soudu s tím, aby ji znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Soud prvního stupně na základě řádně provedeného dokazování v hlavním lícení správně zjistil skutkový stav věci, tj., že v průběhu roku 1984 obžalovaný u svého útvaru postupně odcizoval z uzamčených skříněk vojáků, kde měli uloženy peníze a jiné osobní věci, různé peněžn
R 9/1971
Právna veta: Ohrozenie plynulej hospodárskej prevádzky alebo hospodárskej činnosti socialistickej organizácie alebo spôsobenie škody je znakom zákonnej skutkovej podstaty prečinu podľa § 8 písm. c) zákona č. 159/1969 Zb. Výsledkami trestného konania musí byť preukázané nielen to, že medzi absenciou páchateľa v práci a takýmto následkom je príčinná súvislosť, ale aj to, že páchateľ takýto následok zavinil úmyselne.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Najvyšší súd SSR po preskúmaní viacerých rozhodnutí súdov, ktorými boli odsúdení absentéri v práci za prečin podľa § 8 písm. c) zákona č. 150/1967 Zb. zistil, že súdy nie vždy náležité skúmajú, či páchateľ vynechávaním pracovných smien, resp. predstieraním práceneschopnosti spôsobil následok uvedený v citovanom ustanovení zákona (ohrozenie plynulej hospodárskej prevádzky alebo hospodárskej činnosti socialistickej organizácie alebo spôsobenie škody), resp. či nedostatky v prevádzke
Právna veta: I. Směnový mistr dráhy sleduje vykládku vozu na vlečce, aby nebyla překročena určená doba pobytu vozů na vlečce a nevznikla povinnost zaplatit zdržné, a proto je odpovědným hospodářským pracovníkem. Pokud tedy vykáže, popřípadě přikáže jiným pracovníkům, aby vykázali jako vrácené dosuď nevyložené vozy v úmyslu zajistit socialistické organizaci neoprávněnou výhodu, totiž aby nemusela platit zdržné za vozy včas nevyložené, dopouští se trestného činu porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 1 tr. zák. II. Nepravdivé údaje o vyložených vozech v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocná usnesení vyšetřovatele Okresní správy SNB, oddělení vyšetřování VB v Chomutově, ze dne 19. června 1985 sp. zn. ČVS: VV — 604/83 a tomuto vyšetřovateli přikázal, aby věc obviněných J. V., J. S., V. Č. a J. B. znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Okresní prokurátor v Chomutově podal na obviněné J. V., J. S., V. Č. a J. B. obžalobu pro trestný čin porušování povinnosti v provozu socia
Kľúčové slová: zneužívanie socialistického podnikaniasocialistická organizácia
R 40/1984
Právna veta: I. Znak skutkové podstaty trestného činu zneužívání socialistického podnikání podle § 120 odst. 1 tr. zák. „provozuje výrobní nebo jinou výdělečnou činnost k soukromému obohacení" je dán i v případě, kdy pachatel provozuje takovou činnost proto, ahy obohatil jiné osoby, nikoliv sebe. II. Jestliže pachatel trestného činu zneužívání socialistického podnikání podle § 120 tr. zák. předražuje služby provedené na úkor nebo pod jménem socialistické organizace a tím poškozuje spotřebitele, který není socialistickou organizací, je taková činnost pokryta již ustanovením § 120 tr. zák. a prospěch získ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení okresní proku- rátorky v Jičíně ze dne 31. prosince 1982 sp. zn. Pv 12/82 a přikázal ji, aby věc znovu projednala a rozhodla. Z odůvodnění: Vyšetřovatel okresní prokuratury v Hradci Králové zahájil podle § 160 odst. 1 tr. ř. usnesením z 6. ledna 1982 sp. zn. Vp 164/81 a zároveň podle § 163 odst. 1 tr. ř. vznesl obvinění proti A. K. pro trestné činy zneužívání socialistického podnikání po
Právna veta: Při vypořádání mezi socialistickými organizacemi, týkajícím se náhrady škody vzniklé při střetu provozů jejich dopravních prostředků, se kromě ustanovení § 427 až § 431 o. z. (ve smyslu ustanovení § 150 hospodářského zákoníku) neužijí jiná ustanovení občanského zákoníku (např. ustanovení § 438 o. z.), nýbrž ustanovení hospodářského zákoníku (o společné odpovědnosti škůdců, tedy ustanovení § 146 odst. 1 hospodářského zákoníku.

Úryvok z textu:
Žalující organizace v žalobě uváděla, že 26. 10. 1972 došlo ke střetu jejího přívěsu nákladního automobilu s tramvají žalované organizace. Na vozidle žalující organizace vznikla škoda ve výši 2607,70 Kčs, za kterou odpovídá žalovaná organizace. Proto žalobce požaduje zaplacení této částky. Obvodní soud pro Prahu 8 rozsudkem rozhodl, že se žaloba zamítá. Dále bylo rozsudkem vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a že žalobce je povinen nahradit čs. státu do poklad
Právna veta: K posudzovaniu machinácií v súvislosti s preceňovaním tovaru. Ak si pracovník socialistickej obchodnej organizácie privlastní tovar pred úpravou cien s úmyslom použiť ho pre vlastnú potrebu, dopúšťa sa rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. b) Tr. zák. do výšky pôvodnej ceny tovaru. Ak takýto pracovník zatají pri preceňovaní časť tovaru či už tým, že ho odvezie z predajne na iné miesto, alebo tým, že ho zatají v priestoroch predajne s úmyslom po precenení predať tovar na účet predajne za zvýšené ceny a ponechať si cenový rozdiel, dopúšťa sa trestného či ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Komárne z 10. júna 1982 sp. zn. 1 T 143/82, ako aj rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 11. augusta 1982 sp. zn. 2 To 442/82 a Okresnému súdu v Komárne prikázal, aby vec obvineného I. M. znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Komárne z 10. júna 1982 sp. zn. 1 T 143/82 bol obvinený I. M. uznaný za vinného z trestného činu rozkrádania
Právna veta: Ke vztahu trestných činů poškozování spotřebitele podle § 121 tr. zák., rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. c) tr. zák. a porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 1 tr. zák. Jestliže odpovědný hospodářský pracovník prostředky získané poškozováním spotřebitelů nemá úmysl odčerpat pro sebe, ale chce je ponechat k dispozici socialistické organizaci, dopouští se trestného činu porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 1 tr. zák. bez ohledu na to, zda jeho jednáním ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresníh© soudu v Děčíně z 10. února 1982 sp. zn. 2 T 49/82 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Děčíně z 10. 2. 1982 sp. zn. 2 T 49/82 byl obviněný M. S. uznán vinným trestným činem poškozování spotřebitele podle § 121 odst. 1 tr. zák., jehož se dopustil tím, že v době od měsíce dubna 1980 do měsíce května 1981 v Děčíně ja
Právna veta: Ustanovení § 120 tr. zák. je speciální ve vztahu k ustanovení § 117 tr. zák. Jednočinný souběh trestných činů zneužívání socialistického podnikání podle § 120 tr. zák. a spekulace padle § 117 tr. zák. je proto vyloučen. Jestliže pracovník socialistické organizace nakoupí od organizace před přeceněním zboží a po stanovení vyšší ceny prodává toto zboží v organizaci na její úkor v úmyslu obohatit se o rozdíl v ceně, dopouští se trestného činu zneužívání socialistického podnikání podle § 120 odst. 1 tr. zák. za předpokladu, že tak činí ve větším rozsahu. Jestliže jeho jednání nedosáhlo většího ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 10. května 1982 sp. zn. 2 T 82/82 u obviněných M. P., J. D. a D. B. v celém rozsahu, u obviněného B. F. ve výroku o vině trestným činem spekulace podle § 117 odst. 1 tr. zák. a v celém výroku o trestu a u obviněného S. J. v celém výroku o trestu, dále zrušil u obv. S. J. ve stejném rozsahu a u obv. J. D. v celém rozsahu usnesení městského soudu v Praze ze
Právna veta: Ustanovení § 127 odst. 1 tr. zák. je speciální vůči ustanovení § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák. Odpovědný hospodářský pracovník, který s věcí, která mu byla svěřena, neoprávněně nakládá tak, že ji předá do správy jiné socialistické organizace v úmyslu zajistit této organizaci nebo její složce neoprávněné výhody, se dopouští trestného činu porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 1 tr. zák. a nikoliv trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. bj tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Chomutově ze dne 27. ledna 1982 sp. zn. 5 T 607/81 ve výroku o trestu a tomuto soudu přikázal, aby věc v rozsahu zrušení znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Chomutově ze dne 27. 1. 1982 sp. zn. 5 T 607/81 byl obviněný P. F. uznán vinným trestným Činem porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst
Právna veta: K právnímu posouzení machinací v souvislosti s úpravou maloobchodních cen zboží. Jestliže pracovník socialistického obchodu v době před úpravou maloobchodních cen nakoupí v prodejně, v níž pracuje, ve větším rozsahu zboží v úmyslu je po zvýšení cen prodat v prodejně na úkor socialistická organizace a získat tak cenový rozdíl pro sebe, dopouští se trestného činu zneužívání socialistického podnikání podle § 120 odst. 1 tr. zák. podle okolností dokonaného nebo ve stadiu přípravy, popř. pokusu, a nikoliv trestného činu spekulace podle § 117 tr. zák. Jestliže pachatel za takových okolností si ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Gottwaldově ze dne 4. května 1982 sp. zn. 4 T 66/82 v části týkající se obviněného J. N. a dále usnesení krajského soudu v Brně ze dne 21. června 1982 sp. zn. 3 To 212/82 a okresnímu soudu v Gottwaldově přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Gottwaldově ze 4. května 1982 sp. zn. 4 T 66/82 byl obviněný J
MENU