Nájdené rozsudky pre výraz: socialistická organizácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 85

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

64 dokumentov
38 dokumentov
195 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Při vypořádání mezi socialistickými organizacemi, týkajícím se náhrady škody vzniklé při střetu provozů jejich dopravních prostředků, se kromě ustanovení § 427 až § 431 o. z. (ve smyslu ustanovení § 150 hospodářského zákoníku) neužijí jiná ustanovení občanského zákoníku (např. ustanovení § 438 o. z.), nýbrž ustanovení hospodářského zákoníku (o společné odpovědnosti škůdců, tedy ustanovení § 146 odst. 1 hospodářského zákoníku.

Úryvok z textu:
Žalující organizace v žalobě uváděla, že 26. 10. 1972 došlo ke střetu jejího přívěsu nákladního automobilu s tramvají žalované organizace. Na vozidle žalující organizace vznikla škoda ve výši 2607,70 Kčs, za kterou odpovídá žalovaná organizace. Proto žalobce požaduje zaplacení této částky. Obvodní soud pro Prahu 8 rozsudkem rozhodl, že se žaloba zamítá. Dále bylo rozsudkem vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a že žalobce je povinen nahradit čs. státu do poklad
Právna veta: Ke vztahu trestných činů poškozování spotřebitele podle § 121 tr. zák., rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. c) tr. zák. a porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 1 tr. zák. Jestliže odpovědný hospodářský pracovník prostředky získané poškozováním spotřebitelů nemá úmysl odčerpat pro sebe, ale chce je ponechat k dispozici socialistické organizaci, dopouští se trestného činu porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 1 tr. zák. bez ohledu na to, zda jeho jednáním ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresníh© soudu v Děčíně z 10. února 1982 sp. zn. 2 T 49/82 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Děčíně z 10. 2. 1982 sp. zn. 2 T 49/82 byl obviněný M. S. uznán vinným trestným činem poškozování spotřebitele podle § 121 odst. 1 tr. zák., jehož se dopustil tím, že v době od měsíce dubna 1980 do měsíce května 1981 v Děčíně ja
Právna veta: I. K otázce jednoty skutku u pokračujícího trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 tr. zák. Jestliže pachatel soustavně rozkrádá knihy a je při tom veden stejným záměrem, např. vytvořit si tak vlastní knihovnu, není překážkou jednoty skutku, že rozkrádání provádí ke škodě různých socialistických organizací a různými formami jednání uvedenými v § 132 odst. 1 písm. a) až c) tr. zák. II. Jednota skutku u pokračující trestné činnosti je přetržena též vyhlášením oprošťujícího rozsudku. Pachatele pak lze stíhat jen za část pokračující trestné činnosti spadající ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení městského soudu v Praze ze dne 3. února 1982 sp. zn. 4 To 8/82 a rozsudek obvodního soudu pro Prahu 1 z 21. července 1981 sp. zn. 3 T 116/81 a obvodnímu prokurátorovi pro Prahu 1 přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 1 z 21. července 1981 sp. zn. 3 T 116/81 byl obviněný ing. J. K. uznán vinným trestným činem rozkrádání majetku v s
Právna veta: K právnímu posouzení machinací v souvislosti s úpravou maloobchodních cen zboží. Jestliže pracovník socialistického obchodu v době před úpravou maloobchodních cen nakoupí v prodejně, v níž pracuje, ve větším rozsahu zboží v úmyslu je po zvýšení cen prodat v prodejně na úkor socialistická organizace a získat tak cenový rozdíl pro sebe, dopouští se trestného činu zneužívání socialistického podnikání podle § 120 odst. 1 tr. zák. podle okolností dokonaného nebo ve stadiu přípravy, popř. pokusu, a nikoliv trestného činu spekulace podle § 117 tr. zák. Jestliže pachatel za takových okolností si ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Gottwaldově ze dne 4. května 1982 sp. zn. 4 T 66/82 v části týkající se obviněného J. N. a dále usnesení krajského soudu v Brně ze dne 21. června 1982 sp. zn. 3 To 212/82 a okresnímu soudu v Gottwaldově přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Gottwaldově ze 4. května 1982 sp. zn. 4 T 66/82 byl obviněný J
Právna veta: K právnímu posouzení machinací v souvislosti s úpravou maloobchodních cen zboží. Jestliže pracovník socialistického obchodu v době před úpravou maloobchodních cen nakoupí v prodejně, v níž pracuje, ve větším rozsahu zboží v úmyslu je po zvýšení cen prodat v prodejně na úkor socialistická organizace a získat tak cenový rozdíl pro sebe, dopouští se trestného činu zneužívání socialistického podnikání podle § 120 odst. 1 tr. zák. podle okolností dokonaného nebo ve stadiu přípravy, popř. pokusu, a nikoliv trestného činu spekulace podle § 117 tr. zák. Jestliže pachatel za takových okolností si ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu Brno-venkov ze dne 29. 4. 1982 sp. zn. 3 T 170/82 i rozsudek krajského soudu v Brně ze dne 21. 6. 1982 sp. zn. 7 To 223/82 a okresnímu soudu Brno-venkov přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Okresnímu soudu Brno-venkov podal prokurátor obžalobu na obviněné O. Š. a L. S. pro trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst.
Právna veta: Ustanovení § 120 tr. zák. je speciální ve vztahu k ustanovení § 117 tr. zák. Jednočinný souběh trestných činů zneužívání socialistického podnikání podle § 120 tr. zák. a spekulace padle § 117 tr. zák. je proto vyloučen. Jestliže pracovník socialistické organizace nakoupí od organizace před přeceněním zboží a po stanovení vyšší ceny prodává toto zboží v organizaci na její úkor v úmyslu obohatit se o rozdíl v ceně, dopouští se trestného činu zneužívání socialistického podnikání podle § 120 odst. 1 tr. zák. za předpokladu, že tak činí ve větším rozsahu. Jestliže jeho jednání nedosáhlo většího ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 10. května 1982 sp. zn. 2 T 82/82 u obviněných M. P., J. D. a D. B. v celém rozsahu, u obviněného B. F. ve výroku o vině trestným činem spekulace podle § 117 odst. 1 tr. zák. a v celém výroku o trestu a u obviněného S. J. v celém výroku o trestu, dále zrušil u obv. S. J. ve stejném rozsahu a u obv. J. D. v celém rozsahu usnesení městského soudu v Praze ze
Právna veta: Neoprávněnou výhodou socialistické organizace vs smyslu § 125 odst. 1 tr. zák. může být i zajištění podmínek pro příznivější a plynulejší plnění hospodářského plánu v budoucnosti, např. zatajením výkonů dosažených v běžném roce, aby tak byla vytvořena rezerva pro plnění plánu v roce následujícím.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení okresního prokurátora v Náchodě ze dne 1. června 1982 sp. zn. Pv 143/82 a tomuto okresnímu prokurátorovi přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Usnesením okresního prokurátora v Náchodě z 1. 6. 1982 sp. zn. Pv 143/82 bylo podle § 172 odst. 1 písm. b) tr. ř. zastaveno trestní stíhání obviněných V. V. a Z. K. pro skutek spočívající v tom, že oba obvinění jako odpovědní
Právna veta: Ustanovení § 127 odst. 1 tr. zák. je speciální vůči ustanovení § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák. Odpovědný hospodářský pracovník, který s věcí, která mu byla svěřena, neoprávněně nakládá tak, že ji předá do správy jiné socialistické organizace v úmyslu zajistit této organizaci nebo její složce neoprávněné výhody, se dopouští trestného činu porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 1 tr. zák. a nikoliv trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. bj tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Chomutově ze dne 27. ledna 1982 sp. zn. 5 T 607/81 ve výroku o trestu a tomuto soudu přikázal, aby věc v rozsahu zrušení znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Chomutově ze dne 27. 1. 1982 sp. zn. 5 T 607/81 byl obviněný P. F. uznán vinným trestným Činem porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst
Právna veta: Podmienkou pre zaradenie odsúdeného na trest odňatia slobody do druhej nápravnovýchovnej skupiny podľa § 39a ods. 2 písm. b) Tr. zák. je, že odsúdený bol v posledných desiatich rokoch pred spáchaním trestného činu (prečinu) skutočne vo výkone trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený za úmyselný trestný čin, resp. pri spáchaní prečinu za úmyselný prečin* (porov. dikciu tohto ustanovenia „ak bol... vo výkone trestu odňatia slobody“). Zákonná fikcia, že trest odňatia slobody bol vykonaný, hoci v skutočnosti vykonaný nebol, nesplňuje túto podmienku.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Humennom z 23. decembra 1981 sp. zn. 2 T 471/81 a okresnému prokurátorovi v Humennom prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol. odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Humennom z 23. decembra 1981 sp. zn. 2 T 471/81 bol obvinený A. B. uznaný za vinného z prečinu proti majetku v socialistickom a v osobnom vlastníctve podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 150/196
Právna veta: Zistenie, že páchateľ spôsobil časť schodku úmyselným rozkrádaním, samo osebe nestačí pre záver, že aj zvyšok schodku spôsobil z nedbalosti porušením povinností v prevádzke socialistickej organizácie podľa § 130 tr. zák. Musí byť zistené, že škoda na majetku v socialistickom vlastníctve vznikla z páchateľovej nedbalosti jeho konkrétnym konaním alebo opomenutím, ktorým porušil alebo nesplnil dôležitú povinnosť svojho zamestnania.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil právoplatný rozsudok Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi zo 16. novembra 1981 sp. zn. 3 T 330/81 a okresnému prokurátorovi v Spišskej Novej Vsi nariadil, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi zo 16. 11. 1981 sp. zn. 3 T 330/81 bola obvinená D. G. uznaná za vinnú z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve pod
MENU