Nájdené rozsudky pre výraz: socialistická organizácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 85

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

64 dokumentov
38 dokumentov
195 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. K otázce jednoty skutku u pokračujícího trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 tr. zák. Jestliže pachatel soustavně rozkrádá knihy a je při tom veden stejným záměrem, např. vytvořit si tak vlastní knihovnu, není překážkou jednoty skutku, že rozkrádání provádí ke škodě různých socialistických organizací a různými formami jednání uvedenými v § 132 odst. 1 písm. a) až c) tr. zák. II. Jednota skutku u pokračující trestné činnosti je přetržena též vyhlášením oprošťujícího rozsudku. Pachatele pak lze stíhat jen za část pokračující trestné činnosti spadající ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení městského soudu v Praze ze dne 3. února 1982 sp. zn. 4 To 8/82 a rozsudek obvodního soudu pro Prahu 1 z 21. července 1981 sp. zn. 3 T 116/81 a obvodnímu prokurátorovi pro Prahu 1 přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 1 z 21. července 1981 sp. zn. 3 T 116/81 byl obviněný ing. J. K. uznán vinným trestným činem rozkrádání majetku v s
Právna veta: K právnímu posouzení machinací v souvislosti s úpravou maloobchodních cen zboží. Jestliže pracovník socialistického obchodu v době před úpravou maloobchodních cen nakoupí v prodejně, v níž pracuje, ve větším rozsahu zboží v úmyslu je po zvýšení cen prodat v prodejně na úkor socialistická organizace a získat tak cenový rozdíl pro sebe, dopouští se trestného činu zneužívání socialistického podnikání podle § 120 odst. 1 tr. zák. podle okolností dokonaného nebo ve stadiu přípravy, popř. pokusu, a nikoliv trestného činu spekulace podle § 117 tr. zák. Jestliže pachatel za takových okolností si ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu Brno-venkov ze dne 29. 4. 1982 sp. zn. 3 T 170/82 i rozsudek krajského soudu v Brně ze dne 21. 6. 1982 sp. zn. 7 To 223/82 a okresnímu soudu Brno-venkov přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Okresnímu soudu Brno-venkov podal prokurátor obžalobu na obviněné O. Š. a L. S. pro trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst.
Právna veta: Ustanovení § 120 tr. zák. je speciální ve vztahu k ustanovení § 117 tr. zák. Jednočinný souběh trestných činů zneužívání socialistického podnikání podle § 120 tr. zák. a spekulace padle § 117 tr. zák. je proto vyloučen. Jestliže pracovník socialistické organizace nakoupí od organizace před přeceněním zboží a po stanovení vyšší ceny prodává toto zboží v organizaci na její úkor v úmyslu obohatit se o rozdíl v ceně, dopouští se trestného činu zneužívání socialistického podnikání podle § 120 odst. 1 tr. zák. za předpokladu, že tak činí ve větším rozsahu. Jestliže jeho jednání nedosáhlo většího ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 10. května 1982 sp. zn. 2 T 82/82 u obviněných M. P., J. D. a D. B. v celém rozsahu, u obviněného B. F. ve výroku o vině trestným činem spekulace podle § 117 odst. 1 tr. zák. a v celém výroku o trestu a u obviněného S. J. v celém výroku o trestu, dále zrušil u obv. S. J. ve stejném rozsahu a u obv. J. D. v celém rozsahu usnesení městského soudu v Praze ze
Právna veta: Neoprávněnou výhodou socialistické organizace vs smyslu § 125 odst. 1 tr. zák. může být i zajištění podmínek pro příznivější a plynulejší plnění hospodářského plánu v budoucnosti, např. zatajením výkonů dosažených v běžném roce, aby tak byla vytvořena rezerva pro plnění plánu v roce následujícím.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení okresního prokurátora v Náchodě ze dne 1. června 1982 sp. zn. Pv 143/82 a tomuto okresnímu prokurátorovi přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Usnesením okresního prokurátora v Náchodě z 1. 6. 1982 sp. zn. Pv 143/82 bylo podle § 172 odst. 1 písm. b) tr. ř. zastaveno trestní stíhání obviněných V. V. a Z. K. pro skutek spočívající v tom, že oba obvinění jako odpovědní
Právna veta: Ustanovení § 127 odst. 1 tr. zák. je speciální vůči ustanovení § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák. Odpovědný hospodářský pracovník, který s věcí, která mu byla svěřena, neoprávněně nakládá tak, že ji předá do správy jiné socialistické organizace v úmyslu zajistit této organizaci nebo její složce neoprávněné výhody, se dopouští trestného činu porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 1 tr. zák. a nikoliv trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. bj tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Chomutově ze dne 27. ledna 1982 sp. zn. 5 T 607/81 ve výroku o trestu a tomuto soudu přikázal, aby věc v rozsahu zrušení znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Chomutově ze dne 27. 1. 1982 sp. zn. 5 T 607/81 byl obviněný P. F. uznán vinným trestným Činem porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst
Právna veta: Zistenie, že páchateľ spôsobil časť schodku úmyselným rozkrádaním, samo osebe nestačí pre záver, že aj zvyšok schodku spôsobil z nedbalosti porušením povinností v prevádzke socialistickej organizácie podľa § 130 tr. zák. Musí byť zistené, že škoda na majetku v socialistickom vlastníctve vznikla z páchateľovej nedbalosti jeho konkrétnym konaním alebo opomenutím, ktorým porušil alebo nesplnil dôležitú povinnosť svojho zamestnania.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil právoplatný rozsudok Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi zo 16. novembra 1981 sp. zn. 3 T 330/81 a okresnému prokurátorovi v Spišskej Novej Vsi nariadil, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi zo 16. 11. 1981 sp. zn. 3 T 330/81 bola obvinená D. G. uznaná za vinnú z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve pod
Právna veta: Páchateľ, ktorý neoprávnene vykonáva vo väčšom rozsahu súkromnú alebo inú zárobkovú činnosť a predstiera, že ide o podnikanie socialistickej organizácie, ktorá v skutočnosti neexistuje, dopúšťa sa trestného činu nedovoleného podnikania podľa § 118 Tr. zák. Ak pri tom poskytuje služby pre socialistické organizácie a úmyselne ich predražuje tak, že niekoho uvádza do omylu alebo jeho omyl využije, ide o jednočinný súbeh uvedeného trestného činu s trestným činom rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1. písm. c) Tr. zák.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Komárne zo 14. mája 1981 sp. zn. 1 T 7/81 bol obvinený K. G. uznaný za vinného z trestného činu nedovoleného podnikania podľa § 118 ods. 1, 2 písm. a), b) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že v priebehu mesiaca septembra a októbra 1979 bez povolenia a pod vymyslenou firmou „Servis elektrovýťahy — bleskozvody v Bratislave“ vykonával revíziu elektrozariadení v blokoch Okresného stavebného bytového družstva v Komárne, za čo vyfakturoval spolu 76 019 Kčs a z tejto sumy vy
Právna veta: Ustanovení § 51 o. z. dopadá i na smlouvy, na jejichž základě vzniká služba (§ 224 odst. 1 o, z.), jestliže smlouva není zvláště upravena zejména v hlavě druhé až jedenácté části čtvrté občanského zákoníku. Smlouva, na jejímž základě socialistická organizace poskytuje službu spočívající v tom, že dává občanu za úhradu do časově omezeného užívání uzamykatelnou skříňku, je smlouvou zvláště neupravenou; při takto poskytnuté službě nedochází k převzetí věci organizací. Práva a povinnosti účastníků smlouvy se řídí především obsahem smlouvy, jímž se staly smluvní podmínky navržené organizací a př ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
V rozhodování soudů vznikly pochybnosti o tom, jakou povahu má smlouva, na jejímž základě je poskytována služba spočívající v tom, že organizace za úplatu dává do časově omezeného užívání občanu za účelem uložení věci (zavazadla) uzamykatelnou tzv. ukládací skříňku, a to především z hlediska odpovědnosti organizace za ztrátu věcí uložených do skříňky. Soudy při právním posouzení této služby (jako předpokladu pro posouzení odpovědnosti organizace za ztrátu věcí uložených v ukládací skříňce) do
Kľúčové slová: všeobecné ohrozeniepredpisy o protipožiarnej ochranetelovýchovná jednota
R 15/1984
Právna veta: Predpisy o protipožiarnej ochrane (vyhláška ministra vnútra č. 169/1955 Ú. v. v znení neskorších predpisov o zabezpečení a organizácii požiarnej ochrany) platia aj pre hospodársku činnosť spoločenských organizácií, teda aj telovýchovných jednôt. V rozsahu stanovenom príslušnými vnútornými predpismi telovýchovnej jednoty (Stanovami, organizačnými poriadkami ap.) zodpovedá za zabezpečenie protipožiarnej ochrany majetku jednoty aj jej predseda.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie okresného prokurátora v Lučenci z 20. júla 1982 sp. zn. Pv 42/81 a okresnému prokurátorovi prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Vyšetrovateľ VB Okresnej správy ZNB, Oddelenie vyšetrovania VB trestne stíhal Š. S. za trestný čin všeobecného ohrozenia podľa § 180 ods. 1, 2 písm. b), ods. 3 písm. a) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že ako predseda TJ Kovomi
Právna veta: Ke vztahu trestných činů poškozování spotřebitele podle § 121 tr. zák., rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. c) tr. zák. a porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 1 tr. zák. Jestliže odpovědný hospodářský pracovník prostředky získané poškozováním spotřebitelů nemá úmysl odčerpat pro sebe, ale chce je ponechat k dispozici socialistické organizaci, dopouští se trestného činu porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 1 tr. zák. bez ohledu na to, zda jeho jednáním ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresníh© soudu v Děčíně z 10. února 1982 sp. zn. 2 T 49/82 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Děčíně z 10. 2. 1982 sp. zn. 2 T 49/82 byl obviněný M. S. uznán vinným trestným činem poškozování spotřebitele podle § 121 odst. 1 tr. zák., jehož se dopustil tím, že v době od měsíce dubna 1980 do měsíce května 1981 v Děčíně ja
MENU