Nájdené rozsudky pre výraz: socialistické vlastníctvo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 142

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

61 dokumentov
36 dokumentov
213 dokumentov
9 dokumentov
17 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Řídí-li pachatel motorové vozidlo, které je v socialistickém vlastnictví, v opilosti a v důsledku toho havaruje a způsobí na motorovém vozidle škodu převyšující 1000 Kčs, ale nepřevyšující 5000 Kcs, naplní znaky přečinu proti majetku v socialistickém vlastnictví podle § 3 odst. 2 zák. o přečinech v jednočinném souběhu s trestným činem opilství podle § 201 tr. zák.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocný rozsudek okresního soudu v Prachaticích ze dne 1. října 1982 sp. zn. 1 T 248/82 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Prachaticích ze dne 1. října 1982 sp. zn. 1 T 248/82 byl obviněný V. V. uznán vinným trestným činem opilství podle § 201 tr. zák. proto, že dne 20. července 1982 kolem 21.00 hod. řídil na silnici z obce Zbytiny do Blažejovic, okr. Prachatice, svěřený motocykl zn. Jawa ČZ 250 SP
Právna veta: Machinace s účetními doklady, kterými pachatel trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák. průběžně zakrývá opakované přivlastňování svěřených finančních prostředků, jsou součástí jednání naplňujícího znaky tohoto trestného činu a nelze je posoudit jako trestný čin poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 136 odst. 1 písm. b) tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Děčíně z 12. 7. 1988 sp. zn. 6 T 173/88 a okresnímu prokurátorovi v Děčíně přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Děčíně z 12. července 1988 sp. zn. 6 T 173/88 byla obviněná Z. H. uznána vinnou trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák. Za to byla podle § 132 odst.
Kľúčové slová: neoprávnené poberanie dávkyškoda na majetkumzda a náhrada mzdy za sviatok
R 48/1990
Právna veta: Ke zjišťování rozsahu škody způsobené neoprávněným pobíráním dávek nemocenského pojištění ve formě peněžité pomoci v mateřství a mateřského příspěvku.

Úryvok z textu:
Ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení krajského soudu v Českých Budějovicích z 23. 3.1989 sp. zn. 4 To 148/89 a rozsudek okresního soudu v Českých Budějovicích ze 13. 2. 1989 sp. zn. 3 T 14/89. Okresnímu soudu v Českých Budějovicích přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění : Rozsudkem okresního soudu v Českých Budějovicích ze 13.2.1989 sp. zn. 3 T 14/89 byla obviněná I. D. uznána vinnou trest
Právna veta: K zjišťování výše skutečné škody vzniklé neoprávněným pokácením nebo jiným poškozením vzrostlých stromů rostoucích mimo les.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR proti usnesení krajského soudu v Hradci Králové z 8. 10. 1987 sp. zn. 6 To 1302/87 Nejvyšší soud ČSR vyslovil, že tímto rozhodnutím, jakož i v řízení, které mu předcházelo, byl porušen zákon v § 2 odst. 5, 6, § 254 odst. 1 a § 256 tr. ř. ve prospěch obviněného. Z odůvodnění: U okresního soudu v Pardubicích podal prokurátor na obviněného Z. M. obžalobu pro trestný čin poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 13
Kľúčové slová: rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve
R 4/1989
Právna veta: Pri určovaní výšky skutočnej škody spôsobenej na majetku v socialistickom vlastníctve nedovoleným odstrelom chovnej zveriny treba vychádzať z chovnej hodnoty usmrteného jedinca a nie z nákupnej ceny diviny podľa Cenníka nákupných cien poľnohospodárskych výrobkov č. NC/18/84, platného od 1. 1. 1984.

Úryvok z textu:
Uvedeným právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Bardejove boli obvinení M. D. a V. J. uznaní za vinných z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. a) Tr. zák. Trestného činu sa dopustili ako spolupáchatelia podľa § 9 ods. 2 Tr. zák. tým, že 5. októbra 1987 asi o 17.30 hod. v katastri obce Stebník v hone zv. „Tri slivky“ po vzájomnej dohode bez povolenia odstrelili štvorročnú chovnú jelenicu vážiacu 95 kg a prisvojili si ju, čím spôsobili Vsi. štát
Kľúčové slová: škodamaoobchodná cena
R 16/1987
Právna veta: Jestliže je třeba určit cenu věcí, jež nemají maloobchodní cenu a ani nejsou srovnatelné s jinými výrobky na vnitřním trhu, je třeba vycházet z ceny, za kterou vlastník věc získal.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zamítl odvolání krajského prokurátora v Praze proti rozsudku krajského soudu v Praze ze dne 19. prosince 1985 sp. zn. 1 T 23/85. Z odůvodnění: Rozsudkem krajského soudu v Praze ze dne 19. prosince 1985 sp. zn. 1 T 23/85 byl obžalovaný M. V. uznán vinným trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. c) tr. zák. proto, že v přesně nezjištěné době od 2. listopadu 1982 do května 1983 ze skladu n. p. Aero Vodochody, ok
Právna veta: K otázce rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví neoprávněným pobíráním starobního důchodu pracujícím důchodcem.

Úryvok z textu:
K odvolání obžalovaného E. S. Nejvyšší soud ČSR zrušil podle § 258 odst. 1 písm. b), c) tr. ř. a ohledně obžalovaného ing. A. K. též podle § 261 tr. ř. rozsudek krajského soudu v Praze ze dne 23. března 1984 sp. zn. 1 T 7/84 v celém rozsahu a uvedenému krajskému soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem byl obžalovaný E. S. uznán vinným trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. b), c)
Právna veta: K otázke vlastníctva náhrobných kameňov odcudzených z cintorína.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie vyšetrovateľa Okresnej prokuratúry v Lučenci z 28. septembra 1984 sp. zn. Vp 63/84 a vyšetrovateľovi Okresne] prokuratúry v Lučenci prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Vyšetrovateľ Okresnej prokuratúry v Lučenci uvedeným uznesením postúpil trestnú vec obvinených J. S. a L. K. ako priestupok proti socialistickému spolužitiu podľa § 19 zákona č. 60/1961 Zb
Právna veta: Konanie vedúcej pošty, ktorá zúčtovala na dve poštové poukážky sumy 11 000 Kčs a 24 700 Kčs pre Slovenskú štátnu sporiteľňu ako splátky na pôžičku svojho manžela, tieto sumy však do pokladne nevložila, naplňuje znaky dokonaného trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. c) Tr. zák., a nie pokusu trestného činu poškodzovania majetku v socialistikom vlastníctve podľa § 8 ods. 1, § 136 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. a) Tr. zák.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil právoplatný rozsudok Okresného súdu v Žiari nad Hronom z 20. júna 1983 sp. zn. 3 T 250/83 a tomuto okresnému súdu prikázal, aby vec znovu prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Žiari nad Hronom z 20. júna 1983 sp. zn. 3 T 250/83 bola obvinená M. B. uznaná za vinnú z pokusu trestného činu poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 8 od
Právna veta: Jestliže pachatel prodá televizor v hodnotě 3100 Kčs, který užívá na základě smlouvy o užívání s organizací Tesla-Multi- servis, dopouští se trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák. K hodnocení materiální podmínky trestného činu v takovém případě.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Tachově ze dne 23. června 1983 sp. zn. 2 T 112/83 i usnesení krajského soudu v Plzni ze dne 9. září 1983 sp. zn. 5 To 349/83 a okresnímu soudu v Tachově přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Tachově z 23. června 1983 sp. zn. 2 T 112/83 byl obviněný V. S. podle § 226 písm. b] ,tr. ř. zproštěn obžaloby pro trestný čin rozk
MENU