Nájdené rozsudky pre výraz: socialistické vlastníctvo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 142

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

61 dokumentov
36 dokumentov
213 dokumentov
9 dokumentov
17 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 16/1980
Právna veta: Vědomé vystavování šeků bez existujícího nebo v brzké době očekávaného krytí na sporožirovém úctu je trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. c) tr. zák., popř, přecinem proti majetku v socialistickém a v osobním vlastnictví podle § 3 odst. 1 písm. c) zák. c. 150/1969 Sb.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR zrušil Nejvyšší soud ČSR usnesení okresního prokurátora ve Vsetíně ze dne 28. března 1979 sp. zn. Pv 1105/78 a přikázal tomuto prokurátorovi, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Obviněný v době od prosince 1977 do července 1978 neoprávněně vybral celkem 8660 Kčs ze sporožirového účtu u České státní spořitelny, pobočky ve Valašském Meziříčí. Napadeným usnesením bylo zastaveno trestní stíhání obv. L. H. pro tres
R 18/1980
Právna veta: Za škodu na věcech, které ubytovaný občan vnesl do ubytovacího zařízení, odpovídá za podmínek § 433 odst. 1 obč. zák. socialistická organizace poskytující ubytovací služby. V důsledku toho jsou takové věci v opatrování socialistické organizace ve smyslu ustanovení § 139 tr. zák. a poskytuje se jim ochrana podle ustanovení oddílu třetího hlavy druhé zvláštní části trestního zákona.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR rozhodl ve sporu o příslušnost mezi okresním soudem v Trutnově a obvodním soudem pro Prahu 1 tak, že příslušný je okresní soud v Trutnově. Z odůvodnění: Podle obžaloby podané okresnímu soudu v Trutnově dopustil se obviněný trestných činů krádeže podle § 247 odst. 1 tr. zák., rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. c) tr. zák. a přecinu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 7 písm. c) zák. ě. 150/1969 Sb. Okresní soud v Trutnově usne
R 22/1982
Právna veta: Jestliže pracovní úraz pracovníka byl zaviněně způsoben jinou osobou, vůči které vznikl státu, pepř. socialistické organizaci nárok na regresní náhradu, a tuto skutečnost poškoze- zený pracovník zatají a uvede jinou příčinu pracovního úrazu v úmyslu zmařit vymáhání regresní náhrady, přichází v úvahu posoudit jeho jednání jako trestný čin poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 138 odst. 1 písm. h) tr. zák., popř. jako pokus tohoto trestného činu. Byl-li pracovní úraz způsoben trestným činem této jiné osoby, přichází v úvahu posoudit jednání pracovníka i jako trestný čin nadržo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu Plzeň-město ze dne 30. ledna 1980 sp. zn. 3 T 243/79 ohledně obviněného M. Š. v celém rozsahu a ohledně obviněného J. S. ve výroku o vině pomocí k trestnému cínu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 10 odst. 1 písm. c), § 132 odst. 1 písm. c) tr. zák. a ve výroku o trestu a uvedenému okresnímu soudu přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl
R 31/1982
Právna veta: Jestliže úmysl pachatele směřuje primárně ke způsobení škody na majetku v socialistickém vlastnictví formami jednání uvedenými příkladmo v § 136 odst. 1 písm. a) tr. zák. resp. v § 3 odst. 1 písm. d) zák. c. 150/1969 Sb., posoudí se takový cin podle výše způsobené škody a stupně nebezpečnosti činu pro společnost jako trestný cin podle § 136 odst. 1 písm. a) tr. zák. nebo jako přecin podle § 3 odst. 1 písm. d) zák. číslo 150/1989 Sb., i když se pachatel tohoto jednání dopustil v souvislosti se svým zaměstnáním, povoláním, postavením nebo funkcí. Taková souvislost není rozhodující pro posouzení ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
V praxi soudů České socialistické republiky se vyskytuje nejednotný přístup k otázce vztahu stanovení § 129 odst. 1 a § 136 odst. 1 písm. a) tr. zák. a vztahu jim odpovídajících, ustanovení § 8 písm. cj a § 3 odst. 1 písm. d) zák. č. 150/1969 Sb., o přečinech v případech, kdy majetek v socialistickém vlastnictví úmyslně poškodil pachatel, který tím současně porušil důležitou povinnost svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce. Ani judikatura se při posuzování takových případů dosud n
Právna veta: Hrobník, který si ponechává zubní zlato, které nalezl při kopání hrobů, dopouští se trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) ír. zák. a nikoli trestného činu zatajení věci podle § 254 odst. 1 tr. zák.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR v řízení o stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR shledal, že rozsudkem městského soudu v Praze ze dne 10. 12. 1981 sp. zn. 7 To 577/81 a v řízení mu předcházejícím byl porušen zákon v ustanovení § 254 odst. 1, 2 tr. zák., § 229 odst. 1 a § 254 odst. 1 tr. ř. Z odůvodnění: Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 21. října 1981 sp. zn. 2 T 200/81 byl obviněný A. V. uznán vinným trestným činem zatajení věci podle § 254 odst. 1, 2 tr. zák. a odso
Kľúčové slová: rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctveposkytovaná ochrana majetku
R 19/1983
Právna veta: Věci náležející řidiči služebního motorového vozidla, které si ponechal v uzamčeném motorovém vozidle mimo pracovní dobu, nelze považovat za věci odložené při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle odkládají (§ 204 odst. 2 zák. práce). Takové věci nepožívají zvýšené ochrany podle druhého oddílu druhé hlavy zvláštní části trestního zákona (§ 139 tr. zák.).

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 15. října 1981 sp. zn. 2 T 269/81 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 15. října 1981 sp. zn. 2 T 269/81 byl obviněný F. B. uznán vinným trestným činem krádeže dílem dokonaným, dílem nedokonaným podle § 8 odst. 1, § 247 odst. 1, 2 písm. d) tr. zák. a odsouzen podle § 247 odst.
Právna veta: Páchateľ, ktorý neoprávnene vykonáva vo väčšom rozsahu súkromnú alebo inú zárobkovú činnosť a predstiera, že ide o podnikanie socialistickej organizácie, ktorá v skutočnosti neexistuje, dopúšťa sa trestného činu nedovoleného podnikania podľa § 118 Tr. zák. Ak pri tom poskytuje služby pre socialistické organizácie a úmyselne ich predražuje tak, že niekoho uvádza do omylu alebo jeho omyl využije, ide o jednočinný súbeh uvedeného trestného činu s trestným činom rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1. písm. c) Tr. zák.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Komárne zo 14. mája 1981 sp. zn. 1 T 7/81 bol obvinený K. G. uznaný za vinného z trestného činu nedovoleného podnikania podľa § 118 ods. 1, 2 písm. a), b) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že v priebehu mesiaca septembra a októbra 1979 bez povolenia a pod vymyslenou firmou „Servis elektrovýťahy — bleskozvody v Bratislave“ vykonával revíziu elektrozariadení v blokoch Okresného stavebného bytového družstva v Komárne, za čo vyfakturoval spolu 76 019 Kčs a z tejto sumy vy
R 10/1988
Právna veta: Členské príspevky, ktoré členovia SZM odovzdajú do rúk povereného funkcionára (napr. pokladníka j, stávajú sa vlastníctvom uvedenej spoločenskej organizácie. Preto odcudzenie týchto finančných prostriedkov zakladá znaky trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 Tr. zák. Základná organizácia SZM na strednej alebo vysokej škole môže vystupovať v trestnom konaní ako poškodená strana len vtedy, ak jej bola príslušným ústredným orgánom SZM priznaná právna subjektivita.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Obvodného súdu Bratislava 3 z 19. marca 1986 sp. zn. 3 T 32/86 bol obvinený J. K. uznaný za vinného okrem iného z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. a) Tr. zák., ktorého sa dopustil tým, že v noci z 15. na 16. novembra 1985 sa v Bratislave vlámal do objektu Stredného odborného učiliska dopravného na Schiffelovej ulici č. 9 a v miestnosti zástupcu riaditeľa školy vylomil pracovný stolík, odkiaľ odcudzil finančnú hotovosť v sume 6 680
R 21/1977
Právna veta: Škoda na majetku v socialistickom vlastníctve v zmysle § 127 ods. 3 Tr. zák. nevzniká už púhym faktom, že bol neoprávnene vytvorený finančný fond alebo že sa neoprávnene naložilo s finančným fondom alebo s hmotnými prostriedkami spôsobom uvedeným v ustanovení § 127 ods. 1 Tr. zák. Ak za vynaložený finančný fond socialistickej organizácie, z ktorej prostriedkov bol fond neoprávnene vytvorený, boli získané v prospech tej istej socialistickej organizácie zodpovedajúce protihodnoty (materiál, práce, služby a pod.), škoda v zmysle § 127 ods. 3 Tr. zák. nevzniká. Škoda v zmysle tohto zákonného ustan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave uznal rozsudkom z 3. 2. 1976 sp. zn. 1 T 27/74 obvinenú E. S. za vinnú okrem iného zo spolupáchateľstva na trestnom čine porušovania povinnosti pri nakladaní s finančnými a hmotnými prostriedkami podľa § 9 ods. 2, § 127 ods. 1, 3 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že ako vedúca PaM Komunálnych služieb mesta Senec spolu s inými osobami v októbri a decembri 1971 pomocou fingovaných výplatných listín na odmeny brigádnikom a pracovníkom podniku získala 12 712 Kčs a 16 269 Kč
R 2/1976
Právna veta: Ako škoda na majetku v socialistickom vlastníctve v zmysle § 127 ods. 3 Tr. zák. sa hodnotí aj neoprávnený prevod majetku v socialistickom vlastníctve zo správy jednej socialistickej organizácie do správy inej socialistickej organizácie bez poskytnutia protihodnoty; majetok pritom nemusí vôbec opustiť sféru socialistického vlastníctva a prejsť do osobného alebo súkromného vlastníctva.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR v prospech i v neprospech obvineného F. H., Najvyšší súd Československej socialistickej republiky zrušil rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 1. 10. 1974 sp. zn. 1 T 5/74 a rozsudok Najvyššieho súdu SSR zo 16. 12. 1974 sp. zn. 1 To 58/74 a Krajskému súdu v Bratislave prikázal, aby vec obvineného F. H. znova prejednal a rozhodol. Uvedenými rozsudkami bol obvinený F. H. okrem iného uznaný za vinného z trestného č
MENU