Nájdené rozsudky pre výraz: socialistické vlastníctvo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 142

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

61 dokumentov
36 dokumentov
213 dokumentov
9 dokumentov
17 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 2/1976
Právna veta: Ako škoda na majetku v socialistickom vlastníctve v zmysle § 127 ods. 3 Tr. zák. sa hodnotí aj neoprávnený prevod majetku v socialistickom vlastníctve zo správy jednej socialistickej organizácie do správy inej socialistickej organizácie bez poskytnutia protihodnoty; majetok pritom nemusí vôbec opustiť sféru socialistického vlastníctva a prejsť do osobného alebo súkromného vlastníctva.

Úryvok z textu:
K odvolání obžalovaného Z. R. Nejvyší soud ČSR zrušil rozsudek krajského soudu v Plzni ze dne 30. října 1974 sp. zn. 1 T 23/72 mimo jiné ve výroku o vině obžalovaného trestným činem porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 1 tr. zák. a uznal obžalovaného Z. R. vinným trestným činem porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 1, 3 tr. zák. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem krajského soudu v Plzni ze d
R 31/1976
Právna veta: I. K dokonání trestného činu sabotáže podle § 97 odst. 1 tr. zák. stačí, jestliže pachatel v úmyslu poškodit socialistické společenské a státní zřízení nebo obranyschopnost republiky zneužije svého zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo se dopustí jiného pro společnost nebezpečného jednání k tomu, aby způsobil škodlivé následky uvedené v § 97 odst. 1 písm. a) nebo b) tr. zák. Nevyžaduje se, aby tyto následky skutečně vznikly. Skutečnost, že tyto následky vznikly, má význam pouze pro určení stupně nebezpečnosti činu pro společnost, pokud nevznikly těžší následky, které podmiňují použi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkem městského soudu v Praze ze dne 24. 7. 1975 sp. zn. 1 T 12/75 byl obžalovaný A. S. uznán vinným trestným činem sabotáže podle § 97 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. b) tr. zák. a obžalovaný M. K. trestnými činy poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 136 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a maření a ohrožování činnosti státního orgánu a orgánu společenské organizace podle § 169 odst. 1, 2 tr. zák. Podle skutkových zjištění tohoto rozsudku A. S. v době od začátku červn
Právna veta: I. Stabilizační půjčka na družstevní bytovou výstavbu poskytnutá pracovníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb podle § 10 odst. 6 vyhl. č. 155/1975 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, je svou podstatou jednou z forem nenávratné finanční pomoci ve smyslu § 16 písm. d) vyhl. č. 1/1982 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě. II. Ze zásady „iura novit curia“ vyplývá nejen skutečnost, že se soud s obsahem právních norem uveřejněných nebo registrovaných ve Sbírce zákonů neseznamuje v důkazním řízení, ale také skutečnost, že není povinen pro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSSR ke stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSSR, zrušil zprošťující výrok rozsudku Nejvyššího soudu ČSR z 14. 6. 1988 sp. zn. 6 To 14/88 ohledné obviněného M. J. a věc vrátil prokurátorovi k došetření. Z odůvodnění: Rozsudkem krajského soudu v Brně ze dne 24. března 1988 sp. zn. 1 T 3/88 byl obviněný RSDr. B. J., CSc., uznán mj. vinným, že počátkem května 1983 ve Veselí nad Moravou a Hodoníně jako ředitel n. p. Železárny Veselí nad Moravou rozhodl
R 17/1980
Právna veta: Přijetí peněžité částky z majetku v socialistickém vlastnictví v úmyslu ponechat si ji, ačkoliv pachatel ví, že mu tato částka nenáleží a že mu byla zaslána omylem, je jednáním, které zakládá znaky trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. c) tr. zák,, tj. obohacením se ke škodě majetku v socialistickém vlastnictví využitím omylu jiného. Naproti tomu zatajení věci z majetku v socialistickém vlastnictví podle § 135 odst. 1 tr. zák. tím, že si pachatel přivlastní věc z majetku v socialistickém vlastnictví, která se dostala do jeho moci omylem, př ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Prostějově ze dne 19. 12. 1978 sp. zn. 2 T 174/78 a okresnímu soudu přikázal, aby věc obviněného A. znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Prostějově ze dne 19. 12. 1978 sp. zn. 2 T 174/78 byl obviněný A. uznán vinným trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. c) tr. zák. a odsouzen podle § 132 odst.
R 35/1972
Právna veta: Za přečiny proti majetku v socialistickém vlastnictví podle § 3 odst. 2, proti pracovní kázni podle § 8 a proti socialistickému soužití podle § 9 odst. 2 zák. č. 150/1969 Sb. nelze uložit trest nápravného opatření v trvání delším než 6 měsíců.

Úryvok z textu:
Okresní soud v Šumperku uznal rozsudkem ze dne 28. ledna 1971 sp. zn. 4 Ta 146/70 obviněného vinným přečinem proti pracovní kázni podle § 8 písm. c) zák č. 150/1969 Sb. a uložil mu trest nápravného opatření v trvání sedmi měsíců se srážkou 15 % z odměny za práci. K stížnosti pro porušení zákona podané ministerstvem spravedlnosti zrušil Nejvyšší soud tento rozsudek ve výroku o trestu a přikázal okresnímu soudu, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Ustanovení
R 52/1972
Právna veta: K naplnění znaků přečinu proti majetku v socialistickém vlastnictví podle § 3 odst. 2 zák. č. 150/19S9 o přečinech nestačí pouhá skutečnost, že pachatel nedbalostním jednáním způsobil na takovém majetku škodu nepřevyšující 5000 Kčs, ale vyžaduje se též, aby se tak stalo způsobem svědčícím o neodpovědném postoji pachatele k socialistickému vlastnictví. Naplnění tohoto zákonného znaku lze dovodit nejen z celkového vztahu pachatele k socialistickému vlastnictví, jak se projevoval v jeho předchozím životě a jednání, ale též ze Samého skutku, jestliže byl spáchán takovým způsobem, že to samo o s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkem okresního soudu v Hodoníně ze dne 11. května 1971 sp. zn. 3 Ta 90/71 byl obviněný uznán vinným přečinem proti majetku v socialistickém vlastnictví podle § 3 odst. 2 zák. č. 150/1969 Sb. za to, že dne 13. 2. 1971 při jízdě traktorem v polesí Lovčice si počínal tak neopatrně, že poškodil 2 lesní stromky a 10 m drátěného plotu lesní školky a způsobil tak lesnímu závodu škodu 600 Kčs. Obviněnému byl podle § 3 odst. 2 zák. č. 150/1969 Sb. s použitím § 43 a § 44 tr. zák. uložen trest nápr
Právna veta: Jestliže si pachatel přivlastní peníze z majetku socialistické organizace, které nalezl v prostorách náležejících k objektu organizace (ve skladu prodejny), kam je oprávněný pracovník organizace odložil, dopouští se rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák. a nikoliv zatajení věci z majetku v socialistickém vlastnictví podle § 135 odst. 1 tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek krajského soudu v Ostravě ze dne 9. října 1985 sp. zn. 3 To 568/85 a tomuto soudu přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Ostravě z 6. 9. 1985 sp. zn. 4 T 198/85 byli obvinění J. B. a P. H. uznáni vinnými trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. c) tr. zák
Kľúčové slová: rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve
R 19/1986
Právna veta: Vratné obaly (tzv. přepravky), v nichž se dopravuje zboží do prodejny, jsou věcí svěřenou vedoucímu prodejny. Jejich odcizením se tedy vedoucí prodejny dopouští trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák. (popřípadě přecinu podle § 3 odst. 1 písm. b/ zák. c. 150/1969 Sb.), nikoliv podle písm. a) cit. zákonných ustanovení.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocný rozsudek krajského soudu v Praze ze dne 1. prosince 1983 sp. zn. 7 To 581/83 kromě jiných i ohledně obviněného V. B. v celém rozsahu, zrušil také rozsudek okresního soudu v Příbrami ze dne 19. srpna 1983 sp. zri. 2 T 76/83 ohledně tohoto obviněného v celém rozsahu a věc vrátil tomuto okresnímu soudu, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Napadeným rozsudke
Právna veta: Prodavač losů Československého červeného kříže, který si nedovolenou machinací přivlastní výhry z losů, které mu byly svěřeny k prodeji, se dopouští trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. c) tr. zák. Zmenšení pravděpodobnosti výhry u občanů, kteří losy kupují, nelze postihnout jako poškozování spotřebitele podle § 121 tr. zák. ani jako poškozování cizích práv podle § 209 tr. zák. ani jako podvod podle § 250 tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocný rozsudek krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. července 1984 sp. zn. 2 To 1110/84 i rozsudek okresního soudu v Hradci Králové ze dne 29. května 1984 sp. zn. 2 T 940/83 a tomuto okresnímu soudu přikázal, aby věc obviněného J. H. znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Hradci Králové z 29. května 1984 sp. zn. 2 T 940/83 byl obviněný J. H. uznán vinným t
R 49/1971
Právna veta: I. Úplné objasnenie všetkých skutočností v prípravnom konaní potrebných pre posúdenie prípadu (§ 184 ods. 2 Tr. por.) predpokladá zadováženie a vykonanie dôkazov o stíhanom skutku nielen v rozsahu umožňujúcom posúdiť, či obvinený skutok spáchal, ale aj v rozsahu umožňujúcom posúdiť, ktoré ustanovenia Trestného zákona obvinený svojím skutkom naplnil. II. Ustanovenie § 132 ods. 1 písm. c) Tr. zák. o trestnom čine rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve je v pomere špeciality k ustanoveniu § 121 Tr. zák. o trestnom čine poškodzovania spotrebiteľa v prípade, keď spotrebiteľom je social ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici z 10. decembra 1970 sp. zn. 1 T 39/70 boli okrem iných obvinených uznaní za vinných a potrestaní obvinení D. T. a F. K. za tieto trestné činy: D. T. za trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve v spolupáchateľstve podľa § 9 ods. 2, § 132 ods. 1 písm. b), c), ods. 2 písm. c) Tr. zák., za trestný čin porušovania povinnosti v prevádzke socialistickej organizácie podľa § 130 ods. 1 a 2 Tr. zák. a za prečin proti záujmom socialistickéh
MENU