Nájdené rozsudky pre výraz: socialistické vlastníctvo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 142

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

61 dokumentov
36 dokumentov
213 dokumentov
9 dokumentov
17 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: K rozhodovaniu súdov vo veciach výchovných opatrení (§ 43 odst, 2 Zák, o rod.), obmedzení a pozbavení rodičovských práv a ústavnej i ochrannej výchovy

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR sa v roku 1989 zaoberal opätovne rozhodovaním súdov s použitím ustanovení § 43 ods. 2 a 3, § 44 a § 45 ods. 2 Zák. o rod. Vychádzal pritom zo skôr uverejnených záverov k výkladu týchto ustanovení*) a získal a spracoval aj niektoré ďalšie poznatky: Výchovné opatrenia ukladané súdmi podľa ustanovenia § 43 ods. 2 Zák. o rod. Vo výchove maloletých detí priznáva Zákon o rodine) rozhodujúcu úlohu rodičom (§ 32 ods. 1). Rodičia majú byť svojim deťom príkladom v osobnom živote, sp
Právna veta: Machinace s účetními doklady, kterými pachatel trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák. průběžně zakrývá opakované přivlastňování svěřených finančních prostředků, jsou součástí jednání naplňujícího znaky tohoto trestného činu a nelze je posoudit jako trestný čin poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 136 odst. 1 písm. b) tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Děčíně z 12. 7. 1988 sp. zn. 6 T 173/88 a okresnímu prokurátorovi v Děčíně přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Děčíně z 12. července 1988 sp. zn. 6 T 173/88 byla obviněná Z. H. uznána vinnou trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák. Za to byla podle § 132 odst.
Právna veta: Škody vzniklé opakovaným jednáním naplňujícím stejnou skutkovou podstatu při pokračování v trestném činu se z hlediska náhrady škody považují za samostatné nároky. Podmínky promlčení je proto třeba posuzovat samostatně u toho kterého nároku.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek krajského soudu v Českých Budějovicích z 25. 8. 1989 sp. zn. 4 To 709/88 ve výroku o náhradě škody. Poškozený městský národní výbor v Milevsku byl odkázán podle § 265 tr. ř. se zřetelem k § 271 odst. 2 tr. ř. s nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem byl k odvolání obviněné^R. Z. a okresního prokurátora v Písku podle § 258 odst. 1 písm.
Kľúčové slová: neoprávnené poberanie dávkyškoda na majetkumzda a náhrada mzdy za sviatok
R 48/1990
Právna veta: Ke zjišťování rozsahu škody způsobené neoprávněným pobíráním dávek nemocenského pojištění ve formě peněžité pomoci v mateřství a mateřského příspěvku.

Úryvok z textu:
Ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení krajského soudu v Českých Budějovicích z 23. 3.1989 sp. zn. 4 To 148/89 a rozsudek okresního soudu v Českých Budějovicích ze 13. 2. 1989 sp. zn. 3 T 14/89. Okresnímu soudu v Českých Budějovicích přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění : Rozsudkem okresního soudu v Českých Budějovicích ze 13.2.1989 sp. zn. 3 T 14/89 byla obviněná I. D. uznána vinnou trest
Meritum Účel trestu
Kľúčové slová: účel trestuzásady ukladania trestovdruhy trestov
R 57/1990
Právna veta: Nie je vylúčené dosiahnuť účel trestu uložením trestu odňatia slobody s podmienečným odkladom jeho výkonu aj u obvineného, ktorý sa dopustil majetkovej trestnej činnosti krátko po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody za obdobnú trestnú činnosť.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR proti výroku rozsudku Mestského súdu v Bratislave z 31. 5.1988 sp. zn. 5 To 184/88 v prospech obvineného J. K., Najvyšší súd SSR zrušil u tohto obvineného napadnutý rozsudok a odvolanie obvodného prokurátora Bratislava 1 proti rozsudku obvodného súdu Bratislava 1 zo 7. 4. 1988 sp. zn. 5 T 26/88 podlá § 256 Tr. por. zamietol. Z odôvodnenia : Rozsudkom Obvodného súdu Bratislava 1 zo 7. apríla 1988, sp. zn. 5 T 26/8
Právna veta: I. Neoprávnenou výhodou socialistickej organizácie v zmysle § 127 ods. 1 Tr. zák. je i splnenie vytýčeného športového cieľa telovýchovnej organizácie, ktorý by pri zachovaní hospodárskej a finančnej disciplíny nebol splnený, príp. podávanie takých športových výkonov, ktoré síce táto organizácia môže od svojich členov oprávnene očakávať, ale ktoré by bez poskytnutia neoprávnených odmien boli ohrozené. II. K naplneniu znakov trestného činu porušovania povinnosti pri nakladaní s finančnými a hmotnými prostriedkami podľa § 127 ods. 1 Tr. zák. stačí závažné porušenie povinnosti zodpovedného hosp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR, Najvyšší súd ČSSR zrušil rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 13. marca 1987 sp. zn. 1 To 3/87 i rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 5. septembra 1986 sp. zn. 2 T 3/86 a Krajskému súdu v Bratislave prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky z 13. marca 1987 sp. zn. 1 To 3/87 bol zrušený rozsudok Krajského súdu v
Právna veta: I. Stabilizační půjčka na družstevní bytovou výstavbu poskytnutá pracovníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb podle § 10 odst. 6 vyhl. č. 155/1975 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, je svou podstatou jednou z forem nenávratné finanční pomoci ve smyslu § 16 písm. d) vyhl. č. 1/1982 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě. II. Ze zásady „iura novit curia“ vyplývá nejen skutečnost, že se soud s obsahem právních norem uveřejněných nebo registrovaných ve Sbírce zákonů neseznamuje v důkazním řízení, ale také skutečnost, že není povinen pro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSSR ke stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSSR, zrušil zprošťující výrok rozsudku Nejvyššího soudu ČSR z 14. 6. 1988 sp. zn. 6 To 14/88 ohledné obviněného M. J. a věc vrátil prokurátorovi k došetření. Z odůvodnění: Rozsudkem krajského soudu v Brně ze dne 24. března 1988 sp. zn. 1 T 3/88 byl obviněný RSDr. B. J., CSc., uznán mj. vinným, že počátkem května 1983 ve Veselí nad Moravou a Hodoníně jako ředitel n. p. Železárny Veselí nad Moravou rozhodl
Kľúčové slová: ochrana majetku v socialistickom vlastníctvezmluva o úschove
R 9/1986
Právna veta: Organizace ČSD odpovídají za poškození, strátu nebo zničení věcí přijatých do úschovy bez ohledu na to, o jaké věci jde. Tato odpovědnost není vyloučena ani omezena služebním předpisem K 16, podle něhož se některé věci do úschovy nesmějí přijímat.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek městského soudu v Praze ze dne 8. února 1984 sp. zn. 4 To 25/84 a sám rozhodl ve věci tak, že odvolání obviněného M. U. proti rozsudku obvodního soudu pro Prahu 2 z 22. listopadu 1983 sp. zn. 4 T 170/83 jako nedůvodné zamítl. Z odůvodnění: Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 2 z 22. listopadu 1983 sp. zn. 4 T 170/83 byl obviněný M. U. uznán vinným trestným činem rozkrádání majetku v soc
Kľúčové slová: rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctvesprenevera
R 12/1986
Právna veta: Finanční prostředky sdružené jednotlivými členy pracovního kolektivu nesoucího čestný název „brigáda socialistické práce“ neztratily charakter osobního vlastnictví a jejich zpronevěřením nemohl být spáchán trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák., nýbrž jen trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1 tr. zák.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocný rozsudek okresního soudu v Kladně z 24. března 1983 sp. zn. 2 T 250/83 a přikázal tomuto soudu, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Kladně z 24. března 1983 sp. zn. 2 T 250/83 byl obviněný J. B. uznán vinným kromě jiného trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b), c) tr. zák. a odsouzen podle § 132 odst. 2 tr. zák., § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému t
Právna veta: Výklad materiálnej podmienky prečinu podľa § 3 ods. 1 zák. c. 150/1969 Zb. z hľadiska výšky spôsobenej škody

Úryvok z textu:
Trestné kolégium Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky zaujalo dňa 11. júla 1985 podľa § 28 ods. 2 zák. č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení vyhl. č. 19/1970 Zb. a podľa čl. 8 ods. 2 smernice pléna Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky o výkone súdneho dozoru č. Plsf 2/78 k správnemu výkladu ustanovenia § 3 ods. 1 zák. č. 150/1969 Zb. o prečinoch toto stanovisko: Čin, ktorý síce vykazuje znaky prečinu proti majetku v socialisti
MENU