Nájdené rozsudky pre výraz: špekulácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 24

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

138 dokumentov
94 dokumentov
577 dokumentov
53 dokumentov
35 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: neoprávnené obohatenie
R 48/1989
Právna veta: K výkladu znaku přechovávání předmětů potřeby v úmyslu je se ziskem prodat nebo směnit anebo získat jinou výhodu (§ 117 odst. 1 al. 1 tr. zák.). Jestliže si občan opatřil věci pro vlastní potřebu, sám je také užívá a později se rozhodne je prodat, není držení věcí v době hledání vhodného kupce přechováváním věcí ve spekulačním úmyslu. Je přitom z hlediska § 117 tr. zák. nerozhodné, zda občan věci prodá nebo se snaží je prodat za cenu, která je pro něho nejvýhodnější.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek krajského soudu v Ostravě z 12. 5. 1987 sp. zn. 1 To 59/87, jakož i rozsudek okresního soudu v Opavě z 8. 12. 1986 sp. zn. 5 T 174/86 a obviněného zprostil obžaloby. Touto obžalobou mu bylo kladeno za vinu, že v době od 4. července 1985 do 2. ledna 1986 v Opavě a Šumperku si za peněžní prostředky, které mu daroval jeho příbuzný L. L., švédský státní příslušník, nechal v Německé spolkové repu
Meritum Špekulácia
Kľúčové slová: obchod s inými štátmihospodárska sústava štátušpekulácia
R 8/1983
Právna veta: K zajištění jednotného výkladu zákona.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky v pě- tičlenném senátě zaujal v neveřejném zasedání konaném dne 19. srpna 1982 podle § 27 odst. 1 písm. c) zák. č. 36/1964 Sb. o organizaci soudů a o volbách soudců ve znění vyhl. č. 19/ /1970 Sb. a zák. č. 29/1978 Sb. k otázce, zda jednání pachatele, který přes území Československé socialistické republiky prováží zboží opatřené v cizině v úmyslu je se ziskem prodat rovněž v cizině, naplňuje znaky trestného činu spekulace podle § 117 odst. 1 t
Meritum Špekulácia
Právna veta: K právnímu posouzení zprostředkování spekulace. Pomoc ke spekulaci zprostředkováním takové činnosti je samostatnou formou pachaíelství podle § 117 odst. 1 al. 2 tr. zák. Zprostředkování spekulace se posoudí jako pomoc k tomuto trestnému činu jen v těch případech, kdy ie u hlavního pachatele splněna některá z okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby podle § 117 odst. 2 tr. zák. a u zprostředkovatele není splněna žádná z nich. Jednání zprostředkovatele spekulace, který čin spáchal výdělečně, přičemž hlavnímu pachateli pomohl k získání značného prospěchu, lze posoudit jen jako trest ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek městského soudu v Praze z 21. února 1986 sp. zn. 5 To 27/86 a rozsudek obvodního soudu pro Prahu 1 z 11. prosince 1985 sp. zn. 1 T 136/85 a přikázal tomuto soudu, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 1 sp. zn. 1 T 136/85 byl obviněný R. V. uznán vinným trestným činem spekulace podle § 117 odst. 1 al. 2, odst. 2 písm. b), c) tr. zák. a za to byl
Meritum Špekulácia
R 38/1988
Právna veta: I. K zjišťování výše zisku dosaženého trestným činem spekulace podle § 117 tr. zák., který byl spáchán nakoupením předmětů potřeby v cizině a jejich prodejem v ČSSR. II. Jestliže obvinění nakupují předměty potřeby v cizině každý sám 7, vlastních prostředků za účelem, aby v ČSSR každý sám prodal své vlastní zboží a dosáhl vlastního zisku, nedopouštějí se trestného činu spekulace podle § 117 tr. zák. jako spolupachatelé ve smyslu § 9 odst. 2 tr. zák., i když tyto předměty dovezou za účelem prodeje do Československé socialistické republiky společně v jednom automobilu a navzájem si přispívají ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základě stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, vyslovil Nejvyšší soud ČSR, že rozsudkem krajského soudu v Ostravě ze 7. 5. 1985 sp. zn. 19 To 17/85 a v řízení, jež mu předcházelo, byl porušen zákon. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Šumperku ze dne 11. 3. 1985 sp. zn. 5 T 12/85 byl obviněný R. F. uznán vinným trestnými činy spekulace podle § 117 odst. 1, 2 písm. b), c) tr. zák., porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou podle § 124 odst. 1
Meritum Špekulácia
R 39/1988
Právna veta: K zisťovaniu výšky zisku pri trestnom čine špekulácie spáchanom neoprávneným obchodovaním s koňmi.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Gottwaldově z 15. dubna 1986 sp. zn. 4 T 8/86 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Pravomocným rozsudkem okresního soudu v Gottwaldově z 15. dubna 1986 sp. zn. 4 T 8/86 byl obviněný }. M. uznán vinným trestným činem spekulace podle § 117 odst. 1 alinea 1, 2 tr. zák. a odsouzen podle § 117 odst. 1 tr. zák. k trestu odnětí svobody na dvacet
Meritum Špekulácia
R 39/1988
Právna veta: I. K zisťovaniu výšky zisku pri trestnom čine špekulácie podľa § 117 Tr. zák. spáchaného neoprávneným obchodovaním s koňmi. Do nákladov na zadováženie a prechovávanie koní určených na špekulačný odpredaj možno popri nákladoch vynaložených na kúpnu cenu koní započítať aj náklady spojené s ich chovom a kŕmením, vrátane hodnoty účelne vynaloženej práce, pokiaľ sa tieto náklady páchateľovi nevrátili napr. tým, že kone používal pri prácach na vlastných pozemkoch, resp. brigádnických prácach pre iné osoby alebo organizácie za odmenu a pod. Pri určovaní výšky zisku zo špekulačného odpredaja ko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v neprospech obvineného, zrušil uznesenie Krajského súdu v Košiciach z 25. 9. 1985 sp. zn. 4 To 175/85 a rozsudok Okresného súdu v Starej Ľubovni z 30. 5. 1985 sp. zn. 2 T 91/84 a okresnému súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Starej Ľubovni z 30. mája 1985 sp. zn. 2 T 91/84 bol obvinený J. Ch. uznaný za vinného z trestn
Meritum Špekulácia
R 47/1977
Právna veta: K zjišťování úmyslu spekulačního a úmyslu sběratelského při opatřování nebo přechovávání předmětů potřeby ve větším rozsahu nebo předmětu větší hodnoty.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ČSR zrušil Nejvyšší soud ČSR rozsudek obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 6. července 1976 sp. zn. 1 T 78/76, jakož i usnesení městského soudu v Praze ze dne 19. srpna 1976 sp. zn. 3 To 271/76, jímž bylo zamítnuto odvolání obvodního prokurátora pro Prahu 6 proti výše uvedenému rozsudku obvodního soudu pro Prahu 6. Nejvyšší soud ČSR přikázal obvodnímu soudu pro Prahu 6, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z od
Právna veta: K posudzovaniu machinácií v súvislosti s preceňovaním tovaru. Ak si pracovník socialistickej obchodnej organizácie privlastní tovar pred úpravou cien s úmyslom použiť ho pre vlastnú potrebu, dopúšťa sa rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. b) Tr. zák. do výšky pôvodnej ceny tovaru. Ak takýto pracovník zatají pri preceňovaní časť tovaru či už tým, že ho odvezie z predajne na iné miesto, alebo tým, že ho zatají v priestoroch predajne s úmyslom po precenení predať tovar na účet predajne za zvýšené ceny a ponechať si cenový rozdiel, dopúšťa sa trestného či ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Komárne z 10. júna 1982 sp. zn. 1 T 143/82, ako aj rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 11. augusta 1982 sp. zn. 2 To 442/82 a Okresnému súdu v Komárne prikázal, aby vec obvineného I. M. znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Komárne z 10. júna 1982 sp. zn. 1 T 143/82 bol obvinený I. M. uznaný za vinného z trestného činu rozkrádania
Právna veta: Ustanovení § 120 tr. zák. je speciální ve vztahu k ustanovení § 117 tr. zák. Jednočinný souběh trestných činů zneužívání socialistického podnikání podle § 120 tr. zák. a spekulace padle § 117 tr. zák. je proto vyloučen. Jestliže pracovník socialistické organizace nakoupí od organizace před přeceněním zboží a po stanovení vyšší ceny prodává toto zboží v organizaci na její úkor v úmyslu obohatit se o rozdíl v ceně, dopouští se trestného činu zneužívání socialistického podnikání podle § 120 odst. 1 tr. zák. za předpokladu, že tak činí ve větším rozsahu. Jestliže jeho jednání nedosáhlo většího ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 10. května 1982 sp. zn. 2 T 82/82 u obviněných M. P., J. D. a D. B. v celém rozsahu, u obviněného B. F. ve výroku o vině trestným činem spekulace podle § 117 odst. 1 tr. zák. a v celém výroku o trestu a u obviněného S. J. v celém výroku o trestu, dále zrušil u obv. S. J. ve stejném rozsahu a u obv. J. D. v celém rozsahu usnesení městského soudu v Praze ze
MENU