Nájdené rozsudky pre výraz: sťažnosť proti uzneseniu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

463 dokumentov
1770 dokumentov
381 dokumentov
1 dokument
19 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Soud druhého stupně nemůže při rozhodování o stížnosti proti usnesení podle § 188 odst. 1 písm. f) tr. ř. odstraňovat vady přípravného řízení, které byly důvodem k vrácení věci prokurátorovi k došetření

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ČSR Nejvyšší soud ČSR vyslovil, že usnesením krajského soudu v Ústí nad Labem z 19. 8. 1988 sp. zn. 2 To 364/88 a v řízení, které mu předcházelo, byl porušen zákon. Z odůvodnění: Okresní soud v Ústí nad Labem usnesením z 24. 3. 1988 sp. zn. 5 T 531/87 podle § 188 odst. 1 písm. f) tr. ř. vrátil trestní věc obviněného A. V. okresnímu prokurátorovi k došetření. Podle obžaloby okresního prokurátora se měl obviněný dopustit skutku prá
Kľúčové slová: oprávnené osoby na podanie sťažnostiznalecký posudok výška znalečného
R 27/1983
Právna veta: Obvinený nie je oprávnený v zmysle § 142 ods. 1 Tr. por. podať sťažnosť proti uzneseniu predsedu senátu (samosudcu), ktorým podľa § 111 ods. 2 Tr. por. rozhodol o výške znalečného. Sťažnosť proti uvedenému uzneseniu sú oprávnení podať okrem prokurátora znalec, prípadne ústav, ktorý podal znalecký posudok, lebo ich sa uznesenie priamo dotýka (§ 142 ods. 1 Tr. por.).

Úryvok z textu:
Uznesením predsedu senátu Mestského súdu v Bratislave z 22. septembra 1981 sp. zn. 1 T 15/81 bolo podľa § 111 ods. 2 Tr. por. určené Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Prahe, Praha 10, Vinohrady, Ruská tr. č. 85, zna- lečné v sume 254 Kčs. Najvyšší súd SSR zamietol sťažnosť obvinenej E. H. podľa § 148 ods. 1 písm. b) Tr. por. ako sťažnosť podanú neoprávnenou osobou. Z odôvodnenia: Uvedeným uznesením predseda senátu mestského súdu rozhodol v zmysle § 111 ods. 2 Tr. po
Právna veta: V konaní o sťažnosti proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa o postúpení veci podľa § 222 ods. 2 Tr. por. môže nadriadený súd postupovať podľa § 149 ods. 2 Tr. por. per analogiam a pri zrušení napadnutého uznesenia, ak je to pre náležité objasnenie veci potrebné, vrátiť vec prokurátorovi na došetrenie.

Úryvok z textu:
Okresný prokurátor v Trnave podal proti obvinenému V. M. obžalobu pre trestný čin zneužívanie právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) Tr. zák., ktorý mal spáchať tak, že ako predseda MNV v Ch. v období rokov 1977 až 1981 neoprávnene vykonával funkciu vedúceho Drobnej prevádzkárne pri MNV v Ch., hoci mu to bolo uznesením rady ONV v Trnave č. 99 zo 4. 5. 1973 zakázané; za výkon tejto funkcie poberal pod cudzími menami mesačnú mzdu a tak za uvedené obdobie získal s
Kľúčové slová: patologická opitosťnepríčetnosť
R 49/1990
Právna veta: Zodpovednosť páchateľa za trestný čin spáchaný v nepríčetnosti spôsobenej patologickou opitosťou je vylúčená v zmysle § 12 ods. 1 Tr* zák. len vtedy, ak si páchateľ pred tým, než sa rozhodol požiť alkohol, nebol a ani nemal a nemohol byť vedomý svojej dispozície pre podobné stavy po požití alkoholu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie okresného prokurátora v Lipt. Mikuláši zo 17. apríla 1989 sp. zn. Pv 27/89 a tomuto prokurátorovi prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia : Vyhĺadávací orgán Obvodného oddelenia Verejnej bezpečnosti v Liptovskom Hrádku uznesením z 5. januára 1989 sp. zn. ČVS - 17/89 začal trestné stíhanie proti obvinenému R. R. pre skutok právne kvalifikovaný ako trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 221 ods. 1 Tr. zák. na tom skutko
Kľúčové slová: všeobecné ohrozeniepredpisy o protipožiarnej ochranetelovýchovná jednota
R 15/1984
Právna veta: Predpisy o protipožiarnej ochrane (vyhláška ministra vnútra č. 169/1955 Ú. v. v znení neskorších predpisov o zabezpečení a organizácii požiarnej ochrany) platia aj pre hospodársku činnosť spoločenských organizácií, teda aj telovýchovných jednôt. V rozsahu stanovenom príslušnými vnútornými predpismi telovýchovnej jednoty (Stanovami, organizačnými poriadkami ap.) zodpovedá za zabezpečenie protipožiarnej ochrany majetku jednoty aj jej predseda.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie okresného prokurátora v Lučenci z 20. júla 1982 sp. zn. Pv 42/81 a okresnému prokurátorovi prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Vyšetrovateľ VB Okresnej správy ZNB, Oddelenie vyšetrovania VB trestne stíhal Š. S. za trestný čin všeobecného ohrozenia podľa § 180 ods. 1, 2 písm. b), ods. 3 písm. a) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že ako predseda TJ Kovomi
MENU