Nájdené rozsudky pre výraz: súbeh trestných činov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

273 dokumentov
35 dokumentov
432 dokumentov
5 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 48/1977
Právna veta: Trestného činu znásilnění podle § 241 odst. 1 tr. zák. se může dopustit i ten, kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí donutí ženu k souloži s jiným mužem. Kdo násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí muže k souloži se ženou, dopustí se trestného činu vydírání podle § 235 odst. 1 tr. zák. Jednočinný souběh trestného činu vydírání podle § 235 odst. 1 tr. zák. s trestným činem znásilnění podle § 241 odst. 1 tr. zák. není v takovém případě vyloučen.

Úryvok z textu:
Rozsudkem krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. 9. 1976 sp. zn. 1 T 31/76 byl obviněný S. P. uznán vinným kromě jiných třemi trestnými činy znásilnění podle § 241 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zák., které spáchal tak, že od konce roku 1975 do května 1976 v N. M. pod Smrkem nejméně ve třech případech pod pohrůžkou zbití donutil k vzájemné souloži svého nezletilého syna B. P., nar. 11. 9. 1963, a nezletilou dceru L. P., nar. 24. 6. 1966. Tento skutek spolu s dalšími skutky popsanými v bo
R 52/1971
Právna veta: Byl-li trestný čin spáchán po vyhlášení odsuzujícího rozsudku soudem prvního stupně, nejde o souběh, a je tedy vyloučeno uložení souhrnného trestu ve smyslu § 35 odst. 2 tr. zák,, i když byl tento rozsudek v dalším řízení zrušen a nový odsuzující rozsudek byl soudem prvního stupně vyhlášen až po spáchání trestného činu, za který se trest ukládá.

Úryvok z textu:
Rozsudkem samosoudce okresního soudu v Teplicích ze dne 27. 5. 1970 sp. zn. 5 Ta 106/70 byl obviněný K. S. uznán vinným přečinem proti majetku v socialistickém a v osobním vlastnictví podle § 3 odst. 1 písm. a) zák. č. 150/1969 Sb. a odsouzen podle § 213 odst. 2 tr. zák. za použití § 35 odst. 2 tr. zák. k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvanácti měsíců podmíněně na zkušební dobu dvou let. Souhrnný trest byl uložen ve vztahu k rozsudku téhož soudu ze dne 17. 3. 1970 sp. zn. 4 T 501/
R 39/1977
Právna veta: Jednočinný souběh trestného činu neoprávněného užívání cizího motorového vozidla podle § 209a tr. zák. a trestného činu opilství podle § 201 tr. zák. je možný. Dojde-lí soud v hlavním líčení k závěru, že stíhaný skutek znaky některého ze sbíhajících se trestných činů nenaplňuje, nemůže obviněného obžaloby pro tento trestný čin zprostit, nýbrž jen v odůvodnění rozsudku uvede, proč obviněného neuznal vinným i tímto trestným činem.

Úryvok z textu:
Pravomocným rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 23. 4. 1976 sp. zn. 3 T 39/76 byl obviněný M. Z. uznán vinným trestným činem opilství podle § 201 tr. zák. a odsouzen k peněžitému trestu ve výši 1000 Kčs a k náhradnímu trestu odnětí svobody v trvání jednoho měsíce pro případ, že by peněžitý trest mohl být zmařen. Dále byl obviněnému podle § 49 odst. 1 tr. zák. uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu čtrnácti měsíců. Trestný čin spáchal obvin
Právna veta: Machinace s účetními doklady, kterými pachatel trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák. průběžně zakrývá opakované přivlastňování svěřených finančních prostředků, jsou součástí jednání naplňujícího znaky tohoto trestného činu a nelze je posoudit jako trestný čin poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 136 odst. 1 písm. b) tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Děčíně z 12. 7. 1988 sp. zn. 6 T 173/88 a okresnímu prokurátorovi v Děčíně přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Děčíně z 12. července 1988 sp. zn. 6 T 173/88 byla obviněná Z. H. uznána vinnou trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák. Za to byla podle § 132 odst.
Právna veta: Pachatel úmyslného ublížení na zdraví se smrtelným následkem podle § 222 odst. 1, 2 tr. zák. nemůže být vedle toho uznán vinným trestným činem neposkytnutí pomoci podle § 207 odst. 1 tr. zák. proto, že po úmyslném způsobení těžké újmy na zdraví, které pak vedlo k smrti poškozeného, k níž se vztahuje jeho nedbalost, neposkytl poškozenému potřebnou pomoc, aby tento těžší následek odvrátil. Souběh uvedených trestných činů je za těchto okolností vyloučen.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR jako soud odvolací zamítl odvolání obžalovaných V. K. a Z. K. proti rozsudku krajského soudu v Plzni ze dne 8. října 1982 sp. zn. 1 T 11/82. Z odůvodnění: Shora uvedeným rozsudkem uznal krajský soud v Plzni vinným obžalovaného V. K. trestným činem ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1, 2 tr. zák. Za uvedenou trestnou činnost odsoudil obžalovaného V. K. podle § 222 odst. 2 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání devíti let, přičemž jej zařadil podle § 39a odst. 2 písm. fa
R 65/1972
Právna veta: I. Diplom o ukončení vysokej školy je verejnou listinou v zmysle § 176 ods. 1 Tr. zák. II. Jednočinný súbeh trestného činu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny podľa § 176 Tr. zák. s trestným činom rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. c) Tr. zák. je možný.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR v neprospech obvinenej S. J., zrušil právoplatný rozsudok Okresného súdu v Žiari nad Hronom z 31. mája 1971 sp. zn. T 121/71 a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Žiari nad Hronom bola obvinená S. J. uznaná vinnou z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. c) Tr.
Právna veta: Na zabezpečenie jednotného výkladu zákona.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Československej socialistickej republiky v päťčlennom senáte zaujal na neverejnom zasadnutí konanom 24. februára 1S83 podľa § 27 ods. 1 písm. c) zák. č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení vyhl. č. 19/1970 Zb. a zák. č. 29/1978 Zb. k otázke prípustnosti jednočinného súbehu trestného činu falšovania a pozmeňovania známok podľa § 145 ods. 1 alinea 2 Tr. zák. s trestným činom skrátenia dane podľa § 148 ods. 1 Tr. zák. toto s i a n o v i s k o : Jednočimiy súb
Merito veci Opilstvo
R 50/1981
Právna veta: Ak vedie páchateľ motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu v čase, keď mu bolo vedenie motorových vozidiel zakázané právoplatným rozsudkom, naplňuje znaky trestného činu opilstva podľa § 201 Tr. zák. v jednočinnom súbehu s prečinom marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 7 písm. b) zák. č. 150/1969 Zb.ň Aj keď je takýto skutok kvalifikovaný v obžalobe len ako trestný čin opilstva podľa § 201 Tr. zák., nebráni to súdu uznať obžalovaného za vinného aj z uvedeného prečinu, pretože súd nie je viazaný právnym posúdením skutku v obžalobe (§ 220, ods. 4 Tr. por.). Totožnosť skutku zostáva v takom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Michalovciach z 9. augusta 1979 sp. zn. 3 T 487/79 a tomuto súdu prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Michalovciach z 9. augusta 1979 sp. zn. 3 T 487/79 bol obvinený V. M. uznaný za vinného z trestného činu opilstva podľa § 201 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 11. apríla 1979 o 17.00 hod. v Michalovciach,
R 49/1971
Právna veta: I. Úplné objasnenie všetkých skutočností v prípravnom konaní potrebných pre posúdenie prípadu (§ 184 ods. 2 Tr. por.) predpokladá zadováženie a vykonanie dôkazov o stíhanom skutku nielen v rozsahu umožňujúcom posúdiť, či obvinený skutok spáchal, ale aj v rozsahu umožňujúcom posúdiť, ktoré ustanovenia Trestného zákona obvinený svojím skutkom naplnil. II. Ustanovenie § 132 ods. 1 písm. c) Tr. zák. o trestnom čine rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve je v pomere špeciality k ustanoveniu § 121 Tr. zák. o trestnom čine poškodzovania spotrebiteľa v prípade, keď spotrebiteľom je social ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici z 10. decembra 1970 sp. zn. 1 T 39/70 boli okrem iných obvinených uznaní za vinných a potrestaní obvinení D. T. a F. K. za tieto trestné činy: D. T. za trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve v spolupáchateľstve podľa § 9 ods. 2, § 132 ods. 1 písm. b), c), ods. 2 písm. c) Tr. zák., za trestný čin porušovania povinnosti v prevádzke socialistickej organizácie podľa § 130 ods. 1 a 2 Tr. zák. a za prečin proti záujmom socialistickéh
R 14/1977
Právna veta: I. Ak spôsobil páchateľ neoprávneným použitím cudzieho motorového vozidla z nedbanlivosti značnú škodu, treba jeho skutok posúdiť len ako trestný čin neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 209a ods. 1, ods. 3 písm. a) Tr. zák. V takom prípade je vylúčený jednočinný súbeh s trestným činom porušovania povinnosti v prevádzke socialistickej organizácie podľa § 130 ods. 1, 2 Tr. zák. II. Podkladom pre zistenie výšky škody spôsobenej na motorovom vozidle nemôže byť len vyčíslenie škody predložená poškodeným, ale správnosť údajov uvedených vo vyčíslení treba preveriť, a to pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zrušil na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, rozsudok Okresného súdu v Nových Zámkoch z 5. 9. 1975 sp. zn. 2 T 111/75 a tomuto súdu prikázal, aby vec obžalovaného M. B. znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Nových Zámkoch z 5. septembra 1975 sp. zn. 2 T 111/75 bol obžalovaný M. B. uznaný za vinného z trestného činu porušovania povinnosti v prevádzke socialistickej organizácie podľa § 130 ods. 1, 2 Tr. z
MENU