Nájdené rozsudky pre výraz: ťažká ujma na zdraví

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 33

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

218 dokumentov
96 dokumentov
1276 dokumentov
29 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. Při rozhodování o trestných cínech ublížení na zdraví je nutno všestranně objasnit způsobený následek. Nelze se tedy spokojit s tím, že byla způsobena těžká újma na zdraví ve smyslu § 89 odst. 6 písm. ch) tr. zák., tj. že vážná porucha zdraví trvala delší dobu, ale je třeba {zjišťovat, zda utrpěné zranění není možno posoudit jako těžkou újmu na zdraví též ve smyslu některého z dalších hledisek uvedených v § 89 odst. 6 tr. zák., jestliže okolnosti případu tomu nasvědčují. II. Jestliže řidič motorového vozidla opakovaně porušuje důležitá pravidla silničního provozu, svědci to o jeho nespol ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu ve Vyškově ze dne 21. června 1983 sp. zn. 1 T 241/83 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu ve Vyškově ze dne 21. června 1983 sp. zn. 1 T 241/83 byl obviněný B. R. uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1, 2 tr. zák. proto, že dne 15. března 1983 asi v 17.30 hod. řídil své osobní vozidl
R 44/1976
Právna veta: Stratu jednej tretiny ucha, ktorá mení výzor na ujmu poraneného a ktorá má povahu trvalej kozmetickej chyby, treba považovať za ťažkú ujmu na zdraví v zmysle § 89 ods. 6 písm. f) Tr. zák.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v neprospech obvineného M. K. vyslovil, že právoplatným uznesením okresného prokurátora v Humennom z 30. 5. 1975 sp. zn. Pv 430/75 bol porušený zákon. Z odôvodnenia: Vyhľadávací orgán ZNB Obvodného oddelenia VB v Stakčíne, okres Humenné, uznesením z 1. 11. 1971 CVS 119/36 až 1971 začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 221 ods. 1 Tr. zák. Trestný čin mal byť spáchaný ta
R 52/1973
Právna veta: Za ťažkú ujmu na zdraví podľa § 89 ods. 6 písm. e) Tr. zák. (poškodenie dôležitého orgánu) možno považovat' aj rozsiahle pomliaždenie svalovej tkane spojené s následným život ohrozujúcim masívnym krvácaním medzi svalové snopce na viacerých miestach tela.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave z 21. apríla 1970 sp. zn. 1 T 11/70 bol obvinený E. S. uznaný za vinného z trestných činov ublíženia na zdraví podl'a § 222 ods. 1, 2 Tr. zák. a porušovania domovej slobody podľa § 238 ods. 1 Tr. zák. Podľa obsahu rozsudku sa obvinený dopustil trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 222 ods. 1, 2 Tr. zák. tak, že 10. mája 1969 asi o 02.00 hod. v Štúrove na Pajerovej ulici v byte a potom na dvore bil po dobu jednej hodiny veľkou silou násadou na metlu svoj
Kľúčové slová: ťažká ujma na zdravízmrzačenie
R 45/1990
Právna veta: I. Technické normy (státní, oborové a podnikové), které jsou vydávány na základě zákona č. 96/1964 Sb., o technické normalizaci, zavazují pouze organizace, které jsou povinné při výrobě nebo jiné činnosti podle nich postupovat, a jejich pracovníky, pokud plní úkoly organizace a jsou s normami seznámeni (§ 3 odst. 1, 2 cit zák.). Porušení těchto norem jinými osobami nelze proto posuzovat jako porušení důležité povinnosti podle §224 odst. 2 tr. zák. > II. Jestliže byla poškozenému úrazem oddělena od těla část ruky, avšak včasným lékařským zákrokem byla tato část replantována a poškozený je sc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení krajského soudu v Praze z 24. 11. 1988 sp. zn. 7 To 537/88 a rozsudek okresního soudu v Příbrami z 5.10.1988 sp. zn. 3 T 131/88. Okresnímu soudu v Příbrami přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Příbrami z 5. 10. 1988 sp. zn. 3 T 131/88 byl obviněný J. K. uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1, 2 t
Právna veta: Smrt poškozeného (§ 224 tr. zák.) je v příčinné souvislosti s jednáním pachatele i tehdy, jestliže nastala v důsledku selhání krevního oběhu, ke kterému došlo zčásti následkem úrazu zaviněného pachatelem, zčásti na podkladě povšechného kornatění tepen u staršího člověka. Trestní odpovědnost pachatele za tento následek závisí na tom, zda následek i příčinný průběh k němu vedoucí jsou kryty pachatelovým zaviněním či nikoliv.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR vyslovil, že rozsudkem okresního soudu v Semilech ze dne 16. 4. 1980 sp. zn. 2 T 100/80 byl porušen zákon. Napadené rozhodnutí nezrušil vzhledem k tomu, že stížnost pro porušení zákona byla podána v neprospěch obviněného po uplynutí lhůty uvedené v § 272 tr. ř. Z odůvodnění: Pravomocným rozsudkem okresního soudu v Semilech ze dne 16. 4. 1980 sp. zn. 2 T 100/80 byl obviněný V. Š. uznán vinným trestnými činy o
Právna veta: Pachatel trestného činu znásilnění ja trestně odpovědný i za těžší následek uvedený v § 241 odst. 2 písm. a} tr. zák., jestliže poškozená v důsledku emočního šoku způsobeného násilným jednáním pachatele ztratila orientaci a při útěku přepadla přes zábradlí do třímetrové hloubky a utrpěla poruchu zdraví trvající delší dobu. Těžkou újmou na zdraví ve smyslu § 89 odst. 6 písm. ch) tr. zák. může být i duševní porucha trvající delší dobu.

Úryvok z textu:
K odvolání obžalovaného K. S. Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek krajského soudu v Brně ze dne 19. října 1982 sp. zn. 1 T 17/82 ve výroku o trestu, ochranném léčení a náhradě škody a sám rozhodl tak, že se zřetelem na ustanovení § 264 odst. 2 tr. ř. (zákaz reformace in peius), které krajský soud porušil, uložil obžalovanému K. S. trest odnětí svobody v trvání 5 roků v druhé nápravně výchovné skupině, podle § 72 odst. 2 písm. a), odst. 4 tr. zák. mu uložil ústavní ochranné sexuologické léčení a po
Meritum Zavinenie
Právna veta: Zavinění musí zahrnovat všechny znaky charakterizující objektivní stránku trestného činu, tedy i příčinný vztah mezi jednáním pachatele a následkem trestného činu. Při nedbalosti je třeba, aby si pachatel alespoň měl a mohl představit, že se takto příčinný vztah může rozvinout. Pro pachatele nepředvídatelný příčinný průběh není tedy v zavinění obsažen a pachatel neodpovídá za následek, který takto vzejde.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR v řízení o podané stížnosti pro porušení zákona shledal, že usnesením krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. 6. 1980 sp. zn. 8 To 405/80, jímž bylo zamítnuto odvolání obviněného proti rozsudku okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 25. 3. 1980 sp. zn. 2 T 98/80, byl porušen zákon v ustanovení § 256 tr. ř. Tato rozhodnutí zrušil a okresnímu soudu v Jindřichově Hradci přikázal, aby věc projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Jindřich
Právna veta: Podľa § 20 ods. 9 vyhl. č. 100/1975 Zb. vodič stojaceho vo židia smie otvoriť dvere len vtedy, ak tým nie je ohrozená bez- pečnosť cestnej premávky. Preto vodič, ktorý otvorí dvere bez toho, aby sa presvedčil, či ho neobchádza žiadne iné vozidlo, prípadne iný účastník cestnej premávky a spôsobí tým dopravnú nehodu, je za túto nehodu zodpovedný. Skutočnosť, že poškodený účastník cestnej premávky nedodržal pri obchádzaní dostatočný bočný odstup a tým nehodu spoluzavinil, iba znižuje mieru viny vodiča stojaceho vozidla.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie mestského prokurátora v Košiciach zo 16. júna 1980 sp. zn. 1 Pv 604/80 a vec vrátil mestskému prokurátorovi, aby ju znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Vyhľadávací orgán Mestskej správy ZNB Dopravného inšpektorátu VB v Košiciach uznesením z 29. mája 1980 sp. zn. VB 130/30 začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 223 ods. 1, 2 Tr. zák. a 30. mája
R 54/1977
Právna veta: Ak páchateľ zamýšľal spôsobiť inému ťažkú ujmu na zdraví a takáto ujma bola jeho činom spôsobená, hoci iným spôsobom než si páchateľ predstavoval, je spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví kryté jeho úmyselným zavinením a páchateľ je zodpovedný za trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 222 odst. l Tr. zák. Len v prípade, keby ťažká ujma na zdraví vznikla podstatne iným než zamýšľaným spôsobom, bolo by treba posúdiť konanie páchateľa ako pokus trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 8 ods. 1, § 222 ods. 1 Tr. zák. v súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1 Tr. zák. Takét ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo 14. mája 1976 sp. zn. 8 To 149/76 i rozsudok Okresného súdu v Prešove z 9. marca 1976 sp. zn. 4 T 129/75 a tomuto okresnému súdu nariadil, aby vec obvineného J. H. znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Prešove podal 17. júla 1975 obžalobu na obvineného J. H. pre trestný čin ublíženia na zdraví podlá § 222 ods. 1 Tr. zák. na
R 53/1973
Právna veta: K podmienkam upustenia od potrestania podľa § 24 ods. 1 Tr. zák. Trestný čin, ktorý má za následok ťažkú ujmu na zdraví spojenú s trvalými nepriaznivými následkami, spravidla nemožno považovat' za čin menšej nebezpečnosti pre spoločnost' podľa § 24 ods. 1 Tr. zák.

Úryvok z textu:
Právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Trnave z 11. mája 1972 sp. zn. 4 T 279/72 bol obvinený Z. S. uznaný za vinného z trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 4. decembra 1971 v popoludňajších hodinách v Trnave pri riadení osobného auta zanedbaním povinnej opatrnosti (pri včasnom reagovaní na vzniklú situáciu mohol auto zastaviť) zachytil cez cestu prebiehajúceho šesťročného chlapca M. T. a spôsobil mu zlomeninu ľavej stehennej kosti s posuno
MENU