Nájdené rozsudky pre výraz: technické normy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

169 dokumentov
28 dokumentov
762 dokumentov
39 dokumentov
12 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. Povinnost předvídat možnost způsobení poruchy nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem (§ 5 písm. b/ tr. zák.) při výkonu některých povolání vyplývá nejen z bezpečnostních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů, ale i z technických norem. II. Pokud jde o obsah technické normy, neplatí zásada iura nevít curia; obsah technické normy je třeba v trestním řízení dokazovat. III. K materiální podmínce trestného činu neoprávněného užívání cizího motorového vozidla podle § 203a odst. 1 tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocný rozsudek okresního soudu v Břeclavi ze dne 11. prosince 1986 sp. zn. 2 T 790/86 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Pravomocným rozsudkem okresního soudu v Břeclavi ze dne 11. prosince 1986 sp. zn. 2 T 790/86 byli obvinění J. V. a j. S. uznáni vinnými trestným činem ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1, odst. 2 tr. zák. proto, že dne 27. srpna 1
Kľúčové slová: ťažká ujma na zdravízmrzačenie
R 45/1990
Právna veta: I. Technické normy (státní, oborové a podnikové), které jsou vydávány na základě zákona č. 96/1964 Sb., o technické normalizaci, zavazují pouze organizace, které jsou povinné při výrobě nebo jiné činnosti podle nich postupovat, a jejich pracovníky, pokud plní úkoly organizace a jsou s normami seznámeni (§ 3 odst. 1, 2 cit zák.). Porušení těchto norem jinými osobami nelze proto posuzovat jako porušení důležité povinnosti podle §224 odst. 2 tr. zák. > II. Jestliže byla poškozenému úrazem oddělena od těla část ruky, avšak včasným lékařským zákrokem byla tato část replantována a poškozený je sc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení krajského soudu v Praze z 24. 11. 1988 sp. zn. 7 To 537/88 a rozsudek okresního soudu v Příbrami z 5.10.1988 sp. zn. 3 T 131/88. Okresnímu soudu v Příbrami přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Příbrami z 5. 10. 1988 sp. zn. 3 T 131/88 byl obviněný J. K. uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1, 2 t
R 41/1982
Právna veta: Motorovým vozidlom v zmysle § 209a Tr. zák. sa rozumie vozidlo určené na prepravu osôb alebo nákladov každého druhu, ktoré sa pohybuje motorickou silou po ceste {§ 7 ods. 3, 4 vyhlášky č. 100/1975 Zb.}. Ich rozdelenie je uvedené v technickej norme ČSN 30 00 24. Neoprávnené používanie traťového motorového vozíka, ktorý sa pohybuje motorickou silou po železničných koľajniciach, nezakladá preto znaky trestného činu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 209a Tr. zák. Môže však vykazovať znaky trestného činu neoprávneného používania veci z majetku v socialistickom vlastníc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Čadci z 23. apríla 1981 sp. zn. 2 T 195/81 bol obvinený Š. B. uznaný za vinného z trestných činov sprenevery podľa § 248 ods. 1 Tr. zák. a neoprávneného používania veci z majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 133 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 21. 1. 1981 v Krásnom nad Kysucou predal päť balíkov pozinkovaného pletiva, ktoré mu zveril do úschovy poškodený A. B., a toto pletivo prepravil pre kupujúceho A. Š. do Kysuckého Nového Mesta na
Merito veci Náhrada škody
R 29/1978
Právna veta: Pre posúdenie zodpovednosti za škodu vzniknutú uhynutím včelstiev po letecky vykonávanom postreku porastov chemickými látkami treba sa zaoberať aj tým, či organizácia vykonávajúca postrek postupovala podľa pokynov, ktoré dostala od organizátora tohto postreku.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal, aby mu obidve žalované organizácie solidárne nahradili škodu, ktorú utrpel uhynutím včelstiev. Tvrdil, že škoda mu vznikla tým, že žalovaná poľnohospodárska organizácia dala na svojich poliach robiť postrek na ochranu proti škodcom a tento postrek robil pracovník žalovaného podniku pre leteckú činnosť, pričom obidve žalované organizácie porušili povinnosti vyplývajúce z predpisov o ochrane včelstiev. Okresný súdv Trebišove rozsudkom zaviazal oboch žalovaných, aby žalobcovi
Merito veci Služby
Kľúčové slová: oprava motorového vozidlaneplatnosť právneho úkonu v zmysle OZ
R 10/1989
Právna veta: Nepřesahuje-li dohodnutá oprava motorového vozidla rozsah „celkové opravy skupiny", nelze dohodnout delší lhůtu opravy, než je maximální třicetidenní lhůta obsažená v ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 18/1965 Sb. Není-li dohodnutá oprava v této lhůtě dokončena, lze požadovat slevu z ceny za opravu ve smyslu ustanovení § 283 o.z. ve spojení s ustanoveními § 269 o.z. a § 3 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 18/1965 Sb.

Úryvok z textu:
Žalobce uzavřel 8. 11. 1984 se žalovanou organizací smlouvu o opravě motorového vozidla VAZ 2101. Lhůta opravy byla dohodnuta do 10. 1. 1985 a později prodloužena do 30. 1. 1985. Protože žalovaná organizace při poskytování služby překročila stanovenou maximální lhůtu opravy, domáhal se žalobce slevy z ceny opravy z důvodu prodlení, a to částkou 1 573,20 Kčs, která činí 30 % vyúčtované ceny za vykonané práce. Okresní soud v Šumperku rozsudkem uložil žalované organizaci, aby zaplatila žalobci č
Merito veci Služby
Kľúčové slová: zníženie ceny opravyoprava vozidlaobjednávka a cena opravy
R 11/1989
Právna veta: Z hľadiska vzniku nároku žalobkyne na primerané zníženie ceny opravy (§ 281 ods. 1 O .z.) je nerozhodné, že dohoda účastníkov o lehote opravy, presahujúca maximálne prípustné lehoty, nebola zo strany organizácie prekročená o viac ako 7 dní (§ 3 ods. 4 vyhlášky č. 18/1965 Zb.)

Úryvok z textu:
Žalobkyňa 13. 5. 1983 odovzdala žalovanému podniku osobné motorové vozidlo na opravu motora, ručnej brzdy a zadnej časti vozidla po požiari vrátane výmeny káblového zväzku, zadných združených svetiel a lakovania. V zákazkovom liste bol dohodnutý termín vykonania opravy 10. 8. 1983. Oprava bola dokončená a žalobkyňa prevzala vozidlo 12. 8. 1983. Faktúrou z 19. 8. 1983 žalovaný podnik účtoval žalobkyni za opravu vozidla 10 538 Kčs, z ktorých na materiál pripadala suma 6 761 Kčs a zvyšok tvoril
Právna veta: Pojízdný pracovní stroj, který plní funkci bagru a buldozeru, je motorovým vozidlem, jeho neoprávněné užívání zakládá proto znaky trestného činu neoprávněného užívání cizího .motorového vozidla podle § 209a odst. 1 tr. zák. a nikoliv znaky trestného činu neoprávněného užívání věci z majetku v socialistickém vlastnictví podle § 133 odst. 1 tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek obvodního soudu pro Prahu 9 z 26. listopadu 1981 sp. zn. 2 T 286/81 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 9 z 26. listopadu 1981 sp. zn. 2 T 286/81 byl obviněný }. H. uznán vinným trestným činem neoprávněného užívání věci z majetku v socialistickém vlastnictví podle § 133 odst. 1 tr. zák. a odsouzen k trestu nápravné
R 11/1978
Právna veta: Došlo-li k pracovnímu úrazu pracovníka při práci se strojem, který pro své nedostatky po stránce bezpečnosti práce neměl být vůbec v provozu, došlo na straně organizace k porušení základních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. V takovém případě by bylo v rozporu s výchovným posláním ustanovení § 191 odst. 2 písm. a) zák. práce, mohla-li by se organizace, byť i jen částečně, zprostit své odpovědnosti za pracovní úraz. V případě práce pracovníka se strojem, který mohl být ponechán v provozu jen za dodržování zvláštních pravidel pracovního postupu po stránce bezpečnosti práce, p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobkyně se domáhala proti žalované organizaci odškodnění pracovního úrazu, který utrpěla dne 25. 2. 1970, když pracovala u nožního lisu. Požadovala výslovně náhradu za bolest, náhradu za ztížení společenského uplatnění, náhradu za ztrátu na výdělku, a to i náhradu za ztrátu na výdělku, který ]í bude budoucně ucházet. Okresní soud v Ústí nad Orlicí vyhověl žalobě do výše 2874,80 Kčs a co do zbytku žalobu zamítl. Přitom z provedeného dokazování, zejména z posudku znalce J. B., dospěl k závěru
Merito veci Náhrada škody
Kľúčové slová: zodpovednosť za škoduvšeobecná zodpovednosťžaloba o náhradu škody
R 13/1986
Právna veta: Advokátní organizace odpovídá za škodu vzniklou v důsledku toho, že advokát zastupující žalobce v občanském soudním řízení na základě plné moci nerozšířil žalobu o náhradu škody vedle jiných žalovaných subjektů i vůči dalšímu žalovanému, který žalobci za škodu skutečně odpovídal. V případě škody, která uživatelům silnice vznikla z jejího stavebního stavu nebo z její povahy, vylučuje ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 135/1961 Sb. pouze odpovědnost organizací silničního hospodářství.

Úryvok z textu:
Žalobkyně se domáhala vůči žalované advokátní organizaci náhrady škody, jež jí vznikla v důsledku nekvalitní právní pomoci. Uvedla, že jako spolujezdkyně utrpěla poškození na zdraví při havárii osobního automobilu řízeného jejím manželem, k níž došlo 8. 8. 1970. Náhradu škody za poškození na zdraví uplatnila proti správě silnic a provozovateli autobusu, s nímž se uvedené osobní vozidlo střetlo. Její žaloba byla okresním soudem v Jihlavě zamítnuta, neboť odpovědnost žalovaných nebyla shledána.
Merito veci Zákaz činnosti
Právna veta: I. Vysokozdvižný motorový vozík není motorovým vozidlem (silničním) ve smyslu § 7 odst. 3 vyhl. č. 100/1975 Sfe., ale zvláštním motorovým vozidlem podle § 7 odst. 4 cit. vylil. II. Práce s vysokozdvižným motorovým vozíkem (vykládka a nakládka materiálu a s tím související pojíždění na kratší vzdálenost po silnici) není řízením motorového vozidla, které by bylo obviněnému zakázáno v rámci trestu zákazu činnosti řídit motorová vozidla. III. Činnost, která se odsouzenému podle § 49 tr. zák. zakazuje, musí být v rozsudku určena přesně a jednoznačně. Má li být řidiči (osobě, která má řidičské ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek krajského soudu v Praze ze dne 30. ledna 1986 sp. zn. 8 To 29/86 i rozsudek okresního soudu v Příbrami ze dne 28. listopadu 1985 sp. zn. 2 T 256/85 a obviněného M. B. podle § 226 písm. b) tr. ř. zprostil obžaloby pro trestný čin neoprávněného užívání cizího motorového vozidla podle § 209a odst. 1 tr. zák. a přečin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 7 písm. b) zák. č. 150/1969 Sb., o p
MENU