Nájdené rozsudky pre výraz: trest zákazu činnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 135

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

671 dokumentov
149 dokumentov
3326 dokumentov
48 dokumentov
35 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Machinace s účetními doklady, kterými pachatel trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák. průběžně zakrývá opakované přivlastňování svěřených finančních prostředků, jsou součástí jednání naplňujícího znaky tohoto trestného činu a nelze je posoudit jako trestný čin poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 136 odst. 1 písm. b) tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Děčíně z 12. 7. 1988 sp. zn. 6 T 173/88 a okresnímu prokurátorovi v Děčíně přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Děčíně z 12. července 1988 sp. zn. 6 T 173/88 byla obviněná Z. H. uznána vinnou trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák. Za to byla podle § 132 odst.
Právna veta: Škody vzniklé opakovaným jednáním naplňujícím stejnou skutkovou podstatu při pokračování v trestném činu se z hlediska náhrady škody považují za samostatné nároky. Podmínky promlčení je proto třeba posuzovat samostatně u toho kterého nároku.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek krajského soudu v Českých Budějovicích z 25. 8. 1989 sp. zn. 4 To 709/88 ve výroku o náhradě škody. Poškozený městský národní výbor v Milevsku byl odkázán podle § 265 tr. ř. se zřetelem k § 271 odst. 2 tr. ř. s nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem byl k odvolání obviněné^R. Z. a okresního prokurátora v Písku podle § 258 odst. 1 písm.
Právna veta: Ke splnění účelu trestu u spolupachatele, který se trestného činu porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 2, 3 tr. zák. dopustil jen z iniciativy ostatních spolupachatelů a snažil se zabránit páchání činu upozorněním nadřízených pracovníků na porušování předpisů, není vždy nutné vedle podmíněného trestu odnětí svobody uložit i trest zákazu činnosti, při jejímž výkonu se trestného činu dopustil.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zamítl stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR proti rozsudku krajského soudu v Ostravě z 14. března 1989 sp. zn. 1 To 466/88. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Opavě ze dne 27. září 1988 sp. zn. 5 T 207/87 byli obvinění M. K., J. P., A. D. a M. L. uznáni vinnými trestným činem porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 2, odst. 3 tr. zák. a M. K. kromě toho i trestnými činy rozkrádání majetk
Kľúčové slová: opilstvotrestný čin
R 35/1990
Právna veta: Není-li bezpečně prokázáno, že schopnosti řidiče motorového vozidla, který řídil po požití alkoholického nápoje, byly sníženy v míře odpovídající reálnému nebezpečí porušení zájmů chráněných ustanovením § 201 tr. zák., nelze chybějící formální znak uvedeného trestného činu nahradit okolnostmi, které charakterizují materiální znak tohoto trestného činu, například okolností, že obviněný byl již dvakrát potrestán pro trestný čin opilství podle § 201 tr. zák. Takový postup by byl v rozporu se zásadou nullum crimen sine lege.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Teplicích z 26.1.1988 sp. zn. 6 T 260/87 a okresnímu soudu v Teplicích přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Teplicích ze dne 26. 11. 1988 sp. zn. 6 T 260/87 byl obviněný K. K. uznán vinným trestným činem opilství podle § 201 tr. zák. proto, že 6.10.1987 ve večerních hodinách v restauraci Městské sály v Tep
Meritum Dokazovanie
Kľúčové slová: protokol o nehodeprerušenie trestného stíhania
R 46/1990
Právna veta: I. K zjišťování skutkové otázky, kdo z účastníků dopravní nehody jedoucích na motocyklu byl řidičem, jenž nehodu zavinil, II. Důvod, pro který lze přerušit trestní stíhání podle § 173 odst, 1 písm. c) tr, ř,, záleží v tom, že obviněný pro duševní chorobu, která nastala až po spáchání trestného činu, není schopen chápat smysl trestního stíhání. Trestní stíhání nelze tedy z uvedeného důvodu přerušit jen proto, že obviněný není schopen výslechu, K prokázání důvodu přerušení trestního stíhání podle citovaného ustanovení nestačí vyjádření ošetřujícího lékaře. Okolnost, zda obviněný trpí dušev ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení krajského soudu v Praze z 5. 10. 1988 sp. zn. 8 To 490/88 a rozsudek okresního soudu v Kolíně z 25. 7.1989 sp. zn. 2 T 122/88 a okresnímu prokurátorovi v Kolíně přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Kolíně ze dne 25. července 1988 sp. zn. 2 T 122/88 byl obviněný J. F. uznán vinným trestnými činy ublížení na zdraví podle § 223 odst. 1, 2 tr
Meritum Amnestia
Kľúčové slová: amnestiarozhodnutie o použití amnestie
R 55/1990
Právna veta: Postup podle § 370 odst. 1 tr. ř. předpokládá, že za amnestií dotčený trestný čin byl uložen souhrnný nebo úhrnný trest. Bylo-li podle § 37 tr. zák. upuštěno od uložení souhrnného trestu za trestný čin, na který se vztahuje amnestie, nepřichází postup podle § 370 odst. 1 tr. ř. v úvahu.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR z podnětu stížnosti odsouzeného B. K. zrušil usnesení krajského soudu v Ostravě z 18. 1. 1990 sp. zn. 2 T 35/86. Z odůvodnění : Napadeným usnesením krajského soudu v Ostravě bylo rozhodnuto tak, že po posouzení, zda a do jaké míry je amnestie z 8. 12. 1989 účasten odsouzený B. K., se podle § 370 odst. 1 tr. ř. podle vzájemného poměru závažnosti trestných činů krádeže podle § 247 odst. 1 tr. zák., opilství podle § 201 tr. zák. a hanobení národa, rasy a přesvědčení podle § 19
Kľúčové slová: náhrada škody v adhéznom konanínáhrada nákladov spojených s pohrebom
R 7/1989
Právna veta: K rozhodování v adhezním řízení o náhradě nákladů spojených s pohřbem poškozeného.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nej vyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Karviné z 23. 8.1985 sp. zn. 6 T 156/85 ve výroku o náhradě škody. Podle § 265 tr. ř. se zřetelem k ustanovení § 271 odst. 2 tr. ř. odkázal poškozenou E. K. s nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Karviné z 23. srpna 1985 sp. zn. 6 T 156/85 byl obviněný J. S. uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví po
Meritum Doprava
Právna veta: Řidič motorového vozidla se může zásadně spoléhat na to, že odborný servis provede opravu vozidla řádně. Jestliže se však při jízdě závada, pro kterou vozidlo bylo v opravě, opět objeví, nemůže se již na opravu spoléhat, i kdyby byl výslovně v servisu ujištěn, že závada byla odstraněna.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zamítl stížnost pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR proti usnesení krajského soudu v Českých Budějovicích z 11. srpna 1987 sp. zn. 4 To 598/87. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. dubna 1987 sp. zn. 3 T 252/87 byl obviněný J, D. uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1, odst. 2 tr. zák. proto, že dne 24. prosince 1986 kolem 10.45 hod. v katastru obce Hluboká nad Vltavou, okr. České Budějovi
Meritum Lúpež
Právna veta: Konanie páchateľa, ktorý sa násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia proti inému zmocní cudzieho motorového vozidla s úmyslom prechodne ho používať, možno posúdiť len ako trestný čin lúpeže podľa § 234 ods. 1 Tr. zák. a nie aj ako trestný čin neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 209a Tr. zák. Jednočinný súbeh týchto trestných činov je vylúčený.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zistil, že právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Prešove z 9. júna 1987 sp. zn. 3 T 12/87 bol porušený zákon v ustanovení § 2 ods. 5 Tr. por. v prospech i v neprospech obvineného. Tento rozsudok zrušil a okresnému prokurátorovi v Prešove prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Prešove z 9. júna 1987 sp. zn. 3 T 12/87 bol obvinený M. Š. uznaný za vinného z trestného činu lúpeže podľa § 234 ods. 1 Tr. zá
Kľúčové slová: rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve
R 4/1989
Právna veta: Pri určovaní výšky skutočnej škody spôsobenej na majetku v socialistickom vlastníctve nedovoleným odstrelom chovnej zveriny treba vychádzať z chovnej hodnoty usmrteného jedinca a nie z nákupnej ceny diviny podľa Cenníka nákupných cien poľnohospodárskych výrobkov č. NC/18/84, platného od 1. 1. 1984.

Úryvok z textu:
Uvedeným právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Bardejove boli obvinení M. D. a V. J. uznaní za vinných z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. a) Tr. zák. Trestného činu sa dopustili ako spolupáchatelia podľa § 9 ods. 2 Tr. zák. tým, že 5. októbra 1987 asi o 17.30 hod. v katastri obce Stebník v hone zv. „Tri slivky“ po vzájomnej dohode bez povolenia odstrelili štvorročnú chovnú jelenicu vážiacu 95 kg a prisvojili si ju, čím spôsobili Vsi. štát
MENU