Nájdené rozsudky pre výraz: trest zákazu činnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 135

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

671 dokumentov
149 dokumentov
3326 dokumentov
48 dokumentov
35 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: trest zákazu činnosti
R 36/1989
Právna veta: Zrušení pracovního úvazku obviněného, který dosud vykonával v ne- mocnici odbornou lékařskou praxi, samo o sobě není důvodem, aby soud neuložil trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu takové praxe. Uložení trestu zákazu činnosti bude obviněnému znemožňovat po stanovenou dobu trvání trestu navázat takový nebo obdobný pracovní úvazek.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení krajského soudu v Ostravě z 12. října 1987 sp. zn. 6 To 448/87 a rozsudek okresního soudu v Olomouci z 11. srpna 1987 sp. zn. 2 T 180/87 ve výroku o trestu a tomuto soudu přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Olomouci ze dne 11. srpna 1987 sp. zn. 2 T 180/87 byl obviněný MUDr. P. R. uznán vinným trestným činem opilství
R 41/1978
Právna veta: Vodičom motorových vozidiel, ktorí hrubo porušia dôležitú povinnosť uloženú im podľa zákona tým, že vedú motorové vozidlo v opilosti, treba zásadne ukladať popri iných druhoch trestu aj trest zákazu viesť motorové vozidlá na dlhší čas.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v neprospech obvineného V. D., Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu Košice — vidiek z 28. októbra 1976 sp. zn. 3 T 1041/76 a okresnému súdu prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu Košice — vidiek z 28. októbra 1976 sp. zn. 3 T 1041/76 bol obvinený V. D. uznaný za vinného z trestného činu opilstva podľa § 201 Tr. zák. a z trestného činu ublíženia na zdraví p
R 42/1978
Právna veta: Vodičom motorových vozidiel, ktorí vedú motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu, treba spravidla ukladať trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá, a to podľa okolností buď ako trest samostatný, príp. popri inom treste. Neuloženie tohto trestu v takýchto prípadoch by malo byť len výnimkou, odôvodnenou mimoriadnymi okolnosťami prípadu a u takého páchateľa, ktorý sa ako vodič motorového vozidla ešte nedostal do rozporu so zákonom.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Nových Zámkoch z 15. apríla 1977 sp. zn. 2 T 69/77 vo výroku o treste a obvinenému J. O. sám uložil nový trest nápravného opatrenia a zákazu činnosti viesť motorové vozidlá na dobu dvoch rokov. Z odôvodnenia: Okresný súd v Nových Zámkoch uznal rozsudkom z 15. apríla 1977 sp. zn. 2 T 69/77 obvineného J. O. za vinného z trestného činu opilstva podľa § 201 Tr. zá
Právna veta: Podmínky pro podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti podle § 61 odst. 3 tr. zák. nejsou splněny, jestliže odsouzený v době výkonu tohoto trestu uložený zákaz nerespektoval a zakázanou činnost vykonával.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení městského soudu v Brně ze dne 15. července 1983 sp. zn. 11 T 178/80 a tomuto soudu přikázal, aby věc odsouzeného A. Š. znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Usnesením městského soudu v Brně z 15. 7. 1983 sp. zn. 11 T 178/80 bylo podle § 61 odst. 3 tr. zák. podmíněně upuštěno od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu funkce hmotně odpovědného pracovníka, který byl
Kľúčové slová: trest zákazu činnostivýkon povolaniazákaz výkonu povolania
R 8/1981
Právna veta: Podle § 49 odst. 1 tr. zák. lze pachateli zakázat jen výkon určitého zaměstnání, povolání nebo funkce nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení (§ 50 odst. 1 tr. zák.). Proto nelze uložit pachateli zákaz nakupovat v samo- obslužných prodejnách, třebaže se trestného činu, popř. pře- činu dopustil v souvislosti s takovou činností.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocný trestní příkaz okresního soudu v Hradci Králové ze dne 8. února 1980 sp. zn. 3 T 828/79 a okresnímu soudu v Hradci Králové přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Trestním příkazem okresního soudu v Hradci Králové ze dne 8. února 1980 sp. zn. 3 T 828/79 byla obviněná M. J. uznána vinnou přecinem proti majetku v socialistickém a v osobním vlastnictví podle § 3 odst. 1 písm
Meritum Opilstvo
Právna veta: I. Jestliže řidič motorového vozidla, který požil alkoholický nápoj a pak řídil motorové vozidlo, ale jeho schopnost k řízení v době, kdy je kontrolován hlídkou VB, nejsou natolik sníženy, jak předpokládá § 201 tr. zák., má v úmyslu v jízdě pokračovat i poté, kdy tomu tak bude, dopouští se pokusu trestného činu opilství podle § 8 odst. 1, § 201 tr. zák. II. Odpovědi obviněného učiněné k dotazu vyhledávacího orgánu při prostudování spisu po skončení vyhledávání (§ 169 písm. b/ tr. ř.) a zaprotokolované do protokolu o tomto úkonu, aniž se postupovalo podle § 91 násl. tr. ř., zejména aniž byl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona' podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení městského soudu v Praze z 30. září 1986 sp. zn. 8 To 447/86 a rozsudek obvodního soudu pro Prahu 2 z 10. července 1986 sp. zn. 5 T 151/ 86 a obvodnímu prokurátorovi pro Prahu 6 přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem ze dne 10. července 1986 sp. zn. 5 T 151/86 obvodní soud pro Prahu 2 uznal obviněného J. M. vinným pokusem trestného činu opilství podle § 8 odst. 1
R 49/1976
Právna veta: I. Při stanovení poloviny vykonané části trestu zákazu činnosti pro potřebu rozhodnutí o podmíněném upuštění od výkonu zbytku tohoto trestu se postupně uložené a dosud nevykonané tresty zákazu činnosti (za předpokladu, že jde o zákaz téže činnosti) sčítají. II. Bylo-li rozhodnuto, že se vykoná zbytek trestu zákazu činnosti, od jehož výkonu bylo podmíněně upuštěno, je opětovné upuštění od výkonu zbytku tohoto trestu vyloučeno. To platí i tehdy, jestliže k tomuto zbytku zákazu činnosti přibude další zákaz činnosti stejného obsahu, od jehož výkonu dosud nebylo podmíněně upuštěno.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení krajského soudu v Brně ze dne 26. 8. 1975 sp. zn. 10 To 320/75, jímž bylo podle § 149 odst. 1 písm. b) tr. ř. zrušeno usnesení okresního soudu v Prostějově ze dne 24. 7. 1975 sp. zn. 1 Ta 326/73, kterým byla zamítnuta žádost Z. S. o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, a stížnost obviněného zamítl jako podanou osobou, která se stížnosti vzdala. Z odůvodnění: Usnesením okresního soudu v Prostějově ze dne 24. 7. 1975 sp. zn. 1 Ta 326/73
R 49/1988
Právna veta: Ak súd vyslovil, že sa odsúdený, u ktorého sa podmienečne upustilo od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti osvedčil, platí v zmysle § 64 ods. 2 Tr. zák. zákonná fikcia, že sa uvedený trest vykonal dňom právoplatnosti súdneho rozhodnutia, že sa podmienečne upúšťa ad výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, a nie až dňom uplynutia skúšobnej doby. Ak bol obvinený právoplatne odsúdený na trest zákazu činnosti a peňažný trest, nemôže vzhľadom na § 70 ods. 2, 3 Tr. zák. rozhodnutie súdu o tom, že sa odsúdený, u ktorého sa podminečne upustilo od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti osvedčil, vyvolať úč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v neprospech obvineného Š. Š., zrušil rozhodnutie Okresného súdu v Prievidzi z 21. októbra 1986 sp. zn. 4 T 518/84 a tomuto prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Prievidzi z 19. septembra 1984 sp. zn. 4 T 418/84 bol obvinený Š. S. uznaný za vinného z trestného činu opilstva podľa § 201 Tr. zák. a odsúdený na peňaž
Kľúčové slová: zákaz činnostizákaz riadenia motorového vozidlanariadiť zmenu zamestnania
R 38/1984
Právna veta: V rámci trestu zákazu činnosti podle § 50 odst. 1 tr. zák. nelze nařídit změnu zaměstnání obviněného.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Hradci Králové ze dne 1. dubna 1980 sp. zn. 4 T 193/80 i usnesení krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. května 1980 sp. zn. 4 To 812/80 a okresnímu soudu v Hradci Králové přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Hradci Králové ze dne 1. dubna 1980 sp. zn. 4 T 193/80 byl obviněný J. R. uznán vinným trestným činem ublíže
R43/1988
Právna veta: Žádost o podmíněné upuštěni od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti nelze zamítnout jen s odkazem na závažný následek činu, hrubé porušení pravidel silničního provozu a nekritický postoj obviněného k trestná činnosti, který se projevoval v řízení o trestném činu, pro který byl irest uložen. Při rozhodování o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel se soud nemůže zabývat zkoumáním tělesná a duševní schopnosti obviněného k řízení motorových vozidel. Rozhodnutí o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu má v takovém případ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem. ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení krajského soudu v Českých Budějovicích z 24. června 1987 sp. zn. 4 To 648/ 87 a usnesení okresního soudu v Prachaticích z 27. 5. 1987 sp. zn. 1 T 345/83 a okresnímu soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Prachaticích ze dne 17. dubna 1984 sp. zn. 1 T 345/83 byl obviněný J. P. uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 224 odst
MENU