Nájdené rozsudky pre výraz: trestné stíhanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 126

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7350 dokumentov
4424 dokumentov
13611 dokumentov
185 dokumentov
33 dokumentov
384 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: opätovné stíhaniezastavenie trestného stíhaniaprečintrestné stíhanie
R 47/1989
Právna veta: Jestliže dřívější řízení vedené proti obviněnému skončilo pravomocným rozhodnutím orgánu oprávněného projednávat přestupky, nebrání tato okolnost trestnímu stíhání stejné osoby pro týž skutek. K uloženému opatření za přestupek soud přihlédne při stanovení druhu trestu, popřípadě jeho výměry (§ 38 odst. 4 tr. zák.), pokud nerozhodne o zastavení trestního stíhání podle § 172 odst. 2 písm. b) tr. ř. Trestní stíhání však nelze konat v případě, kdy orgán oprávněný projednávat přestupky konal řízení a rozhodoval o přestupku potom, co trestní stíhání vedené proti obviněnému pro týž skutek skončilo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení obvodního soudu pro Prahu 2 z 27. 8. 1987 sp. zn. 5 T 163/87 a obvodnímu soudu přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Obvodní prokurátor pro Prahu 2 podal na obviněného P. K. obžalobu pro skutek spočívající v tom, že 14. 4. 1986 kolem 00.30 hod. v Praze 2 na nábřeží B. Engelse řídil osobní automobil Fiat 127, ačkoliv měl v krvi nejméně 1,37 promile alko
Kľúčové slová: zastavenie trestného stíhaniaoznamovanie uznesenia
R 29/1989
Právna veta: Proti usnesení prokurátora o zastavení trestního stíhání podle § 172 odst. 1 tr. ř. je oprávněn podat stížnost obviněný, jen pokud se stížností domáhá příznivějšího rozhodnutí. Příznivějšího rozhodnutí nemůže dosáhnout, bylo-li trestní stíhání zastaveno z důvodu § 172 odst. 1 písm. a) tr. ř. Kdyby obviněný podal stížnost proti takovému rozhodnutí, musela by být zamítnuta jako stížnost podaná osobou neoprávněnou. Nebylo-li takové rozhodnutí doručeno obviněnému, resp. jeho obhájci podle § 137 odst. 2 tr. ř., nebrání tato okolnost tomu, aby rozhodnutí nabylo právní moci, a to dnem, kdy bylo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona Nej vyšší soud ČSR vyslovil, že usnesením obvodní prokurátorky pro Prahu 6 z 25. června 1987 sp. zn. 1 Pv 1137/86 a v řízení, jež mu předcházelo, byl porušen zákon v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. Z odůvodnění: Obvodní prokurátorka pro Prahu 6 usnesením ze dne 25. června 1987 sp. zn. 1 Pv 1137/86 podle § 172 odst. 1 písm. a) tr. ř. zastavila trestní stíhání obviněné H. T. pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1, 2 písm. d) tr. zák., jehož se obviněná měl
Právna veta: Usnesení o postoupení věci podle § 188 odst. 1 písm. a), § 222 odst. 1 a § 314c odst. 1 písm. a) tr ř., jakož i usnesení o odnětí a přikázání věci podle § 25 odst. 1 tr. ř. jsou úkony směřujícími k trestnímu stíhání pachatele, jimiž se proto přerušuje promlčení trestného stíhání podle § 67 odst. 3 písm. a) tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení okresního soudu Plzeň-jih ze dne 10. ledna 1983 sp. zn. 2 T 407/82 a přikázal soudu, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Okresnímu soudu Plzeň-město podal prokurátor dne 21. července 1982 návrh na potrestání obviněného J. K. pro přečin proti pracovní kázni podle § 8 písm. c) zák. č. 150/1969 Sb., jehož se měl obviněný dopustit tím, že od 13. srpna 1981 do 24. prosince 1981 n
Kľúčové slová: zastavenie trestného stíhaniatrestné stíhanie
R 34/1981
Právna veta: K zastavení trestního stíhání podle § 172 odst. 2 písm. a) tr. ř. není třeba, aby vina pachatele byla zjištěna. Musí však být zjištěny takové skutečnosti, které umožňují posoudit, jaký trest, k němuž by trestní stíhání mohlo vést, by byl obviněnému uložen.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ČSR Nejvyšší soud ,ČSR zrušil pravomocné usnesení obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 27. března 1980 sp. zn. 1 T 148/79 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Obvodnímu soudu pro Prahu 6 podal prokurátor návrh na potrestání obviněného Z. M. pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 7 písm. c) zák. č. 150/1969 Sb., jehož se obviněný měl dopustit tím, že od 5. 6. 1979 do současné doby n
R 69/1980
Právna veta: Predpísanie náhrady škody spôsobenej organizácii trestným činom pracovníka nemožno považovať za disciplinárne rozhodnutie o skutku, ktoré — keby bolo dostačujúce — by mohlo byť dôvodom pre zastavenie trestného stíhania podľa § 172 ods. 2 písm. b) Tr. por.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozhodnutie vyšetrovateľa Okresnej správy Zboru národnej bezpečnosti, oddelenia vyšetrovania VB v Banskej Bystrici z 30. novembra 1978 sp. zn. VV 473/78 a vyšetrovateľovi prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Vyšetrovateľ Okresnej správy Zboru národnej bezpečnosti, oddelenia vyšetrovania VB Banská Bystrica začal uznesením z 21. novembra 1978 sp. zn. VV 473/78 podľa
Právna veta: Ak Československá socialistická republika prevezme na žiadosť cudzieho štátu a základe medzinárodnej zmluvy trestné stíhanie svojho občana, treba dôkazy, ktoré boli pripojené k žiadosti o prevzatie trestného stíhania, na hlavnom pojednávaní vykonať podľa predpisov Trestného poriadku. Zápisnice o výpovediach osôb pripojené k žiadosti o prevzatie trestného stíhania preto nemožno prečítať ako listinné dôkazy podľa § 213 Tr. por.; tieto osoby treba spravidla vypočuť osobne {§ 2 ods. 11 Tr. por.) a zápisnice o ich výpovediach spísané orgánmi cudzieho štátu možno prečítať len za podmienok § 207 ods. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v neprospech obvinenných Ž. B. a K. B., Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Rimavskej Sobote z 10. júla 1981 sp. zn. 2 T 150/81 i uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 15. decembra 1981 sp. zn. 8 To 575/81 a Okresnému súdu v Rimavskej Sobote prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Rimavskej Sobote z 10. júla 1981 sp. zn. 2 T 150/81 boli obvinen
R 34/1978
Právna veta: Rozviazanie pracovného pomeru na základe vzájomnej dohody, aj keď k nemu došlo v súvislosti s protiprávnym skutkom pracovníka, nemožno považovať za disciplinárne rozhodnutie o skutku, ktoré — keby bolo dostačujúce — by mohlo byť dôvodom pre zastavenie trestného stíhania podľa § 172 ods. 2 písm. b) Tr. por.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie okresného prokurátora v Trnave zo 14. júna 1976 sp. zn. 2 Pv 211/76 a okresnému prokurátorovi v Trnave prikázal, aby vo veci znova konal a rozhodol. Z odôvodnenia: Uznesením okresného prokurátora v Trnave zo 14. júna 1976 sp. zn. 2 Pv 211/76, ktoré sa stalo právoplatným 22. júna 1976, bolo podľa § 172 ods. 2 písm. b] Tr. por. zastavené trestné stíhanie obvineného Š. H. pre trest
R 6/1977
Právna veta: Trestní stíhání může být zastaveno pro některý z fakultativních důvodů uvedených v § 172 odst. 2 pod písm. a), b) tr. ř. jen tehdy, není-li dán některý z obligatorních důvodů zastavení trestního stíhání uvedených v § 172 odst. 1 písm. a) — f) tr. ř.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR rozsudkem vyslovil, že pravomocným usnesením vyšetřovatele SNB — odbor vyšetřování VB Praha-město, jímž bylo podle § 172 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. a) tr. ř. zastaveno trestní stíhání proti obv. V. M. pro skutek právně posouzený jako trestný čin porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou podle § 124 odst. 1 tr. zák., byl porušen zákon v ustanovení § 172 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. a) tr. ř., toto usnesení zrušil a přikázal vyšetřovateli SNB — odboru vyšetřov
R 28/1977
Právna veta: Prokurátor alebo vyšetrovateľ môže zastaviť trestné stíhanie podľa § 172 ods. 1 písm. a) Tr. por. len vtedy, ak je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie. Nestačí teda, že o existencii skutku je pochybnosť vyplývajúca z toho, že vo vykonaných dôkazoch sú rozpory, ktoré nemožno odstrániť vykonaním ďalších dôkazov a zistenie, ktoré z odporujúcich si dôkazov sú pravdivé, závisí len od ich zhodnotenia súdom po ich vykonaní na hlavnom pojednávaní podľa zásad bezprostrednosti a ústnosti. V takomto prípade nie je prokurátor alebo vyšetrovateľ oprávnený zastaviť trestné s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie Okresného prokurátora v Žiari nad Hronom z 11. novembra 1975 sp. zn. Pv 190/75-V a okresnému prokurátorovi prikázal, aby vec obvinenej M. T. znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Vyšetrovateľ Okresnej prokuratúry v Žiari nad Hronom uznesením z 5. apríla 1975 sp. zn. Vp 23/75 začal podľa § 160 ods. 1 Tr. por. trestné stíhanie a zároveň podľa § 163 ods. 1 Tr. por. vzniesol ob
R 23/1976
Právna veta: K otázke, kedy možno považovať predchádzajúce disciplinárne potrestanie za ten istý skutok za postačujúce a zastaviť preto trestné stíhanie pre trestný čin alebo prečin podľa § 172 ods. 2 písm. b) Tr. por.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie okresného prokurátora v Liptovskom Mikuláši z 11. februára 1975 sp. zn. Pv 1/75 a okresnému prokurátorovi v Liptovskom Mikuláši prikázal, aby vo veci znova konal a rozhodol. Z odôvodnenia: Uznesením vyhľadávacieho orgánu VB v Demänovej z 28. decembra 1974 sp. zn. 96/58/1974 sa začalo trestné stíhanie proti G. Č. pre trestný čin podľa § 132 ods. 1 písm. c] Tr. zák. na tom skutkov
MENU