Nájdené rozsudky pre výraz: trestný čin

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 984

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7476 dokumentov
6071 dokumentov
20125 dokumentov
442 dokumentov
415 dokumentov
777 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 25/1974
Právna veta: Ak je obvinený stíhaný za viac trestných činov dvoma alebo viacerými obžalobami podanými u rôznych súdov, súd, u ktorého bola podaná obžaloba pre menej ťažký trestný čin, postúpi vec podľa § 188 ods. 1 písm. a) Tr. por. súdu, u ktorého bola podaná obžaloba pre najťažší trestný čin, pokiaľ so zreteľom na stav konania v obidvoch veciach je spojenie vecí ešte možné. Postup podľa § 25 Tr. por. neprichádza v takomto prípade do úvahy.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR nevyhovel návrhu Krajského súdu v Bratislave na odňatie trestnej veci vedenej proti obvinenému P. P. na Okresnom súde v Prievidzi pod sp. zn. 2 T 105/72 a jej prikázanie Krajskému súdu v Bratislave. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Prievidzi podal proti obvinenému P. P. obžalobu pre trestný čin krádeže podlá § 247 ods. 1 Tr. zák. na Okresný súd v Prievidzi ako na súd vecne a miestne príslušný podľa § 16 a 18 ods. 1 Tr. por. Trestná vec sa vedie na tomto súde pod sp. zn.
Právna veta: Základnou podmienkou pokračovania v trestnom čine je, že páchateľ čiastkovými útokmi uskutočňuje ten istý trestný čin. Nemôže byť preto súčasťou pokračovania v trestnom čine spáchanom formou páchateľstva útok, ktorým páchateľ napĺňa znaky účastenstva.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR rozhodol v spore o príslušnosť medzi Obvodným súdom Bratislava 3 a Mestským súdom v Bratislave, že príslušným súdom na vykonanie konania v trestnej veci proti obvinenému J. K. a spol., pre trestný čin podľa § 132 Tr. zák. a iné, je Obvodný súd Bratislava 3. Z odôvodnenia: Obvodný prokurátor pre Bratislavu III. podal 1. augusta 1988 na Obvodnom súde Bratislava 3 obžalobu na obvineného J. K. pre pokračovací trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 1
Kľúčové slová: znásilnenieuskutočnenie súloževydieranie
R 43/1990
Právna veta: Naplňuje-li skutek pachatele znaky skutkové podstaty trestného činu znásilnění podle § 241 tr. zák. (resp. pokusu), která je speciální ve vztahu ke skutkové podstatě trestného činu vydírání podle § 235 tr. zák., nelze skutek pouze s ohledem na nižší stupeň nebezpečnosti pro společnost kvalifikovat jako trestný čin vydírání podle § 235 tr. zák. V případech, ve kterých jednání pachatele naplňuje formální znaky trestného činu znásilnění, avšak jeho skutkové okolnosti výrazně snižují stupeň společenské nebezpečnosti činu, je třeba zkoumat, zda není tento stupeň nepatrný ve smyslu § 3 odst. 2 tr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČR k stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČR, zrušil usnesení krajského soudu v Brně z 25.10.1989 sp. zn. 8 To 29/89, jakož i rozsudek okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou z 3. 8. 1989 sp. zn. 1 T 28/89 a tomuto okresnímu soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění : Rozsudkem okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou z 3. srpna 1989 sp. zn. 1 T 28/89 byl obviněný M. O. uznán vinným trestným činem vydírání podle § 235 odst. 1 tr. zák.
Kľúčové slová: výtržníctvoporušenie občianskeho spolunažívania
R 44/1990
Právna veta: Výtržností ve smyslu ustanovení § 202 tr. zák. je jednání, které závažným způsobem narušuje veřejný klid a pořádek a je pro ně typický zjevně neuctivý a neukázněný postoj pachatele k zásadám občanského soužití. Jde zpravidla o násilný nebo slovní projev takového charakteru, že hrubě uráží, vzbuzuje obavy o bezpečnost zdraví, majetku nebo výrazně snižuje vážnost většího počtu osob současně přítomných.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zamítl stížnost pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR proti usnesení okresního soudu v Gottwaldově z 20. 7. 1989 sp. zn. 2 T 149/89. Z odůvodnění: Okresní prokurátor v Gottwaldově podal dne 19. června 1989 obžalobu proti obviněnému F. Ch. pro trestný čin výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. Tohoto trestného činů se podle žalobního návrhu dopustil tím, že dne 10. února 1989 v odpoledních hodinách v místním pohostinství ve Spyti- hněvi vyvolal hádku s
Právna veta: Skutečnost, že některé útoky jsou spáchány na území ČSSR a jiné v cizině, sama o sobě nevylučuje pokračováni v trestném činu. K výkladu subjektivní podmínky pokračování v trestném činu.

Úryvok z textu:
K stížnosti městského prokurátora v Praze Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení městského soudu v Praze ze dne 26. května 1986 sp. zn. 1 T 16/86 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Napadeným usnesením bylo podle § 188 odst. 2 tr. ř. z důvodu uvedeného v § 172 odst. 2 písm. b) tr. ř. zastaveno trestní stíhání obviněného J. S. pro trestný čin loupeže podle § 234 odst. 1, 2 písm. a), b) tr. zák. spáchaný v jednočinném souběhu s trestným činem rozkrádání majetku
Právna veta: Stejný způsob provedení činů (dílčích aktů) časově souvislé trestné činnosti nečiní z nich jeden pokračující skutek, jestliže každý z dílčích aktů zakládá znaky jiného trestného činu, tj. jeden znaky trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák. a druhý znaky trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1 tr. zák. Odcizení věcí z majetku v socialistickém vlastnictví i z majetku v osobním vlastnictví by snGhlo tvořit jeden pokračující skutek jen tehdy, kdyby celou trestnou činnost bylo možno posoudit jako přečin proti majetku v socialistické ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil dvě pravomocná usnesení okresního prokurátora v Pardubicích ze dne 30. května 1985 sp. zn. Pv 887/84, jimiž v prvním případě podle § 172 odst. 1 písm. d) tr. ř. z důvodu § 11 odst. 1 písm. a) tr. ř. a ve druhém případě podle § 172 odst. 2 písm. a) tr. ř. zastavil trestní stíhání proti obviněné R. K. pro přečin proti majetku v socialistickém a v osobním vlastnictví podle § 3 odst. 1 písm. a) zák. o př
Právna veta: I. K otázce jednoty skutku u pokračujícího trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 tr. zák. Jestliže pachatel soustavně rozkrádá knihy a je při tom veden stejným záměrem, např. vytvořit si tak vlastní knihovnu, není překážkou jednoty skutku, že rozkrádání provádí ke škodě různých socialistických organizací a různými formami jednání uvedenými v § 132 odst. 1 písm. a) až c) tr. zák. II. Jednota skutku u pokračující trestné činnosti je přetržena též vyhlášením oprošťujícího rozsudku. Pachatele pak lze stíhat jen za část pokračující trestné činnosti spadající ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení městského soudu v Praze ze dne 3. února 1982 sp. zn. 4 To 8/82 a rozsudek obvodního soudu pro Prahu 1 z 21. července 1981 sp. zn. 3 T 116/81 a obvodnímu prokurátorovi pro Prahu 1 přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 1 z 21. července 1981 sp. zn. 3 T 116/81 byl obviněný ing. J. K. uznán vinným trestným činem rozkrádání majetku v s
R 28/1978
Právna veta: Povinnost oznámit trestný čin uvedený v § 168 odst. 1 tr. zák. nastupuje nejen tehdy, kdy oznamovatel se doví o trestném činu a zná jeho pachatele, nýbrž i za situace, kdy oznamovatel se doví o spáchání trestného činu, ale nezná jeho pachatele.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zamítl odvolání obviněného, který byl uznán vinným trestným činem neoznámení trestného činu podle § 168 odst. 1 tr. zák. Z odůvodnění: Rozsudkem městského soudu v Praze byl obžalovaný J. Sz. uznán vinným trestným činem neoznámení trestného činu podle § 168 odst. 1 tr. zák., přičemž městský soud upustil u obžalovaného podle § 37 tr. zák. od uložení dalšího trestu. Trestná činnost obžalovaného spočívala v tom, že obžalovaný se seznámil v průběhu roku 1974 v restauraci Pod Bu
R 48/1977
Právna veta: Trestného činu znásilnění podle § 241 odst. 1 tr. zák. se může dopustit i ten, kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí donutí ženu k souloži s jiným mužem. Kdo násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí muže k souloži se ženou, dopustí se trestného činu vydírání podle § 235 odst. 1 tr. zák. Jednočinný souběh trestného činu vydírání podle § 235 odst. 1 tr. zák. s trestným činem znásilnění podle § 241 odst. 1 tr. zák. není v takovém případě vyloučen.

Úryvok z textu:
Rozsudkem krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. 9. 1976 sp. zn. 1 T 31/76 byl obviněný S. P. uznán vinným kromě jiných třemi trestnými činy znásilnění podle § 241 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zák., které spáchal tak, že od konce roku 1975 do května 1976 v N. M. pod Smrkem nejméně ve třech případech pod pohrůžkou zbití donutil k vzájemné souloži svého nezletilého syna B. P., nar. 11. 9. 1963, a nezletilou dceru L. P., nar. 24. 6. 1966. Tento skutek spolu s dalšími skutky popsanými v bo
R 16/1971
Právna veta: K poměru ustanovení § 11 zák. 5. 150/1969 Sb. o přečinu podílnictví k ustanovení § 251 tr. zák. o trestném činu podílnictví. I když jde o věc v ceně nepřevyšující 1500 Kčs, jde o trestný čin podílnictví podle § 251 tr. zák. a nikoliv pouze o přačin podílnictví podle § 11 zák. č. 150/1969 Sb., jestliže pachatel převedl na sebe věc hodnoty nikoliv nepatrné, která byla získána ke škodě majetku v osobním vlastnictví trestným činem spáchaným jinou osobou a jestliže pachatel znal skutkové okolnosti, které v jednání jiné osoby zakládají trestný čin.

Úryvok z textu:
Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 7. 1. 1970 sp. zn. 2 T 170/69 byl obž. M. S. uznán vinným též trestným činem podílnictví podle § 251 odst. 1 písm. a) tr. zák., který měl spáchat tím, že v noci z 21. na 22. 10. 1968 v Praze 1 ve vinárně 5 P na Václavském náměstí přijal od obv. N. P. náramkové hodinky zn. PRIM z bílého kovu v ceně nepřevyšující 1500 Kčs, ačkoli věděl, že N. P. hodinky odcizila, a v noci z 28. na 29. 3. 1969 v Praze 3, Kalininova ul. přijal od obv. E. D. nejméně 250 Kč
MENU