Nájdené rozsudky pre výraz: trovy súdneho konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

550 dokumentov
474 dokumentov
4062 dokumentov
6 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Trovy konania
Kľúčové slová: náhrada trov konaniatrovy súdneho konaniatrovy konania podľa § 137 OSP
R 14/1991
Právna veta: Zaplatená náhrada trov konania podľa právoplatného súdneho rozhodnutia, ktoré bolo neskoršie zrušené, nie je už súčasťou trov súdneho konania pokračujúceho po tomto zrušení rozhodnutia. Vrátenie tejto zaplatenej náhrady možno uplatniť žalobou o vydanie neoprávneného majetkového prospechu.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Michalovciach v svojom rozsudku dospel k záveru, že hranica medzi pozemkami pare. č. 116/2 a 116/3 v K., patriacimi žalobcom, a pozemkami pare. č. 116/4, 116/5 a 116/6 v K., patriacimi žalovaným, prebieha v bodoch A, B, C, D, H, ako je uvedené v znaleckom posudku znalca M. T. z 11. 10. 1980, a zaviazal žalovaných odstrániť z nehnuteľnosti žalobcov plot označený v uvedenom posudku písmenami D, E, F, G, a to do 30 dní od právoplatnosti rozsudku. Ďalej súd zaviazal žalovaných zaplatiť
Merito veci Invalidný dôchodok
R 58/1972
Právna veta: Pre stanovenie výšky invalidného dôchodku v zmysle ustanovenia § 23 ods. 5 zákona é. 101/1964 Zb.), teda bez obmedzenia podľa ustanovenia § 23 ods. 4 citovaného zákona, sa nevyžaduje, aby zamestnanie I. pracovnej kategórie trvalo ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach potvrdil rozhodnutie Správy dôchodkov v Bratislave zo dňa 27. 8. 1970, ktorým bol priznaný navrhovateľovi „úrazový invalidný dôchodok“ od 24. 6. 1970 v sume 1162 Kčs mesačne. Dôchodok vymerala Správa dôchodkov z priemerného mesačného zárobku navrhovateľa zisteného z priemerných hrubých zárobkov za roky 1964—1968 v sume 1659 Kčs pri započítaní 43 rokov zamestnania a upravila ho podľa ustanovenia § 23 ods. 4 zákona č. 101/1964 Zb. Súd prvého stupňa neuznal za opodst
Právna veta: Štátne notárstvo neschváli dohodu dedičov (§ 39 ods. 2 Not. por.J, ak zistí, že dedič uzavrel dohodu, podľa ktorej z dedičstva po poručiteľovi, v ktorom je aj nehnuteľnosť v osobnom vlastníctve, nedostane nič, s úmyslom dosiahnuť toho, aby tak jeho zákonný dedičský podiel nebol postihnutý súdnym výkonom rozhodnutia predajom nehnuteľnosti na vymoženie povinnosti voči veriteľovi tohto dediča.

Úryvok z textu:
Poručiteľka E. P. zomrela 10. 8. 1973 bez zanechania závetu. Po jej smrti dedičia zo zákona boli dcéry H. P. a M. K., ako aj poručiteľkin manžel B. P. Počas spolužitia poručiteľky s B. P. si postavili v obci Č. rodinný domček v cene 46 862 Kčs, ktorý však stavebne nedokončili. Manžel poručiteľky predal po jej smrti rodinný dom i s pozemkom manželom. J. M. a K. M. za kúpnu cenu 52 503 Kčs. Kúpna zmluva nebola registrovaná štátnym notárstvom, pretože odpredávate! nemohol preukázať svoje výlučné
MENU