SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Kategória:
Meritum veci:
Dátum:
od:
do:
Spisová značka:
R značka:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1346309
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129664
NSSČR: 71765
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431111
Krajské súdy (ČR): 50264
Posledná aktualizácia
18.04.2021 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: ublíženie na zdraví


Približný počet výsledkov: 202 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: ublíženie na zdraví
  • ublizenie nájdené 517 krát v 202 dokumentoch
  • na nájdené 31756 krát v 2010 dokumentoch
  • zdravie nájdené 1296 krát v 350 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 1013 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 663 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 20 dokumentov
Krajské súdy SR 3868 dokumentov
Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky 79 dokumentov
Odborné články 77 dokumentov


Kľúčové slová: ťažká ujma na zdraví alebo smrť, smrť poškodeného, úmyselné konanie páchateľa, zavinenie z nedbanlivosti

Zbierka NSČ 4-5/1981
R 21/1981
Právna veta: Smrt poškozeného (§ 224 tr. zák.) je v příčinné souvislosti s jednáním pachatele i tehdy, jestliže nastala v důsledku selhání krevního oběhu, ke kterému došlo zčásti následkem úrazu zaviněného pachatelem, zčásti na podkladě povšechného kornatění tepen u staršího člověka. Trestní odpovědnost pachatele za tento následek závisí na tom, zda následek i příčinný průběh k němu vedoucí jsou kryty pachatelovým zaviněním či nikoliv.

Úryvok z textu:
... . 2 T 100/80 byl obviněný V. Š. uznán vinným trestnými činy opilství podle § 201 tr. zák. a ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1, 2 tr. zák. a odsouzen podle § 224 odst. 2 tr. zák. s použitím ustanovení .
Právna veta: K vzťahu medzi trestným činom opustenia dieťaťa v zmysle § 212 tr. zák. a ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1, 2 Tr. zák. Ak matka dieťaťa zanedbá starostlivosť o choré dieťa najmä tým, že nezabezpečí včas lekársku pomoc, ale lieči dieťa sama nesprávnym spôsobom a dieťa v dôsledku toho zomrie, dopúšťa sa trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1, 2 Tr. zák. Ak za týchto okolností opustí na kratší čas domácnosť a ponechá choré dieťa bez dozoru a opatery, táto skutočnosť by však sama osebe nemohla vystaviť dieťa nebezpečenstvu ujmy na zdraví alebo smrti, ide len o súčasť konani ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vlastnými silami čeliť nepriaznivej situácii, v ktorej sa nachádza. Pod pojmom vystavenie dieťaťa nebezpečenstvu smrti alebo ublíženia na zdraví treba chápať taký stav nebezpečenstva dieťaťa, pri ktorom je jeho záchrana vystavená len náhode. Po subjektívnej ... bude treba skúmať, či konanie, obvinenej nenaplňuje po stránke subjektívnej i objektívnej znaky skutkovej podstaty trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1, 2 Tr. zák. K použitej právnej kvalifikácii treba uviesť, že trestný .
Kľúčové slová: ublíženie na zdraví, zastavenie trestného stíhania, základné zásady trestného konania

Zbierka NSS 7-8/1990
R 47/1990
Právna veta: Premávku na vnútrozávodných komunikáciách upravuje Dopravno- prevádzkový poriadok, ktorý podľa § 5 ods. 1 vyhlášky č. 71/1980 Zb. sú povinní vypracovať prevádzatelia alebo organizácie, v ktorých priestoroch sa uskutočňuje nakladanie, vykladanie alebo iné práce spojené s premávkou vozidiel. Pri premávke na týchto komunikáciách sú vodiči motorových vozíkov povinní rešpektovať Dopravnoprevádzkový poriadok a pokiaľ z neho nevyplýva niečo iné, riadia sa ďalej pravidlami cestnej premávky (článok 50 československej štátnej normy č. 268805).

Úryvok z textu:
... . H. bolo podľa § 163 ods. 1, ods. 4 Tr. por. vznesené obvinenie a začaté trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1 Tr. zák. uznesením vyšetrovateľa VB Okresnej správy ZNB v Považskej Bystrici z 28. decembra 1988 ... ods. 1 písm. b) Tr. por. zastavil trestné stíhanie proti obvinénému F. H. pre skutok právne posudzovaný ako trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1 Tr. zák. Tohoto trestného činu sa mal dopustiť tak, že 4. novembra 1988 asi o .
Kľúčové slová: starostlivosť súdu o maloletých, výchovné opatrenie, ústavná starostlivosť

Zbierka NSS 2-3/1990
R 21/1990
Právna veta: K rozhodovaniu súdov vo veciach výchovných opatrení (§ 43 odst, 2 Zák, o rod.), obmedzení a pozbavení rodičovských práv a ústavnej i ochrannej výchovy

Úryvok z textu:
... /88 Obvodný súd Bratislava 4 vyslovil u maloletého napomenutie, keď mal preukázané, že maloletý zbil svojho spolužiaka a spôsobil mu ublíženie na zdraví. Súd zistil, že maloletý sa inak dobre správa i učí, a aj vzhľadom na jeho výchovné prostredie dospel k záveru .
Kľúčové slová: neprípustnosť trestného stíhania

Zbierka NSS 4-5/1990
R 23/1990
Právna veta: Po pokračovaní v trestnom stíhaní v zmysle § 11 ods. 2 Tr. por. nesmie byť i v prípade vyslovenia viny obvinenému uložený trest, t.j. obvinený sa nemôže dostať do nevýhodnejšej situácie (z hľadiska uloženia trestu), než v akej bol pri zastavení trestného stíhania z dôvodov § 11 ods. 1 písm. a) Tr. por., a to podľa trestnoprávnych predpisov. Toto ustanovenie však nebráni, pokiaľ nie sú zákonné prekážky, tomu, aby vec bola postúpená na prejednanie príslušnému orgánu ako priestupok. Ak sa po vyhlásení obvineného podľa § 11 ods. 2 Tr. por. v trestnom stíhaní pokračuje, možno ho zastaviť z in ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že konanie obvineného (v oboch skutkoch) po formálnej stránke, z hľadiska dĺžky práceneschopnosti, napĺňa znaky trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 221 ods. 1 Tr. zák., no v jeho konaní chýba materiálny znak tohoto trestného činu. Samotná ... dĺžka práceneschopnosti nie je rozhodujúcim kritériom na posúdenie, či ide o trestný čin ublíženia na zdraví, alebo len o priestupok. Obidve poškodené boli síce práceneschopné viac ako 7 dní, no z lekárskych vyjadrení vyplýva .
Kľúčové slová: ťažká ujma na zdraví, zmrzačenie

Zbierka NSČ 7-8/1990
R 45/1990
Právna veta: I. Technické normy (státní, oborové a podnikové), které jsou vydávány na základě zákona č. 96/1964 Sb., o technické normalizaci, zavazují pouze organizace, které jsou povinné při výrobě nebo jiné činnosti podle nich postupovat, a jejich pracovníky, pokud plní úkoly organizace a jsou s normami seznámeni (§ 3 odst. 1, 2 cit zák.). Porušení těchto norem jinými osobami nelze proto posuzovat jako porušení důležité povinnosti podle §224 odst. 2 tr. zák. > II. Jestliže byla poškozenému úrazem oddělena od těla část ruky, avšak včasným lékařským zákrokem byla tato část replantována a poškozený je sc ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... mu podle zákona. Skutek obviněného měl být proto právně kvalifikován jako trestný čin ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1 tr. zák., nikoli též podle § 224 odst. ... domé postupoval v rozporu se sdělenými bezpečnostními pravidly a naplnil tím znaky trestného činu ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1 tr. zák. Pokud okresní soud skutek obviněného právn ... těžká újma na zdraví a skutek obviněného byl právně kvalifikován jako trestný čin ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1 tr. zák. Vzhledem k zjištění, že obvině .
Meritum Dokazovanie
Kľúčové slová: protokol o nehode, prerušenie trestného stíhania

Zbierka NSČ 7-8/1990
R 46/1990
Právna veta: I. K zjišťování skutkové otázky, kdo z účastníků dopravní nehody jedoucích na motocyklu byl řidičem, jenž nehodu zavinil, II. Důvod, pro který lze přerušit trestní stíhání podle § 173 odst, 1 písm. c) tr, ř,, záleží v tom, že obviněný pro duševní chorobu, která nastala až po spáchání trestného činu, není schopen chápat smysl trestního stíhání. Trestní stíhání nelze tedy z uvedeného důvodu přerušit jen proto, že obviněný není schopen výslechu, K prokázání důvodu přerušení trestního stíhání podle citovaného ustanovení nestačí vyjádření ošetřujícího lékaře. Okolnost, zda obviněný trpí dušev ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ě ze dne 25. července 1988 sp. zn. 2 T 122/88 byl obviněný J. F. uznán vinným trestnými činy ublížení na zdraví podle § 223 odst. 1, 2 tr. zák. a opilství podle § 201 tr. zák., kterých se podle rozsudku dopustil .
Kľúčové slová: patologická opitosť, nepríčetnosť

Zbierka NSS 7-8/1990
R 49/1990
Právna veta: Zodpovednosť páchateľa za trestný čin spáchaný v nepríčetnosti spôsobenej patologickou opitosťou je vylúčená v zmysle § 12 ods. 1 Tr* zák. len vtedy, ak si páchateľ pred tým, než sa rozhodol požiť alkohol, nebol a ani nemal a nemohol byť vedomý svojej dispozície pre podobné stavy po požití alkoholu.

Úryvok z textu:
... 1989 sp. zn. ČVS - 17/89 začal trestné stíhanie proti obvinenému R. R. pre skutok právne kvalifikovaný ako trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 221 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 29. novembra 1988 asi o 22.00 hod .
Meritum Rekognícia
Kľúčové slová: rekognícia, neodkladný a neopakovateľný úkon

Zbierka NSČ 7-8/1990
R 54/1990
Právna veta: Vzhledem k povaze rekognice (§ 93 odst. 2 tr. ř.), která je v podstatě neopakovatelným procesním úkonem, nesmí být osoba, jež má být poznána, ukázána před rekognicí ztotožňující osobě, například poškozenému. Jestliže by tento postup dodržen nebyl, mohou být výsledky uvedeného procesního úkonu zpochybněny tak, že ztratí svůj důkazní význam.

Úryvok z textu:
... . P. uznán vinným třesným činem omezování osobní svobody podle § 231 odst. 1 tr. zák. a pokusem trestného činu ublížení na zdraví podle § 8 odst. 1, § 222 odst. 1 tr. zák., a to jako zvlášť nebezpečný recidivista podle § 41 .
Meritum Poistenie
Právna veta: Předpokladem pro přiznání nároku pojišťovny podle ustanovení § 12 odst. 1 písni, a) vyhlášky č. 123/1974 Sb.** je skutečnost, že v těle pojištěného došlo vlivem požití alkoholického nápoje (popřípadě omamného prostředku) ke změnám, které jsou (bez ohledu na to, zdaje pojištěný subjektivně pociťuje nebo nepociťuje) způsobilé přivodit v době, kdy došlo ke způsobení škody, zhoršení (snížení) schopnosti pojištěného řídit motorové vozidlo.

Úryvok z textu:
... .z. tím, že žalovaný byl okresním soudem v Nymburce pod sp. zn. 2 T 376/83 odsouzen pro trestný čin ublížení na zdraví podle ustanovení § 224 odst. 1, 2 trestního zákona jehož se dopustil tím, že dne 22. 3. 1983 kolem 19 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.