Nájdené rozsudky pre výraz: účel trestu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 64

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

866 dokumentov
275 dokumentov
7528 dokumentov
2 dokumenty
26 dokumentov
43 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Účel trestu
Kľúčové slová: účel trestuzásady ukladania trestovdruhy trestov
R 57/1990
Právna veta: Nie je vylúčené dosiahnuť účel trestu uložením trestu odňatia slobody s podmienečným odkladom jeho výkonu aj u obvineného, ktorý sa dopustil majetkovej trestnej činnosti krátko po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody za obdobnú trestnú činnosť.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR proti výroku rozsudku Mestského súdu v Bratislave z 31. 5.1988 sp. zn. 5 To 184/88 v prospech obvineného J. K., Najvyšší súd SSR zrušil u tohto obvineného napadnutý rozsudok a odvolanie obvodného prokurátora Bratislava 1 proti rozsudku obvodného súdu Bratislava 1 zo 7. 4. 1988 sp. zn. 5 T 26/88 podlá § 256 Tr. por. zamietol. Z odôvodnenia : Rozsudkom Obvodného súdu Bratislava 1 zo 7. apríla 1988, sp. zn. 5 T 26/8
Merito veci Konanie o sťažnosti
Právna veta: K hodnocení recidivy pachatele při ukládání trestu.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocný rozsudek obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 3. ledna 1986 sp. zn 3 T 124/85 ve výroku o trestu a obvodnímu soudu přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 3. ledna 1980 byl obviněný J. Ch. uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 tr. zák. Podle § 247 odst, 1 tr'. zák. se zřetelem k § 43 od
Merito veci Peňažný trest
R 16/1977
Právna veta: U páchateľov, ktorí sa opakovane dopúšťajú trestnej činnosti pod vplyvom alkoholu, samostatný peňažný trest spravidla nemôže splniť účel trestu v zmysle § 23 ods. 1 Tr. zák.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR, Najvyšší súd SSR zrušil výrok o treste v právoplatnom rozsudku Okresného súdu v Dolnom Kubíne z 13. júna 1975 sp. zn. 2 T 140/75 a Okresnému súdu v Dolnom Kubíne prikázal, aby vec obžalovaného V. K. v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Dolnom Kubíne z 13. júna 1975 sp. zn. 2 T 140/75 bol obvinený V. K. uznaný za vinného z trestného činu násilia proti skupin
Merito veci Rozhodnutie súdu
R 32/1972
Právna veta: Záver súdu o tom, že účel trestu sa dosiahne i bez jeho výkonu í§ 53 odst. 1 písm a) Tr. zák.}, musí sa opierať o náležité a všestranné zhodnotenie skutočností týkajúcich sa osohy páchateľa, najmä jeho doterajšieho života a prostredia, v ktorom žije a pracuje, ako aj okolností prípadu a nesmie byť s týmito skutočnosťami v logickom rozpore.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Trnave z 24. 2. 1971 sp. zn. 4 T 27/71 bol obvinený J. D. uznaný vinným z trestného činu útoku na verejného činiteľa podľa § 155 ods. 1 písm. b) Tr. zák., ktorý spáchal takto: dňa 6. 7. 1970 sa nachádzal krátko po polnoci pod vplyvom alkoholu v bare hotela Jeleň v Hlohovci. Keď uvidel, že príslušník VB I. B. zakročuje proti výtržníckemu správaniu jeho známeho M. B., prišiel k I. B., sotil ho do pŕs a napokon urel päsťou do tváre, takže mu spôsobil roztrhnutie dolnej pe
R 56/1970
Právna veta: Při úvaze o podmíněném odkladu výkonu trestu odnětí svobody podle § 58 odst. 1 písm. a) tr. zák. musí soud zhodnotit všechny okolnosti týkající se osoby pachatele, zejména jeho dosavadního života a prostředí, v kterém žije a pracuje, jakož i činu, který obviněný spáchal, aby mohl učinit odůvodněný závěr, zda účelu trestu bude dosaženo i bez jeho výkonu, či nikoliv.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR zrušil Nejvyšší soud ČSR usnesení krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. listopadu 1969, sp. zn. 2 To 388/69, jímž bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto odvolání okresního prokurátora proti rozsudku okresního soudu v Prachaticích ze dne 22. října 1969 sp. zn. T 78/69, zrušil dále výrok o podmíněném odkladu výkonu trestu odnětí svobody v cit. rozsudku okresního soudu v Prachaticích a vyslovil, že trest odnětí svobody uložen
R 19/1980
Právna veta: Jednání spočívající v tom, že odsouzený, jemuž byl pravomocně uložen nepodmíněný trest odnětí svobody, trest nenastoupil a skrýval se až do svého zadržení příslušníky VB, nelze považovat za závažné jednání směřující ke zmaření účelu trestu ve smyslu § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák. Takového jednání se může dopustit pouze ten odsouzený, který již trest odnětí svobody nastoupil.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR k stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Táboře ze dne 16. 11. 1978 sp. zn. 2 T 453/78 ve spojení s rozsudkem krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. ledna 1979 sp. zn. 2 To 1080/78 a obviněného O. P. zprostil podle § 226 písm. b] tr. ř. obžaloby pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c] tr. zák. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Táboře ze dne 16. 11. 1978 sp. z
Merito veci Zákaz činnosti
Právna veta: Ke splnění účelu trestu u spolupachatele, který se trestného činu porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 2, 3 tr. zák. dopustil jen z iniciativy ostatních spolupachatelů a snažil se zabránit páchání činu upozorněním nadřízených pracovníků na porušování předpisů, není vždy nutné vedle podmíněného trestu odnětí svobody uložit i trest zákazu činnosti, při jejímž výkonu se trestného činu dopustil.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zamítl stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR proti rozsudku krajského soudu v Ostravě z 14. března 1989 sp. zn. 1 To 466/88. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Opavě ze dne 27. září 1988 sp. zn. 5 T 207/87 byli obvinění M. K., J. P., A. D. a M. L. uznáni vinnými trestným činem porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 2, odst. 3 tr. zák. a M. K. kromě toho i trestnými činy rozkrádání majetk
Merito veci Choroba pachatele
R 47/1974
Právna veta: Vážnou chorobu pachatele lze považovat za mimořádné poměry pachatele odůvodňující uložení trestu odnětí svobody pod dolní hranicí zákonná trestní sazby jen za předpokladu, že vzhledem k této chorobě by výkon trestu uloženého v rámci trestní sazby byl pro pachatele zvlášť obtížný nebo by měl pro něho zvlášť nepříznivé následky. Přitom musí být splněn i další předpoklad, totiž že se účelu trestu v daném případě dosáhne i trestem kratšího trvání.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek krajského soudu v Plzni ze dne 5. 12. 1973 sp. zn. 14 To 417/73 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Tachově ze dne 11. 10. 1973 sp. zn. T 288/72 byl obviněný S. R. uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 tr. zák., jehož se dopustil tím, že dne 19. 5. 1972 odcizil spolu se svým bratrem M. R. z bytu j. B. v Okro
R 15/1973
Právna veta: I. Trest nápravného opatrenia možno ukladať len páchateľom, ktorí spáchali trestný čin s nižším stupňom nebezpečnosti pre spoločnosť, spravidla ešte neboli trestaní a ktorých spôsob života odôvodňuje predpoklad, že na splnenie účelu trestu postačí uloženie trestu tohto druhu. II. Pre uloženie ochranného protialkoholického liečenia podľa § 72 ods. 2 písm. b) Tr. zák. nestačí zistenie, že páchateľ spáchal trestný čin v opilosti alebo v súvislosti s požívaním alkoholu. Ochranné protialkoholické liečenie možno uložiť len vtedy, ak sa súčasne zistí, že ide o páchateľa, u ktorého má nadmerné poží ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v neprospech obvineného V. H., zrušil Nejvyšší súd SSR rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 28. marca 1972 sp. zn. 6 To 180/72 a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Trnave z 2. februára 1972 sp. zn. 5 T 65/72 bol obvinený V. H. uznaný za vinného z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods.
R 52/1978
Právna veta: Požadavek, aby trestem uloženým za trestný čin spáchaný v dopravě bylo účinně působeno i na ostatní členy společnosti, je zvlášť naléhavý v takových případech, kdy byl zaviněn těžký, popř. nenapravitelný následek řidičem motorového vozidla, který hrubým porušením důležitých povinností uložených předpisy o provozu na silnicích projevil bezohlednost k ostatním účastníkům silničního provozu. Při hodnocení podmínek pro podmíněná odsouzení podle § 58 odst. 1 písm. a) ír. zák. soud sice musí přihlížet k osobě pachatele a k okolnostem případu, současně však musí uvážit, zda podmíněným odsouzením b ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR shledal, že pravomocným rozsudkem okresního soudu v Ostravě ze dne 17. 6. 1977 sp. zh. 5 T 149/77, jímž byl obviněný V. B. odsouzen za trestný čin ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1, 2 tr. zák. k trestu odnětí svobody na jeden rok, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu dvou roků, a dále mu byl uložen trest zákazu činnosti řízení motorových vozidel na dobu tří roků, byl porušen zákon v ustanovení § 58 odst. 1 písm. a) tr. zák. ve prospěch obviněného. Tento r
MENU