Nájdené rozsudky pre výraz: ukladanie trestu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

889 dokumentov
194 dokumentov
5602 dokumentov
5 dokumentov
84 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Ukladanie trestu
R 51/1988
Právna veta: I. Výměra ukládaného peněžitého trestu není omezena hodnotou majetku získaného posuzovanou trestnou činností. Peněžitým trestem lze postihnout i majetek, který pachatel nabyl poctivou prací. II. Jestliže trest zákazu činnosti je omezen jen na zákaz výkonu funkce hmotně odpovědného vedoucího obchodu a služeb, je takové určení rozsahu zakázané činnosti zpravidla příliš úzké.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil část výroku o trestu v rozsudku okresního soudu v Kladně z 29. 1. 1987 sp. zn. 5 T 745/86 a sám obviněným H. D. a J. P. uložil peněžitý trest ve výměře 10 000 Kčs s náhradním trestem odnětí svobody na dva měsíce a trest zákazu činnosti — zaměstnání spojeného s hmotnou odpovědností, a to ve všech odvětvích hospodářské činnosti socialistických organizací a státních orgánů na dobu tří let. Z odůvodně
Merito veci Ukladanie trestu
R 52/1988
Právna veta: K podmínkám uložení trestu zákazu pobytu podle § 57a tr. zák. Na toho, kdo splnil podmínky pro přiznání plného invalidniího důchodu, nelze pohlížet jako na osobu, která se vyhýbá poctivé práci. Pro závěr, že pachatel má trvalý pobyt v místě nebo obvodě, na který se trest zákazu pobytu má vztahovat, nestačí přihlášení pachatele k trvalému pobytu podle předpisů o hlášení a evidenci pobytu občanů (zák. č. 135/1982 Sb.), ale je nutno zjišťovat, kde se skutečně pachatel trvale zdržuje.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil výrok o trestu zákazu pobytu v rozsudku okresního soudu v Chomutově z 27. února 1985 sp. zn. 3 T 10/85. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Chomutově ze dne 27. února 1985 sp. zn. 3 T 10/85 byl obviněný R. P. uznán vinným pokusem trestného činu opilství podle § 8 odst. 1, § 201 tr. zák. a pokusem trestného činu neoprávněného užívání cizího motorového vozidla podle § 8 odst. 1, § 209a odst. 1, od
Merito veci Ukladanie trestu
R 18/1973
Právna veta: K rozlišovániu medzi prečinom proti majetku v socialistickom a v osobnom vlastníctve podľa § 3 ods. 1 zákona č. 150/1969 Zb. a priestupkom proti socialistickému spolunažívaniu podľa § 19 zákona č. 60/1961 Zb.

Úryvok z textu:
Rozlišovanie medzi prečinom proti majetku v socialistickom a v osobnom vlastníctve podľa § 3 ods. 1 zákona č. 150/1969 Zb. o prečinoch (ďalej len zákon) a priestupkom proti socialistickému spolunažívaniu podľa § 19 zákona č. 60/1961 Zb. robí v praxi orgánov činných v trestnom konaní ťažkosti. V poslednom čase sa prax najmä orgánov ZNB a prokuratúry ustálila tak, že drobnejšie útoky proti cudziemu majetku, pokiaľ spôsobená škoda nepresiahla 100 Kčs, nie sú posudzované ako prečiny proti majetku v
Merito veci Ukladanie trestu
R 19/1973
Právna veta: K ukladaniu trestov za trestné činy spáchané v doprave.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR v neprospech obvineného E. G., Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 12. januára 1972 sp. zn. 4 To 612/71 ako aj rozsudok Okresného súdu v Prievidzi z 30. septembra 1971 sp. zn. 3 T 91/71 vo výroku o treste a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Prievidzi z 30. 9. 1971 sp. zn. 3 T 91/71 bol obvi
Merito veci Ukladanie trestu
R 19/1973
Právna veta: K ukladaniu trestov za trestné činy spáchané v doprave.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR v neprospech obvineného Z. S., Najvyšší súd SSR zrušil právoplatný rozsudok Okresného súdu v Lučenci z 21. júna 1971 sp. zn. Ts 197/71 vo výroku, ktorým bol obvinenému Z. S. podľa § 58 ods. 1 písm. a), § 59 ods. 1 Tr. zák. podmienečne odložený výkon trestu odňatia slobody vo výmere 3 mesiacov na skúšobnú lehotu jedného roka a vo výroku, ktorým bol uložený obvinenému podľa § 49 ods. 1 Tr. zák. trest zákazu vodičske
Merito veci Ukladanie trestu
R 59/1973
Právna veta: K hodnoteniu okolností rozhodujúcich pre určenie druhu a výmery trestu. Poriadny život pracujúceho človeka (§33 písm. g) Tr. zák.) vedie len ten, kto plní základné povinnosti občana tak v súkromnom živote, ako aj voči spoločnosti. Poriadny život pracujúceho človeka nemožno preto stotožňovať len s netrestanosťou.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR v neprospech obvineného J. F., zrušil právoplatný rozsudok Okresného súdu v Dolnom Kubíne z 30. novembra 1971 sp. zn. Ts 169/71 vo výroku o treste a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Napadnutým rozsudkom bol obvinený J. F. uznaný za vinného z trestného šinú ublíženia na zdraví podľa § 221 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že
R 41/1978
Právna veta: Vodičom motorových vozidiel, ktorí hrubo porušia dôležitú povinnosť uloženú im podľa zákona tým, že vedú motorové vozidlo v opilosti, treba zásadne ukladať popri iných druhoch trestu aj trest zákazu viesť motorové vozidlá na dlhší čas.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v neprospech obvineného V. D., Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu Košice — vidiek z 28. októbra 1976 sp. zn. 3 T 1041/76 a okresnému súdu prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu Košice — vidiek z 28. októbra 1976 sp. zn. 3 T 1041/76 bol obvinený V. D. uznaný za vinného z trestného činu opilstva podľa § 201 Tr. zák. a z trestného činu ublíženia na zdraví p
R 42/1978
Právna veta: Vodičom motorových vozidiel, ktorí vedú motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu, treba spravidla ukladať trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá, a to podľa okolností buď ako trest samostatný, príp. popri inom treste. Neuloženie tohto trestu v takýchto prípadoch by malo byť len výnimkou, odôvodnenou mimoriadnymi okolnosťami prípadu a u takého páchateľa, ktorý sa ako vodič motorového vozidla ešte nedostal do rozporu so zákonom.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Nových Zámkoch z 15. apríla 1977 sp. zn. 2 T 69/77 vo výroku o treste a obvinenému J. O. sám uložil nový trest nápravného opatrenia a zákazu činnosti viesť motorové vozidlá na dobu dvoch rokov. Z odôvodnenia: Okresný súd v Nových Zámkoch uznal rozsudkom z 15. apríla 1977 sp. zn. 2 T 69/77 obvineného J. O. za vinného z trestného činu opilstva podľa § 201 Tr. zá
R 52/1978
Právna veta: Požadavek, aby trestem uloženým za trestný čin spáchaný v dopravě bylo účinně působeno i na ostatní členy společnosti, je zvlášť naléhavý v takových případech, kdy byl zaviněn těžký, popř. nenapravitelný následek řidičem motorového vozidla, který hrubým porušením důležitých povinností uložených předpisy o provozu na silnicích projevil bezohlednost k ostatním účastníkům silničního provozu. Při hodnocení podmínek pro podmíněná odsouzení podle § 58 odst. 1 písm. a) ír. zák. soud sice musí přihlížet k osobě pachatele a k okolnostem případu, současně však musí uvážit, zda podmíněným odsouzením b ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR shledal, že pravomocným rozsudkem okresního soudu v Ostravě ze dne 17. 6. 1977 sp. zh. 5 T 149/77, jímž byl obviněný V. B. odsouzen za trestný čin ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1, 2 tr. zák. k trestu odnětí svobody na jeden rok, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu dvou roků, a dále mu byl uložen trest zákazu činnosti řízení motorových vozidel na dobu tří roků, byl porušen zákon v ustanovení § 58 odst. 1 písm. a) tr. zák. ve prospěch obviněného. Tento r
Merito veci Účel trestu
Kľúčové slová: účel trestuzásady ukladania trestovdruhy trestov
R 57/1990
Právna veta: Nie je vylúčené dosiahnuť účel trestu uložením trestu odňatia slobody s podmienečným odkladom jeho výkonu aj u obvineného, ktorý sa dopustil majetkovej trestnej činnosti krátko po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody za obdobnú trestnú činnosť.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR proti výroku rozsudku Mestského súdu v Bratislave z 31. 5.1988 sp. zn. 5 To 184/88 v prospech obvineného J. K., Najvyšší súd SSR zrušil u tohto obvineného napadnutý rozsudok a odvolanie obvodného prokurátora Bratislava 1 proti rozsudku obvodného súdu Bratislava 1 zo 7. 4. 1988 sp. zn. 5 T 26/88 podlá § 256 Tr. por. zamietol. Z odôvodnenia : Rozsudkom Obvodného súdu Bratislava 1 zo 7. apríla 1988, sp. zn. 5 T 26/8
MENU