Nájdené rozsudky pre výraz: určenie sumy starobného dôchodku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

114 dokumentov
10 dokumentov
353 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: starobný dôchodokurčenie sumy starobného dôchodku
R 13/1984
Právna veta: Pri uplatnení zásady uvedenej v ustanovení § 23 ods. 3 zákona c. 121/1975 Zb. pre určenie výšky dane zo mzdy, rozhodujúcej pre zistenie najvyššej percentuálnej výmery starobného (invalidného) dôchodku, sa neprihliada na to, že pracujúci spĺňal ku dňu vzniku nároku na dôchodok podmienky zákona o dani zo mzdy ure stanovenie tejto dane vo vyššej alebo nižšej sume.

Úryvok z textu:
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave rozhodnutím z 1. 7. 1981 priznal navrhovateľovi od 2. 7. 1981 invalidný dôchodok 1661 Kčs a k tomu zvýšenie o 30 Kčs mesačne. Dôchodok priznal vo výške 90 % z priemerného mesačného zárobku zisteného z obdobia rokov 1976 až 1980. Krajský súd v Banskej Bystrici na návrh navrhovateľa preskúmal toto rozhodnutie orgánu sociálneho zabezpečenia a svojím uznesením ho potvrdil ako vecne správne podľa ustanovenia § 249 ods. -1 O. s. p. s odôvodnením, že dávka
Kľúčové slová: starobný dôchodokurčenie sumy starobného dôchodku
R 15/1984
Právna veta: Čiastkovaniu starobného dôchodku podľa cl. 13 Dohody medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o sociálnom poistení (prílohy vyhlášky c. 3/1958 Zb.), priznaného v najnižšej výmere účastníkovi odboja (§ 56 zákona c. 121/1975 Zb.), nepodlieha tá časť dávky, o ktorú bol starobný dôchodok zvýšený v dôsledku účasti požívateľa dôchodku v odboji.

Úryvok z textu:
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Prahe rozhodnutím z 2. 9. 1980 priznal navrhovateľovi s odkazom na čl. 13 Dohody medzi Československom a Juhosláviou z 22. 5. 1957 čiastkový starobný dôchodok 960 Kčs, osobitný prídavok 50 Kčs a zvýšenie podľa zákona č. 121/1975 Zb. 158 Kčs mesačne s tým, že od augusta 1979 patrí zvýšenie čiastkového starobného dôchodku o 30 Kčs mesačne (podľa ustanovení zákonného opatrenia č. 76/1979 Zb.). Ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok zhodnotil navrhovateľovi 35
MENU