Nájdené rozsudky pre výraz: uznanie dlhu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

678 dokumentov
316 dokumentov
6328 dokumentov
4 dokumenty
28 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Bežné záležitosti týkajúce sa spoločného užívania bytu manželmi, ktoré sa opakujú alebo podstatne nezasahujú do spoločných užívacích práv, môže vykonávať každý zo spoločných užívateľov. Takouto bežnou záležitosťou je aj platenie úhrady za užívanie bytu a za služby spojené s týmto užívaním. Uznanie dlhu, ktorý vznikol ako nedoplatok v neveľkej výške z neplatenia úhrady opakujúcich sa platieb súvisiacich s užívaním spoločného bytu, treba tiež považovať za bežnú záležitosť týkajúcu sa tohto užívania; právny úkon uznania takého dlhu urobený jedným z manželov je teda platný a zaväzuje obidvoch m ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalujúca organizácia sa žalobou domáhala, aby žalovaná bola na úhradu za užívanie družstevného bytu za obdobie rokov 1971—1974 zaviazaná zaplatiť jej sumu 1871,44 Kčs. Uviedla, že žalovaná tento dlh uznala a v dohode sa zaviazala dlžnú sumu zaplatiť v troch splátkach, dosiaľ však nič nezaplatila. Okresný súd vo Vranove nad Topľou rozsudkom žalobu zamietol. Bol toho názoru, že písomné uznanie dlhu žalovanou je neplatné, lebo chýbal potrebný súhlas jej manžela v zmysle ustanovenia § 145 ods
Meritum Uznanie dlhu
Kľúčové slová: platnosť právneho úkonu neplatnosť uznania dlhuuznanie dlhu dlžníkom
R 13/1988
Právna veta: Uznaním dlhu sa dlžník nezbavuje možnosti uplatňovať v občianskom súdnom konaní námietky týkajúce sa dôvodu alebo výšky (rozsahu) nároku veriteľa.

Úryvok z textu:
Žalovaný poškodil osobné motorové vozidlo Wartburg 353 W patriace žalobkyni a z tohto dôvodu uznal písomne, že uhradí žalobkyni 60 000 Kčs do 31. 12. 1981. V dôsledku toho, že potom zaplatil žalobkyni iba sumu 7 500 Kčs, žiadala žalobkyňa žalobou zo 14. 8. 1984 zaviazať žalovaného zaplatiť jej zostávajúcu sumu 52 500 Kčs. Okresný súd v Nitre po vykonaní dokazovania rozsudkom zaviazal žalovaného zaplatiť žalobkyni 24 256 Kčs do troch dní. Čo sa týka sumy 11 782 Kčs, pripustil späťvzatie žaloby
Meritum Premlčanie
Kľúčové slová: ručiteľský vzťahručenieuznanie dlhupremlčanie podľa OZ
R 17/1991
Právna veta: Na právo ručitele dovolat se promlčení vůči věřiteli dlužníka po uplynutí promlčecí doby podle ustanovení § 101 o. z. nemá vliv písemné uznání dluhu dlužníkem podle ustanovení § 110 odst. 1 o. z.

Úryvok z textu:
Okresní soud v Českém Krumlově svým rozsudkem zamítl návrh, aby žalovaná zaplatila žalující organizaci 13 500 Kčs s 2% úrokem od 11. 7. 1977 do zaplacení. Žalující organizaci byla uložena povinnost nahradit žalované náklady řízení 760 Kčs do 3 dnů. Proti tomuto rozsudku se odvolala žalující organizace. Poukazovala na zjištěné skutečnosti ohledně uzavření původního závazku, ke kterému přistoupila jako ručitelka žalovaná. Dále poukazovala i na dohodu z 2.5.1983, ve které se původní dlužník Z. F
MENU