Nájdené rozsudky pre výraz: vrátenie veci prokurátorovi na došetrenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

24 dokumentov
6 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 45/1976
Právna veta: Dôvodom na vrátenie veci prokurátorovi na došetrenie podľa § 188 ods. 1 písm. f) Tr. por. je fakt, že obvinený nemal v prípravnom konaní obhajcu, hoci so zreteľom na sadzbu odňatia slobody ide o prípad nutnej obhajoby v zmysle § 36 ods. 3 Tr. por.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Leviciach z 12. 2. 1975 sp. zn. 2 T 347/74 bola obvinená T. M. uznaná za vinnú z trestného činu krádeže podľa § 247 ods. 1, 2 písm. d) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 1. 8. 1974 odcudzila z bytu F. B. v Mochovciach vkladnú knižku s vkladom 22 500 Kčs, z ktorej toho istého dňa v Slovenskej štátnej sporiteľni vybrala pre svoj prospech 21 500 Kčs. Za to jej bol uložený bezpodmienečný trest odňatia slobody v prvej nápravnovýchovnej skupine. Tento rozsudok stal sa
R 70/1971
Právna veta: K predpokladom vrátenia veci na došetrenie prokurátorovi v štádiu hlavného pojednávania podľa § 221 ods. 1 a 2 Tr. por. Postup súdu v prípade, keď na hlavnom pojednávaní vyjde najavo, že obžalovaný spáchal ďalšie útoky, ktoré spolu s útokmi uvedenými v obžalobe tvoria jeden pokračujúci trestný čin.

Úryvok z textu:
Mestský prokurátor v Košiciach podal Mestskému súdu v Košiciach obžalobu na V. Š. pre pokračujúci trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1 písm. a) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že v r. 1968 a 1969 v Košiciach podviedol v krátkych časových intervaloch štyroch občanov, J. M., F. M., M. G. a F. L., celkom o sumu 2430 Kčs. Podanú obžalobu Mestský súd v Košiciach uznesením z 15. septembra 1970 podľa § 194 Tr. por. prijal. Na hlavnom pojednávaní 2. októbra 1970 mestský súd vypočul znalca doc
Právna veta: Podmienky na rozhodnutie o vrátení veci prokurátorovi na došetrenie z hlavného pojednávania v zmysle § 221 ods. 1 Tr. por. nie sú splnené, keď výsledky dokazovania vykonaného na hlavnom pojednávaní ukazujú na potrebu doplnenia dokazovania, ktoré prípadne môže viesť k podstatnej zmene skutkových okolností prípadu, doplnenie dokazovania však môže bež' ťažkostí vykonať súd sám. Postup podľa citovaného zákonného ustanovenia neprichádza do úvahy ani vtedy, keď výsledky dokazovania vykonaného na hlavnom pojednávaní ukazujú, že v prípravnom konaní neboli dodržané osobitné ustanovenia o konaní pro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici vrátil uznesením z 30. januára 1984 sp. zn. 1 T 45/83 podľa § 221 ods. 1 Tr. por. trestnú vec proti obvinenému H. A. W., cudziemu štátnemu príslušníkovi, pre trestný čin vraždy podľa § 219 Tr. zák. a iné prokurátorovi na došetrenie. Najvyšší súd SSR na základe sťažnosti krajského prokurátora zrušil uznesenie krajského súdu a vec vrátil Krajskému súdu v Banskej Bystrici na ďalšie konanie a rozhodnutie. Z odôvodnenia: Krajský prokurátor v Banskej Bystrici poda
Právna veta: Z ustanovenia § 191 odst. 2 Tr. por. vyplýva, že s právoplatným rozhodnutím súdu o vrátení veci prokurátorovi na došetrenie sa spája účinok, že sa vec vracia do štádia prípravného konania. To znamená, že orgány prípravného konania musia dodržiavať všetky predpisy, ktoré upravujú postup v tomto štádiu konania, vrátane ustanovení o zoznámení obvineného s výsledkami vyšetrovania (§ 166 Tr. por.), resp. upozornení obvineného na možnosť preštudovať spisy po skončení vyhľadávania (§ 169 písm. b/ Tr. por.) po došetrení veci. Ak bola podaná obžaloba voči viacerým obvineným a nariadené došetrenie sa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Uznesením Krajského súdu v Bratislave z 18. 8. 1982 sp. zn. 2 T 33/82 bola podľa § 188 ods. 1 písm. f) Tr. por. vrátená vec proti obvinenému Š. G. a spol. pre trestný čin podľa § 132 Tr. zák. a iné na došetrenie krajskému prokurátorovi. Najvyšší súd SSR zrušil na základe sťažnosti krajského prokurátora uvedené uznesenie súdu prvého stupňa a uložil mu, aby o veci znovu konal a rozhodol. Z odôvodnenia: V dôvodoch napadnutého uznesenia krajský súd okrem iného uviedol, že predchádzajúcim vráten
Právna veta: Okolnosť, že znalec pribratý v prípravnom konaní po podaní obžaloby zomrel, môže byť dôvodom na vrátenie veci prokurátorovi na došetrenie podľa § 188 ods. 1 písm. f) Tr. por. len ak je zrejmé, že na hlavnom pojednávaní nebudú splnené podmienky pre precitanie jeho posudku podľa § 211 ods. 4 Tr. por., a preto bude treba pribrať nového znalca.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zamietol podľa § 148 ods. 1 písm. c) Tr. por. sťažnosť krajského prokurátora proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 8. júna 1982 sp. zn. 2 T 9/82. Z odôvodnenia: Napadnutým uznesením krajský súd podľa § 188 ods. 1 písm. f) Tr. por. vrátil trestnú vec proti obvinenému A. F. na došetrenie krajskému prokurátorovi. Obvinený A. F. je stíhaný pre trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. b), ods. 4 Tr. zák. na tom skutkovom zákl
Právna veta: Ve výroku rozhodnutí, kterým se vrací věc prokurátorovi k došetření po předběžném projednání obžaloby (§ 188 odst. 1 písm. f/ tr. ř.), soud neuvádí, kterému prokurátorovi se věc vrací. V takovém případě je určení příslušného prokurátora vnitroresortní záležitostí prokuratury, v níž se postupuje podle interních předpisů.

Úryvok z textu:
K stížnosti okresního prokurátora v Pelhřimově krajský soud v Českých Budějovicích zrušil usnesení okresního soudu v Pelhřimově z 31. 1. 1988 sp. zn. 1 T 48/88 a podle § 149 odst. 1 písm. a) tr. ř. znovu rozhodl tak, že podle § 188 odst. 1 písm. f) tr. ř. se trestní věc obžalované V. J. vrací prokurátorovi k došetření. Z odůvodnění: Citovaným usnesením okresního soudu v Pelhřimově bylo v trestní věci obviněné V. J. rozhodnuto tak, že se tato trestní věc podle § 188 odst. 1 písm. f) tr. ř. v
R 29/1974
Právna veta: Nedostatok poučenia poškodeného je síce chybou konania, ale nie chybou podstatnou, ktorá by odôvodňovala zrušenie rozsudku v odvolacom konaní podľa § 258 ods. 1 písm. a) Tr. por. a vrátenie veci prokurátorovi na došetrenie podľa § 260 Tr. por.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd ČSSR vyslovil na podklade sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR v trestnej veci proti voj. v zál. M. B., že uznesením vyššieho vojenského súdu sp. zn. To 256/73 z 9. 1. 1974 bol porušený zákon v ustanovení § 258 ods. 1 písm. a), § 260 Tr. por. V dôsledku toho Najvyšší súd ČSSR zrušil napadnuté uznesenie v celom rozsahu a zároveň zrušil aj ďalšie rozhodnutia na zrušené rozhodnutie obsahovo nadväzujúce, pokiaľ so zreteľom na zmenu, ku ktorej došlo zruše
Právna veta: Súd nemôže žiadnym spôsobom zasahovať do práva prokurátora ako verejného žalobcu* Nemôže postupom podľa § 188 ods* 1 písm. f) Tr. por. nútiť prokurátora, aby podal obžalobu na ďalšie osoby.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona podanej generálnym prokurátorom SSR Najvyšší súd SSR vyslovil, že právoplatným uznesením Okresného súdu v Žiline z 8. 6. 1988 sp. zn. 3 T 362/88 bol porušený zákon v ustanovení § 188 ods. 1 písm. f) Tr. por. v prospech obvinených. Napadnuté uznesenie zrušil a Okresnému súdu v Žiline prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia : Okresný prokurátor pre Prahu-západ podal 2. marca 1988 na Okresnom súde Praha-západ
Meritum Doprava
Kľúčové slová: dať prednosť v jazdeprávna otázkaznalecké dokazovanie
R 44/1987
Právna veta: I. Otázka, ktorý účastník cestnej premávky má prednosť v jazde na križovatke ciest neoznačených dopravnými značkami, je otázkou právnou, ktorú neprislúcha riešiť znalcovi. II. Ustanovenie § 1G ods. 2 vyhl. c. 109/1975 Zb. o prednosti v jazde na križovatke ciest neoznačených dopravnými značkami platí aj pre križovatku účelovej komunikácie s inou cestou hez ohľadu na jej druh.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenia zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie Okresného súdu v Topoľčanoch z 19. júna 1986 sp. zn. 2 T 120/86 a uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 28. augusta 1986 sp. zn. 3 To 316/86 a Okresnému súdu v Topoľčanoch prikázal, aby vec obvineného J. Č. znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Topoľčanoch podal na obvineného J. Č. obžalobu pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1, 2 Tr.
Kľúčové slová: povinnosť svedčiťdiplomatická imunita
R 3/1990
Právna veta: Z platnej zákonnej úpravy vyplýva, že výnimku z povinnosti svedčiť v trestnom konaní, ktorá je podmienená osobným postavením toho, kto prichádza do úvahy ako svedok, ustanovuje len § 10 ods. 1 Tr. por. (diplomatická imunita a výsady). Zo žiadneho ustanovenia zákona nemožno vyvoditť, že z povinností uvedených v § 97 Tr. por. sú vyňaté osoby, ktoré v predošlých štádiách trestného stíhania pôsobili ako orgány činné v trestnom konaní. Tieto orgány nemajú povinnosť’ vypovedať ako svedok v súdnom konaní o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie iba vtedy, keď je v konkrétnom prípade daná niek ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Minister spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky požiadal podľa § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 36/1964 Zb. v znení neskorších predpisov Najvyšší sud SSR o zaujatie stanoviska k správnemu výkladu ustanovení zákona v otázke, či je v konaní pred súdom prípustný výsluch príslušníkov ZNB, ktorí vo veci pôsobili ako orgány prípravného konania, ako svedkov na postup pri výsluchu obvineného a v akom rozsahu, prípadne či takýto výsluch nie je prípustný vzhľadom na štátom uloženú povinnosť mlča
MENU