Nájdené rozsudky pre výraz: všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
3 dokumenty
53 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Neoprávněným majetkovým prospěchem organizace je plnění přijaté od pracovníka na úhradu schodku, jestliže schodek vznikl úplně nebo zčásti bez jeho zavinění, takže v tomto rozsahu plnil bez právního důvodu. Rozsah, v němž se pracovník zprostil podle ustanovení § 176 odst. 3 zák. práce uvedené odpovědnosti, musí být v řízení o vydání neoprávněného majetkového prospěchu bezpečně zjištěn, aby bylo možné určit výši neoprávněného majetkového prospěchu, který takto organizace získala a který je povinna vydat.

Úryvok z textu:
Žalobci se žalobou domáhali proti žalované organizaci vydání neoprávněného majetkového prospěchu. Uvedli, že pracovali jako hmotně odpovědní pracovníci žalované organizace v jejích prodejnách č. 021 a 336 v Ch., v nichž byly zjištěny schodky ke dni 21. 2. 1983, 21. 3. 1983 a 1. 2. 1984. Na úhradu těchto schodků jim bylo na základě dohody o srážkách ze mzdy sraženo celkem 12 740 Kčs. Členkou kolektivu hmotně odpovědných pracovníků byla v rozhodných inventarizačních obdobích také Z. D., jež byla o
Kľúčové slová: náhrada škodyvšeobecná zodpovednosť zamestnanca za škoduvznik škody
R 11/1991
Právna veta: Není dána příčinná souvislost mezi škodou vzniklou zaplacením regresní náhrady a porušením právní povinností toho, komu bylo zaviněně způsobeno organizací ublížení na zdraví. V řízení o náhradu škody vzniklé organizaci v důsledku jednání jejího pracovníka tím, že musila zaplatit regresní náhradu předepsanou v souvislostí s úrazem poškozeného, za nějž organizace odpovídá, se proto již nelze zabývat tvrzením o výlučném zavinění poškozeného, které bylo posouzeno v řízení o regresní náhradu podle ustanovení zákona č. 33/1965 Sb.

Úryvok z textu:
Žalující organizace se domáhala zaplacení částky 2 348 Kčs na náhradu škody, která jí vznikla zaplacením regresní náhrady předepsané v souvislosti s úrazem žalovaného z 26. 3. 1985. Za tuto škodu odpovídá žalovaný, protože si úraz způsobil sám tím, že při práci použil okružní pilu bez ochranného krytu. Okresní soud v Teplicích rozsudkem uložil žalovanému zaplatit žalující organizaci 587 Kčs a rozhodl o nákladech řízení účastníků. Dospěl k závěru, že v souvislosti s úrazem došlo k porušení
Kľúčové slová: všeobecná zodpovednosťvšeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu
R 56/1986
Právna veta: Jestliže jeden ze spolupachatelů odpovídá za škodu podle zákoníku práce (§ 172 odst. 1) a druhý podle občanského zákoníku (§ 420 odst. 1), není jejich odpovědnost solidární, ale každý z nich odpovídá samostatně podle míry svého zavinění.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR k odvolání krajského prokurátora a obžalovaného Z. W. zrušil podle § 258 odst. 1 písm. f), odst. 2 tr. ř. rozsudek krajského soudu v Ostravě ze dne 3. prosince 1985 sp. zn. 3 T 9/85 ve výroku o náhradě škody a podle § 259 odst. 3 tr. ř. rozhodl tak, že obžalovaní Z. R. a Z. W. jsou podle § 228 odst. 1 tr. ř. povinni zaplatit koncernovému podniku Výstavba ostravskokarvinských dolů v Ostravě, a to obžalovaný Z. R. částku 76 681,24 Kčs s 3 % úroky z prodlení od 10. 2. 1984 a obžal
Právna veta: Ak organizácia požaduje od pracovníka náhradu škody z dôvodu zodpovednosti za stratu zverených predmetov podľa ustanovenia § 178 Zák. práce a ak sa v konaní zistí, že nedošlo k zvereniu predmetov na písomné potvrdenie, je súd povinný ešte skúmať, či pracovník zodpovedá za škodu podľa všeobecnej úpravy zodpovednosti v zmysle ustanovenia § 172 Zák. práce.

Úryvok z textu:
Žalujúca organizácia sa domáhala na žalovanom zaplatenie sumy 8647 Kčs. V priebehu sporu upravila svoj žalobný návrh tak, že žiadala, aby bol žalovaný zaviazaný zaplatiť jej sumu 6874 Kčs. Svoj nárok odôvodňovala tým, že žalovaný ako vedúci autoservisnej služby prevzal pracovné nástroje [2 skúšač- ky, 1 striekaciu pištoľ, 1 hydraulický zdvihák, 1 nabíjačku, 1 technické stopky, 1 tlakomer a 1 merač ), pri inventúrach 19. 9. a 17. 10. 1977 žalovanému uvedené veci v servise chýbali, a preto v zmysl
Právna veta: Z úpravy zodpovednosti za škodu spôsobenú pracovníkom podľa ustanovení oddielu druhého hlavy ôsmej Zákonníka práce vyplýva možnosť voľby organizácie uplatniť nárok na náhradu škody z dôvodu zodpovednosti pracovníka za škodu v zmysle ustanovenia § 172 Zák. práce, aj keď môže byť daná zodpovednosť iného pracovníka za tu istú škodu v zmysle ustanovenia § 176 Zák. práce alebo § 178 Zák. práce.

Úryvok z textu:
Žalujúca organizácia sa žalobou domáhala, aby súd zaviazal žalovanú zaplatiť jej náhradu škody 800 Kčs. Uviedol, že žalovaná prevzala a pre pracovné účely používala elektrickú kalkulačku zn. Faber Castel TR 2 (inventárne č.. 12506) v hodnote 887 Kčs a 16. 5. 1979 zahlásila, že kalkulačka jej bola odcudzená z neuzamknutého stola. V priebehu konania žalujúca organizácia upresnila odôvodnenie tak, že na oddelení, kde žalovaná pracovala, boli v inventúrnom zozname uvedené dve kalkulačky zn. Fabe
MENU