Nájdené rozsudky pre výraz: všeobecné ohrozenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 21

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

63 dokumentov
47 dokumentov
208 dokumentov
19 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Při zjišťování, zda je naplněn znak skutkové podstaty trestného činu obecného ohrožení podle § 179 odst. 1 tr. zák. „vydání cizího majetku v nebezpečí škody velkého rozsahu14, je třeba vycházet ze skutečné hodnoty cizího majetku, který byl bezprotředně ohrožen požárem nebo jinou obecně nebezpečnou událostí vyvolanou pachatelem. Naproti tomu má-li obecně nebezpečné jednání pachatele za následek způsobení „škody velkého rozsahu", tj. těžší následek, který je okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby podle § 179 odst. 2 písm. c) tr. zák., je třeba zahrnout do rozsahu způsobené škody ve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zamítl podle § 148 odst. 1 písm. c] tr. ř. stížnost krajského prokurátora proti usnesení krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. prosince 1982 sp. zn. 1 T 18/82. Z odůvodnění: Obžaloba krajského prokurátora v Hradci Králové stíhá obžalovaného Z. A. pro trestný čin obecného ohrožení podle § 179 odst. 1, odst. 2 písm. b); c) tr. zák. a trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák. dílem dokonaný, dílem nedokonaný podle §
Právna veta: K naplnění znaků pokusu trestného činu obecného ohrožení podle § 8 odst. 1, § 179 odst. 1, 3 písm. a) tr. zák. postačí, za předpokladu, že základní skutková podstata je naplněna vydáním cizího majetku v nebezpečí škody velkého rozsahu, aby úmysl pachatele obecně nebezpečného jednání směřoval k usmrcení i jen jedná osoby. Toto ustanovení je pak speciální ve vztahu k ustanovení o pokusu trestného činu vraždy podle § 8 odst. 1, § 219 tr. zák., takže jednocinný souběh s tímto trestným činem je vyloučen.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSSR, Nejvyšší soud ČSSR zrušil rozsudek krajského soudu v Praze ze dne 24. března 1983 sp. zn. 1 T 20/82 i rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 20. července 1983 sp. zn. 1 To 17/83 a krajskému soudu v Praze přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Kolíně ze dne 15. prosince 1981 sp. zn. 2 T 340/81 byla obviněná A. P. uznána vinnou trestným činem obecného ohrožení podle § 179 odst
Právna veta: K výkladu pojmu „jiné podobné nebezpečné jednání v ustanovení § 179 odst. 1 tr. zák. (§ 180 odst. 1 tr. zák.). Jestliže řidič osobního motorového vozidla porušením předpisů silničního provozu zaviní střet s jiným, rovněž plně neobsazeným osobním motorovým vozidlem, a jestliže v důsledku tohoto střetu se vozidlo stane neovladatelným, dostane se na chodník a tam usmrtí dvě osoby, těžce zraní tři osoby a dalších pět osob zraní lehce, obecně nebezpečný následek nebyl způsoben obecně nebezpečným jednáním, a nejde tedy o trestný čin obecného ohrožení podle § 180 tr. zák., ale o trestný čin ublíže ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 12. 8. 1981 sp. zn. 5 T 40/81 i usnesení městského soudu v Praze ze dne 10. 11. 1981 sp. zn. 8 To 503/81 a obvodnímu soudu pro Prahu 2 přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 12. 8. 1981 sp. zn. 5 T 40/81 byl obviněný F. M. uznán vinným trestným činem obecného ohrožení podle § 180 odst. 1,
R 39/1982
Právna veta: Vydáním lidí v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví ve smyslu znaků trestného činu obecného ohrožení podle § 179 odst. 1 tr. zák. se rozumí takové ohrožení nejméně sedmi osob.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR k odvolání krajského prokurátora a obviněné M. N. zrušil rozsudek krajského soudu v Ostravě ze dne 12. listopadu 1981 sp. zn. 2 T 10/81 a tomuto soudu přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Shora uvedeným rozsudkem uznal krajský soud v Ostravě obžalovanou M. N. vinnou trestným činem obecného ohrožení podle § 179 odst. 1 tr. zák., jehož se dopustila tím, že dne 17. dubna 1981 v Krchlebech, okr. Šumperk, v podnapilém stavu, ze žárlivost
Kľúčové slová: všeobecné ohrozenieporušenie dôležitej povinnosti
R 48/1983
Právna veta: Vodič autobusu, ktorý prechádza cez železničné priecestie v takej vzdialenosti pred blížiacim sa osobným vlakom, že zrážke autobusu a vlaku sa zabránilo len tým, že rušňovodič osobného vlaku včas použil rýchlobrzdu, spôsobuje všeobecné nebezpečenstvo v zmysle § 180 ods. 1 Tr. zák. Porušenie povinností uložených v ustanoveniach § 21 ods. 1, 2 písm. e) vyhl. č. 100/1975 Zb. za takých okolností treba považovať za porušenie dôležitej povinnosti vyplývajúcej zo zamestnania v zmysle § 180 ods. 2 písm. b) Tr. zák.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 24. júna 1982 sp. zn. 3 To 314/82 ako aj rozsudok Okresného súdu v Leviciach z 28. apríla 1982 sp. zn. 2 T 104/82 a Okresnému súdu v Leviciach prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Leviciach podal obžalobu na obvineného O. S. pre trestný čin všeobecného ohrozenia podľa § 180 ods. 1, 2 písm. b) Tr. zák. na
Kľúčové slová: všeobecné ohrozeniepredpisy o protipožiarnej ochranetelovýchovná jednota
R 15/1984
Právna veta: Predpisy o protipožiarnej ochrane (vyhláška ministra vnútra č. 169/1955 Ú. v. v znení neskorších predpisov o zabezpečení a organizácii požiarnej ochrany) platia aj pre hospodársku činnosť spoločenských organizácií, teda aj telovýchovných jednôt. V rozsahu stanovenom príslušnými vnútornými predpismi telovýchovnej jednoty (Stanovami, organizačnými poriadkami ap.) zodpovedá za zabezpečenie protipožiarnej ochrany majetku jednoty aj jej predseda.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie okresného prokurátora v Lučenci z 20. júla 1982 sp. zn. Pv 42/81 a okresnému prokurátorovi prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Vyšetrovateľ VB Okresnej správy ZNB, Oddelenie vyšetrovania VB trestne stíhal Š. S. za trestný čin všeobecného ohrozenia podľa § 180 ods. 1, 2 písm. b), ods. 3 písm. a) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že ako predseda TJ Kovomi
Právna veta: Kárne opatrenie možno pracovníkovi uložiť za porušenie pracovnej dosciplíny aj keď zaň už bolo pracovníkovi uložené opatrenie iného orgánu alebo aj keď už bol preň odsúdený, ale iba dovtedy, kým ešte nie je právoplatné opatrenie uložené iným orgánom alebo odsúdenie súdom.

Úryvok z textu:
Navrhovateľ sa domáhal zrušenia rozhodnutia, ktorým mu bolo uložené kárne opatrenie — prevedenie z funkcie signa- listu na funkciu skladníka prepravy na dobu 6 mesiacov. V návrhu uviedol, že nezavinil vykoľajenie 5 železničných vozňov v železničnej stanici R. (28. 5. 1981), čo bolo dôvodom uloženia kárneho opatrenia. Organizácia, proti ktorej návrh smeroval, vo svojom vyjadrení uviedla, že uvedenú dopravnú nehodu zavinil navrhovateľ tým, že hoci mal na vlak a výmenu dobrý výhľad, prestavil vý
Kľúčové slová: všeobecné ohrozeniepravidlá cestnej premávky
R 47/1983
Právna veta: K aplikaci ustanovení § 28 odst. 4 vyhl. c. 100/1975 Sb,, o pravidlech silničního provozu. Jestliže vozidlo opatřené podle § 28 odst. 4 vyhl. c. 100/1975 Sb. oranžovým výstražným světlem odbočuje vpravo a vzhledem k délce nákladu lze předpokládat, že konec nákladu vybočí při tom doleva do profilu kolejiště elektrické dráhy je řidič tramvajové soupravy jedoucí za vozidlem povinen včas snížit rychlost jízdy nebo i zastavit, aby předešel střetu tramvaje s vozidlem.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení městského soudu v Praze ze dne 24. června 1982 sp. zn. 8 To 297/82 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 2 z 10. 3. 1982 sp. zn. 5 T 335/81 byl obviněný J. D. uznán vinným trestným činem obecného ohrožení podle § 180 odst. 1, 2 písm. b), c) tr. zák. a odsouzen k trestu odnětí svobody na dobu jednoho roku s podmíněným
Meritum Doprava
Kľúčové slová: pravidlá cestnej premávkyvšeobecné ohrozeniedopravná nehoda
R 33/1989
Právna veta: Jestliže při srážce autobusu s protijedoucím nákladním automobilem jsou obě vozidla intenzívně brzděna a bočně stabilizována, takže se jejich nárazová rychlost sníží na 16 km/hod. a je zabráněno čelnímu střetu, nevznikne zpravidla takové nebezpečí pro život a zdraví lidí nebo takové nebezpečí škody na cizím majetku, které předpokládá ustanovení § 180 tr. zák. (obecné nebezpečí).

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení krajského soudu v Praze z 27. prosince 1986 sp. zn. 8 To 777/86 a rozsudek okresního soudu v Nymburce z 14. října 1986 sp. zn. 1T 498/86 a obviněné B. Š. a J. H. podle § 226 písm. b) tr. ř. zprostil obžaloby, že dne 13. února 1986 kolem 15.20 hod. na silnici č. 24515 v obci Černíky, okres Nymburk, se obviněný B. Š. při projíždění pravotočivé zatáčky při řízení autobusu ČSAD Kolín střetl s pr
R 55/1981
Právna veta: Miestom spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 180 Tr. zák. je tak miesto, kde došlo ku konaniu, ako aj miesto, kde došlo k všeobecnému nebezpečenstvu a prípadne aj miesto, kde došlo k naplneniu znakov podmieňujúcich použitie vyššej trestnej sadzby.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR rozhodol v spore o príslušnosť medzi Obvodným súdom Bratislava 1 a Okresným súdom Bratislava-vidiek, že miestne príslušným súdom na prejednanie trestnej veci proti obvinenej MUDr. H. F. pre trestný čin všeobecného ohrozenia podľa § 180 ods. 1, 2 písm. b], ods. 3 písm. b] Tr. zák. je Obvodný súd Bratislava 1. Z odôvodnenia: Obvodný prokurátor v Bratislave 1 podal 8. augusta 1979 pod č. Pv 224/79 obžalobu na MUDr. H. F. na Obvodnom súde v Bratislave 1 pre trestný čin všeobecné
MENU