Nájdené rozsudky pre výraz: vydržanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

700 dokumentov
335 dokumentov
2756 dokumentov
29 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: vydržaniežaloba o určenie vlastníctvadohoda o osobnom užívaní pozemku
R 24/1987
Právna veta: 1. Ak sa v občianskom súdnom konaní uplatňuje nárok podľa ustanovenia § 135a ods. 2 O. z., je súd vždy povinný posúdiť, či v tomto konaní nemá byť účastníkom konania aj československý štát — príslušný ONV (ďalej iba „štát“), príslušný národný výbor alebo organizácia, ktoré majú pozemok v správe (dočasnej správe) pokiaľ už nie sú účastníkmi konania. 2. Ak štát nadobudol pozemok v zmysle ustanovenia § 135a ods. 2 O. z. do vlastníctva a príslušný národný výbor alebo organizácia, ktoré majú pozemok v správe, odmietnu uzavrieť dohodu o osobnom užívaní pozemku, môže občan podať na súde žalobu, v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Pri aplikácii ustanovenia § 135a ods. 2 O. z. súdy postupujú nejednotne. Majú rozdielny právny názor najmä v tom, v kto- rých prípadoch musí byť, pokiaľ ide o žaloby podané podlá ustanovenia § 135a ods. 2 O. z., účastníkom konania štát, pri-' slušný národný výbor alebo organizácia, ktoré majú poze-l mok v správe (dočasnej správe], a kedy má byť štát v týchto sporoch iba vedľajším účastníkom konania. Okrem toho' súdy nemajú rovnaký názor ani v tom, aké druhy žalôb možno podať podľa tohto záko
Meritum Vydržiaca doba
Právna veta: Tvrdenie držiteľa o tom, že mu vec patrí (§ 132 a § 135a O.z.) a že s ňou nakladal ako s vlastnou, musí byť podložené konkrétnymi okolnosťami, z ktorých sa dá usúdiť, že toto presvedčenie držiteľa bolo po celú vydržaciu dobu dôvodné.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou domáhal, aby súd určil, že vlastníkom nehnuteľnosti pare. č. 79/3 (o výmere 997 m2) v K. je štát, a aby vyslovil, že štát - ONV v K. je povinný uzavrieť s ním dohodu o zriadení práva osobného užívania tohto pozemku. Tvrdil, že pozemok mu daroval otec A. V. v roku 1964; odvtedy ho užíva ako svoj. So súhlasom otca a ďalšieho spoluvlastníka pozemok oplotil a postavil si na ňom rodinný domček a hospodárske budovy. Okresný súd Košice-vidiek rozsudkom žalobe v celom rozsahu v
R 29/1973
Právna veta: Poriadkové opatrenie podľa ustanovenia § 53 O. s. p. možno použit’ aj pri hrubom sťažovaní postupu súdneho konania nesplnením povinnosti potrebnej na podanie znaleckého posudku, uloženej súdom podľa ustanovenia § 127 ods. 3 O. s. p.

Úryvok z textu:
Žalobca uvádzal v žalobe, že žalovaný, ktorý je jeho susedom, mal vedľa jeho domu postavenú dreváreň, ktorú zbúral a postavil plot, nie však na bývalej hranici starej budovy, ale tak, že zasiahol 1,40 m do pozemku žalobcu. Preto sa domáhal, aby súd žalovanému uložil odstrániť plot z pozemku žalobcu. Okresný súd v Starej Ľubovni bez toho, že by vypočul žalovaného, zadovážil si znalecký posudok znalca — zememerača, podľa ktorého plot žalovaného v mieste merania zasahuje do pozemku žalobcu o 1,2
MENU