Nájdené rozsudky pre výraz: výpoveď daná zamestnancom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

31 dokumentov
11 dokumentov
97 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Preukázať skončenie pracovného pomeru (§ 4 nariadenia vlády ČSSR č. 54/1975 Zb.) možno aj právoplatným rozsudkom súdu, ktorým bola zamietnutá žaloba organizácie o popretie výpovedného dôvodu ( § 52 Zák. práce).

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa žalobou domáhala, aby bolo žalovanej organizácii uložené vyznačiť jej skončenie pracovného pomeru dňom 31. 8. 1980 (kedy uplynula výpovedná lehota uvedená v jej výpovedi z 20. 7. 1980) a nahradiť jej škodu v sume 3255 Kčs, vzniknutú žalobkyni nesplnením tejto povinnosti žalovanou organizáciou. Poukazovala na to, že otázkou platnosti výpovede jej pracovného pomeru sa zaoberal Okresný súd v Liptovskom Mikuláši pod sp. zn. 11 C 137/80. Okresný súd v Liptovskom Mikuláši rozsudkom žal
Právna veta: Výpoveď, ktorá obsahuje iba údaje, že ju pracovník dáva podľa ustanovenia § 51 ods. 1 písm. d) Zák. práce (v ktorom sú uvedené tri rôzne výpovedné dôvody), je neplatná, lebo takto nie je splnená požiadavka, že vo výpovedi musí byť uvedený výpovedný dôvod (§ 44 ods. 2 Zák. práce). Neplatnosť takejto výpovede môže organizácia uplatniť žalobou na súde do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému mal pracovný pomer skončiť (§ 64 Zák. práce).

Úryvok z textu:
Žalujúca organizácia sa domáhala určenia neplatnosti rozviazania pracovného pomeru výpoveďou žalovaného pracovníka z toho dôvodu, že v nej nebol uvedený výpovedný dôvod, hoci nešlo o výpoveď podľa ustanovenia § 51 ods. 2 Zák. práce. Obvodný súd Bratislava 1 rozsudkom žalobe vyhovel; uviedol, že žalovaný výpovedný dôvod vo výpovedi nekonkretizoval v zmysle ustanovenia § 44 ods. 2 Zák. práce a že organizácia včas uplatnila neplatnosť rozviazania pracovného pomeru (§ 64 Zák. práce]. Mestský súd
MENU