Nájdené rozsudky pre výraz: výpoveď daná zamestnávateľom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

65 dokumentov
18 dokumentov
170 dokumentov
4 dokumenty
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Výpoveď daná organizáciou pracovníkovi pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, ak mu už predtým bolo uložené kárne opatrenie (§ 46 odst. 1 písm. f/ Zák. práce), je neplatná, pokiaľ rozhodnutie o uložení tohto kárneho opatrenia nie je právoplatné.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou domáhal určenia, že žalovaná organizácia s ním neplatne rozviazala pracovný pomer výpoveďou z 10. 5. 1978, danou podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. f) Zák. práce. Výpoveď bola neplatná z toho dôvodu, že kárne opatrenie, na ktoré sa organizácia v nej odvoláva, nebolo ku dňu výpovede právoplatné. Obvodný súd Bratislava 1 rozsudkom žalobu zamietol. Po zhodnotení vykonaného dokazovania bol toho názoru, že skutky uvádzané žalovanou organizáciou vo výpovedi sú me nej závažným po
Právna veta: Aj v odôvodnení rozhodnutia o uložení kárneho opatrenia možno pracovníka upozorniť na možnosť výpovede z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. f) Zák. práce. Ak rozhodnutie o uložení kárneho opatrenia nenadobudlo ešte právoplatnosť do dňa, v ktorom bola pracovníkovi daná výpoveď, treba platnosť tejto výpovede posudzovať aj z toho hľadiska, či sa pracovník skutočne dopustil porušenia pracovnej disciplíny pred týmto upozornením a potom opätovne po tomto upozornení, obsiahnutom v rozhodnutí o uložení kárneho opatrenia.

Úryvok z textu:
Žalobca uplatnil žalobou neplatnosť výpovede danej mu žalovanou organizáciou podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. f) Zák. práce a tvrdil, že neporušil pracovnú disciplínu tak hrubým spôsobom, aby mu mohla byť daná výpoveď, a že nejde ani o prípad opakovaného porušenia pracovnej disciplíny. Okresný súd v Banskej Bystrici zamietol žalobu s odôvodnením, že žalobcovi bolo uložené už kárne opatrenie pre porušenie pracovnej disciplíny, bol v ňom upozornený aj na možnosť výpovede a napriek tomu opäto
MENU