Nájdené rozsudky pre výraz: zákaz činnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 144

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1048 dokumentov
214 dokumentov
4197 dokumentov
16 dokumentov
48 dokumentov
78 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ke splnění účelu trestu u spolupachatele, který se trestného činu porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 2, 3 tr. zák. dopustil jen z iniciativy ostatních spolupachatelů a snažil se zabránit páchání činu upozorněním nadřízených pracovníků na porušování předpisů, není vždy nutné vedle podmíněného trestu odnětí svobody uložit i trest zákazu činnosti, při jejímž výkonu se trestného činu dopustil.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zamítl stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR proti rozsudku krajského soudu v Ostravě z 14. března 1989 sp. zn. 1 To 466/88. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Opavě ze dne 27. září 1988 sp. zn. 5 T 207/87 byli obvinění M. K., J. P., A. D. a M. L. uznáni vinnými trestným činem porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 2, odst. 3 tr. zák. a M. K. kromě toho i trestnými činy rozkrádání majetk
Právna veta: I. Vysokozdvižný motorový vozík není motorovým vozidlem (silničním) ve smyslu § 7 odst. 3 vyhl. č. 100/1975 Sfe., ale zvláštním motorovým vozidlem podle § 7 odst. 4 cit. vylil. II. Práce s vysokozdvižným motorovým vozíkem (vykládka a nakládka materiálu a s tím související pojíždění na kratší vzdálenost po silnici) není řízením motorového vozidla, které by bylo obviněnému zakázáno v rámci trestu zákazu činnosti řídit motorová vozidla. III. Činnost, která se odsouzenému podle § 49 tr. zák. zakazuje, musí být v rozsudku určena přesně a jednoznačně. Má li být řidiči (osobě, která má řidičské ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek krajského soudu v Praze ze dne 30. ledna 1986 sp. zn. 8 To 29/86 i rozsudek okresního soudu v Příbrami ze dne 28. listopadu 1985 sp. zn. 2 T 256/85 a obviněného M. B. podle § 226 písm. b) tr. ř. zprostil obžaloby pro trestný čin neoprávněného užívání cizího motorového vozidla podle § 209a odst. 1 tr. zák. a přečin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 7 písm. b) zák. č. 150/1969 Sb., o p
Kľúčové slová: zákaz činnosti náhrada škodyzákaz výkonu funkcie
R 22/1985
Právna veta: Při ukládání trestu zákazu činnosti lze pachateli zakázat výkon různých činností, v souvislosti s nimiž se dopustil trestné činnosti, pro kterou byl odsouzen. V takovém případě se doby zákazu jednotlivých činností nesčítají a každou činnost lze zakázat na dobu uvedenou v § 49 odst. 1 tr. zák., tj. na jeden rok až pět let.

Úryvok z textu:
K odvolání městského prokurátora v Praze a poškozeného Státní lesy, podnik technického rozvoje Olomouc, Nejvyšší soud ČSR jako soud odvolací zrušil rozsudek městského soudu v Praze ze dne 28. září 1983 sp. zn. 3 T 11/83 ve výroku o trestu a ve výroku o náhradě škody uvedenému poškozenému a sám rozhodl tak, že obviněnému uložil nový trest odnětí svobody a dále mu uložil trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce hmotně odpovědného pracovníka na dobu pěti let a trest zákazu činnosti
Kľúčové slová: zákaz činnostizákaz riadenia motorového vozidlanariadiť zmenu zamestnania
R 38/1984
Právna veta: V rámci trestu zákazu činnosti podle § 50 odst. 1 tr. zák. nelze nařídit změnu zaměstnání obviněného.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Hradci Králové ze dne 1. dubna 1980 sp. zn. 4 T 193/80 i usnesení krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. května 1980 sp. zn. 4 To 812/80 a okresnímu soudu v Hradci Králové přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Hradci Králové ze dne 1. dubna 1980 sp. zn. 4 T 193/80 byl obviněný J. R. uznán vinným trestným činem ublíže
Kľúčové slová: trest zákazu činnostivýkon povolaniazákaz výkonu povolania
R 8/1981
Právna veta: Podle § 49 odst. 1 tr. zák. lze pachateli zakázat jen výkon určitého zaměstnání, povolání nebo funkce nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení (§ 50 odst. 1 tr. zák.). Proto nelze uložit pachateli zákaz nakupovat v samo- obslužných prodejnách, třebaže se trestného činu, popř. pře- činu dopustil v souvislosti s takovou činností.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocný trestní příkaz okresního soudu v Hradci Králové ze dne 8. února 1980 sp. zn. 3 T 828/79 a okresnímu soudu v Hradci Králové přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Trestním příkazem okresního soudu v Hradci Králové ze dne 8. února 1980 sp. zn. 3 T 828/79 byla obviněná M. J. uznána vinnou přecinem proti majetku v socialistickém a v osobním vlastnictví podle § 3 odst. 1 písm
R 5/1980
Právna veta: Trest zákazu činnosti lze vyslovit jen ohledně takové činnosti, v souvislosti s kterou se pachatel dopustil trestného činu. Tato souvislost musí být přímá, bezprostřední. Nestačí, že pachatel projeví trestným činem morální nezpůsobilost k výkonu činnosti.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Nymburce ze dne 19. 9. 1978 sp. zn. 2 T 374/78 ve výroku o trestu zákazu činnosti. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Nymburce ze dne 19. 9. 1978 sp. zn. 2 T 374/78 byl obviněný M. P. uznán vinným trestným činem pohlavního styku s osobou téhož pohlaví podle § 244 odst. 1 tr. zák. a odsouzen k trestu odnětí svobody na osmnáct měsíců, jehož výkon mu byl podmíněně odlože
R 6/1980
Právna veta: Jestliže je řidičské oprávnění a řidičské dovednosti zneužíváno k páchání trestné činnosti proti majetku v socialistickém i v osobním vlastnictví, která je takovým způsobem usnadňována, je třeba účinnost trestu zvýšit zpravidla též uložením trestu zákazu činnosti řídit motorová vozidla.

Úryvok z textu:
K odvolání krajského prokurátora Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek krajského soudu v Ostravě ze dne 22. září 1978 sp. zn. 3 T 5/78 ve výroku o trestech uložených obviněným Z. M., A. M. a F. K. a při nezměněném výroku o vině znovu rozhodl tak, že obviněným uložil nové tresty odnětí svobody, dále Z. M. trest propadnutí pákových štípacích kleští a všem obviněným též trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu dvou roků. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem byli obv
R 15/1977
Právna veta: Ak spácha trestný čin opilstva podľa § 201 Tr. zák., vodič motorového vozidla, treba mu spravidla uložiť trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil výrok o treste v právoplatnom rozsudku Okresného súdu v Rožňave zo 7. 8. 1975 sp. zn. 1 T 340/75 a rozhodol sám vo veci tak, že uložil obžalovanému F. F. podľa § 201 Tr. zák. s použitím § 43 ods. 1 a § 44 ods. 1, 3 Tr. zák. trest nápravného opatrenia v trvaní ôsmich mesiacov so zrážkou z platu vo výške 10 % a podľa § 49 ods. 1 Tr. zák. trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá. Z odôvod
R 36/1976
Právna veta: I. Řidič motorového vozidla, který v úmyslu donutit příslušníka Veřejné bezpečnosti, který jej zastavuje, aby uskočil, tedy v úmyslu zabránit provedení silniční kontroly a vytvořit si možnost útěku, najíždí jedoucím automobilem zvýšenou rychlostí proti příslušníkovi Veřejné bezpečnosti, se dopouští násilí v úmyslu působit na výkon pravomoci veřejného činitele, a to se zbraní ve smyslu § 155 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) tr. zák. II. Při stanovení délky trestu zákazu činnosti podle § 49 odst. 1 tr. zák. je nutno vzhledem k ustanovení § 36 tr. zák. vyřešit jako předběžnou otázku podle § ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkem okresního soudu v Šumperku ze dne 17. července 1975 sp. zn. T 135/75 byl obžalovaný J. K. uznán vinným kromě jiných činů trestnými činy útoku na veřejného činitele podle § 155 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) tr. zák. a opilství podle § 201 tr. zák., kterých se dopustil tak, že dne 26. dubna 1975 řídil osobní auto Š 440 pod vlivem alkoholu z Mohelnice do Moravičan a dne 27. dubna 1975 kolem 01.45 hod. zpět do Mohelnice, kde jej na Tyršově náměstí vyzval příslušník VB nstržm. P. M. če
R 10/1973
Právna veta: Základní podmínkou pro uložení zákazu určité činnosti ve smyslu § 49 odst. 1 tr. zák. je, aby se pachatel dopustil trestného činu právě v souvislosti s touto činností; nelze tedy zakázat pachateli výkon jakékoli činnosti v určitém odvětví, nýbrž jen té činnosti, jejíž nezávadný výkon by jednáním, jehož se pachatel dopustil, mohl být ohrožen.

Úryvok z textu:
Rozsudkem okresního soudu v Táboře ze dne 9. března 1971 sp. zn. 2 Ta 37/71 byl obviněný V. D. uznán vinným trestným činem opilství podle § 201 tr. zák., jehož se dopustil tím, že v Poříně dne 2. prosince 1970 řídil svůj motocykl ve stavu podnapilosti po požití většího množství piva a v tomtéž stavu nastoupil a vykonával službu signalisty v železniční stanici ČSD Pořín a vykonával úkony spojené s postavením vlakové cesty pro odjezd nákladního vlaku č. 8355 ze žst. Pořín. Za to byl odsouzen k pod
MENU